Prikazujem sadržaj po oznakama: javna rasvjeta

Ponude zaprimljene na javni natječaj za izvođenje projekta rekonstrukcije i modernizacije sustava javne rasvjete Grada Dubrovnika procijenjene vrijednosti 14 milijuna kuna s uključenim PDV-om otvorene su danas u prostorijama Odsjeka za provođenje postupka nabave Grada Dubrovnika. Na poziv je pristiglo sedam ponuda, od kojih je više onih i ispod procijenjene vrijednosti nabave. - piše danas u priopćenju Grada Dubrovnika koje prenosimo u cijelosti:

„Po otvaranju ponuda slijedi utvrđivanje ispravnosti dokumentacija i evaluacija za grad najpovoljnije ponude, a zakonski rok za navedeni proces je 60 dana. Nakon što Grad Dubrovnik odabere najpovoljnijeg ponuditelja, svi sudionici natječajnog postupka imat će priliku uložiti žalbu.
 
Cjelokupan postupak javne nabave završit će do kraja godine te će se izvođenju radova pristupiti u siječnju 2023., što ostavlja dovoljno vremena za izgradnju  sustava do siječnja 2024. kada će cijena električne energije za Grad Dubrovnik značajno porasti.
 
Grad Dubrovnik predmetnu investiciju financira kreditom HBOR-a s rokom otplate od sedam godina te fiksnom kamatnom stopom od 0,5 posto. Novčana ušteda na troškovima električne energije koja će se postići ovom rekonstrukcijom, u odnosu na zatečeno stanje, veća je od dva milijuna kuna na godišnjoj razini koliko iznosi i kreditno zaduženje, a dodatno će se značajno smanjiti i troškovi održavanja sustava. S obzirom na rapidan porast cijene svih energenata, pa tako i električne energije, izvjesno je da će konačan iznos koji će Grad Dubrovnik uštedjeti implementacijom ovog projekta biti i dvostruko veći od kreditnog zaduženja.
 
Naime, trenutno Grad Dubrovnik električnu energiju plaća po fiksnoj cijeni od 0,38 kn/kwh, sukladno ugovoru s HEP Opskrbom d.o.o. sklopljenom 27. siječnja 2020. godine na rok od četiri godine. Usporedbe radi, današnja cijena na tržištu kreće se od 3,50 kn/kwh.” - piše u priopćenju.

dpp

Objavljeno u Aktualno

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) odbacila je žalbu na dokumentaciju koju je 5. rujna podnijela tvrtka Elektrokovina Plus u postupku javne nabave za rekonstrukciju i modernizaciju javne rasvjete grada Dubrovnika, izvijestioli su danas iz Grada Dubrovnika navdoći kako se postupak javne nabave uredno nastavlja te da je otvaranje ponuda predviđeno za utorak, 13. rujna.
 
„DKOM je Rješenjem donesenim 8. rujna odbacio predmetnu žalbu kao neurednu čime je ponovno potvrđena ispravnost postupka javne nabave koju Grad Dubrovnik kao naručitelj provodi u ovom predmetu. Podsjetimo, DKOM je 23. kolovoza 2022. odbacio prvu podnesenu žalbu na dokumentaciju o nabavi žalitelja TEP d.o.o., a ista je također odbačena kao neuredna, odnosno kao nepravodobna i neutemeljena.” - navode u priopćenju iz Grada Dubrovnika.
 
Inače, projekt cjelovite rekonstrukcije i modernizacije sustava javne rasvjete obuhvaća 3739 zastarjelih rasvjetnih tijela na širem gradskom području. Novčana ušteda na troškovima električne energije koja će se postići ovom rekonstrukcijom, u odnosu na zatečeno stanje, veća je od dva milijuna kuna na godišnjoj razini, a dodatno će se značajno smanjiti i troškovi održavanja sustava. Grad Dubrovnik predmetnu investiciju financira kreditom HBOR-a s rokom otplate od sedam godina te fiksnom kamatnom stopom od 0,5 posto.

dpp

Objavljeno u Aktualno

Općina Konavle od Vlade je dobila suglasnost za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 8,9 milijuna kuna. Sredstva su to kojima je konavoska Općina financirati projekt modernizacije javne rasvjete.

Kredit u iznosu od 8,9 milijuna kuna Općina Konavle otplatiti će u roku od sedam godina uz poček od šest mjeseci, u jednakim tromjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 0,5 posto, bez naknade za obradu kredita.

Zahtjev za suglasnost Vlade za zaduženje Općina Konavle podnijela je Ministarstvu financija još sredinom lipnja.

Načelnik Općine Konavle Božo Lasić u svojim medijskim istupima inače često zna istaknuti kako je postojeći sustav javne rasvjete u Konavlima neodrživ zbog zastarjele tehnologije i velike potrošnje električne energije pa je stoga njegova rekonstrukcija i više nego nužna.

NM

Objavljeno u Aktualno

U okviru postupka javne nabave za rekonstrukciju javne rasvjete na području grada Dubrovnika, tijekom postupka tri tvrtke su podnijele žalbe s ukupno sedam žalbenih navoda, obavijestili su danas iz dubrovačke gradske uprave.

Iz grada navode kako su dva žalbena navoda od sedam istaknutih ocijenjena kao osnovana.

„Grad Dubrovnik upućen je na to da izmijeni u navedenom segmentu dokumentaciju, nakon čega se navedeni proces javne nabave može nastaviti. U okviru izjavljenih žalbi Grad Dubrovnik mora platiti iznos od 5.000 kuna svakom žalitelju, odnosno sveukupno 15.000 kuna.” - navode iz gradske uprave.

dpp

Objavljeno u Aktualno

Uz prihvaćanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2021. godinu, konavoski vijećnici na jučerašnjoj su sjednici Općinskog vijeća donijeli i prve izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu od kojih je svakako najvažnija bila stavka troškova rekonstrukcije javne rasvjete. Upravo zbog toga se i išlo na rebalans proračuna.

Naime, Općina Konavle za rekonstrukciju javne rasvjete kreditno će se zadužiti za 8,9 milijuna kuna.

Kako je dosad više puta istaknuo načelnik Općine Konavle Božo Lasić sadašnji sustav je neodrživ zbog zastarjele tehnologije i velike potrošnje električne energije te je stoga nužno ići u rekonstrukciju. Modernizacijom javne rasvjete i unapređenjem energetske učinkovitosti sustava u Konavlima u konačnici će se uštedjeti na budućim troškovima javne rasvjete što je i osnovni cilj cijelog projekta.

dm

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Vlada je na posljednjoj sjednici Gradu Dubrovniku dala suglasnost za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 14 milijuna kuna. Riječ je o sredstvima kojima Grad Dubrovnik namjerava modernizirati javnu rasvjetu.

Prethodno je Odluku o kreditnom zaduženju kod HBOR-a usvojilo Gradsko vijeće. Kredit od 14 milijuna kuna Grad će otplatiti u roku od sedam godina uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 0,5 posto.

Dok se čekalo odobrenje Vlade za kreditno zaduženje, Grad Dubrovnik je u međuvremenu pokrenuo postupak javne nabave za izvođenje projekta. Ponude se prikupljaju do 10. lipnja. Projekt cjelovite rekonstrukcije i modernizacije sustava javne rasvjete Grada Dubrovnika obuhvaća izmjenu 3 739 zastarjelih rasvjetnih tijela na širem gradskom području.

Naime, postojeći sustav sastoji se od 46 različitih tipova energetski neučinkovitih i ekološki neprihvatljivih svjetiljki, koje će se ovim projektom zamijeniti visoko efikasnim LED svjetiljkama, a što će doprinijeti zaštiti okoliša i povećanju energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete.

Iz Grada su procijenili kako će ušteda na troškovima električne energije nakon rekonstrukcije javne rasvjete biti veća od dva milijuna kuna na godišnjoj razini, a dodatno će se značajno smanjiti i troškovi održavanja sustava.

Objavljeno u Aktualno

Nakon provedenog postupka javnog savjetovanja za projekt rekonstrukcije i modernizacije sustava javne rasvjete Grada Dubrovnika, danas je pokrenut i postupak javne nabave za izvođenje projekta. Postupak je otvoren do 10. lipnja, do kada se prikupljaju ponude, a procijenjena vrijednost projekta je 14 milijuna kuna. Iz Grada Dubrovnika navode kako će ova modernizacija u konačnici doprinijeti značajnim uštedama.
 
Projekt cjelovite rekonstrukcije i modernizacije sustava javne rasvjete Grada Dubrovnika obuhvaća 3739 zastarjelih rasvjetnih tijela na širem gradskom području. Postojeći sustav sastoji se od 46 različitih tipova energetski neučinkovitih i ekološki neprihvatljivih svjetiljki, koje će se ovim projektom zamijeniti visoko efikasnim LED svjetiljkama.

„To će doprinijeti zaštiti okoliša i povećanju energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete. Novčana ušteda na troškovima električne energije koja će se postići ovom rekonstrukcijom, u odnosu na zatečeno stanje, veća je od dva milijuna kuna na godišnjoj razini, a dodatno će se značajno smanjiti i troškovi održavanja sustava. Grad Dubrovnik predmetnu investiciju financira kreditom HBOR-a s rokom otplate od sedam godina te fiksnom kamatnom stopom od 0,5 posto.” - piše u priopćenju gradske uprave.

dm

Objavljeno u Aktualno

U tijeku je postupak javnog savjetovanja za projekt rekonstrukcije i modernizacije sustava javne rasvjete Grada Dubrovnika. Javno savjetovanje traje do 2. svibnja 2022., a omogućuje svim prijaviteljima da u okviru procesa izraze svoje prijedloge za modifikacijom natječajne dokumentacije, ako isto smatraju potrebnim. Po završetku postupka te objavi izvješća, Grad Dubrovnik pokrenut će postupak nabave za izvođenje projekta.

Podsjetimo, projekt cjelovite rekonstrukcije i modernizacije sustava javne rasvjete Grada Dubrovnika provodit će se na širem gradskom području te će obuhvatiti 3755 zastarjelih rasvjetnih tijela.

Naime, postojeći sustav javne rasvjete sastoji se od 46 različitih tipova energetski neučinkovitih i ekološki neprihvatljivih svjetiljki. Iste će se zamijeniti visoko efikasnim LED svjetiljkama koje doprinose zaštiti okoliša i povećavaju energetsku učinkovitost sustava javne rasvjete.

Novčana ušteda na troškovima električne energije koja će se postići izvedbom rekonstrukcije u odnosu na zatečeno stanje veća je od dva milijuna kuna na godišnjoj razini. Dodatno, značajno će se smanjiti troškovi održavanja sustava koji nisu zanemarivi.

Ukupni iznos investicije je 14 milijuna kuna. Grad Dubrovnik predmetnu investiciju financira kreditom HBOR-a s rokom otplate od sedam godina te fiksnom kamatnom stopom od 0,5 posto.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno

Završeni su radovi rekonstrukcije javne rasvjete u naselju Mokošica, gdje je na predjelu ulica Put na more, Podumane, Ulica na moru i Staro selo postavljeno 77 potpuno novih stupova s energetski učinkovitim LED svjetiljkama.

Na ovom području javna rasvjeta je najvećim dijelom bila izvedena na drvenim stupovima, sve svjetiljke bile su tehnološki zastarjele i energetski neučinkovite s izrazitim stupnjem svjetlosnog onečišćenja, a dolazilo je i do čestih ispada mreže. Na dijelovima ulica javna rasvjeta nije bila dostatna zbog prevelikog razmaka stupnih mjesta, a u manjem dijelu je nije bilo.

U ulici Put na more postavljeno je devet stupova javne rasvjete visine pet metara, dok je u ulicama Na moru i Podumane postavljeno 35 stupova visine šest metara. Ugrađene su ukupno 44 cestovne LED svjetiljke, a svi rasvjetni stupovi su čelični i predviđeni za zonu jake bure. Raspoređeni su tako da ne smetaju kolnim i pješačkim prilazima kućama i garažama uz cestu, uz što ravnomjerniji međusobni razmak. Dužina trase je oko 1.240 metara.

Na drugoj trasi energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete svih ulica Starog sela postavljen je 31 stup javne rasvjete visine pet metara sa 33 cestovne LED svjetiljke. Ukupna duljina ove trase je oko 1.235 metara. Osnovna svrha instalacije cestovne rasvjete je kvalitetno i sigurno odvijanje cestovnog prometa svih kategorija motornih vozila te pješaka i biciklista.

Grad Dubrovnik je prethodno, a paralelno s izvedbom vodovodne i kanalizacijske mreže na ovim trasama, položio instalacije javne rasvjete te su izrađeni betonski temelji za rasvjetne stupove, koji su sada i postavljeni te je rasvjeta puštena u pogon. Vrijednost ove investicije u sustav javne rasvjete Grada Dubrovnika iznosi 360.632 kuna s uključenim PDV-om.

dpp

Objavljeno u Aktualno

Uoči točke dnevnoga reda na sjednici dubrovačkog Gradskog vijeća tijekom koje će vijećnici raspraviti kreditno zaduženje od 14 milijuna kuna za potrebe rekonstrukcije javne rasvjete, vijećnik Đuro Capor (SJG) pitao je gradonačelnika zašto taj projekt nije prijavljen na EU fondove.

- Moj je dojam da u EU fondovima za zelenu transformaciju postoje poprilično velika sredstva i nema razloga sumnjati da ovaj projekt ne bi dobio sredstva umjesto da se zadužujemo novim kreditima. Namjeravamo li ovaj projekt prijaviti na EU fondove? - pitanje pitao je Capor.

Franković je odgovorio kako rekonstrukcija javne rasvjete zapravo jest dio EU projekta te je rekao Caporu da je trebao bolje čitati materijale.

- Kad pričamo o javnoj rasvjeti, o kreditu, o EU fondovima, trebao bih vas demantirati u svemu što ste govorili. Ili niste pročitali materijale, ali morate znati da se današnji materijali odnose na ESIF program Vlade i HBOR-a. To je ESIF kredit kroz koji je osigurano 512 milijuna kuna te je ovlašten HBOR za njegovu provedbu. Upravo se točka koja se danas nalazi pred vama odnosi na ovaj program koji provode Vlada i HBOR. - rekao je Franković te dodao kako je riječ o povoljnom kreditu.

- To je povoljan kredit, to su ta EU sredstva, nema drugih. Ovaj model je isplativ za jedinice lokalne samouprave i već ga koristi 57 gradova i općina. U Županiji su ga proveli gradovi Ploče i Korčula. Osim ESIF-a postoji i ESCO program i kroz njega jedinice lokalne samouprave mogu raspisati javni natječaj za dodjelu upravljanja javnom rasvjetom trećoj osobi, odnosno tvrtka izradi rekonstrukciju javne rasvjete, upravlja njome sedam godina i vraća je jedinici lokalne samouprave. - kazao je Franković.

Objavljeno u Aktualno
Označeno u
Stranica 1 od 3

 

fabrio250 2019

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019