Prikazujem sadržaj po oznakama: most dubrovnik

Ni nakon više od pola godine i ponovljenog zahtjeva našeg odvjetnika upućenog Gradu Dubrovniku za dostavu informacija po pravu na pristup informacijama kad i gdje je, sukladno odredbama Zakona te Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Grada Dubrovnika i Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Dubrovnika, objavljen javni natječaj za davanje u zakup političkim strankama i drugim neprofitnim organizacijama poslovnih prostora u vlasništvu Grada Dubrovnika, te je li sve političke stranke i druge neprofitne organizacije - korisnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Dubrovnika, uredno plaćaju zakupninu za zakupljeni poslovni prostor, odgovor još uvijek nismo dobili. - kažu danas iz dubrovačkog Mosta.

Oni navode da to „upućuje na moguće manipulacije i nezakonitosti s raspolaganjem s gradskim poslovnim prostorom i imovinom” te da im „ne preostaje ništa drugo učinkovito osim da o navedenom obavijeste medije i javnost”.

„Posebnu sumnju u moguće manipulacije i nezakonitosti ili bar na netransparentnost s raspolaganjem s gradskim poslovnim prostorom i imovinom izaziva okolnost da su pojedini poslovni prostori u vlasništvu Grada Dubrovnika dani u zakup lokalnim i/ili područnim jedinicama političkih stranaka koje već godinama nisu aktivne.” - kažu iz Mosta.

dpp

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

U svezi aktualne teme o neustavnosti Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor smatramo da se neustavni zakon, po logici stvari, ne može i ne smije mijenjati, kako je to očito naumila Vlada RH. Po mišljenju našeg stručnog tima se propust s objavom i stupanjem na snagu tog zakona može ustavno ispravno riješiti samo na način da prethodno Ustavni sud RH donese svoju odluku o ukidanju tog zakona, pošto ga Vlada RH nema ustavnu ovlast ukidati zbog njegove nesuglasnosti s Ustavom RH, odnosno neustavnosti, već jedino ima ustavnu ovlast donijeti Zakon o prestanku važenja tog Zakona, čime se ne rješava pitanje njegove formalne i sadržajne neustavnosti. - tako pišu u današnjem priopćenju iz Gradskog koordinacijskog tima Mosta Dubrovnik.

„Tek nakon donošenja i stupanja na pravnu snagu takve odluke Ustavnog suda RH Vlada RH bi mogla i trebala predložiti, a Hrvatski sabor donijeti novi Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor. Međutim, takav novi zakon bi bio u neskladu s mišljenjem i smjernicama Europske komisije za demokraciju putem zakona (tzv. Venecijanska komisija) iz Kodeksa dobrog vladanja u izbornim pitanjima usvojenim u listopadu 2002.g. kojima se preporučuje da se osnovni elementi izbornog zakona, a posebno sam izborni sustav, sastav izbornih povjerenstava i određivanje granica izbornih jedinica mogu promijeniti najkasnije godinu dana prije izbora ili se moraju odrediti ustavom ili zakonom više razine od običnog zakona.” - navode mostovci.

„Ovo znači da bi novi Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor ako će se poštivati smjernice Venecijanske komisije trebao donijeti Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika.

Parlamentarna skupština Vijeća Europe usvojila je Kodeks dobrog upravljanja u izbornim pitanjima na svom prvom zasjedanju 2003. godine.” - navode iz Gradskog koordinacijskog tima Mosta Dubrovnik i zaključuju:

„Zaključno, da bi se idući parlamentarni izbori u RH mogli smatrati demokratskim nužno je donijeti novi Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika, u protivnom neće se moći izbjeći dojam da su izmjene granica izbornih jedinica diktirane neposrednim stranačkim interesima vladajuće stranke, odnosno vladajuće koalicije, i da su rezultat njihove namjere manipuliranja sa rezultatima izbora.”

dpp

Objavljeno u Aktualno

Dok se kupači zabavljaju na slapu Omble iz Gradskog koordinacijskog tima Mosta Dubrovnik kažu kako je kupanje tu zabranjeno i kažnjivo te povrh svega traže da se postavi ograda. U priopćenju za javnost ističu kako je prostor oko izvora zapušten i neuredan te predlažu žurno postavljanje ograde kao i angažiranje stražarske službe kako bi se, navode, kupačima onemogućio pristup I.a zoni sanitarne zaštite.

U priopćenju piše:

„Otkad su počele velike ljetne vrućine svjedoci smo nesmetanog, takoreći, svakodnevnog kupanja od strane neodgovornih pojedinaca u bazenu kojeg čini prostor od izvora do slapa Omble iz kojeg se crpi voda za piće za grad Dubrovnik, a koji se nalazi u I.a zoni sanitarne zaštite izvorišta Omble.
Riječ je zoni strogog režima zaštite i nadzora u kojoj su zabranjene sve aktivnosti osim onih koje su vezane uz zahvaćanje, kondicioniranje i transport vode u sustav javne vodoopskrbe.

Osim što je kupanje u I.a zoni sanitarne zaštite izvorišta Omble zabranjeno i kažnjivo prema odredbama Odluke o zaštiti izvorišta Ombla te što takvo kupanje predstavlja ugrozu od onečišćenja i zagađenja vode za piće iz izvora Omble, isto je dodatno opasno i za same neodgovorne kupače zbog plivanja i spuštanja niz slap i vrtloge Omble što može rezultirati njihovim ozljeđivanjem ili utapanjem.

Iako je odredbama Odluke o zaštiti izvorišta Ombla propisano da područje I.a zone sanitarne zaštite mora biti ograđeno i danonoćno čuvano od strane stražarske službe Vodovoda Dubrovnik d.o.o., kao javnog isporučitelja vodne usluge, a pristup dozvoljen samo osobama koje obavljaju djelatnosti vezane uz javnu vodoopskrbu, u stvarnosti to nažalost nije tako, pošto je pristup prostoru od izvora do slapa Omble, iz kojeg se bazena crpi voda za piće za grad Dubrovnik, sada moguć preko katastarskih čestica 6 i *10. k.o. Komolac, a niti stražarska služba Vodovoda Dubrovnik zasad ne sprječava kupanje u I.a zoni sanitarne zaštite izvorišta Omble, bar ne uspješno.

Izvorište Omble, odnosno bazen kojeg čini prostor od izvora do slapa Omble, iz kojeg se bazena crpi voda za piće za grad Dubrovnik, je poprilično zapušten i neuredan.

Predlažemo i molimo da se, radi zaštite i osiguranja izvorišta Omble, vrela života grada Dubrovnika, od onečišćenja i zagađenja, ali i radi zaštite života i zdravlja neodgovornih pojedinaca koji se kupaju s gornje strane slapa i spuštaju niz slap Omble, žurno postavljanjem ograde i stražarskom službom onemogući svaki pristup neovlaštenim osobama I.a zoni sanitarne zaštite izvorišta Omble, te da se žurno primjereno uredi i održava prostor izvorišta Omble.” - navodi se u priopćenju za javnost koje potpisuje Gradski koordinacijski tim Mosta Dubrovnik.

dpp

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Nakon što su građani dobili priliku predlagati projekte u svojim kotarima i mjesnim odborima, nakon što je u proračun za svaki mjesni odbor osigurano po 60.000, a za svaki gradski kotar po 120.000 eura za realizaciju projekata koji će biti ocijenjeni najboljima, iz Koordinacijskog tima Mosta Dubrovnik u priopćenju za javnost navode kako bi „projekt Participativno budžetiranje bio hvale vrijedan kad bi bio logično osmišljen i uvjetovan”. Projekt je to za kojeg u Mostu smatraju kako „ima nekoliko logičkih i zdravorazumskih pogrešaka”.

Prva pogreška u Participativnom budžetiranju, stava su u Mostu, je što se „sredstva za participativno financiranje projekata javne namjene na područjima gradskih kotara i mjesnih odbora ne dodjeljuju, što bi bilo logično, sukladno broju stanovnika i veličini kotara i mjesnih odbora, već svima jednako”.

Naveli su i primjere koji su po njima nelogični.

„Mjesni odbor Dubravice, koja ima ukupno 33 stanovnika prema zadnjem popisu stanovništva, dobiti će do 1.818,18 eura po glavi stanovnika, a Mjesni odbor Zatona koji ima ukupno 1.179 stanovnika, dobiti će samo do 50,89 eura po glavi stanovnika.

Kad su u pitanju gradski kotarevi, Gradski kotar Stari Grad koji ima ukupno 1.200 stanovnika prema zadnjem popisu stanovništva, dobiti će do 100,00 eura po glavi stanovnika, a Gradski kotar Mokošice koja ima ukupno 8.448 stanovnika, će dobiti samo do 14,20 eura po glavi stanovnika.

Dakle, na ime aktualnog projekta i modela participativnog budžetiranja gradski kotarevi i mjesni odbori će dobiti iz gradskog proračuna za financiranje jednog projekta javne namjene na svom području, (kojeg glasovanjem odaberu građani) sredstva u najvećem mogućem iznosu od 14,20 eura po glavi stanovnika, stanovnici Gradskog kotara Mokošica, do najvećeg mogućeg iznosa od 1.818,18 eura po glavi stanovnika, stanovnici Mjesnog odbora Dubravice.

Ovom se modelu raspodjele ne bi imalo što prigovoriti kad bi u usporedivim primjerima područje Mjesnog odbora Dubravice bilo 127,5 puta veće od područja Gradskog kotara Mokošica, ali nije uopće veće nego manje.” - navode iz Mosta.

„Naravno, kad je u pitanju financiranje projekta mjesne samouprave, kod pravične raspodjele sredstva na ime participativnog budžetiranja moguće je primijeniti i neke dodatne kriterije osim uobičajenih kriterija, broja stanovnika i veličine područja, kao npr. izjednačavanje u dosadašnjem razvoju i ulaganjima gradskih, prigradskih i seoskih naselja, ali onda takva pravila i model moraju biti unaprijed osmišljeni, elaborirani i utvrđeni, jer ovako kako je to sada osmislio i provodi Grad Dubrovnik ispada veoma neozbiljno.” - kažu iz Mosta.

Druga je logička i zdravorazumska pogrešaka u aktualnom projektu participativnog budžetiranja Grada Dubrovnika ta što maksimalna sredstva u iznosu do 120.000,00 eura za gradske kotare, odnosno do 60.000,00 eura za mjesne odbore, može dobiti samo jedan projekt, onaj koji dobije najviše glasova podrške građana na području gradskog kotara odnosno mjesnog odbora, pa ako je potrebni budžet za financiranje projekta koji je dobio najviše glasova ispod 10.000,00 eura, preostala osigurana sredstva do onog predviđenog iznosa od 120.000,00 eura, odnosno 60.000,00 eura, ostat će neiskorištena.

Nadalje, veći iznos od onih predviđenih do 60.000,00 eura za mjesne odbore će također ostati neiskorišten iz razloga što mali seoski mjesni odbori objektivno neće moći ispuniti propisane uvjete za sudjelovanje u aktualnom projektu participativnog budžetiranja: da se predloženi projekt u vrijednosti do 60.000,00 eura treba realizirati na zemljištu, odnosno nekretnini u vlasništvu Grada Dubrovnika, odnosno da su za realizaciju predloženog projekta riješeni imovinsko - pravni odnosi, te da predloženi projekt mora biti pravno i tehnički moguć i provediv. Malo koji će od mjesnih odbora, pa i gradskih kotareva, sa svojim predloženim projektima moći ispunite te i brojne druge uvjete propisane Odlukom o provedbi Participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik (Sl. glasnik Grada Dubrovnika, br: 7/23 i 11/23).” - kažu iz Koordinacijskog tima dubrovačkog Mosta.

„Ovo u stvarnosti znači da građani Dubrovnika neće ni približno moći potrošiti 1.980,000,00 eura iz gradskog proračuna na ime aktualnog projekta participativnog budžetiranja kako to na svojoj mrežnoj stranici, očigledno demagoški, navodi Dubrovačka razvojna agencija (DURA)”, tvrde mostovci.

Oni imaju i prijedlog:

„S obzirom na naprijed navedeno predlažemo da se što prije izmijeni i unaprijedi sadašnji očigledno nepravedni i nedorađeni model participativnog budžetiranja Grada Dubrovnika tako da on bude pravičan i u korist svih gradskih kotareva i mjesnih odbora, te podjednako u korist svih građana Grada Dubrovnika.” - navodi se u priopćenju Koordinacijskog tima Mosta Dubrovnik.

dpp

Objavljeno u Aktualno

Došao je pun para i neukusa, nagrdio gruški zaljev nakaradnom marinom i povrh toga napravio „light show” nad kojim se većina Dubrovčana zgraža. Zeleno, crveno, plavo, nema valjda boje kojom ne svijetli nadstrešnica koja pokriva dokove Marine Frapa. Njegovo ime je Franjo Pašalić. Dubrovčani mu se rugaju na neukusu, a on se više puta narugao njima, gotovo pa doslovno im poručivši preko medija kako njega boli neka stvar što Dubrovčani misle.

Jučer su Hrvatske ceste prezentirale dekorativnu rasvjetu na Mostu Dubrovnik, prekrštenom u Most dr. Franja Tuđmana. Most će se tom novom rasvjetom taman uklopiti u sve ono što Dubrovnik danas jest: grad neukusa, đinđa minđa i festivala mljevenog mesa. Kad Franjo u marini upali npr. zeleno, neka se na „Franju Tuđmanu” upali, pa recimo – ljubičasto. Kad je bal nek' je maskenbal.

Osim puka koji se ruga Pašaliću, a on im se smije, rasvjeta u marini nije najbolje legla ni mnogim političarima. A oni su se pak sinoć okupili na prezentaciji dekorativne rasvjete na Mostu dr. Franja Tuđmana, plaćene čak 791 tisuću eura bez PDV-a (skoro šest milijuna kuna bez PDV-a) i nitko od njih da Josipu Škoriću, predsjedniku uprave Hrvatskih cesta, reče: „Gasi, motaj kabele!” Umjesto toga pravili su se oni kako je sve divno i krasno, čisto onako kako se to već političari znaju praviti ludima, a samo ludu čovjeku može pasti na pamet onako unakaziti jedan zapravo lijepi most. Pošteno treba kazati i da osvijetljen bijelo most uistinu izgleda impresivno, za sve više od toga tek se može reći da smo se eto rugali Pašaliću, a gori smo od njega.

P.S.

Uživo to inače puno gore nego na fotografijama.

Objavljeno u Aktualno
Petak, 10 Ožujak 2023 04:09

FOTO / Zasvijetlio je :)

Na Mostu Dubrovnik, odnosno Mostu dr. Franja Tuđmana sinoć je prvi put upaljena dekorativna rasvjeta. Projekt dekorativne rasvjete mosta najavljivan je već nekoliko godina, u kolovozu prošle godine iz Hrvatskih cesta za Dubrovnikpress kazali su kako će most zasvijetliti u listopadu pa nije, spominjao se zatim Božić pa siječanj i evo konačno je most osvijetljen.

Odstupanje od prvotnog termina u Hrvatskim cestama opravdali su problemima u nabavi opreme zbog poremećajima na tržištu i poskupljenja. Kako smo pisali u kolovozu 2022. ugovorena vrijednost radova bila je 5,8 milijuna kuna, a na koncu je, zbog navedenog, sve koštalo 5,96 milijuna kuna.

Projekt je realizirala tvrtka Nova-lux, a je li riječ o testnoj fazi, odnosno je li ovo konačna verzija osvjetljenja sljedećih pratit ćemo sljedećih dana.

dm

Objavljeno u esPRESSo
Nedjelja, 15 Siječanj 2023 13:13

FOTO / Ispod mosta

„Željezničke zgrade” u Dubrovniku, koje su izgradnjom Mosta Dubrovnik, kasnije nazvanog Most dr. Franja Tuđmana, iseljene, jedna djelomice, druga u potpunosti, nekada su zajedno s okolnim prostorom vrvjele životom. Nije pusto tamo ni danas, zapušteno jest, ali ne i skroz pusto.

Jedno je to od „skrovitih” mjesta u Dubrovniku gdje, osim stanara, rijetko tko zalazi.

dm

Objavljeno u esPRESSo
Četvrtak, 11 Kolovoz 2022 13:59

Do listopada će zasvijetliti i dubrovački most

Osim svojim izgledom i uklopljenošću u prostor Pelješki most zbog dekorativne rasvjete poseban je i fascinantan i u večernjim satima. Nakon Pelješkog iz Hrvatskih cesta, potvrdili su za Dubrovnikpress.hr, spremaju se osvijetliti i Most Dubrovnik, odnosno Most dr. Franja Tuđmana. Realizacija tog projekta koji se već dvije godine najavljuje samo što nije počela.

„Nastavno na upit za modernizaciju dekorativne rasvjete na mostu Dr. Franja Tuđmana, obavještavamo vas kako je rok za izvođenje radova listopad 2022.” - odgovorili su iz Hrvatskih cesta.

Naveli su i kako je ugovorena vrijednost radova 5,8 milijuna kuna. 

Osvjetljenje dubrovačkog mosta najavio je još u siječnju 2020. dubrovački gradonačelnik Mato Franković. Most preko Rijeke dubrovačke zapravo je već odavno trebalo osvijetliti, odnosno dekorirati ga modernijom rasvjetom. Možda neće biti dekoriran kao i Pelješki, ali će s modernom rasvjetom svakako biti svojevrsna atrakcija poput sličnih mostova diljem svijeta.

Objavljeno u Aktualno

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković uz 20 obljetnicu izgradnje mosta preko Rijeke dubrovačke naglasio je kako je on itekako utjecao na kvalitetu života u Dubrovniku, a prisjetio se i vremena kada su neki bili protiv njegove izgradnje.

- Zvuči nevjerojatno izjava tadašnjeg gradonačelnika Vida Bogdanovića da se most gradi za Crnogorce jer je građanima nepotreban. Vrijeme, kao i uvijek, tako i sada, donese najbolji sud. Izgradnja mosta omogućila je daljnji razvoj ovog područja. - rekao je Franković, istaknuvši daljnje razvojne projekte Grada Dubrovnika povezane s mostom.

- Grad Dubrovnik je napravio spojnu cestu prema Osojniku i približio Grad, omogućio je i Gradu potencijal za daljnje širenje. Grad, s jedne strane omeđen Srđem, a s druge morem, u potpunosti je iskoristio urbani prostor Rijeke dubrovačke. Izgradnjom ceste života prema Pobrežju i dalje prema Gornjim selima, omogućuje se prilaz novoj zoni življenja. Uskoro će se ponovno čuti dječji smijeh iz nekih novih osnovnih škola u Gornjim selima, od čega je prošlo više od 50 godina. Gradska uprava nastavlja s razvojem infrastrukturnih projekata s ciljem rasterećenja gradskog središta, a jedna od ključnih investicija je i Park'n'Ride sustav na Pobrežju kojega možemo upravo zahvaljujući ovoj novoj cesti od mosta do Pobrežja. - kazao je Franković.

Objavljeno u Aktualno

Za jedne most „dr. Franja Tuđmana”, za druge most „Dubrovnik” kako i piše na njegovom pilonu, svečanost obilježavanja Dana Dubrovačko - neretvanske Županije poklopila se s 20. obljetnicom završetka radova na izgradnji mosta preko Rijeke dubrovačke, ali i 100. obljetnicom rođenja prvog hrvatskog predsjednika doktora Franja Tuđmana. Sve su to razlozi zbog kojih je na mostu upriličena svečanost kojoj je nazočio premijer Andrej Plenković, koji je između ostalog govorio o simbolici i značaju tog dubrovačkog mosta.

- Činjenica je kako je projekt krenuo 1989. pa je stao zbog razaranja Dubrovnika, zbog okupacije i njegova izgradnja u tri godine, u razdoblju kad smo kretali prema europskom putu, zaista su važne faze razvoja Hrvatske i naše prometne infrastrukture. Ovaj most je omogućio stanovnicima Dubrovnika i svima koji u njega dolaze da na kraju svog puta vrlo brzo dođu u Grad ili krenu dalje. Kad ga gledate s kopna, s mora ili iz zraka, ovaj most predstavlja pravi arhitektonski i građevinski biser. S te strane, 20 godina skraćivanja puta da se ne ide kroz Rijeku dubrovačku i ova godina kad ćemo konačno otvoriti Pelješki most koji ne spaja samo Komarnu i Brijestu nego i naš hrvatski teritorij, to su zaista veliki kapitalni projekti, veliki trenuci za jedan narod i ogroman doprinos interesima Hrvatske. - rekao je premijer Plenković.

Istaknuvši kako je most skratio put do Dubrovnika za više od 10 kilometara, resorni ministar Oleg Butković, osvrnuo se na Pelješki most kojim će se uskoro prometovati.
- Mi smo kao Vlada i Ministarstvo ponosni na sva ulaganja u prometnu infrastrukturu jer je vrijednost svih tih investicija veća od 25 milijardi kuna i naravno ovo današnje obilježavanje je uvod u ono što nas očekuje ove sezone, a to je otvaranje najvećeg projekta, Pelješkog mosta krajem srpnja. Njime ćemo još više približiti Dubrovnik Hrvatskoj i spojiti hrvatski teritorij. Temeljem zaključka Vlade RH na sjednici održanoj u Dubrovniku, pripremamo i nove projekte od brze cesta prema Zračnoj luci do autoceste prema Dubrovniku. Vrijednost svih tih projekata je oko 3,5 milijarde kuna i naša je najveća zadaća pripremiti i realizirati te velike infrastrukturne projekte. - istaknuo je Butković.

O važnosti dubrovačkog mosta govorio je i predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić.
- Jednaka radost i ponos su se osjećali za vrijeme svečanosti otvorenja prije 20 godina. Moj prethodnik je tada imao čast prošetati mostom jer su ga Hrvatske ceste uspješno realizirale. Ovaj most je poput Pelješkog, nije bilo razumijevanja od strane svih, ali je njegova važnost prepoznata. Dr. Franjo Tuđman je to znao, ali i Hrvatske ceste. - rekao je Škorić.

Na obljtenici je govorio i gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković koji je imao i zanimljivu izjavu o bivšem gradonačelniku Dubrovnika Vidu Bogdanoviću, o čemu možete čitati OVDJE.

Objavljeno u Aktualno
Stranica 1 od 2