Prikazujem sadržaj po oznakama: novac

RKHM Dubrovnik u razdoblju od 2016. do kraja 2019. isplatio je 1,26 milijuna kuna „bnaknada volonterima” i „naknada članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično” što je već samo po sebi upitno, a još je čudnije kada se uzme u obzir da igrači RKHM Dubrovnik tvrde kako u klubu ne postoje volonteri niti predstavnička tijela niti povjerenstva.

Zbog toga je podnesena i kaznena prijava, a Dubrovački savez sportova od RKHM Dubrovnik, na zahtjev gradonačelnika Mata Frankovića, zatražio je dostavu dokumentacije u vezi trošenja namjenskih sredstava primljenih iz proračuna Grada Dubrovnika.

dopis savezsportova 150321

Naime, većinu sredstava RKHM Dubrovnik dobiva upravo iz gradskog proračuna, tako je 2016. od 656 tisuća kuna prihoda 591 tisuća uplaćena iz gradskog proračuna, 2017. od 755 tisuća kuna prihoda 609 stiglo je iz proračuna, 2018. od 867 tisuća kuna prihoda 719 je iz proračuna Grada te 2019. od 1,13 milijuna kuna prihoda 933 tisuće su iz proračuna. U isto vrijeme RKHM Dubrovnik je 2016. isplatio 250 tisuća kuna volonterima koji ne postoje, jer naime tvrdnje igrača kako oni ne postoje potvrđuje i Izvještaj o prihodima i rashodima u kojem stoji kako je broj volontera nula, kao i broj sati volontiranja, jednako kao i u 2017. u kojoj je „volonterima” isplaćeno skoro 243 tisuće kuna.

Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično, dok igrači navode da predstavnička tijela i povjerenstva ne postoje, iznosile su 325 tisuća kuna 2018. te 444 tisuće kuna 2019.

Inače, sve i da postoje predstavnička tijela i volonteri, kako navode igrači u dopisu medijima „po zakonu o udrugama predstavnička tijela u klubu su volonteri, te ne smiju primati naknade”.

Objavljeno u Aktualno

Političkim strankama i listama grupe birača koje participiraju u aktualnom sazivu Gradskog vijeća u proračunu za 2021. godinu sredstva za rad osigurana u iznosu od 440 000 kuna. Sredstva će se strankama raspoređivati tromjesečno.

Zbog COVID krize još je u travnju odlukom Gradskog vijeća obustavljena isplata proračunskih sredstava namijenjenih za financiranje političkih stranaka. No, ta sredstva, čija je isplata obustavljena, neće se političkim strankama izgleda isplatiti retrogradno.

Sredstva za 2021. političke stranke, prema planu gradske uprave očito će se strankama redovno isplaćivati do raspuštanja Gradskog vijeća. Stranke ususret lokalnim izborima itekako računaju na proračunska sredstva.

Prema odluci koju će Gradsko vijeće usvojiti u ponedjeljak, pravo na isplatu sredstava imaju stranke i liste grupe birača koji u aktualnom sazivu Gradskog vijeća imaju najmanje jednog vijećnika.

Za svakog člana podzastupljenog spola političkim stranka i listama grupe birača pripada pravo na naknadu u visini od 10 posto iznosa predviđenog po svakom vijećniku.

Sredstva se strankama raspoređuju tromjesečno u jednakim mjesečnim iznosima razmjerno broju članova svake političke stranke zastupljene u Gradskom vijeću.

Mjesečna naknada za vijećnike iznosi 3 500 kuna, a za vijećnice ta je naknada nešto veća i iznosi 3 850 kuna.

nm

Objavljeno u Aktualno