Prikazujem sadržaj po oznakama: odvajanje otpada

Nakon što je Gradsko vijeće na posljednjoj sjednici usvojilo prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Dubrovbnika, pred nama je posve novi način odlaganja i razvrstavanja otpada kojemu ćemo se morati prilagoditi ukoliko nam je cilj da nam računi za Čistoću budu što manji.

Naime, i sam je gradonačelnik znao istaknuti da će manje račune imati oni koji će razdvajati otpad. Kad će nova odluka o skupljanju otpada stupiti na snagu još nije određeno, a niti je definirana cijena usluge za predaju komunalnog otpada, ali znamo da će se ona naplaćivati razmjerno količini predanog miješanog otpada prema volumenu spremnika izraženom u litrama i broju pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju.

I dok mnogi izražavaju spremnost razdvajati otpad, zbunjeni su što odlagati u koji spremnik, odnosno što ide u plavi, što u smeđi, a što u žuti spremnik.

Papir, novine časopisi, prospekti katalozi odlažu se u plavi spremnik, ali i bilježnice, knjige, slikovnice te pisaći i papir za „printanje”, pisma, uredske tiskovine, papirnate vrećice, mape, kartonske fascikle i kartonske kutije, ali bez ljepljive trake, plastike i stiropora.

U plave spremnike nećete smjeti odlagati indigo i ugljeni papir, fotografije i foto papir, zauljeni i prljavi papir, gumirane etikete i slično.

Smeđi spremnici predviđeni su za odlaganje dijela kuhinjskog, vrtnog ili zelenog otpada te manje količine biotpdada.

Kuhinjski otpad čine ostaci voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja te ostaci kruha. Uvelo cvijeće, granje, lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica, ostaci voća i povrća smatraju se vrtnim ili zelenim otpadom. Male količine ostalog biootpada podrazumijevaju koru drveta, kosu i dlake, piljevinu, papirnate maramice, borove iglice, male količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci.

No u smeđe spremnike nećete moći odlagati ostatke termički obrađene hrane, odnosno meso, ribu, kosti i kožu. Mliječni proizvodi, ulja i masti, pepeo, guma, opasni otpad, obojeni i lakirani drveni otpad, odjeća i cigarete također se ne smiju odlagati u smeđe spremnike.

Zeleni spremnici namijenjeni su za staklo. U njih se odlažu boce i staklenke.

U zelene spremnike ne smije se odlagati prozorsko i automobilsko staklo te kristalno i optičko, armirano i laboratorijsko staklo i staklena vuna. Žarulje i fluorescentne svjetiljke te porculanski i keramički predmeti također se ne smiju odlagati u zelene spremnike.

U žute spremnike uz plastične boce treba odlagati polietilenske vrećice, folije, filmove, mjehurastu ambalažu koje na sebi mogu imati oznake PE-HD, PE-LD, PET, PP i slično. Boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za čišćenje i pranje, kozmetike, lijekova (osim citostatika) također ćete odlagati u žute spremnike, kao i čaše i posude od jogurta, sira, tetrapak ambalažu te boce za osvježavajuće napitke, čepove, plastične tanjure, pribor za jelo, konzerve od hrane i limenke od pića.

U žute spremnike ne smije se odlagati plastičnu ambalažu i limenke s ostacima od boja, lakova i motornih ulja, plastičnu ambalažu i limenke s ostacima od kemikalija, boce i limenke od zapaljivih i eksplozivnih tekućina te boce i limenke pod tlakom kao što su propan/butan boce.

U spremnike za otpadni tekstil treba odlagati odjeću, ručnike, posteljinu, zavjese, šešire i kape, torbe i krpene igračke te ostale otpadne tekstilne proizvode. U spremnike za otpadni tekstil ne smije se odlagati obuću, kožne torbe, pernate jastuke i poplune.

nm

Objavljeno u Aktualno

Od jednog dijela naših sugrađana često možemo čuti komentare kako odvajanje otpada nema smisla jer sav otpad ide na isto mjesto. Što je istina i kako to Čistoća zaista radi?

Pokušajmo na trenutak zamisliti kolonu od 120 najvećih šlepera i kolika je to količina otpada?

Upravo toliko odvojenog papira, kartona, metalne i staklene ambalaže, ambalažne folije itd. prikupila je dubrovačka Čistoća od početka godine, dodatno razdvojila i pripremila za predaju ovlaštenim oporabiteljima.

U prethodnom razdoblju Čistoća je na gotovo sva javna odlagališta, gdje je god prostor to dopuštao, postavila spremnike za odvojeno odlaganje papira i kartona, plastične, metalne i staklene ambalaže.

Odvojeno prikupljeni otpad, kao i onaj prikupljen putem reciklažnih dvorišta, Čistoća u svom pogonu u Župi dubrovačkoj dodatno razvrstava i priprema za odvoz oporabiteljima.

Odvojen i razvrstan otpad pokretnom trakom prolazi kroz specijalni stroj koji otpad preše i balira. Tako balirani otpad uvezuje se žicom u kocke i skladišti dok se ne prikupe određena količina, te je kao takav pripremljen za daljnji transport ovlaštenim oporabiteljima.

Za svaki prikupljeni odnosno predani kilogram metala, plastike, papira, stakla kao i za ostale vrste otpada ispunjaju se prateći listovi, dokumentacija cijelog puta pojedinog otpada od spremnika do oporabitelja.
Činjenica kako, prosječno mjesečno, 20 šlepera prevozi reciklabilni otpad ovlaštenim oporabiteljima pokazuje koliko odvajanje otpada ima smisla.

Naznačene količine itekako potvrđuju da je jedan broj naših sugrađana počeo odvajati otpad. A da možemo odvojiti više, možemo. Cooltura odvajanja otpada nema alternativu, kako za nas tako i buduće generacije.
Odvajati je lako, odbacujmo stare navike, poručuju i mole iz Čistoće.

dpp

Objavljeno u Aktualno

U okviru kampanje „Cooltura odvajanja otpada“ tvrtka Čistoća proteklog tjedna započela je s edukacijom djece vrtićke dobi, a prva suradnja ostvarena je u DV Mala kuća i centralnom vrtiću Pčelica u Mokošici.
S velikom pažnjom male pčelice su slušale i pratile što im govore djelatnice Čistoće Vikica Bautović i Lucija Kusalić koje su vodile edukaciju.

Kroz igru djeca su naučila da otpad nije smeće te kako raspoznati pojedine vrste otpada. Nakon kratke prezentacije mališani su i sami sudjelovali u odvajanju otpada stavljajući pojedine vrste otpada u vreće odgovarajuće boje, a za nagradu svima su podijeljene pohvalnice.

„Odvajanje je COOL“ – glasno su rekli mališani nakon održane edukacije što će poručiti i svojim ukućanima.

Na kraju susreta, djelatnice Čistoće poklonile su vrtićima i didaktičke igre odvajanja otpada što je dodatno razveselilo mališane i njihove odgajateljice.

Koliko je važno razvijati ekološku svijest ne samo kod djece već i kod odraslih, svjesni su u ovom dubrovačkom vrtiću, za kojeg sa sigurnošću možemo reći da je jedan od svijetlih primjera kako se gospodari otpadom.

Naime, nakon osnivanja nove javne ustanove DV Pčelica ravnateljica Dijana Brkić obratila se Čistoći u vezi pomoći oko ispunjavanja njihovih obveza sukladno zakonskoj regulativi u gospodarenju otpadom te primjenom propisa u svakodnevnoj poslovnoj praksi. Slijedom toga, održane su edukacije za djelatnike vrtića, a dani su im i spremnici za odvojeno prikupljanje otpada koji su postavljeni u svim objektima ove javne ustanove, a vrtićka kuhinja dobila je i spremnik za biootpad.

Edukacija djece predškolske i školske dobi kontinuirano će se provoditi u narednom periodu budući djeca u ovoj dobi najlakše usvajaju dobre navike te predstavljaju građane budućnosti na kojima svijet ostaje.

Čistoća Dubrovnik

Objavljeno u Aktualno

U sklopu projekta “ReDu – provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika" u četvrtak, 17. listopada u hotelu Hilton održano je predavanje “Odvajanje i sprečavanje nastanka otpada“ na kojemu je predavala docentica na Odjelu za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku dr. sc. Marina Brailo Šćepanović.

- Cilj današnjeg predavanja jest povećati svijest kod javnosti da otpad nije samo kruti nego i tekući, da ga svi proizvodimo i da ga je potrebno kvalitetno zbrinuti. - kazala je, između ostalog, predavačica Brailo Šćepanović. Istaknula je da se zato treba okrenuti prema modelima suvremenog biološkog pročišćavanja otpadnih voda jer se tako postiže jako visoka kvaliteta otpadnih voda koja nakon obrade odlazi u prirodu, u našem slučaju u more, i zato je iznimno važno da su otpadne vode kvalitetno pročišćene i zbrinute.

Projekt “ReDu – provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika" ukupno je vrijedan 1.386.980,00 kuna, od čega Europska unija putem Kohezijskog fonda, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. sufinancira 1.178.933,00 kuna. Projekt predviđa niz aktivnosti koje će doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta i izgradnji svijesti građana grada Dubrovnika o važnosti gospodarenja komunalnog otpada.  Za predavanje je bio angažiran i tumač hrvatskog znakovnog jezika.

DPP

Objavljeno u Aktualno