Prikazujem sadržaj po oznakama: prodaja

Na adresu TUP -a stigla su tri pisma namjere za kupnju posljednje dubrovačke tvornice. Pisma namjere uputila su tri poslovna subjekta kojima je Skupština društva dozvolila dubinski uvid u poslovanje tvrtke, a ne kako su pojedini mediji objavili, prihvatila ponude. Među pristiglim ponudama svakako je najzanimljivija ona Jaroslava Trešnaka, jednog od najbogatijih Čeha. Trešnak inače nije nepoznat hrvatskoj javnosti i već je ulagao u Hrvatsku. Tako je u Rijeci nedavno hotelski kompleks Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa.

Druga ponuda pristigla TUP -u je ona tvrtke See Capital Partner čiji su osnivači i članovi društva Bruno Georgiev, Ivan Valentić, i odvjetnik Oleg Uskoković.

Valentići i Uskoković već su gradili po Dubrovniku. Valentići na glavici Babina kuka i kod Robne kuće Minčeta gdje imaju Hotel Porto. Odvjetnik Uskoković pojavljuje se i u Slezakovim tvrtkama koje su gradile i još će graditi na užem području grada.

Treća ponuda pristigla TUP -u je od tvrtke Elektroprojekt iza koje stoji izvjesni Mario Sabolić, vlasnik nekoliko tvrtki od koji su neke aktivne, a neke brisane iz sudskog registra. Sabolić ima tvrtku u Dubrovniku registriranu za ugostiteljstvo i usluge te putničku agenciju s adresom u povijesnoj jezgri.

Navedenim tvrtkama Skupština društva TUP dozvolila je izradu dubinskog screeninga u tvrtki u trajanju od tri mjeseca. Razdoblje je to u kojem će tvrtke zainteresirane za kupnju TUP-a procijeniti hoće li se ili ne uopće upustiti u kupnju posljednjeg dubrovačkog tvorničkog kompleksa. Skupština TUP -a u konačnici će neku od ponuda prihvatiti ili odbiti.

Inače, među tri pristigle ponude najveća je ona češkog biznismena Trešnaka, ali je još uvijek daleko od stvarne vrijednosti TUP -ova zemljišta u Gružu.

Naime, dok Čeh za zemljište koje je građevinsko za svom potrebnom infrastrukturom nudi 10 milijuna eura, banka je to zemljište procijenila na najmanje 15 milijuna eura.

TUP -ovo zemljište u Gružu, prostire se na 9 800 kvadratnih metara dok u poslovnoj zoni u Komolcu imaju oko 15 000 kvadrata zemljišta te oko 4 000 kvadratnih metara poslovnih hala.

Neslužbeno se inače može čuti kako je Čeh na prostoru TUP -a u Gružu zainteresiran za izgradnju poslovno – stambenog kompleksa, a osim TUP -ova zemljišta zainteresiran je za kupnju Pivčeve zgrade i prostora unutar Solske baze.

Za otkup TUP -ova zemljišta brojni su investitori proteklih godina pokazivali interes, no ponude koje su pristizale uvijek su bile puno niže od stvarne vrijednosti TUP -ova atraktivnog kompleksa. Na koncu konca zbog malverzacija s TUP -ovim zemljištem na dubrovačkom sudu vodi se i sudski spor.

Koliko je atraktivno, ali i vrijedno TUP -ovo zemljište znaju i dubrovački gradonačelnici – bivši Andro Vlahušić i aktualni Mato Franković.

Obojica su naime namjeravala kupiti TUP -ovo zemljište u Gružu i Komolcu. Vlahušić je često isticao kako na prostoru TUP -a u Gružu treba biti novo kulturno središte Grada. No, kako se Vlahušić na izborima 2017. nije mogao kandidirati za gradonačelnika ta je ideja ostala nerealizirana.

Za kupnju TUP -ova zemljišta i u Gružu i u Komolcu bio je zainteresiran i aktualni gradonačelnik Mato Franković, no cijena koju je tražio TUP za Grad Dubrovnik je navodno bila previsoka.
TUP -ovo zemljište u Gružu nije samo jedno od rijetkih preostalih na kojima je moguća izgradnja, već je iznimno vrijedno. Njegovim otkupom Grad Dubrovnik ne bi samo zadržao kontrolu nad izgradnjom na području Gruža koji je zapravo recepcija Grada već bi na tom zemljištu Grad mogao planirati i razvijati svoje sadržaje.

Ako je već izgubio prostor remize, mogućnost otkupa TUP-ova zemljišta Grad Dubrovnik trebao bi ozbiljno sagledati.

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Gradsko vijeće na sjednici u četvrtak usvojit će Prijedlog odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika s mogućnošću kupnje u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području Grada Dubrovnika. Odlukom se propisuju i postupak za određivanje reda prvenstva za davanje stanova u najam na vrijeme od 10 godina s mogućnošću njihova otkupa.

Lokacija i kvadratura stanova koje Grad daje u najam s mogućnošću otkupa bit će navedeni u javnom pozivu. Predmet najma je i garažno ili parkirno mjesto koje pripada stanu.

Zahtjev za dodjelom gradskog stana u desetogodišnji najam s mogućnošću otkupa moći će podnijeti osobe koje u trenutku raspisivanja javnog poziva nemaju navršenih 46 godina života.

Mladu obitelj čine podnositelj zahtjeva i njegov bračni ili izvanbračni drug te njihova zajednička ili posvojena djeca, jedan roditelj koji je podnositelj zahtjeva i dijete/djeca ili samohrani roditelj koji je podnositelj zahtjeva i dijete/djeca koji zajedno žive, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno.

Članom mlade obitelji smatra se i dijete koje ne živi u obitelji, odnosno nalazi se na školovanju u drugom administrativnom području do završetka redovnog školovanja, a najkasnije do 26 godine života.

Zahtjeve za davanjem stana u najam s mogućnošću otkupa mogu podnijeti državljani Republike Hrvatske koji nemaju riješeno stambeno pitanje.

Podnositelj zahtjeva i članovi obitelji ne smiju imati u svom vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan, kuću ili stan za odmor te kuću ili stan namijenjen za iznajmljivanje na području Republike Hrvatske.

Također moraju biti podstanari najmanje godinu dana u kontinuitetu do dana utvrđenog u javnom pozivu i na dan objave u javnom pozivu, a s najmodavcem ne smiju biti u srodstvu, ne koriste gradski stan, nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu građevinsko zemljište, poljoprivredno ili drugo zemljište veće od jednog hektara ili poslovni prostor na području Republike Hrvatske i nisu oslobođeni od plaćanja komunalnog doprinosa.

Vrijednost pokretnina te novčana sredstva i vrijednosni papiri podnositelja zahtjeva i članova obitelji ne smiju prelaziti vrijednost veću od 300 tisuća kuna.

Jedan od uvjeta ja da u posljednjih 15 godina nekretnine u svom vlasništvu nisu prodali, darovali, da se nisu odrekli od nasljedstva ili na bilo koji način ustupili nekretninu, odnosno svoje suvlasništvo trećoj osobi.

Zainteresirani za ovakav vid stambenog zbrinjavanja moraju imati prijavljeno prebivalište u Dubrovniku najmanje sedam godina neprekidno do podnošenja zahtjeva ili 18 godina s prekidima ili minimalno jednu godinu u kontinuitetu do podnošenja zahtjeva, a članovi obitelji moraju imati prijavljeno prebivalište na području Grada Dubrovnika. Podnositelj zahtjeva i članovi obitelji ne smiju imati duga po osnovi javnih davanja,

Podnositelj zahtjeva s kojim Grad sklopi ugovor o najmu stana s mogućnošću kupnje dužan je sebe i obitelj prijaviti na adresi stana koji je predmet ugovora o najmu u roku 30 dana od dana zaključenja ugovora te mora zadržati to prebivalište za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

U zahtjevu je podnositelj dužan navesti za koju kategoriju stana se natječe. Dokumentaciju mora predati kompletnu jer dostava dopunske dokumentacije izvan zadanog roka nije dopuštena.
Ukoliko se dogodi da dva ili više zahtjeva građana imaju isti broj bodova, prednost za ostvarivanje prava utvrđivat će se prema redoslijedu prioriteta kao što je veći broj djece koja prebivaju na istoj adresi, vrijeme trajanja podstanarstva na području Grada Dubrovnika, vremenu prebivanja podnositelja zahtjeva na području Grada.

Ako se dogodi da više podnositelja zahtjeva udovoljava navedenim prioritetima. Izabrat će se onaj podnositelj koji je prije podnio zahtjev, a vrijeme predaje zahtjeva smatra se vrijeme predaje preporučeno poštanskom uredu ili vrijeme predaje na protokol Grada Dubrovnika.

Izabrani podnositelji zahtjeva na sklapanje ugovora bit će pozvani pisanim putem, a korisnik koji se neopravdano ne odazove pozivu u zadanom roku gubi pravo na sklapanje ugovora.

Za navedeni način stambenog zbrinjavanja predviđeno je i bodovanje prema broju članova obitelji navedenih u zahtjevu. Podnositelj zahtjeva ostvaruje 10 bodova, a za svakog sljedećeg člana obitelji pet bodova.

Prema broju djece predškolske dobi ili djece koja se redovito školuju, podnositelj zahtjeva za svako dijete ostvaruje 10 dodatnih bodova.

Na temelju prosječnih mjesečnih primanja svih članova obitelji u posljednjih godinu dana podnositelj zahtjeva također ostvaruje bodove.

Ukoliko mjesečno primanje po članu obitelji iznosi 2 000 kuna neto ostvaruje se 25 bodova.
Za mjesečno primanje po članu obitelji od 2 001 k do 3 000 kuna neto ostvaruje 20 bodova. Za primanja od 3 001 do 4 000 kuna neto mjesečno po članu obitelji predviđeno je 15 bodova, a za primanja iznad 4 001 kune neto mjesečno po članu obitelji ostvaruje 5 bodova.

Bodovi se ostvaruju i prema ukupnoj dužini prebivanja na području Grada Dubrovnika. Tako oni koji na području Grada Dubrovnika prebivaju 35 godina i više ostvaruju pravo na 25 bodova. Vrijeme prebivanja u Dubrovniku od 25 do 34 godine podnositelju zahtjeva donosi 20 bodova. Ukoliko u Dubrovniku prebiva 15 do 24 godine dobit će 15 bodova, a za vrijeme prebivanja u Dubrovniku od 7 do 14 godina predviđeno je 5 bodova.

Bodovi se ostvaruju i prema stupnju invaliditeta podnositelja zahtjeva i dužini podstanarstva

Ukoliko za vrijeme važenja liste prvenstva podnositelj zahtjeva ili netko od članova njegove obitelji stekne vlasništvo dužni su o tome obavijestiti Grad koji ih briše s liste prvenstva.

Inače, visina mjesečne najamnine iznosit će 1 500 kuna, a ukoliko dođe do promjene valute, odnosno kad Republika Hrvatska uvede euro, iznos najamnine odredit će se prema tečaju važećem na prvi dan uvođenja eura. Najamnina će se plaćati 15. u mjesecu.

nm

Objavljeno u Aktualno
Utorak, 19 Veljača 2019 21:16

Za 153,5 milijuna kuna prodani Hoteli Maestral

Ministar državne imovine Goran Marić, direktorica za stjecatelja PND strategija d.o.o. Matea Mateković i ravnatelj CERP-a Milan Plećaš potpisali su danas u Ministarstvu državne imovine Ugovor o prodaji i prijenosu dionica Hotela Maestral, u vrijednosti 153,5 milijuna kuna.

Prigodom potpisivanja ugovora, ministar Marić je rekao:
- Ovo je veliki uspjeh, nakon osam neuspjelih natječaja i devetog kruga, konačno je proces uspješno završio. Upravno vijeće CERP-a donijelo je odluku o prihvaćanju najpovoljnije ponude i time je završila privatizacija posljednjeg hotelskog kompleksa u Republici Hrvatskoj. U posljednja tri natječaja hotelsko – turističkog sektora u državni proračun osigurali smo oko 600 milijuna kuna i više od 2,5 milijarde kuna investicija. Očekujemo da kupac što prije pristupi poslovnim planovima ulaganja i podizanja na što višu razinu kategorizacije hotela jer je nedopustivo da Dubrovnik ima hotele sa jednom ili dvije zvjezdice. – kazao je Marić.

Direktorica za stjecatelja PND strategija d.o.o. Matea Mateković zahvalila je ministru Mariću na suradnji i dodala:
- Naši planovi su što prije krenuti sa realizacijom projekta jer smatramo da hoteli Maestral zaslužuju imati puno bolju poziciju nego što je imaju u ovome trenutku. U najkraćem roku ćemo preuzeti poslovnu dokumentaciju i krenuti sa pripremom hotela za nadolazeću turističku sezonu.

DPP

Objavljeno u Aktualno
Označeno u