Prikazujem sadržaj po oznakama: redu

U sklopu projekta “ReDu – provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika" u četvrtak, 17. listopada u hotelu Hilton održano je predavanje “Odvajanje i sprečavanje nastanka otpada“ na kojemu je predavala docentica na Odjelu za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku dr. sc. Marina Brailo Šćepanović.

- Cilj današnjeg predavanja jest povećati svijest kod javnosti da otpad nije samo kruti nego i tekući, da ga svi proizvodimo i da ga je potrebno kvalitetno zbrinuti. - kazala je, između ostalog, predavačica Brailo Šćepanović. Istaknula je da se zato treba okrenuti prema modelima suvremenog biološkog pročišćavanja otpadnih voda jer se tako postiže jako visoka kvaliteta otpadnih voda koja nakon obrade odlazi u prirodu, u našem slučaju u more, i zato je iznimno važno da su otpadne vode kvalitetno pročišćene i zbrinute.

Projekt “ReDu – provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika" ukupno je vrijedan 1.386.980,00 kuna, od čega Europska unija putem Kohezijskog fonda, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. sufinancira 1.178.933,00 kuna. Projekt predviđa niz aktivnosti koje će doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta i izgradnji svijesti građana grada Dubrovnika o važnosti gospodarenja komunalnog otpada.  Za predavanje je bio angažiran i tumač hrvatskog znakovnog jezika.

DPP

Objavljeno u Aktualno

U sklopu projekta „ReDu - provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika”” djelatnice Čistoće održale su na Lokrumu eko radionicu za učenike Osnovne škole Antuna Masle iz Orašca.

Na radionici su učenici naučili kakve posljedice otpad, ako nije pravilno zbrinut, ostavlja na prirodu i ljudsko zdravlje te na koji način mogu doprinijeti očuvanju ekosustava.

Aktivnim učenjem te izravnim susretom s okolišem, usvojena znanja o otpadu i njegovom zbrinjavanju djeca su mogla uočiti probleme, te pronalaziti načine njihova rješavanja. Na ovaj način se od najranijih dana kod djece razvija ekološka osviještenost te potiče na ispravno reagiranje na posljedice ljudskog nemara prema prirodi što je i cilj ovoga projekta.

Naime, projektom „ReDu“ i provedbom njegovih aktivnosti želi se doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta i izgradnji svijesti građana grada Dubrovnika o važnosti gospodarenja komunalnog otpada. Također, predviđene su mnoge informativno - izobrazne aktivnosti kojima će se ciljne skupine projekta cjelovito informirati i upoznati s ciljevima gospodarenja otpadom te ih motivirati za njihovo ostvarivanje.

Projekt „ReDu – provedba Programa izobrazno - informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika” ukupno je vrijedan 1,39 milijuna kuna, od čega Europska unija putem Kohezijskog fonda, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. sufinancira 1.17 milijuna kuna.

DPP

Objavljeno u esPRESSo
Označeno u

„Utjecaj otpada na biljni i životinjski svijet" naziv je predavanja održanog jučer u hotelu Hilton Imperial Dubrovnik, u sklopu projekta “ReDu - provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika”. Predavanje je održala biologinja i doktorica prirodnih znanosti o moru Marija Crnčević, s naglaskom na problematiku morskog otpada, koji u najvećim količinama čini plastika.

- Podaci u znanstvenoj zajednici svjedoče o narušavanju zdravlja i ugibanju morskog životinjskog svijeta, najčešće morskih kornjača. To su organizmi koji se hrane prvenstveno meduzama i oni morski otpad odnosno plastične vrećice zamijene za meduze. Na osobnoj razini može se puno pomaka napraviti, jer čak i pojedina odjeća i kozmetika sadrže mikroniti umjetnih materijala koje opet kroz hranidbeni lanac dospijevaju u okoliš. Odabirom ekoloških proizvoda može se smanjiti štetan učinak, a dugoročno pridonijeti i uključivanjem u akcije čišćenja i uklanjanja otpada s obale i iz mora. - kazala je Marija Crnčević
 
Ukupna vrijednost projekta je 1.386.980,00 kuna, od čega Europska unija putem Kohezijskog fonda, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. sufinancira 1.178.933,00 kuna. Također, projektom „ReDu“ i provedbom njegovih aktivnosti želi se doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta i izgradnji svijesti građana grada Dubrovnika o važnosti gospodarenja komunalnog otpada.
 
Projekt predviđa niz informativno - izobraznih aktivnosti kojima će se građane grada Dubrovnika, kao glavnu ciljnu skupinu, cjelovito informirati i upoznati s ciljevima gospodarenja otpadom te ih motivirati za njihovo ostvarivanje. Nakon uvodnog predavanja, zainteresiranu javnost očekuje još 11 predavanja i radionica.

DPP

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Grad Dubrovnik poziva sve zainteresirane na predavanje u sklopu projekta „ReDu - provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika“, a koje će se održati u utorak, 7. svibnja u hotelu Hilton Imperial Dubrovnik s početkom u 10:30 sati.

Predavač na uvodnom predavanju bit će direktor Čistoće Dubrovnik d.o.o. Marko Iveković.

Naime, radi se o projektu ukupne vrijednosti 1.386.980,00 kuna, od čega Europska unija putem Kohezijskog fonda, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. sufinancira 1.178.933,00 kuna.

Projektom „ReDu – provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika“ i provedbom njegovih aktivnosti želi se doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta i izgradnji svijesti građana grada Dubrovnika o važnosti gospodarenja komunalnog otpada.

Projekt predviđa niz informativno-izobraznih aktivnosti kojima će se građane grada Dubrovnika, kao glavnu ciljnu skupinu, cjelovito informirati i upoznati s ciljevima gospodarenja otpadom te ih motivirati za njihovo ostvarivanje.

Grad Dubrovnik

Objavljeno u Aktualno