Prikazujem sadržaj po oznakama: rekonstrukcija

Radovi rekonstrukcije bivšeg hotela Stadion započeli su u ponedjeljak, a prema ugovoru o izvođenju radova potpisanim početkom kolovoza s izvođačem, tvrtkom Texo Molior d.o.o., definirani rok završetka je 15 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Investicijom vrijednom 18.3 milijuna kuna Grad Dubrovnik nastavlja započeti ciklus ulaganja u desetljećima zapostavljanu sportsku infrastrukturu, a posebnost je što ovom rekonstrukcijom Dubrovnik dobiva i prvi muzej vaterpola, koji će objediniti i sve sportske uspjehe našeg najtrofejnijeg kluba.

Rekonstrukcija zgrade gradskog bazena uključuje uređenje unutarnjih rubnih prostora objekta i vanjskih prostora unutar čestice. Unutarnji su sadržajno podijeljeni u dvije zone: prostori hostela, koji će se dovesti u visoki roh-bau, i prostori koji će se dovesti do potpune gotovosti, a koje će koristiti Grad Dubrovnik, odnosno Javna ustanova Sportski objekti Dubrovnik. Tu će, uz polivalentne prostore, biti smješteni prostori Vaterpolo kluba Jug (uredski prostori, trofejna dvorana, klupski caffe) te prostori Javne ustanove, Plivačkog kluba Jug i udruga (uredski prostori, prostori za sastanke i ostale prateće prostorije). Budući hostel organiziran je u dva zasebna trakta s izdvojenim pristupima na istočnoj i zapadnoj strani. Imat će okvirno 44 sobe, s recepcijom i caffeom u prizemlju, u zapadnoj lameli. Ovaj prostor ponudit će se u koncesiju.

Uredit će se i okolni vanjski prostor - parterne površine uz istočne i zapadne ulaze u prizemlju građevine te jugozapadni ulaz u prizemlju, a sjeverni dio parcele koji se sada koristi kao parkiralište prenamijenit će se u pješački prostor - trg te urbano opremiti i hortikulturno urediti. Zajedno s budućom javnom garažom na prostoru iza OTP banke i zgrade DTS -a sa strane Ulice dr. Ante Starčevića, činit će novu, urbanu vizuru ovog dijela grada.

Kvalitetna sportska infrastruktura jedno je od šest strateških područja definiranih Strategijom razvoja sporta i sportske infrastrukture u Gradu Dubrovniku 2018.-2028., koju je Gradsko vijeće usvojilo na svojoj 19. sjednici te je osnovni preduvjet razvoju i popularizaciji sporta i sportskih disciplina za rekreativno i profesionalno bavljenje istima.

Podsjetimo, u kolovozu su započeli radovi na obnovi i uređenju judo dvorane u Mokošici i izgradnji novog nogometnog terena s umjetnom travom u Gospinom polju.

DPP

Objavljeno u Aktualno

Zamjenik župana Joško Cebalo nazočio je jučer u Korčuli prezentaciji glavnog projekta Rekonstrukcije županijske ceste Korčula – Račišće. Prezentaciju su održali predstavnici Geo projekta iz Splita, a uz zamjenika župana nazočili su joj gradonačelnik Grada Korčule Andrija Fabris, ravnatelj Županijske uprave za ceste Ivo Kaštelan, kao i zainteresirani građani.

Projekt rekonstrukcije ove ceste razvija Županijska uprava za ceste Dubrovačko-neretvanske županije, a u suradnji s ministarstvom mora, prometa i infrastrukture te Županijskom lučkom upravom Korčula.

Realizacijom ovog projekta sanirati će se kolnička konstrukcija u duljini od 12 kilometara od Korčule do Račišća te izgraditi nogostup i biciklistička staza duž cijele trase, vrijednost ove investicije je preko 50 milijuna kuna, a financirat će se iz fondova Europske unije.

DPP

Objavljeno u Aktualno

Grad Dubrovnik kao investitor ishodio je prvu građevinsku dozvolu za rekonstrukciju i proširenje Lapadske obale, putem Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje. Investicija se procjenjuje na oko 40 milijuna kuna, a obuhvaća prostor od lučice Batala do Ekonomskog fakulteta.

Riječ je o jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekta Grada Dubrovnika u ovom desetljeću, nakon čije realizacije će se riješiti gorući problem prometnih gužvi te uspostaviti nova regulacija prometa iz smjera Lapada, s obzirom da projekt u konačnici predviđa dvosmjernu cestu Lapadskom obalom.

Nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u prethodnom razdoblju, zadovoljen je tako osnovni preduvjet za realizaciju ovog projekta koji bi u budućnosti trebao rasteretiti promet iz smjera Babinog kuka prema Gradu i Gružu. Njime je, uz rekonstrukciju i proširenje ceste, obuhvaćena i odvodnja, pročišćavanje oborinskih voda, fekalna odvodnja, elektroenergetski sustav s javnom rasvjetom i telekomunikacijskom mrežom. Cijelom dužinom prometnice s lijeve strane predviđen je nogostup, dok je desnom stranom prometnice predviđen zeleni pojas i šetnica te urbano opremanje, s uzdužnim i kosim parking prostorima na određenim dijelovima.

U postupku je i ishođenje druge građevinske dozvole za nastavak Lapadske obale, do raskrižju kod benzinske crpke, a ukupna dužina novoprojektirane prometnice iznosi oko 840 metara.

Slijedi natječaj za izvođača radova, koji bi, prema sadašnjim planovima, trebali započeti do kraja godine. Grad Dubrovnik planira dio radova sufinancirati bespovratnim EU sredstvima.

DPP

Objavljeno u Aktualno

Grad Dubrovnik kreće s ishođenjem dozvole za dogradnju i nadogradnju Dječjeg vrtića Pčelica u Mokošici. Završena je kompletna projektna dokumentacije na razini glavnog i izvedbenog projekta za potrebe ishođenja dozvole za radove, prema ranijem idejnom projektu, a vrtić će nakon rekonstrukcije sa sadašnjih osam grupa narasti na ukupno njih 15 i to devet vrtićkih skupina i šest jasličkih.

Dogradnja i nadogradnja vrtića planira se s ciljem povećanja broja odgojno-obrazovnih skupina, a time i ukupnog kapaciteta broja djece. Nadograđuju se dvije etaže, te dograđuje dio uz vrtić, s istočne strane postojeće zgrade. Treći kat oblikuje se kao prohodan zeleni krov s prostorima za boravak i igru na otvorenom, djelomično natkriven trjemovima i zasjenjen pergolama. Dio postojeće zgrade morat će se ukloniti te ojačati temelji na tim dijelovima.

Nakon usklađenja, dograđena i nadograđena građevina dječjeg vrtića služila bi za ukupno 247 djece. Svaka vrtićka grupa sastoji se od prostorije za dnevni boravak, vlastite garderobe i sanitarija te udjela u zajedničkoj terasi. Unutar dograđenog dijela prizemlja predviđa se prostor za vannastavne aktivnosti u površini od 88 m2, s pratećim sanitarnim prostorijama za djecu. Ovaj prostor namijenjen je za provedbu programa predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječijem vrtiću, kao i posebnim programima predškolskog odgoja i naobrazbe.

Uz povećanu kuhinju i praonicu prilagođenu potrebama novoplaniranog broja korisnika, predviđeni su potrebni prostori za odgajatelje te sanitarije djelatnika u kuhinji i praonici u skladu sa sanitarnim propisima. Sukladno potrebama Naručitelja prostori kuhinje i praonice, kao i ostali prateći prostori, planirani su za centralni vrtić. Predviđen je i prostor za upravu te prostori za stručne službe – uredi pedagoga, psihologa, edukacijsko rehabilitacijskih stručnjaka te zdravstvene voditeljice kao i prostori za izolaciju sa sanitarijama.

Sukladno propisima ugradit će se i moderni protupožarni sustav te sustavi vertikalnog transporta, liftovi, radi zahtjeva pristupačnosti te sanitarnih uvjeta vezano na distribuciju hrane.

Formira se plato za parkiranje na razini prvog kata i novi istočni ulaz. U oblikovanju okoliša nastojalo se maksimalno zadržati konfiguraciju terena u svrhu očuvanja postojećeg visokog zelenila, a okoliš će se dodatno oplemeniti zelenilom, dok će se za prostore vanjskih igrališta koristiti podloge od lijevane gume.

Ovom rekonstrukcijom zadovoljit će se i propisani pedagoški standardi predškolskog odgoja. Inače zbog nedostataka kapaciteta vrtić Mokošica sada radi na tri različite lokacije unutar naselja. Ove godine trebala bi krenuti i razdioba Dječjih vrtića Dubrovnik, a u prvoj će fazi ići dioba na dvije ustanove - dijeljenje DV Pčelica (Mokošica) od DV Dubrovnik, pa će u Mokošici biti i sjedište nove ustanove.

DPP

Objavljeno u Aktualno
Stranica 2 od 2