Prikazujem sadržaj po oznakama: solitudo

Nakon što je Gradsko vijeće Grada Dubrovnik odobrilo sklapanje ugovora o najmu Dječjim Vrtićima Dubrovnik s tvrtkom DB-Kantun d.o.o., sukladno potpisanom ugovoru započeli su radovi adaptacije i uređenja novog vrtića u zgradi poslovnog prostora Gospodarskog centra u Solitudu.

Planirani dovršetak svih radova i opremanja je u rujnu kako bi u što skorijem roku sva neupisana djeca dobila svoje mjesto u Dječjim vrtićima Dubrovnik.

Projekt obuhvaća uređenje dodatnih kapaciteta za smještaj pet skupina za 58 djece. U okviru ugovora o zakupu, osim samog prostora s namjenom dječjeg vrtića od 690 metara kvadratnih, ugovoreno je i 12 parking mjesta te vanjski prostor površine 55 metara kvadratnih s namjenom uređenja dječjeg igrališta.

„Grad Dubrovnik kontinuirano radi na osiguranju dodatnih prostornih kapaciteta u dječjim vrtićima te bi za nadolazeću pedagošku godinu, osim navedenog, trebao biti spreman i vrtićki prostor u DOC-u, čime će se osigurati da se sva neupisana djeca s novom pedagoškom godinom upišu u Dječje vrtiće Dubrovnik.” - ističu u priopćenu iz gradske uprave uz početka radova u Solitudu.

dpp

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Grad Dubrovnik ishodio je građevinsku dozvolu za gradnju tri zgrade u Solitudu, u sklopu projekta Dubrovačke stanogradnje. „Projektom izgradnje planskog naselja, koji će obuhvatiti gradnju ukupno 50 stanova, gradska uprava nastavlja program poticajne stanogradnje za mlade obitelji i time rješavanje ključnog problema mladih u Dubrovniku”, ističu danas iz gradske uprave Grada Dubrovnika.

Projektom je predviđena izgradnja stambenih objekata, prometnice, cjelokupne infrastrukture, kao i javnih sadržaja poput vrtića. Planirani stanovi, njih 50, veličine od 55 do 77 kvadrata, raspoređeni su u tri zgrade, okružene drvoredima i povezane zajedničkom šetnicom. Parkirališna mjesta osigurat će se gradnjom podzemnih garaža i parkirališnih mjesta za stanare i druge korisnike, a predviđen je i prostor dječjeg vrtića za šest do osam vrtićkih jedinica za smještaj oko stotinu djece, za koji se planira arhitektonsko - urbanistički natječaj.

Uz izgradnju stambenih objekata predviđena je i izgradnja nove infrastrukture naselja na koju će se spojiti zgrade, koja u sebi uključuje kanalizaciju, odvodnju, vodu, struju i novi ispust koji će rasteretiti oborinsku odvodnju ovog dijela naselja, a spajat će se na Moluntsku ulicu.

„Prvih 39 stanova po modelu Dubrovačke stanogradnje u Novoj Mokošici uspješno je dodijeljeno kroz provedena dva javna poziva, u potpuno transparentnom procesu. S istim ciljem osigurano je i cjelovito vlasništvo nad zemljištem na Pobrežju gdje će se mladim sugrađanima dodjeljivati parcele za izgradnju tipskih kuća. Gradska uprava kroz projekt razvija i niz drugih mjera poticajne stanogradnje, kao što su subvencioniranje 30 mladih obitelji iznosom od 30 tisuća eura za kupnju prve nekretnine ili izgradnju ili nadogradnju objekta.” - piše u priopćenju Grada Dubrovnika.

dpp

Objavljeno u Aktualno

Kako bi se olakšao pristup moru slabije pokretljivim osobama, Grad Dubrovnik je postavio skaline kraj Ronilačkog kluba Dubrovnik u Solitudu. Navedeno je realizirano na traženje građana, a skaline su izrađene prema uputama specijalne bolnice Kalos te se planiraju postaviti još jedne u Zatonu.

Za ovu kupališnu sezonu nabavljena su ranije i dva nova liftera za osobe s invaliditetom i teško pokretljive osobe, od kojih je jedan postavljen na plaži u Donjem Čelu na Kalamoti, a drugi u Zatonu kod tamošnjeg Dobrovoljnog vatrogasnog društva. Osim toga, postavljeni su i već prethodno nabavljeni lifteri na kupalištima Copacabana i Solitudo (Mandrač), na Lopudu, u Suđurđu na Šipanu te Zatonu Velikom.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Odlukom Vlade proširena je jurisdikcija Županijske lučke uprave Dubrovnik na područje Solituda, a čime je zapravo omogućena izgradnja novih vezova na tom prostoru. Vlada je naime na današnjoj sjednici usvojila prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluku Županijske skupštine o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Dubrovnik za luke Županijskog i lokalnog značaja u dijelu jurisdikcije. Riječ je o odluci koju je Županijska skupština usvojila u studenom 2021.

U prostornim planovima Županije inače je na tom području predviđena sportska luka, a ravnatelj Županijske lučke uprave Dubrovnik Željko Dadić ističe kako je prije svega sada potrebno krenuti u izmjene i dopune prostornog plana kako bi se taj dio prenamijenio u komunalnu lučicu.

- Riječ je o prostoru od Marine Frapa do ronilačkog kluba gdje je u planu bila sportska luka. Sada smo dobili podlogu da možemo ići u izmjene plana. Čim prije krenut ćemo s procedurom za ugovaranje projektne dokumentacije i idejnog rješenja, a na temelju toga i maritimnih studija tek će se vidjeti koliko tamo može biti komunalnih vezova. - kazao je ravnatelj ŽLU Dubrovnik Željko Dadić.

Inače, prije nešto manje od godinu dana između Grada Dubrovnika, Županijske lučke uprave Dubrovnik i Dubrovačko – neretvanske županije potpisan je Sporazum o financiranju projektne dokumentacije za novu komunalnu lučicu u gruškom zaljevu.

Solitudo je jedan od tri prostora na području gruškog zaljeva, na kojima Županija priprema projekte kojima bi se riješio problem s nedostatkom vezova za stanovništvo.

Naime, osim u Solitudu, planirano je postavljanje dodatnih pontona na Batali za oko 200 vezova, a još toliko vezova planirano je projektom lučice u Mokošici, no sve to također iziskuje izmjene prostornih planova.

Župan Nikola Dobroslavić je inače u smo predizbornom programu prošle godine najavio izgradnju 1 500 vezova, a na prošloj sjednici Županijske skupštine kazao je kako se toliki broj vezova može realizirati do kraja mandata.

Objavljeno u Aktualno
Ponedjeljak, 08 Studeni 2021 07:41

Učinjen prvi korak k izgradnji novih komunalnih vezova

Na nedavno održanoj, odnosno prošlotjednoj sjednici Županijske skupštine usvojena je odluka kojom se lučko područje u gruškom zaljevu širi na područje Solituda, odnosno na područje od Orsana do Mandrača.

Naime, Županijska lučka uprava Dubrovnik na tom dijelu obale planira izgradnju novih komunalnih vezova, a donošenje ove odluke bio je prvi korak, odnosno osnovni preduvjet kako bi se s tim projektom krenulo.

dpp

Objavljeno u Aktualno

Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja, Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Babin kuk”, jedna je od najzanimljivijig točaka dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća koja će se održati u ponedjeljak. Naime, usvajanjem ove točke tvrtki Valamar omogućit će se izgradnja novih smještajnih kapaciteta na području kampa Solitudo, odnosno izgradnja novih hotela i turističkog naselja.

Na dijelu kampa Valamar planira graditi podzemnu garažu ne bi li riješili problem nedostajućih parkirnih mjesta na Babinu kuku.

Gradnju Valamar naime planira i sa sjeverne i s južne strane Ulice Vatroslava Lisinskog koja prolazi duž kampa Solitudo.

Na sjevernoj strani kampa planira se zadržati namjena javnog parka i zelenila dok se na prostoru južnog dijela, koji je je u stvarnosti dosad bio kamp, planirana izgradnja novog hotela i turističkog naselja.

Ne bi li riješili problem s nedostajućim parkirnim mjestima na prostoru oko hotela na Babinu kuku, u Valamaru planiraju na području kampa graditi garažu. Većina parkirnih mjesta kao i parkirnih površina na Babinu kuku inače su rampama građanima zapriječeni za korištenje.

Valamar već sad na prostoru kampa u neposrednoj blizini hotela Minčeta ima površinu koju je uredio za parking, mahom putničkih autobusa.

Inače, u prijašnjim planovima bivšeg Babina kuka bila je planirana nadogradnja hotela Minčeta, a kako neslužbeno doznaje portal Dubrovnikpress.hr, na mjestu sadašnje Minčete gradit će se novi hotel, vjerojatno za potrebe kongresnog centra koji se izgleda ponovo planira na teniskim terenima poviše Minčete.

Prema UPU -u Babina kuka taj hotel može imati 195 kreveta dok je kongresni centar planiran na površini od oko 62 tisuće metara kvadratnih, a sastojat će se od poslovnog i rekreacijskog dijela.

Visina izgradnje na lokaciji kongresnog centra, prema UPU -u iznosi najviše 20 metara.

Gradnja na prostoru Babina kuka koja se inače planira još otkad je 1976. otvoren ondašnji kompleks, tim više je osjetljiva zbog vizura, odnosno izloženosti prostora pogledu s magistrale i mora.

Prijedlog novih turističkih građevina i pratećih sadržaja obuhvaća i prostor sjeverno od Malog Straduna na kojem je većim dijelom planirana rekreacijska zona dok je na manjem istočnom dijelu te prostoru hotela Valamar planirana izgradnja novog glavnog hotela s površinama za sport i zelenilom.

U aktu koji su dobili i vijećnici kao jedan od razloga izmjena prostorno – planske dokumentacije navedena je nova prostorna organizacija predjela Babin kuk kao i kvalitativno unapređenje turističke ponude prostorne cjeline te povećanja kategorije smještajnih kapaciteta i pratećih sadržaja u skladu sa zahtjevima vrsnoće izgleda prostora.

Objavljeno u Aktualno
Ponedjeljak, 10 Svibanj 2021 14:23

Nove sprave za vježbanje na stazi u Solitudu

Uz Svjetski dan kretanja, koji se obilježava 10. svibnja, dubrovački gradonačelnik Mato Franković sa suradnicima obišao je danas novouređenu hodačku stazu u Solitudu, koja je opremljena kroz akciju 'Hodanjem do zdravlja', u sklopu projekta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ''Živjeti zdravo'', u suradnji s Gradom Dubrovnikom i Zavodom za javno zdravstvo Dubrovačko - neretvanske županije.
 
''Investiciju su financirali HZJZ i Grad Dubrovnik s iznosom od po 80.000 kuna. Sprave na ovoj stazi postavljene su sukladno Strategiji razvoja sporta Grada Dubrovnika te i na ovaj način promičemo važnost redovite tjelesne aktivnosti za zdravlje i koristi hodanja, kao osnovnog oblika kretanja'', rekao je u ovoj prigodi gradonačelnik Franković.
 
Staza u Solitudu, na potezu od JC Orsan do Plaže Mandrač, označena je tablama te opremljena spravama za istezanje, kardiovaskularne i vježbe snage, kao i fitnes setom za osobe u invalidskim kolicima. Staza je ujedno opremljena LED svjetiljkama, koševima za otpatke i stalcima za bicikle te stolićem i klupom za prematanje i dojenje. Sprave su postavljenje na dvije lokacije – u Solitudu (istezalište i kupalište), te na plaži Mandrač. Aktivnost 'Hodanjem do zdravlja' odvija se svake subote sa startom u 10:00 sati iz Uvale Lapad, pod stručnim vodstvom članova Škole trčanja Dubrovnik.
 
Ovaj dio šetnice obuhvaćen je ujedno projektom Aglomeracije Dubrovnik stoga će se u narednom razdoblju prvo izgraditi kanalizacijska, vodoopskrbna, telekom i elektro mreže, a nakon toga se kreće u samo uređenje šetnice, najavio je također Gradonačelnik.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno

Sporazum o financiranju projektne dokumentacije za novu komunalnu lučicu u gruškom zaljevu potpisan je u utorak u palači Ranjina između Županijske lučke uprave, Grada Dubrovnika i Dubrovačko - neretvanske županije.

Sporazum su potpisali župan Nikola Dobroslavić i gradonačelnik Mato Franković, a potpisivanju su nazočili i zamjenik župana Joško Cebalo, predsjednik UV ŽLU Dubrovnik Vido Raič te pročelnik UO za gospodarstvo i more Ivo Klaić.

Ovom prilikom je napomenuto kako će se tim projektom na predjelu Solituda riješiti pitanje vezova koje nije mogla obuhvatiti već izgrađena komunalna lučica Batala.

dpp

Objavljeno u Aktualno
Subota, 27 Ožujak 2021 18:52

Buknulo u bivšem Vrtlarovom plasteniku

U subotu poslijepodne buknulo je u Riječkoj ulici u bivšem Vrtlarovom plasteniku.

Dojavu o požaru Dubrovački vatrogasci dobili su u 16:22 sati, a na teren je izašlo sedam vatrogsaca s tri vozila te je požar već u 16:32 bio lokaliziran.

dm

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Stanovi za mlade obitelji u Mokošici, građeni po modelu Dubrovačke stanogradnje trebali bi biti gotovi do veljače. Grad Dubrovnik u međuvremenu treba donijeti kriterije prema kojima će se mladi prijavljivati na listu prvenstva, da bi u konačnici, ukoliko kriterije zadovolje, dobili ključeve svog novog stana u ruke.

Izgradnja u Mokošici može se protumačiti kao prva faza stambenog zbrinjavanja mladih obitelji od strane aktualne gradske uprave, jer stanovi POS-a gradit će se i u Solitudu, dok bi se na Pobrežju mladima trebale nuditi parcele za izgradnju obiteljskih kuća. Inače, još je tijekom 2019. predstavljen model stambenog zbrinjavanja mladih koji vjerojatno nije zaživio zbog korona krize.

Stanovi POS-a u Mokošici mladim obiteljima nudit će se u desetogodišnji najam, nakon čega će te stanovi moći otkupiti, a otkupnu cijenu bit će uračunat iznos desetogodišnje najamnine.

Izgradnja POS stanova u Mokošici započela je još u listopadu 2018. godine, a od 108 stanova, koliko ih je izgrađeno, 65 stanova namijenjeno je za branitelje i stradalnike Domovinskog rata, dok su preostala 43 stana namijenjena za najam mladim obiteljima koje nemaju riješeno stambeno pitanje.

Mladi, neriješenog stambenog pitanja, za dodjelu POS stana u Mokošici moći će se prijaviti nakon što Gradsko vijeće usvoji kriterije prema kojima će se ti stanovi dodjeljivati u najam. Naime, konačnu odluku o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada mladim obiteljima s mogućnosti otkupa, Gradsko vijeće trebalo bi usvojiti do kraja godine, čime će se mladima omogućiti prijavljivanje na listu prvenstva.

Aktualna gradska uprava želi naime odrediti jasne kriterije za dodjelu ovih stanova kako bi se izbjegle malverzacije koje su se događale pri dodjeli prethodnih POS gradnji, kada su stanovi dodjeljivani i onima kojima nisu bili ni potrebni, pa u njima i danas ne stanuju, a u ljetnim se mjesecima u njima se izmjenjuju turisti kojima se ti stanovi iznajmljuju.

Drugi projekt kojega Grad tek treba početi graditi je POS u Solitudu. Inače je izgradnju POS-a u Solitudu, kao jedan od aduta koji joj je trebao osigurati izbornu pobjedu, još 2009. predstavila tadašnja gradonačelnica Dubravka Šuica. U to se vrijeme govorilo kako je cilj tog projekta stambeno zbrinuti mlade obitelji, ali i srušiti cijenu nekretnina na dubrovačkom području koja je i u to vrijeme bila iznimno visoka, odnosno nerealna.

No, niti je POS u Solitudu izgrađen, a niti je u srušena cijena nekretnina, jer za srušiti je, Grad bi trebao izgraditi nemali broj novih stanova na atraktivnim lokacijama, što naravno nije moguće.

Iako u javnosti vlada mišljenje kako od POS- a u Solitudu u konačnici neće biti ništa, aktualna gradska uprava taj projekt namjerava realizirati, doduše gradit će se upola manje stanova nego je prvim planom bilo predviđeno, no možda je to samo prva faza izgradnje.

Gradska uprava inače je javnosti predstavila izgled budućeg POS-a u Solitudu koji će se graditi na Vrtlarovoj zemlji. U međuvremenu je izrađena i projektna dokumentacija, glavni projekt, ishodovane potvrde na glavni projekt te podnesen zahtjev za građevinsku dozvolu.

Po svemu sudeći, tri POS zgrade u Solitudu gradit će se europskim sredstvima iz projekta Recovery and Resilience.

Kriteriji za dodjelu ovih stanova, čija bi gradnja trebala započeti u drugom mandatu gradonačelnika Mata Frankovića, navodno će se razlikovati od kriterija za dodjelu stanova mladim obiteljima u Mokošici.

U Solitidu će se graditi tri POS-ove zgrade, dvije identične sa po 17 stanova i treća sa 16 stanova.

Grad je inače u 2020. kako bi potaknuo stambeno zbrinjavanje mladih obitelji, trebao s dva milijuna kuna proračunskih sredstava kreditirati kupnju prvog stana. Naime, cilj je bio sa po 30 tisuća eura sufinancirati kupnju prvog stana za 30 mladih obitelji, no očito je na provedbu tog projekta utjecala korona kriza.

Grad inače planira još jedan projekt za zbrinjavanje mladih. Riječ je o Pobrežju gdje bi se mladim obiteljima trebalo nuditi zemljište za izgradnju obiteljskih kuća. Taj je projekt svakako najatraktivniji među projektima stambenog zbrinjavanja, no kako se o njemu ne govori, vjerojatno je i on zbog korone na čekanju.

Objavljeno u Aktualno
Stranica 1 od 2