Prikazujem sadržaj po oznakama: sportska dvorana

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika usvojilo je Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Sportsko -rekreacijskog parka Gospino polje. Izmjene se odnose na predio na kojem se sportski kompleks planira dopuniti s polivalentnom dvoranom s pratećim sadržajima te korekciju kolnika i prometa u mirovanju.

Nezavisni gradski vijećnik Andro Vlahušić kazao je kako dvorana vjerojatno neće biti napravljena u roku.
- Ljudi su zabrinuti jesu li ova obećanja realna, jer ako nije riješeno pitanje financiranja i imovinsko pravni odnosi, pitanje je može li se dvorana napraviti do Svjetskog prvenstva 2025. – rekao je Vlahušić.

Predsjednik gradskog vijeća Marko Potrebica odgovorio je kako je prvenstvo u siječnju 2025. te kako se dvorana može otvoriti 18 mjeseci od dana kada su počeli radovi.
- Postoji šansa da će se postupak javne nabave iskomplicirati, što je uvijek realna mogućnost. To su dvije godine ozbiljnog posla nakon što pročelnik potpiše ugovor, mi dvoranu možemo izgraditi za dvije godine. – kazao je Potrebica.
Gradonačelnik Mato Franković priznao je kako su rokovi skučeni.

- Mi smo na početku htjeli postojeću sportsku dvoranu uklopiti u novu dvoranu, međutim to ne odgovara svjetskim standardima. Ova dvorana planirana je tako da se može razdijeliti na više manjih dvorana te će se tu moći održavati i koncerti, kongresi i sajmovi. – rekao je Franković.

- Što se tiče imovinsko pravnih odnosa, mi tu imamo privatne vlasnike, ali njih možemo izvlastiti zahvaljujući novom zakonu. Već smo vodili neke razgovore s ljudima te vjerujem da ćemo biti u suglasju. - odgovorio je Franković nezavisnom vijećniku Andru Vlahušiću o imovinsko pravnim odnosima.

Oko pitanja financiranja dvorane, Franković je kazao kako će projekt biti proglašen strateškim od strane Vlade Republike Hrvatske.
- Nakon što donesemo sve potrebne odluke, ovaj će se projekt proglasiti strateškim projektom Republike Hrvatske te ćemo imati potpunu podršku vlade. – kazao je Franković.

Gradonačelnik je također dao predviđeni vremenski plan projekta. Kazao je kako bi Grad građevinsku dozvolu mogao dobiti u veljači 2023. godine te bi zatim javna nabava idealno završila u lipnju te godine.
- Siječanj 2025. je 18 mjeseci od tada. Jesmo u skučenim rokovima ali mislim da imamo priliku. Trebamo uprijeti sve snage da ovo napravimo jer to je nešto što ostavljamo budućim generacijama. – zaključio je Mato Franković.

Objavljeno u Aktualno

Na dnevni red sjednice gradskog vijeća koje će se održati u srijedu, kao što je najavio gradonačelnik Mato Franković, uvršten je Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja Sportsko rekreacijskog centra Gospino Polje. Naime dosadašnjim planom u Gospinome polju predviđena je izgradnja manje dvorane pa je plan potrebno prilagoditi uvjetima izgradnje velike polivalentne dvorane u kojoj će se 2025. igrati dio utakmica Svjetskog rukometnog prvenstva.

Planiranim izmjenama i dopunama omogućit će se proširenje i uređenje postojeće dvorane, planiranje nove polivalentne sportske dvorane te njezino spajanje „toplom vezom“ s postojećem dvoranom. Također će se postaviti temelji za uređenje vanjskih igrališta i popratnih sadržaja.

Izmjenama DPU –a korigirat će se pješački i kolni promet kao i promet u mirovanju te infrastruktura kroz obuhvat sportskog parka. Plan je potrebno uskladiti sa zakonom, važećim GUP -om i PPU -om Grada Dubrovnika.
Inače, postojeća dvorana u Gospinu polju izgrađena po projektu iz 1979. godine više ne udovoljava svim potrebama u sportu. Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donijelo je 2008. godine Odluku o detaljnom uređenju „Sportsko - rekreacijskog parka Gospino polje“. Unatoč postojanju idejnog i glavnog projekta, nova trodijelna dvorana do danas nije izgrađena.

Nova polivalentna dvorana koja će se graditi u Gospinome polju, prema najavama gradonačelnika Mata Frankovića, trebala bi biti izgrađena šest mjeseci prije Svjetskog rukometnog prvenstva 2025.

Objavljeno u Aktualno

Nova sportska dvorana u Gospinome polju bit će gotova uoči Svjetskog rukometnog prvenstva, kazao je gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković naglasivši kako se od tog projekta nije odustalo.

- Grad je izradio idejno rješenje dvorane i paralelno smo od Županije tražili mišljenje o izradi procjene zaštite okoliša. Dobili smo odgovor da nam ta procjena nije potrebna i već na idućoj sjednici Gradskog vijeća idemo s izmjenama Prostornog plana kojima će prilagoditi prostor za multifunkcionalnu dvoranu jer je u Prostornom planu tamo planirana dvorana manjeg kapaciteta. - rekao je Franković.

- Cilj je da Prostorni plan nakon izmjena bude usvojen do lipnja iduće godine i iza toga idemo s javnom nabavom za izradu glavnog pojekta. Kad smo kod rokova, ne vidim da nas nešto u ovom trenutku može poremetiti. Dvorana će biti gotova šest mjeseci prije početka svjetskog rukometnog prvenstva. - kazao je gradonačelnik Mato Franković.

nm

Objavljeno u Aktualno

Grad Dubrovnik, putem Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima, ishodio je pravomoćnu građevinsku dozvolu za rekonstrukciju Osnovne škole Antuna Masle s dogradnjom školske sportske dvorane. Novoplanirana dvorana nalazit će se sjeverno od zgrade škole na postojećem nogometnom igralištu, a zgrade su međusobno povezane toplom vezom.
 
Planirana dogradnja je prizemnica s ukopanim podrumom. Zgrada se može razdijeliti na dva dijela: dio spojnog hodnika između zgrade škole i dvorane i dio građevine dvorane. Ukupna građevinska bruto površina planirane dogradnje iznosi 1.354,42 m². U podrumu je smješteno borilište koje ima visinu dvije etaže, uz koje je smješten prateći sadržaj, po dvije svlačionice s kupaonama, spremište sprava i opreme, sanitarije, strojarnica, hodnik, spremište, wc za osobe s invaliditetom, kabinet nastavnika, ambulanta, kabinet fizičke kulture i mala dvorana.
 
U prizemlje zgrade ulazi se preko manjeg popločenog trga kroz vjetrobran u ulazni hol, iz kojeg je moguće skrenuti toplom vezom prema zgradi škole ili na drugu stranu prema tribinama, koje imaju kapacitet za 57 gledatelja. Dvoranu je moguće koristiti i nakon nastave isključivo u sportsko‐rekreacijske svrhe, te se u tom slučaju koristi isključivo novi vlastiti ulaz u dvoranu bez mogućnosti ulaženja u zgradu škole.
 
Nova dvorana bit će od velikog značaja za učenike škole, jer se nastava tjelesne i zdravstvene kulture ranije izvodila u maloj polivalentnoj dvorani u potkrovlju škole ili, kad to vrijeme dopušta, na vanjskim igralištima za košarku i nogomet.

dpp

Objavljeno u Aktualno

Gradonačelnik Mato Franković u posljednjem tjednu prošle godine predstavio je dugoočekivani projekt izgradnje nove multifunkcionalne dvorane u Gospinu polju kapaciteta 4.200 mjesta u kojoj će se igrati utakmice Svjetskog rukometnog prvenstva 2025. godine. Na rekonstruiranoj dionici ceste od Zatona Velikog do Zatona Malog u dužni od 1,7 kilometara postavljena je javna rasvjeta.

GRAD DUBROVNIK UPLATIO 150 000 KUNA POMOĆI POTRESOM STRADALOJ PETRINJI

Grad Dubrovnik uplatio je 150 tisuća kuna prve inicijalne pomoći potresom razorenom području grada Petrinje. Naime, Dubrovnik je uz gradove Split, Šibenik i Zadar odustao od svih planiranih novogodišnjih programa te sredstva prenamijeniti za pomoć Petrinji u nošenju s tragičnim posljedicama razornog potresa koji je šire područje ovog grada u Sisačko-moslavačkoj županiji pogodio u utorak.

Grad Dubrovnik je odmah otkazao sva planirana događanja koja prate program ovogodišnjeg Zimskog festivala, poput blagdanskog pop-up cabrio busa i srodnih programa. Otkazan je i vatromet koji se u novogodišnjoj noći trebao izvesti s dvije lokacije.

Navedena sredstva tek su prvi znak pomoći koju je Grad Dubrovnik spreman uputiti potresom stradalom stanovništvu. S područja Dubrovnika još u utorak upućeni su pripadnici gradske Vatrogasne postrojbe i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Dubrovnik.

Kako je u svom obraćanju petrinjskom kolegi naveo gradonačelnik Mato Franković, Grad Dubrovnik je Gradu Petrinji stavio na raspolaganje sve potrebne resurse, koji uz financijsku potporu uključuju podršku u ljudstvu, opremi, ali i smještaju ukoliko i taj oblik pomoći bude potreban, a za što su već određeni kapaciteti.

PREDSTAVLJENA MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE 2025.

Projekt multifunkcionalne dvorane Gospino polje 2025. predstavljen je u Gradskoj vijećnici, a o novom strateškom ulaganju u sportsku infrastrukturu Grada Dubrovnika govorili su gradonačelnik Mato Franković, pročelnica Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Zrinka Raguž i ravnatelj Javne ustanove Sportski objekti Dubrovnik Lukša Klaić.

Gradonačelnik Franković javnosti je ovom prilikom prezentirao Idejnu studiju prostorno-programskih kapaciteta dvorane izrađivača 10Aarch d.o.o., tvrtke koja je prethodno već sudjelovala u izradi DPU-a Gospino polje te je izložio plan aktivnosti gradske uprave na realizaciji projekta.

- U veljači 2020. godine donesena je odluka da će Grad Dubrovnik biti jedan od domaćina Svjetskog rukometnog prvenstva 2025. godine, što nas je onda i obvezalo da uz usvojenu Strategiju razvoja sporta i sportske infrastrukture u Gradu Dubrovniku 2018. – 2028. pokrenemo sve potrebne radnje kako bismo ispunili preduvjete koje su i tražili organizatori iz Hrvatskog rukometnog saveza. - kazao je Franković.

- U konačnici smo došli do dva moguća rješenja od kojih se drugo rješenje - dvorana bez pomičnog krova, pokazala ekonomski povoljnijom, ali ista iziskuje malo više vremena za realizaciju jer je potrebno izmijeniti DPU Gospinog polja kako bi se ta dvorana uklopila u postojeći prostor. - rekao je gradonačelnik Franković.

tjednipregled tekst 010121 2

Dvorana Gospino polje multifunkcionalna je sportska i kongresna dvorana i kulturni centar uz već postojeću dvoranu. Zajedno s postojećom dvoranom tvori jedinstvenu cjelinu  kapaciteta 4 200 gledatelja za vrijeme velikih sportskih natjecanja, tri rukometna terena za rekreaciju ili kongresne/koncertne dvorane za 4 000 uzvanika. Njenom izgradnjom Dubrovnik dobiva mogućnost organizacije dvoranskih sportskih natjecanja najviše kategorije te modernu multifunkcionalnu dvoranu za svakodnevno korištenje sportaša i rekreativaca, ali i za organizaciju brojnih manifestacija. Osim domaćinstva Svjetskog rukometnog prvenstva 2025. godine, dvorana će Dubrovniku otvoriti cijeli spektar mogućnosti organizacije hrvatskih, europskih i svjetskih natjecanja i u drugim dvoranskim sportovima, što jamči i produžetak turističke sezone.

- Ovakva dvorana bi bila jedinstveni kompleks u Hrvatskoj jer bi na jednom mjestu istovremeno imali tri terena dimenzija potrebnih za održavanje rukometnih i malonogometnih utakmica. Zbog svojih mogućnosti osim sportskog sadržaja dvorana će biti vrlo često korištena za potrebe kongresa, sajmova, izložbi, koncerata i raznih kulturnih programa što je čini samoodrživom. - rekao je gradonačelnik.

Paralelno s početkom izrade projektne dokumentacije pokrenut će se i potrebne izmjene prostorno-planske dokumentacije, a cilj je ishođenje građevinske dozvole do kraja 2021. godine. Grad Dubrovnik namjerava osigurati financiranje iz dostupnih fondova Europske unije, a plan je investiciju provesti do kraja 2024. godine.

Gradonačelnik Mato Franković osvrnuo se i na projekt energetske obnove postojećeg objekta sportske dvorane.
– Za postojeću dvoranu smo izradili potrebnu dokumentaciju, ona uskoro kreće s energetskom obnovom, a kada se za to steknu uvjeti uslijedit će i kompletno unutrašnje uređenje sportske dvorane te ćemo time uistinu dobiti jednu adekvatnu sportsku infrastrukturu kakvu Grad Dubrovnik i zaslužuje. - kazao je gradonačelnik Mato Franković.

OSVIJETLJENA REKONSTRUIRANA DIONICA CESTE OD ZATONA VELIKOG DO ZATONA MALOG

Grad Dubrovnik je od Hrvatskih cesta preuzeo održavanje novopostavljene javne rasvjete koja je puštena u rad na završenoj dionici državne ceste od Zatona Velikog do restorana „Babilon“ u Zatonu Malom. Na navedenoj rekonstruiranoj dionici dugoj 1 700 metara postavljen je 41 stup javne rasvjete LED energetski učinkovitim svjetiljkama, ukupne instalirane snage 4 KW.

Na potezu Zaton Veliki - Štikovica Hrvatske ceste kao investitor provode 22,8 milijuna kuna vrijednu investiciju rekonstrukcije tri kilometra duge državne ceste. Uz postavljanje javne rasvjete na spomenutom dijelu zahvata, dionica je ocrtana, a preostalo je izvođenje svjetlosne signalizacije i nogostupa uz kolnik.

tjednipregled tekst 010121 1 

Predviđeni rok završetka svih radova je travanj iduće godine, do kada će biti rekonstruiran i preostali dio zahvata od oko 1200 metara, a jedna od najlošije opremljenih i intenzivnim teretnim prometom najoštećenijih dionica na gradskom području dobit će novi asfaltni zastor, oborinsku odvodnju, nogostupe za pješake i javnu rasvjetu te uvjete za sigurno kretanje pješaka i vozila.

Navedene radovi prati i postavljanje i DTK (distributivne telekomunikacijske) kanalizacije u trup prometnice, a izvodi se i dio radova Vodovoda na vodoopskrbi i odvodnji. Također, na navedenoj dionici izvode se i radovi u sklopu Aglomeracije Dubrovnik.

Na obnovu ove iznimno važne dionice s neadekvatnom infrastrukturom mještani Zatona su čekali više od 25 godina. Riječ je o jednom u nizu projekata Hrvatskih cesta na području Grada Dubrovnika koji su na sjednici Vlade RH održanoj u veljači 2019. u Dubrovniku dobili potporu Vlade i nadležnog ministarstva, a u koje spada i obnova ceste od mosta preko Rijeke dubrovačke do Ilijine glavice.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno

Kao što je Dubrovnikpress.hr nedavno pisao, unatoč korona krizi Grad Dubrovnik nije odustao od izgradnje nove sportske dvorane u Gospinome polju koja će služiti i za Svjetsko rukometno prvenstvo 2025. godine, a gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković s pročelnicom Upravnog odjela za europske fondove Zrinkom Raguž i ravnateljem Javne ustanove Sportski objekti Dubrovnik Luškom Klaićem održao je danas konferenciju za novinare na kojoj je prezentiran projekt.

Gradonačelnik Franković istaknuo je kako je odabran projekt bez pomičnog krova jer je, logično, ta opcija jeftinija. On se građevinskoj dozvoli nada do konca 2021. Nova dvorana, koja će činiti jedan funkcionalni prostor sa starom sportskom dvoranom u Gospinome polju, financirat će se iz EU fondova, no gradonačelnik Franković nije još mogao precizirati cijenu.

Multifunkcionalna dvorana imat će 4.200 mjesta, a u kompleksu će biti više sportskih terena o čemu više možete doznati u videu koji je u prilogu.

dpp

Objavljeno u Aktualno

Nakon niza ulaganja, Grad Dubrovnik nastavlja s ulaganjem u sportsku infrastrukturu, a kao jedan od najvećih projekata, gradonačelnik Mato Franković najavio je izgradnju sportske dvorane u kojoj će se održati Svjetsko rukometno prvenstvo 2025. godine.

- Niti jedna gradska uprava u posljednjih 20 godina nije uložila više u sportsku infrastrukturu. Gotovo je idejno rješenje nove sportske dvorane za Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., a novog stadiona u Lapadu nema zbog COVID-a iako je i to idejno rješenje gotovo i vidjet ćete skoro, kad predstavimo to rješenje, kako se itekako mogao napraviti lijepi stadion dostojan Grada Dubrovnika. - kazao je Franković.

- Nova dvorana u Gospinu polju koju gradimo za iduće Svjetsko rukometno prvenstvo bit će na ponos Grada Dubrovnika. Bit će to dvorana za velika sportska natjecanja, ali dvorana koja će se moći prilagoditi potrebama dubrovačkog sporta. To je mutlifunkcionalna dvorana iz koje će moći nastati šest manjih dvorana za potrebe organiziranja kongresa, koncerata i brojnih drugih događanja. - rekao je Franković.

Osvrnuo se i na brojna druga ulaganja u sportsku infrastrukturu koja je zaista dugi niz godina bila i više nego zanemarena.

- Završena judo dvorana u Mokošici, završene dvije faze uređenja stadiona u Gospinu polju, treća je prijavljena na natječaj Ministarstva turizma. Jugov bazen rekonstruira se nakon toliko godina i zasjat će u novom ruhu. Vrlo skoro ćemo dobiti građevinsku dozvolu za sportsku dvoranu u Orašcu, Dobili smo građevinsku dozvolu za tenis u Lapadu, do kraja godine bi trebali dobiti i drugu građevinsku dozvolu za rekonstrukciju svlačionica ispod tribina tenis centra u Lapadu i steći ćemo preduvjete za prijaviti te projekte na sredstva iz Europskih fondova jer sam više puta istaknuo kako je ključno brojne projekte realizirati europskim novcem. - kazao je gradonačelnik Mato Franković.

Objavljeno u Aktualno

Nismo često imali prilike čuti riječ Komolac u Gradskoj vijećnici od kada je Grada Dubrovnika, a ni prije, bar ne po pitanju nekih pozitivnih stvari za Komolac, pa kad sam čuo iz usta Miha Obradovića riječ Komolac zaintrigiralo me. Međutim došlo mi je plakat i smijat se istovremeno jer je pitanje bilo plasirano poput teniske loptice vraćene protivniku na smash ili nogometnim rječnikom pravi autogol. Toliko o tome. A sve u članku je istina. - to je naš sugrađanin, stanovnik Komolca Davor Rudenjak, napisao kao reakciju na napis o uzalud ulupanim novcima u sportsku dvoranu u Komolcu, u vrijeme mandata Andra Vlahušića.

„Generalno, od izgradnje jadranske magistrale 1965. godine do danas Komolac se koristi isključivo kao odlagalište Gradu suvišnih i nepotrebnih stvari. Od izgradnje magistrale, pa marine, pa prenamjena najplodnijeg poljoprivrednog zemljišta u industrijsku zonu s teškim zagađivačima, pa skladišta, pa cijeli Libertasov vozni park koji se servisira i pere bez odvodnje otpadnih voda, a ne zaboravimo i svojedobno kamenolom koji je zatvoren, ali je ostao onaj ružni iskop - da upravo tu gdje je ona „velebna dvorana”.” - piše dalje Rudenjak.

On dalje podsjeća:
„Tako se iza rata pokušalo s vraćanjem industrijske zone pa onda skladišnom zonom koja nam je ostala onakva kakva jest do danas. Konačno je izrađen UPU Komolac pa će se bar pokušati uvesti reda u totalni nered. Spasiti što se spasiti da. Planirana je i hidroelektrana i kopanje brda s obje strane izvora, pa sad planiraju brzu cestu preko izvora ispod Golubova kamena itd. Nebuloze se nižu.
Međutim nitko nije našao za shodno napraviti bar nešto reprezentativno u Komolcu.”

„Svugdje se ulaže osim u Komolac od jedne do druge vlasti. Npr. napraviti jedno dječje igralište, nogometni teren, dvoranu, šetalište od ACI marine do Kantafiga, kanalizaciju položiti u rijeku pa preko nje dobit lijepu šetnicu s obje strane rijeke, proširit cestu Komolac - Brgat, raskrižje oko pumpe u Komolcu.... „Ma daj”, sve su vlasti odmahivale rukom. Kad se uspije progurat izrada nekog projekta ti projekti godinama čekaju red, većinom ne dočekaju jer sve je drugo prioritetnije. I tako zadnjih 26 godina. Mi Riječani radujemo se ovoj aglomeraciji k'o pijan plotu jer su najave da će to riješiti veliki dio naših problema sistemom vezanih posuda. Čim dođemo na red.” - zaključio je Davor Rudenjak.

dpp

Objavljeno u Aktualno

Sportska dvorana u Komolcu, napravljena u mandatu bivšeg gradonačelnika zatvorena je jer je Andro Vlahušić u to vrijeme uredio prostor koji nije u vlasništvu Grada Dubrovnika, već u vlasništvu HEP-a, kazao je gradonačelnik Mato Franković.

- Svojedobno je HEP kupio prostor od negdašnjeg GP-a. Mogao je taj prostor kupiti i Grad, ali eto nije, a zašto nije, ne znam. Bivši je gradpnačelnik bio u dobrim odnosima s predsjednikom Uprave HEP-a i pita on njega jednom prilikom: „Kupio si prostor, ja bi tamo nešto radio. Dolaze mi izbori pa bi ove iz Komolca malo uhvatio pod svoje, pregradio bi na pola taj prostor, dio bi pretvorio u vatrogasni, a drugi bi dio bila neka dvorana. Niski su plafoni, ali njima će valjat.” I ovaj iz HEP-a mu usmeno kaže da može i 100, 150, 250, 300 tisuća kuna ode. - ispričao je Franković, otkrivši zašto je dvorana zatvorena.

- Ode bivši gradonačelnik, a nakon izbora meni taj isti predsjednik Uprave HEP-a šalje pismo u kojem piše: „Vi ste ulagali novac u naš prostor, bez da vas je itko za to ovlastio i dao vam jedan jedini papir i mi stavljamo katanac jer je prostor potreban HEP-u za centralno skladište.” - rekao je Franković, ispričavši što se potom dogodilo.

- Zvao sam zbog toga u HEP i tražio da nađemo zajedničko rješenje, da bar prostor DVD-a sačuvamo u koji je ulupano novca, da nam to ostavi i to nismo do dan danas riješili. Netko je jednostavno bez ijednog papira ulagao u tuđu imovinu. To je isto k'o da ja uzmem gradske pare i rečem što me briga što je ovo Jozova kuća, idem pa ću stavit persijane i rasvjetu i nema veze što će Jozo doći za koju godine jer prošli su izbori, a ja zamazao narodu oči. - rekao je Franković.

Najavio je kako će Komolac dobiti ne jedno nego tri igrališta.

- Ni jedan jedini papir nije postojao, a Grad je uložio pare, a da ne govorim da nije postojala ni javna nabava. Inače javnih nabava skoro pa nije ni bilo, odnosno bile su sve skupa tri, četiri u osam godina. Inače, u Komolcu smo riješili imovinsko - pravne odnose, definirali prostor, izradili projektnu dokumentaciju i vrlo skoro će Komolac dobiti prvo od tri nogometna terena, odnosno igrališta. - rekao je gradonačelnik Mato Franković.

Objavljeno u Aktualno
Srijeda, 11 Studeni 2020 12:29

Opremljena sportska dvorana OŠ Montovjerna

Završeno je opremanje i uređenje suvremene sportske dvorane Osnovne škole Montovjerna. Sportska dvorana je multifunkcionalna i opremljena za rukomet, košarku, odbojku, badminton i stolni tenis te sadržava sve potrebne elemente za gimnastički razvoj, tjelovježbu i nastavni program osnovnoškolaca. Za košarku su montirani električni podizni stropni i zidni koševi, kao i bočni električno podizni i sklopivi koševi, zatim rukometni golovi, multifunkcionalni semafor, a osigurana je i odbojkaška oprema, kao i lopte za različite sportove. Postavljene su i četiri ormarne tribine s funkcijom zatvaranja kada nisu u upotrebi, a mogu primiti do 130 gledatelja.
 
Još jedna od posebnosti dvorane jest to da je zamišljena kao dvodijelna jedinica, a pregrađuje se električnom podiznom mrežom kako bi u prostoru mogla neometano vježbati dva razredna odjeljenja ili dvije sportske grupe. Uz nju su smještene sve prateće prostorije za školu i dvoranu poput muških i ženskih svlačionica opremljenih ormarićima, praonica, strojarnice i prolaza na vanjsko igralište.
 
Sukladno ugovoru sklopljenim s Gradom Dubrovnikom, namještaj i opremu vrijedne 941.311,25 kuna s PDV-om je nabavila, isporučila i montirala tvrtka MULTI-SPORT d.o.o. Nova OŠ Montovjerna u rujnu je primila nove polaznike koji će od sada tjelesni odgoj prakticirati u najmodernijoj dvorani  u Dubrovniku. Riječ je o prvoj školi koja se u Dubrovniku izgradila nakon 1985. godine, a ukupna vrijednost investicije je preko 75 milijuna kuna.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Stranica 1 od 2

 

fabrio250 2019

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019