Prikazujem sadržaj po oznakama: suficit

Grad Dubrovnik ostvario je višak prihoda u 2018. godini u iznosu od 37,91 milijuna kuna, a na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća odlučivat će se o namjeni viška sredstava, možda i posljednji put, jer gradonačelnik Mato Franković najavio je kako u budućnosti, dobrim planiranjem projekata suficita više neće biti, deficit inače već odavno nije problem Grada Dubrovnika.

Uglavnom, višak od 37,91 milijun kuna dijeli se na nekoliko stavki prema izvorima prihoda, najznačajniji je višak od 34,3 milijuna kuna od izvornih prihoda Grada Dubrovnika koji su podijeljeni na namjenski dio viška od 16,42 milijuna kuna i nenamjenski 17,88 milijuna.

Izdvojit ćemo najznačajnije prijedloge raspodjele tog viška sredstava.

Iz namjenskog viška prihoda tako se namjerava utrošiti 1,48 milijuna kuna za sanaciju rive u Rožatu i 1,45 milijuna kuna za parking HRVI. Nadalje, 1,8 milijuna kuna uložilo bi se u Dječji vrtić Put na more, a dva milijuna kuna Grad će uložiti u Luku Dubrovnik, inače sukladno prije preuzetim obvezama.

Najviše sredstava, uz veće navedena za parking HRVI, bit će uloženo u parkirališta, odnosno 5,92 milijuna, od toga 2,6 milijuna za parking u Ulici Marina Kneževića i 1,8 u Ulici Između dolaca.

Od nenamjenskog dijela viška prihoda Grad Dubrovnik više od polovice, odnosno 9,97 milijuna kuna utrošit će za otkup dionica UTD Raguse, a šest milijuna kuna za pripremu projekta ceste od Mosta Dubrovnik do Osojnika, odnosno otkup zemljišta.

Objavljeno u Aktualno

Ekonomski analitičari reći će kako je proračun loš ako ima deficita te jednako loš ukoliko dođe do suficita jer dobar proračun je onaj koji je uravnotežen, odnosno bez deficita ili suficita. Proračun Grada Dubrovnika redovno je posljednjih godina bio neuravnotežen jer su prihodi bili veći od rashoda. No suficita u gradskom proračunu, najavljuje gradonačelnik Maro Franković, više neće biti, a zbog projekata na čijoj realizaciji ustraje.

- Ovo je sigurno posljednja godina u kojoj možemo govoriti o suficitu, nema više suficita jer se sredstva u proračunu sad troše kako se proračun puni, a to je i cilj svake jedinice lokalne samouprave. U ovog godini moramo paziti na svaku kunu jer imamo više od 49 aktivnih projekata koje treba financirati. Dakle, nema više avansa kulturnim ustanovama i neke će stvari morati čekati, aktivne projekte treba realizirati, od silnih velikih investicija ne može se sve odjednom i morat ćemo odrediti prioritete. Proračun se inače u prvoj polovici godine uvijek sporije puni. - kazao je Franković.

- Bilo je puno problema koji su se odnosili na nedostatak dokumentacije za brojne projekte i zato je nastao taj višak sredstava. Sad, kad se priča zakotrljala, kad dolaze građevinske dozvole za projekte, sad moramo paziti jer novca nema na bacanje, a ne možemo se zaduživati do besvijesti. - rekao je Franković, istaknuvši kako je aktualna gradska uprava koncentrirana na izradu i aplikaciju projekata koji se mogu financirati sredstvima iz EU fondova.

- Moramo biti spremni za 2021. za to novo obračunsko razdoblje u kojem možemo povući znatna sredstva iz EU fondova za realizaciju brojnih projekata. Dakle, moramo imati projektnu dokumentaciju, građevinske dozvole, a tu je i onaj problem indeksa razvijenosti, a zbog kojeg se može dogoditi da ostanemo bez dijela sredstava jer se naše područja ubraja u razvijenije dijelove Hrvatske. - kazao je Franković.

Prihodi od poreza i dalje imaju najveći udio u punjenju gradske blagajne ili 33 posto, a slijede ih prihodi od imovine s 29 posto te prihodi od administrativnih pristojbi s udjelom od 21 posto u punjenju proračuna.

Gradski proračun u 2018. nije bilježio prihode od koncesijske naknade za žičaru, a da jest tih nešto više od 30-tak milijuna kuna uložilo bi se u sportsku infrastrukturu, odnosno u projekte

Suficit ostvaren u 2018, preliven je u tekući proračun, a iznosio je 38 milijuna kuna, od čega je 34,4 milijuna kuna višak Grada,a 3,6 milijuna kuna višak proračunskih korisnika. Gdje utrošiti 3,6 milijuna kuna odlučit će proračunski korisnici, odnosno upravna vijeća ustanova i školski odbori.

Gdje će Grad utrošiti svojih 34,4 milijuna kuna viška odlučit će gradonačelnik Mato Franković s resornim pročelnicima, nakon čega će rebalans proračuna biti jedna od točaka dnevnoga reda iduće sjednice Gradskog vijeća.

Objavljeno u Aktualno