Prikazujem sadržaj po oznakama: tjedni pregled

Na Nuncijati je Vodovod Dubrovnik ugradio nove crpke koje će osigurati bolju opskrbu vode za to naselje. Raspisan je javni natječaj za rekonstrukciju javne rasvjete. Lopud dobiva novu energetski učinkovitu javnu rasvjetu. Za dizalicu topline na garsdkom bazenu odobreno 1,2 milijuna eura bespovratnih sredstava. U zgradu gradske uprave postavljen seizmograf. Gradonačelnik Mato Franković obišao je Lokrum i Rezervat posebne šumske vegetacije.

NOVA TEHNOLOGIJA ZA BOLJU VODOOPSKRBU NUNCIJATE

Ugradnjom nove tehnologije i crpki u hidroforsku stanicu Nuncijata Vodovod Dubrovnik osigurao je znatno bolje vodoopskrbne uvjete tog dijela grada. Umjesto zastarjele tehnologije ovo hidroforsko postrojenje rekonstruirano je modernom tehnologijom baziranoj na frekfentno reguliranim crpkama s automatskim djelovanjem.

- Moderne crpke prilagođavaju svoj rad ovisno o potrošnji i time sprječavaju oscilacije tlaka, što je bio dugogodišnji problem na području Nuncijate. Sada će tamošnji stanovnici imati sigurnu opskrbu i ujednačen pritisak vode cijelo vrijeme.- rekao je predsjednik Uprave Vodovoda Lukša Matušić te naglasio kako će ubrzo cijelo postrojenje biti povezano na centar daljinskog upravljanja što će omogućiti da se njegov rad prati iz dispečerskog centra.

Investicija je vrijedna oko 150 tisuća kuna, a u sklopu radova građevinski je uređen cijeli objekt te je ugrađen mjerač protoka koji će omogućiti stalno praćenje i otkrivanje gubitaka na sustavu, a što će dovesti do njihovog smanjivanja.

- Moram istaknuti kako ovdje nije bila riječ samo o uvođenju nove tehnologije već smo razmišljali i o budućnosti i sigurnosti naselja. Stoga smo pri rekonstrukciji postrojenje napravili da bude većeg kapaciteta, čime smo omogućili daljnje širenje i kvalitetniju hidrantsku mrežu. - zaključio je Lukša Matušić.

Cjelokupni radovi trajali su mjesec dana, dok je sama zamjena pumpe i instalacija nove tehnologije izvršena u jednom danu, kako bi se što manje ometao život tamošnjih stanovnika.

RASPISANA JAVNA NABAVA ZA REKONSTRUKCIJU JAVNE RASVJETE

Nakon provedenog javnog savjetovanja za projekt rekonstrukcije i modernizacije sustava javne rasvjete Grada Dubrovnika, pokrenut je postupak javne nabave za izvođenje projekta. Ponude se prikupljaju do 10. lipnja. Projekt kojim će se značajno smanjiti potrošnja električne energije vrijedan je 14 milijuna kuna.

Cjelovita rekonstrukcija i modernizacija sustava javne rasvjete Grada Dubrovnika obuhvaća 3 739 zastarjelih rasvjetnih tijela na širem gradskom području. Postojeći sustav sastoji se od 46 različitih tipova energetski neučinkovitih i ekološki neprihvatljivih svjetiljki, koje će se ovim projektom zamijeniti visoko efikasnim LED svjetiljkama. To će doprinijeti zaštiti okoliša i povećanju energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete.

Novčana ušteda na troškovima električne energije koja će se postići ovom rekonstrukcijom, u odnosu na zatečeno stanje, veća je od dva milijuna kuna na godišnjoj razini, a dodatno će se značajno smanjiti i troškovi održavanja sustava.

Grad Dubrovnik predmetnu investiciju financira kreditom HBOR-a s rokom otplate od sedam godina te fiksnom kamatnom stopom od 0,5 posto.

LOPUDU ENERGETSKI UČINKOVITA RASVJETA

Donesena je Odluka o odabiru projekata za Program razvoja otoka u 2022. godini od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a među projektima kojima se odobrava financiranje je i nabava i implementacija energetski učinkovite javne rasvjete na otoku Lopudu.

Projekt, kojeg je na Javni poziv Ministarstva prijavio Grad Dubrovnik, ostvario je sufinanciranje u iznosu od 173.000,00 kuna, što iznosi oko 50 posto ukupne investicije.

Grad Dubrovnik razvija se održivim smjerom kroz provedbu projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvore energije te se s tim ciljem provodi i cjelovita rekonstrukcija i modernizacija sustava javne rasvjete Grada Dubrovnika, što će osim financijskih ušteda doprinijeti zaštiti okoliša i povećanju energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete.

DOMOUPRAVA PRIJAVILA ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA NA EU FINANCIRANJE

Domouprava Dubrovnik, zajedno s predstavnicima suvlasnika višestambenih zgrada, uspješno je podnijela projektne prijedloge za obnovu zgrada u sklopu Javnog poziva raspisanog od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Riječ je o natječaju u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. te na ovaj način Domouprava usmjerava svoje poslovanje korištenju EU sredstava.

Podneseno je ukupno 18 projektnih prijedloga za bespovratna sredstva za integralnu energetsku obnovu zgrada s područja Grada Dubrovnika. Prijavljeni projekti obuhvatili su prvenstveno obnove fasada i krovišta, a što će u konačnici rezultirati značajnom uštedom energije za grijanje u odnosu na stanje prije obnove. Za integralnu energetsku obnovu predviđeno je sufinanciranje do 60 posto troškova projekta. Najniži iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 150 tisuća kuna, a najviši čak 22 milijuna kuna.

Pripremom i prijavom ovakvih projekata, gdje se energetskim obnovama postižu financijske uštede i manji utjecaj na okoliš, Grad Dubrovnik nastavlja svoj rad na održivosti i korištenju bespovratnih EU sredstva za podizanje kvalitete života građana Dubrovnika.

ZA DIZALICU TOPLINE ZA GRADSKI BAZEN ODOBRENO 1,2 MILIJUNA EURA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Za projekt “Ugradnja sustava dizalica topline s morskom vodom za potrebe Gradskog bazena u Dubrovniku“ Gradu Dubrovniku dodijeljena su bespovratna sredstva Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 1.2 milijuna eura. Realizacijom investicije ostvarit će se značajna ušteda na potrošnji energenata od čak milijun kuna na godišnjoj razini, a novac koji se trošio na održavanje infrastrukturnih objekata gradska uprava preusmjerit će na financiranje daljnjeg razvoja dubrovačkog sporta.

U sklopu rekonstrukcije strojarnice objekta, predviđena je demontaža starog sustava toplovodnog kotla na lož ulje kapaciteta 1,3 MW s novim modernim sustavom dizalice topline morska voda / voda jednakog kapaciteta. Cilj je zamijeniti staru fosilnu tehnologiju lož ulja s modernim sustavom obnovljivih izvora energije koji pruža neprekidan izvor grijanja s morskom vodom koja djeluje kao stabilan i pouzdan toplinski izvor i ponor. Grijanje vode uglavnom predstavlja veliki postotak potrošnje energije, kako u domovima tako i u sportskim te poslovnim objektima. Gledano na godišnjoj razini, rekonstrukcijom strojarskog sustava iskorištavanjem mora tehnologijom dizalice topline za zagrijavanje vode u velikom i malom bazenu te zagrijavanje samog objekta moglo bi se uštedjeti gotovo 100 posto ukupne godišnje potrošnje lož ulja.

Ugradnja sustava dizalica topline sa strane emisije CO2 ima izrazito pozitivne učinke. Kada sustav dizalica topline zamjenjuje ili nadopunjuje klasične načine zagrijavanja vode značajno se smanjuju emisije štetnih plinova, te se pomaže u sferi klimatskih promjena na globalnoj razini, ali se također značajno podiže i kvaliteta zraka na lokalnoj razini. Procijenjeno smanjenje emitiranja ugljikovog dioksida nakon implementacije projekta je tisuću tona na godišnjoj razini.

Ukupna vrijednost projekta je 1.4 milijuna eura, a odobren iznos bespovratnih sredstava je 1.2 milijuna eura što iznosi 85 posto vrijednosti projekta. Sustav će se financirati u okviru Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Proizvodnja energije iz mora“.
Projekt je financiran iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora kojim se pridonosi smanjenju društvenih i gospodarskih nejednakosti u Europi te istovremeno jačaju bilateralnu suradnju između država darovateljica (Island, Lihtenštajn i Norveška) i država korisnica. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je u ulozi Upravitelja Programa „Energija i klimatske promjene“.

Sukladno usvojenoj Strategiji razvoja sporta i sportske infrastrukture Grad Dubrovnik je nakon dugo godina krenuo s ulaganjem u sportsku infrastrukturu pa je tako konačno obnovljena zgrada Jugovog bazena u Gružu, nogometni teren u Gospinom polju, uređena judo dvorana u Mokošici, jedriličari su dobili nove prostore, a školske dvorane su energetski obnovljene čime je ostvarena značajna ušteda na energentima. Ulaganja u sportske objekte nastavljaju se dalje uređenjem Lapadskog stadiona, za kojeg se očekuje odluka o raspisivanju natječaja za projektiranje i gradnju te najvećim ulaganjem u sportsku infrastrukturu, gradnjom multifunkcionalne sportske dvorane u kojoj će Dubrovnik 2025. ugostiti Svjetsko prvenstvo u rukometu.

U GRADSKU UPRAVU POSTAVLJEN SEIZMOGRAF

U sklopu znanstveno-istraživačkog projekta „Procjena seizmičkog rizika građevina kulturne baštine u Hrvatskoj – SeisRICHerCRO“, financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost, u zgradi Gradske vijećnice Grada Dubrovnika postavljen je seizmograf za kontinuirano mjerenje ambijentalnih vibracija i potencijalnih potresa.

Svrha mjerenja je kontinuirano opažanje dinamičkih svojstava zgrade Gradske vijećnice kako bi se uočile eventualne promjene u osnovnim frekfencijama na koje bi mogao utjecati potres ili vibracija uzrokovana ljudskom aktivnosti te shodno tome procijenio potencijalni rizik. Mjerenja će se obavljati do kraja projekta, koji završava u siječnju 2025. godine.

Ovaj projekt naglasak stavlja na karakteristične građevine i skupine objekata kulturne baštine na potencijalno seizmički ugroženim područjima, pri čemu procjena rizika postaje strateški alat kada je nužno odrediti prioritete za slučaj obnove.
Za ovo su istraživanje odabrani stara gradska jezgra Dubrovnika, što uz zgradu gradske uprave obuhvaća crkve, samostane, Knežev dvor, palaču Sponza i sve dubrovačke muzeje, te katedrala svetog Jakova u Šibeniku i dvorac Trakošćan. Cilj je razviti jednostavne, primjenjive metodologije i praktične postupke za procjenu seizmičkog rizika objekata kulturne baštine kako bi se, na temelju procijenjenog rizika, ojačala otpornost infrastrukture te tako smanjili potencijalni rizici oštećenja, ekonomskih i ljudskih gubitaka.

Projekt povodi Geofizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica projekta je izv. prof. dr. sc. Snježana Markušić, a suradnici na projektu doc. dr. sc. Davor Stanko i doktorand Jakov Stanislav Uglešić.

GRADONAČELNIK MATO FRANKOVIĆ NA LOKRUMU

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković u pratnji ravnateljice Javne ustanove Rezervata Lokrum Nikoline Grković te predsjednice Upravnog vijeća JU Zrinke Raguž ususret novoj sezoni, koja je službeno otvorena polaskom prvog broda prije nešto više od mjesec dana, obišao je posebni rezervat šumske vegetacije na Lokrumu.

Lokrum je i ovu sezonu spremno dočekao sve svoje posjetitelje. Otok se kontinuirano održava, a posebna pažnja pridaje se zaštiti i očuvanju šume te hortikulturnom praćenju parkovnog dijela otoka. Ravnateljica je prezentirala i novi sustav za navodnjavanje travnatih površina, kojeg su djelatnici Ustanove ugradili na gornjoj i donjoj livadi, kao i na površini bivšeg rasadnika. Između ostalog, prikazano je na koji način se u suradnji s Institutom za more i priobalje uređuju i hortikulturno održavaju Botanički vrt i staze.

lokrumtjedni200522

Ravnateljica Grković istaknula je kako je u potpunosti uređen biljni pokrov u Maksimilijanovim vrtovima te kako je šuma na otoku Lokrumu u dobrom stanju, u odnosu na pojavu i djelovanje mediteranskog potkornjaka, s obzirom da se kontinuirano provode mjere zaštite šume.

Na Lokrumu je u tijeku i projekt obnove Benediktinskog samostana i Maksimilijanovog ljetnikovca za kojeg su, podsjetimo, krajem 2021. godine odobrena sredstva pomoći od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost namijenjena izradi projektne dokumentacije u svrhu uspostave Interpretacijsko-edukativnog i istraživačkog centra Lokrum.

Ravnateljica Nikolina Grković izvijestila je gradonačelnika i o implementaciji hidrantske mreže visoke zone, projekta koji će uskoro biti spreman za ishođenje uporabne dozvole. Ujedno je predstavila promišljanja o ugradnji novog sustava odvodnje otpadnih voda koji bi u budućnosti zamijenio biojame, restauraciji staze od Portoča do samostana, kao i Botaničkog vrta i njegovog budućeg razvoja, s naglaskom na unaprjeđenje postojećeg staklenika izgradnjom novog, odnosno osposobljavanje radnih prostora što će omogućiti rani uzgoj biljaka.

GRAD ISPLATIO SUBVENCIJE ZA PODSTANARSTVO ZA 215 KORISNIKA

U sklopu Mjera socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2022. godinu, iz gradskog su proračuna isplaćena sredstva za podstanarstvo osobama i obiteljima slabijeg materijalnog statusa.

Za mjesec travanj ukupno je isplaćeno 271 tisuća kuna za 215 korisnika. Vrijedi podsjetiti kako se na godišnjoj razini za realizaciju ove mjere izdvaja 2.9 milijuna kuna.

Naime, temeljem Odluke o ostvarivanju prava na subvenciju troškova najma stana osobama slabijeg materijalnog statusa, korisnici mjere ostvaruju mjesečni iznos subvencije od 500 kuna za samce, 700 kuna za dvočlano kućanstvo, 800 kuna za tročlano, odnosno 1500 kuna za četveročlano kućanstvo.

Osim navede mjere, Grad Dubrovnik isplaćuje i subvenciju za podstanarstvo mladim osobama do 35 godina života.
Mjere socijalnog programa za 2022. predstavljaju kontinuitet socijalne politike gradske uprave u osiguravanju postojećeg i poboljšanju životnog standarda te socijalnom uključivanju građana, naročito onih slabijeg imovinskog stanja.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

U ovom tjednu objavljen je prijedlog liste prvenstva za dodjelu prvih 17 stanova za mlade i mlade obitelji u Mokošici. Nakon što je UPU Nuncijata uputio na Gradsko vijeće, gradonačelnik Mato Franković sastao se s braniteljima koji su se odabrali model stambenog zbrinjavanja u tom gradskom naselju. Za predstavnike turističkih agencija održana je prezentacija elektroničkog sustava reguliranja statusa zaustavljanja i parkiranja turističkih autobusa i osobni. Završeni su radovi na sanaciji oštećenja, nastalih uslijed nedavnog potresa, na Dječjem vrtiću „Leptirić” u Trstenom. Počeli su radovi na obnovi baroknog portala Glavne straže na Luži.

PRIJEDLOG LISTE PRVENSTVA ZA DODJELU PRVIH 17 STANOVA U MOKOŠICI

Nakon provedenog javnog poziva, Povjerenstvo za provjeru administrativne ispravnosti pristupilo je otvaranju i pregledu zahtjeva te uputilo administrativno ispravne zahtjeve Povjerenstvu za provedbu postupka i odlučivanje o najmu stanova koje je zaprimljene zahtjeve bodovalo.

Sukladno Odluci o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području grada Dubrovnika Povjerenstvo za provedbu postupka i odlučivanje o najmu stanova utvrdilo je prijedlog Liste reda prvenstva.

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed u prijedlogu Liste reda prvenstva kao i na neuvrštavanje na prijedlog Liste reda prvenstva u roku od 8 (osam) dana od dana objave 2. svibnja 2022. godine, iste na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu za rješavanje prigovora u pisanom obliku i predaje neposredno u pisarnicu Grada Dubrovnika na adresu: Gundulićeva poljana 10, 20000 Dubrovnik ili šalje preporučeno poštom na adresu: Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik.

Nakon što Povjerenstvo za rješavanje prigovora odluči o prigovorima, na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka i odlučivanje o najmu stanova Gradonačelnik utvrđuje Konačnu listu reda prvenstva.

GRADONAČELNIK S BRANITELJIMA RAZGOVARAO O UPU NUNCIJATA

Nakon što je na Gradsko vijeće uputio Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati, gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković sastao se s braniteljima.

Naime, donošenjem odluke od strane Gradskog vijeća stječu se svi preduvjeti za pokretanje postupka dodjele zemljišta braniteljima koji su prethodno to pravo stekli, sukladno odlukama Gradskog vijeća Grada Dubrovnika i sukladno pravu na stambeno zbrinjavanje izdanom od strane Ministarstva branitelja.

frankovicbranitelji060522

Nakon samog usvajanja UPU-a Nuncijata paralelno će započeti više različitih procesa. Grad Dubrovnik će putem svojih službi pokrenuti izradu geodetskih elaborata kojim se izdvajaju dijelovi u vlasništvu Grada te se formiraju nove čestice koje će se dodjeljivati braniteljima. Navedeno treba proći i postupak upisa na katastru i zemljišnoj knjizi.

Grad će na osnovu prethodno izrađene projektne dokumentacije podnijeti zahtjev za ishođenje dozvola za izgradnju ceste prema naselju Nuncijata te se očekuje da bi na proljeće iduće godine mogla započeti izgradnja navedene ceste s cjelokupnom pratećom infrastrukturom.

GRADONAČELNIK O NADOLAZEĆOJ SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA

Ususret sjednici Gradskog vijeća, gradonačelnik Mato Franković na konferenciji za novinare govorio je o prostorno – planskoj dokumentaciji čije su izmjene i dopune uvrštene na dnevni red sjednice.

Naime, Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij, vezan je uz projekt terminala za kružna putovanja, ali se povlači s dnevnog reda, kazao je gradonačelnik.

 -Razlog povlačenja ove točke je postignut dogovor s ministarstvom i tvrtkom Laguna trade d.o.o. o novim granicama koncesije marine te je sukladno tome potrebno izvršiti izmjenu UPU-a Gruški akvatorij. Kako sama izmjena granica koncesijskog dobra podrazumijeva i prethodni postupak ocjene o potrebi procjene studije utjecaja na okoliš, isto se nije moglo realizirati u kraćem vremenskom roku, a ne mogu se voditi dva paralelna procesa izmjene UPU-a. Stoga je odlučeno kako će se ova točka povući te ćemo je uputiti na iduću sjednicu Gradskog vijeća. - istaknuo je gradonačelnik Franković.

O Prijedlogu odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati gradonačelnik je rekao kako su ishođene sve potrebne suglasnosti sukladno Zakonu o prostornom uređenju, prema prethodnim dogovorima s Ministarstvom kulture i medija. Prilikom izrade UPU-a u potpunosti su ispoštovani svi uvjeti Konzervatorskog odjela u Dubrovniku koji je potom dao suglasnost te više ne postoje zakonske prepreke za stambeno zbrinjavanje dubrovačkih branitelja na Nuncijati.

Na dnevni red sjednice uvršten je i Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“ te Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje, vezane uz gradnju nove multifunkcionalne sportske dvorane.

- Nakon što su upravni odjeli razmatrali niz varijantnih rješenja u okviru već prethodno započetog postupka, nismo mogli zadovoljiti sve parametre koji bi osigurali  kvalitetno rješavanje ove buduće visokovrijedne sportske građevine i istovremeno osigurali i ispunjenje ciljanih rokova. Iz navedenih razloga donesena je odluka o pokretanju novih izmjena DPU-a Gospino polje koje sada na jedan potpuno drugi način promatraju navedeni prostor i omogućavaju kvalitetno dugoročno i održivo rješenja s jasno mogućim i ostvarivim vremenskim rokovima. - kazao je gradonačelnik kazavši kako je riječ o win-win situaciji jer je zemljište na kojem se planira gradnja dvorane u stopostotnom vlasništvu grada.

UPU Radeljević-Libertas pokrenut je u koordinaciji s resornim ministarstvom kako bi se u potpunosti proveli svi potrebni postupci istovremeno štiteći javni prostor, uključujući i zajamčeni koridor cestovne infrastrukture. Sukladno iskazanom mišljenju ministarstva, kako je naveo gradonačelnik Franković, Grad Dubrovnik obavezan je provesti izmjene i dopune UPU-a i s tim u vezi Generalni urbanistički plan i Prostorni plan uređenja. Prethodno je započeo objedinjeni postupak izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a i s tim u vezi stavljanja van snage dijela UPU-a, a što je po mišljenju ministarstva trebalo provoditi kako je prethodno navedeno.

PREDSTAVLJEN ONLINE SUSTAV ZA KUPNJU VAUČERA ZA ZAUSTAVLJANJE U ZONI POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA

Za predstavnike turističkih agencija održana je prezentacija elektroničkog sustava reguliranja statusa zaustavljanja i parkiranja turističkih autobusa i osobnih automobila kategorije M1 kapaciteta (7+1) i (8+1) u zoni posebnog prometnog režima (Pile i Ploče). Sustav su predstavili Anton Mužić iz tvrtke RAO d.o.o. te gradonačelnik Mato Franković. Riječ je o nadogradnji internetske trgovine za kupnju vaučera za autobuse koju je gradska uprava implementirala 2019. godine u cilju bolje koordinacije i upravljanja prometom u kontaktnoj zoni stare gradske jezgre, koja je najviše opterećena za vrijeme gužvi.

Nastavno na komentare i prijedloge agencija kao korisnika sustava, u sezoni 2022. nadogradnjom sustava uvode se dodatne usluge, istaknuto je na današnjem predstavljanju. Dodani su termini za područje Ploča, istaknuti su gumbi za promjenu termina ukrcaja/iskrcaja i registarske oznaka. Jedna od novosti koja je uvedena na traženje korisnika je kupnja prepaid vaučera, kao i izdavanje besplatnih vaučera kupnjom grupnog Dubrovnik Carda (Dubrovnik Pass koda) koji je moguće dobiti od Grada, a uskoro će biti dostupni i online.
Aplikacija sadržava i portal za agencije na kojem je korisnicima osim kupnje prepaid vaučera omogućeno upravljati svim vrstama vinjeta, pregled računa, uplatu na transakcijski račun grada i vođenje evidencije uplata i raspolaganje sredstvima.

Kontrola se provodi sustavom nadzornih kamera na pet lokacija u gradu, s ukupno 10 kamera koje automatski očitavaju registarske oznake i tip vozila. Sustav je povezan s MUP-om koji omogućuje provjeru vlasnika vozila, korisnika leasinga i broj registriranih sjedala. Također, sustav evidentira i dnevni izvještaj o uplatama i izvještaj o prekršiteljima.

Kupnja vaučera online, prema raspoloživim vremenskim razdobljima, značajno ubrzava proces na terenu u zoni posebnog režima. Time će se smanjiti gužve i ravnomjerno rasporediti opterećenje na gradskim ulazima i postići održivo upravljanje prometom. Ova usluga uvelike olakšava  organizaciju aranžmana agencijama, jer račun za plaćenu naknadu za zaustavljanje dobiju odmah, dok se proces naplate potraživanja značajno skraćuje.

Odlukom o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila (8 + 1) u zoni posebnoga prometnog režima, uređuje se zaustavljanje i parkiranje turističkih autobusa i osobnih automobila u širem području oko povijesne jezgre grada, koje obuhvaća Zagrebačku ulicu, Ulicu branitelja Dubrovnika, Pile, Ploče, predio Iza Grada, Zlatni potok i Sveti Jakov. Naknada za svako pojedinačno parkiranje i zaustavljanje pri iskrcaju putnika iznosi: za osobne automobile (8+1) 200 kuna, za srednje autobuse od 9 do 30 mjesta 400 kuna, a za autobus preko 30 mjesta 800 kuna, a naplaćuje se u razdoblju od 1. ožujka do 30. studenoga od 7 do 21 sat.

SANIRAN DJEČJI VRTIĆ LEPTIRIĆ OŠTEĆEN U NEDAVNOM POTRESU

Završeni su radovi na sanaciji oštećenja, nastalih uslijed nedavnog potresa, na objektu u vlasništvu Grada Dubrovnika u Trstenom, u kojem je smještan Dječji vrtić ''Leptirić''. Djeca koje polaze ovaj vrtić, a privremeno su bila smještena u vrtiću u Zatonu, već od sutra se vraćaju u svoje prostore.

Objekt nakon potresa nije bio statički ugrožen, radilo se o oštećenjima žbuke i odvajanju dva reda kupa na krovištu te su radovi, vrijedni 21.150,00 kuna, završeni u zadanom roku. Uz montažu skele uključivali su i popravak krovišta, a odmah po završetku radova, s obzirom da nije bilo intervencija u unutarnjem dijelu zgrade, djeca se mogu vratiti u prostor u Trstenom.

OBNAVLJA SE SE BAROKNI PORTAL GLAVNE STRAŽE

Zavod za obnovu Dubrovnika započeo je radove na kompleksu baroknog portala Glavne straže Luži. U obuhvatu projekta, repozicionirat će se kvadratni kapitel sjevernog stupa, ukloniti slabostojeće fuge, sanirati pukotine i odlomljeni dijelovi razloženih elemenata i izmijeniti oštećene ploče popločenja. Veći nedostaci nadopunit će se kamenom metodom tašeliranja te će se očistiti površine prekrivene crnom korom i ispirati sve površine kamenih elemenata.

glavnastraza060522

Zavod za obnovu Dubrovnika osigurao je namjenska sredstva iz povrata uloženih sredstava u obnovu te je izmjenama programa obnove za 2022. godinu za sanaciju namijenjen iznos od 180 tisuća kuna.

Nakon postupka jednostavne javne nabave, ugovor o konzervatorsko-restauratorskim radovima sklopljen je s tvrtkom Kvinar d.o.o. iz Podstrane, a radovi se izvode temeljem projekta konzervatora-restauratora Điva Dražića. Predviđeno trajanje sanacije je do 15. lipnja 2022. godine, a projekt je prethodno odobrio Konzervatorski odjel u Dubrovniku.

Zgrada glavne straže pripada raritetnim znamenitostima grada Dubrovnika kao stan admirala iz 15. stoljeća, a smještena je na urbanistički važnom punktu, između Vijećnice i zvonika. Obnovljena je u 20. stoljeću, ali je sačuvana barokna rekonstrukcija ulaznog pročelja zgrade arhitekta Marina Gropellija iz 18. stoljeća. Portal krasi raskošni lučni okvir, a prostor markiraju dva stilski usklađena pravokutna stupa koji završavaju metalnim, izduženim, piramidalnim šiljcima.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Gradonačelnik Mato Franković i pročelnica Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Zrinka Raguž sudjelovali su u Miamiju na najvećoj svjetskoj konferenciji posvećenoj cruise industriji. S ministricom Tramišak gradonačelnik je u Zagrebu razgovarao o EU projektima u Dubrovniku. Natječajna dokumentacija za projekt rekonstrukcije javne rasvjete grada upućena je u javno savjetovanje. U tijeku je i javno savjetovanje o razini buke te radu i nadzoru ugostiteljskih objekata.

CLIA SAVJETODAVNI PARTNER GRADU U PLANIRANJU IZGRADNJE CRUISE TERMINALA

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković i pročelnica Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Zrinka Raguž, na poziv Kelly Craighead, predsjednice i direktorice udruženja Cruise Lines International Association, sudjelovali su u Miamiju na najvećoj svjetskoj konferenciji posvećenoj cruise industriji „Seatrade Cruise Global“.

U sklopu službenog posjeta gradonačelnik je održao sastanak s predsjednicom CLIA-e na kojem je dogovoren daljnji nastavak partnerske suradnje, a koju je i sama predsjednica Craighead istaknula kao model uspješnog upravljanja destinacijom i angažmana s lokalnim zajednicama. Naime, prvi sporazum kojeg je CLIA sklopila s jednim gradom bio je upravo Dubrovnik, a suradnja je rezultirala brojnim značajnim pozitivnim promjenama po pitanju upravljanja i uspostave održivog turizma od dnevnih limita u broju istovremenih dolazaka brodova, uvođenju cruise taksi do povećanja kvalitete pružene usluge posjetiteljima kako onima koji dolaze s brodova na kružnim putovanjima tako i svim drugim gostima zbog manjih gužvi.

Na sastanku je dogovoreno i kako će ovo međunarodno udruženje biti savjetodavni partner Gradu Dubrovniku prilikom planiranja izgradnje novog cruise terminala što je od iznimne važnosti za Grad budući se upravo na ovom projektu bazira budućnost kruzing turizma. Realizacijom ovog projekta Dubrovnik bi zauzeo važno mjesto na karti homeport  gradova, a značajno bi se povećala i mogućnost razvoja različitih gospodarskih grana. Gradonačelnik je posjetio i terminal Royal Caribbeana u Miamiju koji predstavlja primjer dobre prakse budući je Terminal u punoj operaciji od kraja 2018. i od tada do danas bilježi visoke ocjene klijenata za pruženu uslugu.

U sklopu ovog dvodnevnog posjeta, na prijedlog doministrice američkog ministarstva trgovine Marise Lago, koja je nedavno boravila u Dubrovniku, gradonačelnik Franković i pročelnica Raguž posjetili su i Wynwood Art District, kulturno i kreativno središte Miamija. Popularno okupljalište mladih i dom niza galerija i muzeja jedan je od najvećih street art kompleksa takve vrste na svijetu te može poslužiti Gradu Dubrovniku kao ogledni primjer transformacije i oplemenjivanja industrijskog prostora prilikom osmišljanja dijela društvene ponude u kompleksu TUP-a.

S MINISTRICOM TRAMIŠAK O EUROPSKIM PROJEKTIMA

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković u Zagrebu se sastao s ministricom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Natašom Tramišak te ju je izvijestio o pripremama Grada Dubrovnika za novu financijsku perspektivu Europske unije.

Grad Dubrovnik se u prethodne četiri godine, a što je posebno potencirano u razdoblju korona krize, okrenuo EU fondovima kao izvoru financiranja razvojnih projekata te je pripremljen čitav niz takvih projekata koji imaju za cilj povećati kvalitetu života građana Dubrovnika. Teme razgovora današnjeg sastanka bile su, između ostalog, projekti vezani za obnovljive izvore energije, Aglomeracija Dubrovnik te pripreme za korištenje sredstava dostupnih kroz ITU mehanizam Europske unije.

Riječ je o mehanizmu koji omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. Podsjetimo, gradonačelnik Franković u siječnju ove godine izabran je za predsjednika Koordinacijskog vijeća Urbanog područja Dubrovnik, koje operativno organizira funkcioniranje ITU mehanizma u financijskoj perspektivi 2021.-2027 na svom području. Za 22 urbana područja u RH na raspolaganju je 5,16 milijardi kuna.

Putem ITU-a na urbanom području Dubrovnik pruža se mogućnost financiranja širokog spektra investicija, a koje uključuju i tzv. brownfield projekte, odnosno obnovu i revitalizaciju bivših industrijskih i napuštenih lokacija te njihovu prenamjenu u objekte društvene, obrazovne, kulturne, sportske, turističke i druge namjene, infrastrukturu predškolskog odgoja, ulaganja u javnu turističku te u zelenu infrastrukturu, u razvoj ili nadogradnju digitalnih usluga i proizvoda, građevinske i konzervatorske radove na objektima kulturne baštine.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA ZA PROJEKT JAVNE RASVJETE UPUĆENA NA JAVNO SAVJETOVANJE

U tijeku je postupak javnog savjetovanja za projekt rekonstrukcije i modernizacije sustava javne rasvjete Grada Dubrovnika. Javno savjetovanje traje do 2. svibnja 2022., a omogućuje svim prijavljenima da u okviru procesa izraze svoje prijedloge za modifikacijom natječajne dokumentacije, ako isto smatraju potrebnim. Po završetku postupka te objavi izvješća, Grad Dubrovnik pokrenut će postupak nabave za izvođenje projekta.

Podsjetimo, projekt cjelovite rekonstrukcije i modernizacije sustava javne rasvjete Grada Dubrovnika provodit će se na širem gradskom području te će obuhvatiti 3755 zastarjelih rasvjetnih tijela.

Naime, postojeći sustav javne rasvjete sastoji se od 46 različitih tipova energetski neučinkovitih i ekološki neprihvatljivih svjetiljki. Iste će se zamijeniti visoko efikasnim LED svjetiljkama koje doprinose zaštiti okoliša i povećavaju energetsku učinkovitost sustava javne rasvjete.

Novčana ušteda na troškovima električne energije koja će se postići izvedbom rekonstrukcije u odnosu na zatečeno stanje veća je od dva milijuna kuna na godišnjoj razini. Dodatno, značajno će se smanjiti troškovi održavanja sustava koji nisu zanemarivi.

Ukupni iznos investicije je 14 milijuna kuna. Grad Dubrovnik predmetnu investiciju financira kreditom HBOR-a s rokom otplate od sedam godina te fiksnom kamatnom stopom od 0,5 posto.

SUGESTIJE ZA KRETANJE VODIČA I GRUPA UNUTAR POVIJESNE JEZGRE

U okviru strateškog projekta „Respect the City“ Grad Dubrovnik u suradnji s Društvom vodiča Dubrovnik i Cehom vodiča Obrtničke komore Dubrovnik pripremio je sugestije namijenjene vodičima odnosno načinima kretanja grupa unutar stare gradske jezgre.

Naime, sugestije se temelje na uzusima vođenja grupe koja je dio obuke licenciranih vodiča, a one obuhvaćaju stalnu kontrolu kretanja članova grupe kao i okupljanja grupe na lokacijama na način da ne ometaju prohodnost pješacima koja će u konačnici spriječiti nastajanje velikih gužvi.

Preporuke usmjerene prema turističkim vodičima i njihovom svakodnevnom djelovanju također podrazumijevaju kvalitetno informiranje posjetitelja te poštivanje pravila prilikom obilaska povijesne jezgre čime mogu znatno doprinijeti u pogledu poboljšanja prohodnosti, stvaranju posebnog doživljaja za svakog posjetitelja i oblikovanju percepcije o održivosti destinacije.

Uloga licenciranih vodiča od iznimne je važnosti u kontekstu smanjenja negativnih učinaka prekomjernog turizma i unapređenja održivih modela najveće gospodarske grane koji mogu odrediti budućnost daljnjeg prosperiteta Dubrovnika.

Vrijedi podsjetiti kako turizam grada Dubrovnika predstavlja okosnicu razvoja i čini cjeloviti sustav vrijednosti koji je prije svega usmjeren na dobrobit i zadovoljstvo lokalne zajednice i posjetitelja. Osim toga, dinamičan turistički razvoj ovisan je o kontinuiranoj brizi i usredotočenosti svih dionika čiji je angažman krucijalan kada je riječ o očuvanju i zaštiti kulturno – povijesnih atrakcija i promociji društvenog i tradicijskog identiteta.

ZA POTPORE DUBROVAČKIM TRADICIJSKIM OBRTIMA OSIGURANO 1,2 MILIJUNA KUNA

Grad Dubrovnik raspisao je godišnji natječaj za dodjelu potpora obrtnicima koji obavljaju tradicijske obrtničke djelatnosti na području Grada Dubrovnika.

U 2022. dodijelit će se ukupno 50 potpora. Iznosi potpora u mjesečnom iznosu od dvije tisuće kuna od 2018. godine, podsjetimo, isplaćuju se tijekom cijele godine, a ne samo tijekom šest mjeseci kako je bila dotadašnja praksa.

I broj dodijeljenih potpora u stalnom je porastu. Od 30 korisnika subvencija u 2018. godini, već iduće godine dodijeljene su 42 potpore. Prošle godine ukupno je sklopljeno 48 ugovora, a potpore su odobrene za šest novih obrta. U proračunu za 2022. godinu za ovu namjenu osigurano je 1.2 milijuna kuna za 50 obrtnika.

Kriteriji za dodjelu subvencija uključuju duljinu tradicije, deficitarnost obrta, dosadašnje rezultate, pripravnost obrtnika da stečena znanja prenese na nasljednike te spremnost da povremeno organiziraju izložbe i prezentacije svojih proizvoda u cilju promidžbe dubrovačkog obrtništva.

Uvjeti natječaja s popisom potrebne dokumentacije sadržani su u tekstu natječaja. Zahtjevi za dodjelu potpora dostavljaju se Upravnom odjelu za turizam, gospodarstvo i more, a zaprimaju se u pisarnici Grad Dubrovnika najkasnije do 9. svibnja do 12 sati.

JAVNA SAVJETOVANJA O RAZINI BUKE TE RADU I NADZORU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Grad Dubrovnik pokrenuo je dva javna savjetovanja i to za Odluku o lokacijama i najvišoj dopuštenoj razini buke tijekom održavanja javnih događanja i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Dubrovnika. Oba Javna savjetovanja ostaju otvorena do 23. svibnja 2022., do kada svi zainteresirani mogu dati svoje prijedloge i sugestije na tekst navedenih Odluka.

Sukladno Zakonu o zaštiti od buke navedena Odluka donosi popis lokacija na kojima je moguće, uslijed održavanja događanja na otvorenom, prekoračiti dopuštene razine buke. Riječ je o iznimkama za održavanje javnih manifestacija, a sukladno posebnim odlukama, što je mogućnost koju propisuje Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke. Prema prijedlogu ove Odluke prekoračenje najviše dopuštene razine buke propisane pravilnikom na navedenim lokacijama, kao iznimka za održavanje manifestacija, dopušteno je tijekom cijele kalendarske godine u vremenu najdulje do 24:00 sata, a iznimno se do 2:00 sata ujutro dopušta na datume 31. prosinca i 1. siječnja, 9. i 10. srpnja, 25. kolovoza, te u vrijeme održavanja manifestacije Noć muzeja.

Najviše dopuštena razina buke tijekom održavanja javnih događanja iznosi 90 dB(A), a organizator je dužan najmanje osam dana prije održavanja javnog događanja o tome obavijestiti Komunalno redarstvo Grada Dubrovnika te osigurati ugradnju limitatora razine emisijske buke na elektroakustičkim uređajima i mjerenje buke tijekom održavanja javnog događanja.

Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada uređeno je radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području Grada Dubrovnika, uporaba elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom uz ugostiteljski objekt i u tom dijelu ovlaštenja za provođenje upravnog i inspekcijskog nadzora te prekršajne odredbe. Odlukom je također regulirano da buka elektroakustičkih uređaja i ostalih izvora buke na otvorenom uz ugostiteljski objekt ne smije prelaziti najviše dopuštene razine buke sukladno važećem Pravilniku, kao i vrijeme u kojem su vlasnici ugostiteljskih objekata dužni osigurati da se glazba ne čuje izvan zatvorenog prostora objekta. Ovim nacrtom izmjene i dopune Odluke naglasak se stavlja na nadzor nad provedbom ove Odluke po pitanju zaštite od buke elektroakustičkih uređaja i ostalih izvora buke te se propisuje da je Komunalno redarstvo Grada Dubrovnika ovlašteno provoditi taj nadzor te kažnjavati prekršitelje.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Nakon što je Gradsko vijeće dalo suglasnost za kupnju TUP -a , UTD Ragusa uplatila je sredstva na račune TUP -ovih dioničara. Smanjenjem kamatnih stopa za dva kredita, Grad Dubrovnik uštedjet će više od 12,25 milijuna kuna.

Zamjenica gradonačelnika jelka Tepšić sudjelovala je na panelu o izazovima za turizam. „Cooltura odvajanja otpada” nova je edukativna akcija dubrovačke Čistoće.

DONESENA POVIJESNA ODLUKA O KUPNJI TUP-a

Usvajanjem Zaključka o prihvaćanju teksta Pisma namjere u svrhu sklapanja ugovora o kreditu između društva UTD Ragusa d.d. i poslovne banke te usvajanjem dvije povezane odluke, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika dalo je suglasnost za kupnji društva TUP d.d.

Gradonačelnik Mato Franković na sjednici je istaknuo kako se radi o povijesnoj odluci jer je kupovina TUP-a najveća akvizicija Grada Dubrovnika u posljednjih 30 godina. Naime, Grad Dubrovnik, posredstvom društva UTD Ragusa, postaje vlasnikom preko 9.000 metara kvadratnih prostora na strateškoj poziciji u Gružu te 17.000 metara kvadratnih u Komolcu. Ova visoko vrijedna imovina procijenjena je na 18,6 milijuna eura, odnosno gotovo 140 milijuna kuna.

tup tjedni 010422

- Danas donosimo stratešku odluku važnu za budućnost naše djece i ovog Grada, rekao je gradonačelnik poručivši da se Grad više nikad ne smije dovesti u situaciju da rasprodaje imovinu nego da je stječe.

Podsjetio je na dosadašnje uspjehe poput stjecanja vlasništva nad UTD Ragusom, preuzimanja većinskog vlasništva nad Lukom Dubrovnik, kupnje Vile Čingrija i preuzimanja ljetnikovca Bunić Kaboga.
Navedene odluke donesene su većinom glasova prisutnih vijećnika, uz tri suzdržana glasa.

ISPLAĆENA SREDSTVA DIONIČARIMA TUP-a

Grad Dubrovnik je posredstvom društva UTD Ragusa ispunio svoju obvezu kupnje dionica, a sukladno Ugovoru o postupcima i načinu otkupa dionica Tvornice ugljenografitnih i elektrokontaktnih proizvoda TUP d.d. i poslovnih udjela Elektrocarbon ESOP d.o.o..

Naime, poslovna banka izvršila je uplatu za 97,5 posto dioničkih udjela. Iznos od 10.201.000,00 eura isplaćen je našim sugrađanima koji su cijeli svoj radni vijek proveli u TUP-u i ulagali u dionice te u konačnici odabrali upravo društvo UTD Ragusa za svog partnera, dok je Grad Dubrovnik strateškim promišljanjem osigurao da se visoko vrijedni prostori zadrže u okviru gradskih nekretnina te samim time postanu imovina svih građana.

Nakon preuzimanja većinskog paketa dionica Luke Dubrovnik, uz realizaciju kupoprodaje dionica TUP-a, Grad će gospodariti iznimno vrijednim prostorom u kojem će se u skoroj budućnosti razviti cijeli niz dodatnih javnih sadržaja. Detaljna analiza koja je prethodila pokretanju kupoprodajnog postupka pokazala je financijsku opravdanost kupovine dioničkog društva.

SMANJENJEM KAMATNIH STOPA ZA DVA KREDITA UŠTEDA U PRORAČUNU VEĆA OD 12,25 MILIJUNA KUNA

Gradsko vijeća Grada Dubrovnika usvojilo je i dvije odluke o izmjenama odluka o zaduživanju Grada Dubrovnika kojima se od 1. srpnja 2022. smanjuju kamatne stope za dva aktivna kreditna zaduženja kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj.

Navedenim odlukama postižu se uštede za proračun Grada u iznosu većem od 12,25 milijuna kuna.

- Još se jednom pokazuje umijeće sadašnje gradske uprave o odgovornom poslovanju i upravljanju. Pune dvije godine tijekom pandemije pokazujemo financijsku odgovornost i zadržavamo likvidnost. - rekao je gradonačelnik Mato Franković.
U slučaju kreditnog zaduženja iz svibnja 2018. godine kamatna stopa smanjuje s 2 posto na 0,83 posto. Pad kamatne stope od 1,17 posto smanjuje ukupni iznos kreditnog zaduženja kao i ukupni postotak kreditne zaduženosti Grada, a navedeno kreditno zaduženje smanjuje se za iznos od 5.831.231,58 kuna.

Kod drugog kredita iz 2012. godine ukupno kreditno zaduženje smanjuje se za 6.422.570,57 kuna u odnosu na prvotnu odluku o zaduživanju. Kamatna stopa u ovom slučaju smanjena je za čak 3,5 posto odnosno s 4 na 0,5 posto.

ZAMJENICA TEPŠIĆ NA PANELU O IZAZOVIMA ZA TURIZAM

Zamjenica gradonačelnika Dubrovnika Jelka Tepšić kao panelist je sudjelovala na međunarodnoj online konferenciji Povijesni gradovi 3.0. ''Tourism Friendly Cities: U potrazi za novim modelom atraktivnosti”. Na panelu na temu ''Izazovi za poduzetništvo u turizmu nakon COVID-19'' zamjenica je govorila o iskustvima Dubrovnika, posebno u kontekstu diversifikacije turističke ponude i promjene smjera te je u kratkim crtama predstavila projekt usmjeren digitalnim nomadima.

Sudjelovala je i pročelnica Upravnog odjela za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika Julijana Antić Brautović. Ona je tijekom panela ''Lokalna zajednica za turističku politiku'' istaknula važnost participativnog i inkluzivnog donošenja strategija i akcijskih planova za razvoj održivih turističkih destinacija, posebno se osvrnuvši na izazove s kojima se susreću povijesni gradovi koji su ujedno proglašeni UNESCO-vom svjetskom baštinom.

Konferencija, u organizaciji Grada Krakowa, stavila je naglasak na promijenjen pristup povijesnih gradova, posebice onih pogođenih prekomjernim turizmom, na strategije oporavka turizma u kontekstu aktualnih trendova i utjecaja pandemije COVID-19. Glavni cilj bio je raspraviti o problemima, iskustvima i rješenjima koja se koriste u povijesnim gradovima, isključivo u aspektu razvoja turizma, uzimajući u obzir demografske, prostorne, povijesne, kulturne, gospodarske i društvene uvjete, a kako bi se detektirali zajednički alati za njegov održivi razvoj.
Može li turizam biti održiv u povijesnom gradu, koje su granice kada je u pitanju komercijalizacija baštine u svrhu turizma, kako izgraditi lokalno turističko partnerstvo, neka su od pitanja o kojima su na konferenciji u Krakowu raspravljali predstavnici povijesnih gradova poput Bologne, Brage, Genove, Québeca, Venecije i Dubrovnika.

Događanje je organizirano kao dio EU projekta Tourism Friendly Cities koji se provodi unutar UBACT III programa i ima za cilj istražiti kako turizam može biti održiv u srednje velikim gradovima te na koji način se može smanjiti njegov negativan utjecaj na sociološku, gospodarsku i okolišnu sliku tih gradova. Glavni output projekta, kojeg kod nas provodi Dubrovačka razvojna agencija DURA, je Akcijski plan unutar kojeg će se definirati konkretne aktivnosti za postizanje općeg cilja projekta, koji se nastavlja na projekt ''Respect the City'', a to je da Dubrovnik kao turistička perjanica Hrvatske bude grad održivog i odgovornog turizma.

„COOLTURA ODVAJANJA OTPADA” NOVA EDUKATIVNA AKCIJA ČISTOĆE

Nova edukativna i informativna kampanja tvrtke Čistoća naziva „Cooltura odvajanja otpada“ predstavljena je u Lazaretima.

Kreativnu kampanju odvajanja otpada pobliže je predstavio njen autor, poznati dubrovački umjetnik, ilustrator i grafički dizajner Pero Mrnarević.

Kampanja podsjeća na potencijal svih nas ponaosob da budemo bolji, kulturniji, osvješteniji, da budemo na razini povijesnog nasljeđa, ili rječnikom mlađih, da budemo – cool. - rekao je Mrnarević.

cooltura otpad 010422

Pokušat ćemo biti konstanto prisutni, ali ne i dosadni da ne bi postigli kontraefekt, i vjerujemo da će ova kampanja postati jedan dobar temelj za podizanje svijesti o važnosti odvajanja otpada. - poručio je direktor Čistoće Dubrovnik d.o.o. Marko Iveković.

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković između ostalog je rekao da kultura odvajanja, ali i odlaganja, otpada započinje od svakog pojedinca i da svatko od nas svojim primjerom doprinosi čišćem gradu, ali i održivom gospodarenju otpadom te zašiti okoliša.

Podsjetimo, u okviru kampanje "Cooltura odvajanja otpada" tvrtka Čistoća je već započela uređenje javnih odlagališta postavljanjem vizualnih rješenja pojedinih vrsta otpada na zaštitne pregrade spremnika. Akcija je pokrenuta s temeljnim ciljem povećanja udjela odvojenog prikupljenog komunalnog otpada, odnosno smanjenja količine miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalište.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Libertas će posredstvom Europskih fondova nabaviti 18 novih autobusa vrijednih 31 milijun kuna. U Mokošici započinje rekonstrukcija javne rasvjete. Gradonačelnik Mato Franković izabran je u Predsjedništvo Udruge gradova. Grad Dubrovnik isplatio je subvencije za podstanarstvo.

LIBERTASU 18 NOVIH AUTOBUSA SUFINANCIRANIH EU SREDSTVIMA

Ugovori za nabavu 18 novih autobusa za potrebe JGP Libertas Dubrovnik vrijednosti gotovo 31 milijun kuna, od kojih su 85 posto sredstva Europske unije, potpisani su danas u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika. Ugovore su potpisali Direktor Libertasa Dubrovnik Franko Mekišić i prokurist društva Auto Hrvatska PSC Marko Tihava potpisali su ugovore za nabavu 18 novih autobusa vrijednih 31 milijun kuna, a koji će se u 85 postotnom iznosu financirati EU sredstvima. Potpisivanju ugovora nazočio je gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković.

Riječ je o nabavci dva zglobna gradska niskopodna autobusa, šest solo gradskih niskopodnih, sedam solo gradsko-prigradskih i tri midi prigradska autobusa.

- Građani će izravno osjetit benefite ove nabave iz razloga što će na naše prometnice doći autobusi najnovije ekološke norme, najnovijih standarda. Starost autobusa će s 12 godina, kolika je sada, iduće godine spustiti na devet godina. Intenzivno radimo na tome da i u narednom periodu povučemo određena sredstva iz EU fondova, također za nabavku novih autobusa. - rekao je Franko Mekišić.

libertasugovor261121tjedni

Dobavljači su dvije tvrtke koje su u javnoj nabavi odabrane kao najpovoljniji ponuditelji - Auto Hrvatska PSC d.o.o. i Autobus d.o.o.

- Zahvaljujem se Gradu Dubrovniku i firmi Libertas što su nas odabrali i ukazali nam još jedanput povjerenje u naš proizvod. Nadam se ćemo to povjerenje i opravdati.- kazao je u prigodi potpisivanja ugovora prokurist Marko Tihava.
Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković poručio je kako je aktualna gradska uprava još jednom pokazala na koji se način trebaju koristiti europski fondovi, u ovom konkretnom slučaju za modernizaciju voznog parka Libertas.

- Svjedoci smo da je Libertas već sada putnike vozi određenim brojem autobusa financiranim europskim fondovima, a ovo je samo nastavak tog projekta. Vjerujem da će u nadolazećim operativnim programima biti još dodatnih autobusa, a kako bi Libertasova flota bila što mlađa te samim time i komfor prijevoza za sve naše sugrađane bio što veći. Svakako moramo istaknuti i činjenicu da se radi na programu poboljšanja sustava naplate i najave unutar samih autobusa, na programu „contactless“ plaćanja i vjerujem da će i to zaživjeti vrlo skoro u nadolazećem razdoblju, također financirano od strane europskih fondova.- kazao je gradonačenik.

Osvrnuo se i na financijsko poslovanje javnog gradskog prijevoznika.

- Libertas je prestao biti tvrtka slučaj, to je tvrtka koja je financijski stabilna, uspješno odolijevala u ovim kriznim vremenima i siguran sam da će u nadolazećem vremenu ona biti još uspješnija, bolja, kvalitetnija. Sav svoj prihod usmjeravat će konstantnom povećanju kvalitete pružanja usluge svim našim sugrađanima.- poručio je Franković.

Najavio i kako će se uskoro odraditi i prve testne vožnje s električnim autobusima, koji će postati budućnost prijevoza na području grada Dubrovnika, također financirani europskim novcem.

Investicija nabave 18 suvremenih autobusa sufinancira se iz strukturnih fodova Europske unije. Veći dio sredstava osiguran je kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“, u postupku dodjele bespovratnih sredstava „Drugi poziv za sufinanciranje nabave autobusa za pružanje usluga javnog gradskog prijevoza“ ukupne vrijednosti 364.800.000,00 kuna, a postotak sufinanciranja iz Kohezijskog fonda smije iznositi maksimalno 85 posto prihvatljivih izdataka Projektnog prijedloga.

U MOKOŠICI ZAPOČINJE REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković potpisao je ugovor o izvođenju radova rekonstrukcije javne rasvjete u Mokošici. Radovi koje će izvoditi tvrtka Veritas Esco d.o.o. iz Splita obuhvaćaju nabavku, isporuku i ugradnju rasvjetnih stupova te LED svjetiljki s pripadajućim popratnim radovima u naselju Mokošica i to na predjelu ulica Put na more, Podumane, Ulica na moru i Staro selo.

Na predjelu Ulice na moru, Puta na more i ulice Podumane predviđena je ugradnja energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete u ukupnoj duljini od oko 1.240 metara, s tim da će u ulici Put na more biti postavljeno devet stupova javne rasvjete visine pet metara, dok će se u ulicama Na moru i Podumane postaviti 35 stupova javne rasvjete visine šest metara. Ugradit će se ukupno 44 cestovne LED svjetiljke. Svi rasvjetni stupovi su namijenjeni za zonu jake bure. Rasporedit će se tako da ne smetaju kolnim i pješačkim prilazima izgrađenim kućama i garažama uz cestu, a da se pri tome osigura što ravnomjerniji međusobni razmak.

Na drugoj trasi predviđena je energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta svih ulica Starog sela u ukupnoj duljini od oko 1.235 metara. Postavit će se 31 stup javne rasvjete visine pet metara s 33 cestovne LED svjetiljke. Osnovna svrha instalacije cestovne rasvjete je kvalitetno i sigurno odvijanje cestovnog prometa svih kategorija motornih vozila te pješaka i biciklista.

Postojeća javna rasvjeta predmetnih ulica najvećim je dijelom izvedena na drvenim stupovima, gotovo sve svjetiljke su tehnološki zastarjele i energetski neučinkovite s izrazitim stupnjem svjetlosnog onečišćenja, a dolazilo je i do čestih ispada mreže. Postoje dijelovi ulica gdje javna rasvjeta nije dostatna zbog prevelikog razmaka stupnih mjesta, a u manjem dijelu je i nema.

Grad Dubrovnik je prethodno, a paralelno s izvedbom vodovodne i kanalizacijske mreže na predmetnim trasama, položio instalacije javne rasvjete te su izrađeni betonski temelji budućih rasvjetnih stupova.

Vrijednost investicije u sustav javne rasvjete Grada Dubrovnika iznosi 360.632,50 kuna s uključenim PDV-om, a rok dovršetka svih radova je 120 kalendarskih dana.

GRADONAČELNIK MATO FRANKOVIĆ IZABRAN U PREDSJEDNIŠTVO UDRUGE GRADOVA

Na 13. sjednici Predsjedništva te Skupštine Udruge gradova održanoj danas u Puli gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković izabran je na četverogodišnji mandat u Predsjedništvo Udruge gradova.

Udruga gradova broji 126 članova te je nastala dobrovoljnim udruživanjem gradova radi suradnje, povezivanja i promicanja zajedničkih interesa gradova kao jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj.

Najvažniji ciljevi Udruge su decentralizacija ovlasti i financija s razine središnje vlasti na gradove, promicanje interesa lokalne samouprave u javnosti te poticanje suradnje jedinica lokalne samouprave.

GRAD ISPLATIO SUBVENCIJE ZA PODSTANARSTVO

U sklopu mjera Socijalnog programa Grada Dubrovnika danas su isplaćena sredstva za subvencije najma stana ostalim socijalnim kategorijama za mjesec listopad. Na račune 226 korisnika isplaćeno je ukupno 285 tisuća kuna.

Naime, temeljem Odluke o ostvarivanju prava na subvenciju troškova najma stana osobama slabijeg materijalnog statusa, korisnici mjere ostvaruju mjesečni iznos subvencije od 500 kuna za samce, 700 kuna za dvočlano kućanstvo, 800 kuna za tročlano, odnosno 1500 kuna za četveročlano kućanstvo.

Na godišnjoj razini za realizaciju ove mjere iz proračuna Grada Dubrovnika izdvaja se oko tri milijuna kuna.

Osim navede mjere, Grad Dubrovnik isplaćuje i subvenciju za podstanarstvo mladim osobama do 35 godina života.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Napreduju radovi na rekonstrukciji Hotela Gružu u dom za starije i nemoćne osobe. Grad Dubrovnik ishodio je suglasnost Ministarstva kulture i medija za povjeravanje provođenja Plana upravljanja povijesnom cjelinom Dubrovnika Zavodu za obnovu Dubrovnika. Odlukom Vlade ljetnikovac Bunić – Kaboga bit će prenese u vlasništvo Grada Dubrovnika.

NAPREDUJU RADOVI NA REKONSTRUKCIJI HOTELA GRUŽ

Na projektu rekonstrukcije i dogradnje Hotela Gruž u dom za starije i nemoćne osobe izvode se radovi betoniranja trakastih temelja, što podrazumijeva izvedbu oplate, armiranje te betoniranje temelja. Svi zahvati napreduju planiranim tempom, a sukladno dinamičkom planu otvaranje vrata novog doma tipa hotel očekuje se u travnju 2022. godine.

Dogradnjom, nadogradnjom te prenamjenom zgrade dobit će se koristan i udoban prostor podijeljen na pet etaža, predviđen za smještaj 48 umirovljenika. Kako bi se postigla optimalna kvaliteta smještaja, uz racionalizaciju troškova, u prvoj fazi radova uklonjen je krov i srušen dio objekta. Zadržano je 690 četvornih metara postojeće građevine te je u planu nadogradnja oko 620 četvornih metara dodatnog prostora.

dom200821

Prema glavnom projektu, dom će imati ukupno 48 ležajeva u 32 smještajne jedinice i to 16 jednokrevetnih soba, 13 dvokrevetnih i tri apartmana. Predviđene su i tri jednokrevetne sobe za osobe s invaliditetom, odnosno osobe smanjene pokretljivosti, smještene u suterenu objekta. U objekt će se ugraditi dizalo, sve sobe imat će direktan pristup kupaonicama, a gotovo trećina njih će imati lođe. Za dodatnu udobnost korisnika, predviđen je i prostrani dnevni boravak s kafićem te velika terasa.

Osiguravanje smještajnih kapaciteta za umirovljenike na području Grada Dubrovnika jedan je od prioriteta u segmentu socijalne skrbi ove gradske uprave. Prvi put u 51 godinu pokrenut je novi projekt ovog tipa, dok je za dom ispod Opće bolnice dozvola u postupku ishođenja, odnosno predan je glavni projekt. Dodatnih 200 stalnih i 70 dnevnih korisnika, uz 48 korisnika doma u gradnji, značajno će podignuti kvalitetu i dostojanstvo života stanovnika Grada Dubrovnika treće životne dobi.

PROVOĐENJE PLANA UPRAVLJANJA POVIJESNOM JEZGROM POVJERIT ĆE SE ZAVODU ZA OBNOVU DUBROVNIKA

Grad Dubrovnik ishodio je prethodnu suglasnost Ministarstva kulture i medija za povjeravanje provođenja Plana upravljanja povijesnom cjelinom Dubrovnika Zavodu za obnovu Dubrovnika. Time je ispunjen jedan od pravnih koraka koji prethodi imenovanju ZOD-a glavnim koordinatorom provedbe Plana, što je i predviđeno u aktivnostima navedenima u samom tekstu Plana.

U skladu s tom odlukom, gradonačelniku Grada Dubrovnika Matu Frankoviću dostavljen je Prijedlog zaključka o donošenju Odluke o povjeravanju provedbe Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom“ javnoj ustanovi Zavod za obnovu Dubrovnika da isti uputi Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i donošenje. Zaključak će se stoga naći na dnevnom redu iduće sjednice Gradskog vijeća.

Naime, Zavod za obnovu Dubrovnika uspješno je vodio postupak izrade Plana koji jednoglasno usvojen na Gradskom vijeću u proteklom sazivu. Imenovanjem ZOD-a kao pravne osobe na čelu njegova provođenja uspostavit će se kontinuirani sustav upravljanja koji će osigurati rješavanje svih izazova, koji su kroz stupnjeve prioriteta provedbe definirani Akcijskim planom s ciljem očuvanja izvanredne univerzalne vrijednosti svjetskog dobra.

Plan upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a ''Starim gradom Dubrovnikom" prvi je plan upravljanja za svjetsko dobro u Dubrovniku i prvi takve vrste u Republici Hrvatskoj. Izrada samog dokumenta je započela u srpnju 2019. godine, a temeljila se na opsežnom participativnom procesu, rezultat kojeg su definirani ciljevi i prioriteti. Za provedbu strateških aktivnosti izrađen je akcijski plan zajedno s pokazateljima praćenja za mjerenje provedbe ciljeva i aktivnosti.

GRAD DUBROVNIK POSTAO VLASNIKOM CIJELOG LJETNIKOVCA BUNIĆ - KABOGA

Grad Dubrovnik postao je vlasnikom cijelog ljetnikovca Bunić-Kaboga. Naime, Vlada Republike Hrvatske donijela Zaključak o prijenosu prava vlasništva na nekretnini Hrvatskog restauratorskog zavoda u korist Grada Dubrovnika, bez naknade. Ugovorom o darovanju od 17. svibnja 2018. godine Grad je prethodno preuzeo dvije trećine suvlasničkog prostora i time postao većinski vlasnik, dok je prizemlje objekta nastavio koristiti Hrvatski restauratorski zavod.

bkaboga200821

Ljetnikovac je inače još 2007. odlukom Vlade dodijeljen Hrvatskom restauratorskom zavodu, a u cijelosti je obnovljen donacijom Batahovina Foundation u iznosu od tri milijuna eura. Završetkom nove zgrade državnog arhiva u Dubrovniku stekli su se uvjeti da se taj dio restauratorske djelatnosti obavlja u primjerenijem i suvremeno obnovljenom prostoru, a prijenosom prava vlasništva Gradu omogućit će se bolje i svrsishodnije upravljanje ljetnikovcem koji će i dalje biti korišten za različite javne, kulturne i društvene namjene.

S prijenosom vlasništva na Grad Dubrovnik suglasan je i predsjednik zaklade Caboga Stiftung dr. Ivo Felner, pravni slijednik zaklade Batahovina Foundation koja je velikodušnom donacijom dr. Felnera, ujedno posljednjeg potomka vlastelinske obitelji Caboga, obnovila ovo vrijedno zdanje dubrovačke ladanjske arhitekture.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković sa suradnicima nazočio je svečanom činu spajanja Pelješkog mosta. Turističkim autobusima i osobnim vozilima (8+1) do kraja godine za 30 je posto smanjena visina naknade za svako pojedinačno zaustavljanje i parkiranje u zoni posebnog prometnog režima. Grad i ove godine sufinancira nabavu udžbenika za srednjoškolce.

PELJEŠKIM MOSTOM DUBROVNIK JE SPOJEN S HRVATSKOM

Ugradnjom posljednjeg, 165 segmenta konstrukcije 28. srpnja nije samo spojen Pelješki, spojena su i dva dijela hrvatskog teritorija. Svečanom činu spajanja Pelješkog mosta nazočio je i dubrovački gradonačelnik Mato Franković sa suradnicima.

- Pelješki most je milenijski projekt kojem svjedoči naša generacija, a generacije Dubrovčana su ovo čekale. Jedino građani krajnjeg juga Hrvatske znaju koliko je ovo za njih veliko. Nakon 303 godine jug se spaja s maticom zemljom, a mi stanovnici ovog krajička Hrvatske prestat ćemo biti građani drugog reda koji u koloni na graničnom prijelazu čekaju na tranzitni prolaz iz jednog dijela u drugi dio svoje zemlje. Ponosan sam na činjenicu što je Vlada završila ovaj visokovrijedan projekt financiran EU fondovima, a vjerujem da će se njegova važnost itekako u budućnosti pokazati, prije svega u smislu podizanja kvalitete života svih naših sugrađana, ali i omogućavanju brojnim gostima da dođu svojim automobilima, ne samo u naš grad nego i na Korčulu, Pelješac, Konavle, Župu dubrovačku.- rekao je dubrovački gradonačelnik Mato Franković.

TJEDNI300721 3

Uz prisustvo brojnih uzvanika, na svečanosti je bio i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je kazao kako ovaj most spaja i Europsku uniju.

- Imam neopisivo zadovoljstvo kazati da je Hrvatska spojena. Ovaj je projekt bio san mnogih u proteklih skoro 30 godina. Vjerojatno su mnogi o njemu sanjali i ranije i mi smo večeras ostvarili cilj koji rješava problem star 300 godina i to je jedno fascinantno strateško postignuće hrvatskoga naroda i hrvatske države. Ono što se dogodilo večeras po mom dubokom uvjerenju najbolje opisuje tezu o modernom suverenizmu, tezu koja definira kako realizirati strateške nacionalne interese, kako ostvariti ono što je godinama bio cilj hrvatske države i hrvatskoga naroda, a to činiti uz osnaženu, oplemenjenu i puno utjecajniju poziciju Hrvatske u međunarodnoj zajednici i to kao članice Europske unije. - kazao je premijer Plenković.

Prva vozila preko mosta trebala bi proći na proljeće naredne godine, a kompletan projekt mosta s pristupnim cestama završit će se do lipnja 2022. Tako je nakon 30 godina iščekivanja od osamostaljenja Hrvatske konačno spojen hrvatski sjever i jug, a san stanovnika Dubrovačko-neretvanske županije postao je stvarnost.

Pelješki most premošćuje Malostonski zaljev između Komarne na kopnu i Brijeste na poluotoku Pelješcu te cestovno ostvaruje kontinuitet teritorija Hrvatske, prekinut uskim koridorom kojim Bosna i Hercegovina kod Neuma izlazi na more.

Most je ovješenog tipa, ukupne duljine 2 404 metara sa šest glavnih stupova i trinaest raspona od čelika duljine od 72 do 285 metara, prema dizajnu Marjana Pipenbahera. Visinom od 55 metara udovoljilo se zahtjevu Bosne i Hercegovine za osiguranjem nesmetanog prolaska brodova do Neuma. Dubina mora pod mostom iznosi gotovo stalnih 27 metara, a zbog tla sastavljenog od debelih naslaga gline i mulja cijeli most je temeljen na stotinu metara dugačkim čeličnim cijevima promjera dva metra zabijenim u morsko dno.

Godine 2015. iz fondova Europske unije Hrvatskoj je odobreno 330 milijuna eura za financiranje 85 posto troškova gradnje mosta čija je ukupna vrijednost 420 milijuna eura. Natječaj je raspisan 2017., a 2018. radovi su povjereni kineskoj tvrtki China Road and Bridge Corporation s ponudom od 2 milijarde kuna i rokom izgradnje od 36 mjeseci.

ZA 30 POSTO SMANJENE NAKNADE ZA ZAUSTAVLJANJE TURISTIČKIH AUTOBUSA NA PILAMA

Prema novoj Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) u zoni posebnog prometnog režima, smanjuje se visina naknade za svako pojedinačno zaustavljanje i parkiranje, kao i cijena vinjete i to za 30 posto.

Tako će se umjesto dosadašnjih 200 kuna za osobne automobile (8+1) plaćati 140 kuna, umjesto 400 kuna za srednje autobuse od 9 do 30 mjesta plaćat će se 280 kuna, a za veliki autobus preko 30 mjesta umjesto 800 plaćat će se 560 kuna.

Cijena jedne vinjete sada iznosi 11.900 kuna umjesto ranijih 17.000 kuna, a korisnik prava na vinjetu može ih kupiti minimalno pet, dok je po ranijoj Odluci minimalan kupljeni broj vinjeta bio 10.

- Ovdje se radi o usklađenju vrijednosti, odnosno smanjenju cijene zaustavljanja na Pilama. Grad je već mnogo pomogao gospodarstvenicima tijekom pandemije, a na ovaj način pomažemo i autobuserima, da se održe i zadrže svoje poslovanje. - rekao je gradonačelnik Mato Franković.

Izmjene Odluke usvojene su na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika. Nove cijene vrijede do 30. studenog 2021. dok bi krajem godine vijećnici trebali raspravljati o potpuno novoj odluci.

- Nacrt je već pripremljen i prezentirat ćemo ga gradskim vijećnicima u studenom ili prosincu, nakon usvajanja Zakona o sigurnosti prometa na cestama jer se dosta toga veže za taj Zakon. Pile su vrijedan resurs koji moramo poštovati i čuvati, ali moramo biti svjesni da se radi i o jednom dodatnom financijskom resursu za grad i građane'.- kazao je također gradonačelnik Franković.

OSIGURAN PREDUVJET ZA POVEĆANJE PLAĆA DJELATNICIMA DJEČJIH VRTIĆA

Usvajanjem dodatka kolektivnom ugovoru osiguran je prvi preduvjet da se primanja zaposlenih u dubrovačkim predškolskim ustanovama povećaju za 10 posto i to od 1. kolovoza 2021. do 1. kolovoza 2022. godine, za što je potrebno osigurati sredstva u Proračunu Grada Dubrovnika.

Inače, kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja za Grad Dubrovnik donesen 2016. godine, propisuje da će se u slučaju povećanja ili smanjenja osnovice za korisnike proračuna zaposlene u upravim tijelima Grada Dubrovnika istovremeno povećati, odnosno smanjiti osnovica i za zaposlene u dječjim vrtićima.

Odluka kojom su svim službenicima Grada Dubrovnika, uključujući i ustanove u vlasništvu Grada, od 1. travnja 2020. godine plaće smanjene za 10 posto, dovela je i do smanjena plaća u predškolskom odgoju i obrazovanju.

Gradonačelnik je istaknuo kako su primanja u dubrovačkim dječjim vrtićima niža nego u upravnim tijelima i ustanovama u vlasništvu Grada te kako ovaj dodatak kolektivnog ugovora predviđa povećanje osnovica za obračun plaća zaposlenih u dječjim vrtićima na području Grada Dubrovnika u prethodno navedenom jednogodišnjem razdoblju, a u cilju vraćanja visine primanja na razinu koja je vrijedila prije posljednjeg smanjena plaća.

Dodatak kolektivnom ugovoru doprinijet će uspješnom poslovanju ustanova te održivosti radnih mjesta u dubrovačkim dječjim vrtićima.

GRAD DUBROVNIK I OVE GODINE SUFINANCIRA UDŽBENIKE ZA SREDNJOŠKOLCE

Grad Dubrovnik će i četvrtu godinu zaredom sufinancirati nabavu udžbenika srednjoškolcima. Zahtjevi za sufinanciranje nabave udžbenika za školsku godinu 2021/22. mogu se podnijeti Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo do 31. listopada 2021.

Sukladno odredbama Pravilnika o sufinanciranju nabave udžbenika učenicama i učenicima srednjih škola pravo na sufinanciranje mogu ostvariti učenice i učenici čija oba roditelja, skrbnik odnosno skrbnici ili jedan roditelj, ukoliko se radi o jednoroditeljskoj obitelji, imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika najmanje šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.

Nabava udžbenika sufinancira se u iznosu do 1.000,00 kuna uz predočenje originalnog računa za kupnju školskih udžbenika te dokumentacije navedene u zahtjevu za ostvarivanje prava na sufinanciranje udžbenika.

Grad Dubrovnik među rijetkim je gradovima u Hrvatskoj koji je uveo program sufinanciranja udžbenika za srednje škole, čiji su osnivači županije, a kojim gradska uprava potpomaže kućni budžet roditelja srednjoškolaca sa svog područja.

Nadležni Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, podsjetimo, prošle godine zaprimio je rekordan broj zahtjeva, pa su ovu mjeru Grada Dubrovnika u 2020. godini iskoristila 853 dubrovačka učenika. Usporedbe radi, za sufinanciranje udžbenika u 2019. godini podneseno je 750, dok je u 2018. podneseno 595 zahtjeva.

CNN-ov RICJARD QUEST: DUBROVNIK JE, NEMA SUMNJE, DIO NAŠEG ČUDESNOG SVIJETA

Svjetski poznati novinar Richard Quest u svojoj je emisiji Quest's World of Wonder na CNN Travel kanalu i koja donosi priče o najljepšim dijelovima svijeta, ispričao priču o Dubrovniku pozivajući gledatelje da dođu i sami se uvjere koliko je dragocjen.

Kroz polusatnu emisiju predstavio je povijesne zanimljivosti poput karantene u Lazaretima, prvih ''bezkontaktnih'' plaćanja u ljekarni Male braće, zaplesao je Linđo, osvrnuo se na strašna stradanja i Domovinski rat, učio jedriti, razgovarao s ljudima koji u gradu žive i rade i koji su kroz svoje priče na najbolji mogući način pokazali povezanost s Gradom, tradicijom, morem, slobodom.

TJEDNI300721 1

Dubrovnik je prikazao kroz priču s ljudima, kao turističku destinaciju, dijelom i filmsku kulisu, ali prvenstveno kao blago čovječanstva. Riječima ''Dubrovnik je, nema sumnje, dio našeg čudesnog svijeta'', završio je priču o Gradu Richard Quest i priskrbio nam najbolju moguću reklamu pred milijunskim gledateljstvom CNN-a u cijelom svijetu.

Emisija je snimana u lipnju, kada je iz Dubrovnika uživo emitirana i CNN-ova izuzetno gledana emisija Quest Means Bussiness, u kojoj je gostovao i dubrovački gradonačelnik Mato Franković, pozvavši tom prigodom gledatelje na odmor u Dubrovnik.

U sklopu europskog projekta E-CITIJENS, Grad Dubrovnik nabavio je vrijednu opremu za potrebe civilne zaštite - set seizmičkog uređaja s video kamerom za pretrage iz ruševina te šatore na napuhivanje. Oprema je nabavljena u svrhu povećanja spremnosti i djelovanja u slučajevima prirodnih katastrofa, točnije u slučaju potresa.  

OSIGURANA OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU

Nakon provedenog postupka javne nabave, Grad Dubrovnik i odabrani ponuditelj, tvrtka Vatropromet d.o.o.,  potpisali su ugovor o nabavi opreme u vrijednosti od 376.750,00 kuna s uključenim PDV-om, a sredstva su u 85-postotnom iznosu osigurana iz fonda Europske Unije.
 
Prilikom primopredaje odabrani ponuditelj prezentirao je način rada nove vrijedne opreme predstavnicima civilne zaštite Grada Dubrovnika i dubrovačkih vatrogasaca. Riječ je o sustavu suvremenog bežičnog seizmičkog detektora s kamerom za traganje te tri šatora dimenzija 6 metara širine, 10 metara dužine i 3,10 metara visine te pojedinačne površine 60 kvadrata.
 
Glavni cilj projekta E-CITIJENS jest povećati sigurnost hrvatskog i talijanskog jadranskog bazena od prirodnih i ljudskih uzrokovanih katastrofa kroz poboljšanje preventivnog praćenja te hitnih mjera upravljanja, iskorištavajući karakteristike društvenih mreža i medija u svrhu značajnog povećanja sposobnosti civilne zaštite u smanjenju rizika od katastrofa.

TJEDNI300721 2
 
Projekt E-CITIJENS osigurava civilnoj zaštiti i obalnoj straži učinkovite alate za predviđanje geofizičkih čimbenika i njihovih svojstava koji utječu na ljude, radi što bolje koordinacije hitnih intervencija i uspostavljanje što kvalitetnijih komunikacijskih kanala za pružanje komunikacije između institucija i građanstva uz korištenje informacija građana za integraciju podataka kod upravljanja u hitnim slučajevima.
 
Uz Grad Dubrovnik projektni partneri su: Regija Molise (IT), Splitsko – dalmatinska županija (HR), Regija Veneto (IT), Sveučilište u Splitu – Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije (HR), EEIG EURelations (IT), Alma Mater Studiorum – Sveučilište u Bologni (IT), Općina Pescara (IT), Jadransko Jonska Euroregija (HR) i Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA (HR).
 
Ukupan proračun projekta iznosi 2.774.250,00 eura, dok proračun Grada Dubrovnika iznosi ukupno 133.150,00 eura te je u 85-postotnom iznosu sufinanciran sredstvima Europske Unije. Projekt E-CITIJENS provodi se u sklopu EU programa INTERREG V-A Italija-Hrvatska, (projekti tipa Standard) u okviru programske prioritetne osi 2. – „Sigurnost i otpornost“.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno

Od ovog tjedna Dubrovnik će, osim sa SAD -om biti avio linijom povezan i sa Istanbulom dva puta tjedno zrakoplovima Turkish Airlinesa. Tim je povodom gradonačelnik Mato Franković gostovao u programu turske državne televizijske i radijske kuće TRT iz Istanbula.

O pokretanju turizma u Dubrovniku razgovarao s voditeljicom emisije „Across The Balkans“ Nafisom Latić, a tijekom razgovora osvrnuo se na pripreme za trenutnu sezonu, očekivanja od iste s osvrtom na izazove koji u smislu održivosti leže pred Dubrovnikom.

- Dubrovnik je uvijek lijep, ali rijetko kad je u njemu moguće uživati na način kao što je moguće sada. poručio je gledateljima iz Turske gradonačelnik Franković. - istaknuvši sigurnost kao jedan od aduta destinacije.

U Zračnu luku Dubrovnik u petak su stigli američki posjetitelji, njih, 214, a tim je povodom upriličena i prigodna svečanost dočeka. Osim United Airlinesa Dubrovnik će sa SAD -om biti spojen i linijom delta Air Linesa tako da će ovog ljeta broj tjednih letova iz Dubrovnika prema SAD -u i obratno biti osam, po četiri od svake kompanije.

PREDSJEDNICA CLIA – e ČESTITALA GRADONAČELNIKU

Predsjednica i direktorica međunarodnog udruženja Cruise Lines International Association (CLIA) Kelly Craighead uputila je gradonačelniku Matu Frankoviću čestitku na njegovom reizboru.

„Pandemija koronavirusa svima je donijela neke nove izazove, ali me veseli što smo i u ovom vremenu nastavili našu suradnju zbog čega sam sigurna da ćemo uskoro moći intenzivirati zajedničke napore u odgovornom i održivom upravljanju turizmom u destinaciji“, navodi predsjednica i direktorica CLIA-e ističući kako održivost ostaje visoko u programu rada CLIA-e.

„Uistinu smo zadovoljni što smo uspjeli ponovno pokrenuti operacije diljem svijeta, uključujući i Dubrovnik“, piše dalje uz zahvalu na angažmanu koji su gradonačelnik Franković i njegov tim imali u ponovnom pokretanju poslovanja cruise tvrtki u Hrvatskoj, a koje je rezultat ukidanja zabrane uplovljavanja putničkim brodovima na međunarodnim kružnim putovanjima u hrvatske luke i to upravo zahvaljujući inicijativi gradonačelnika.

„Ponosimo se Sporazumom o suradnji koji smo sklopili u srpnju 2019. kao i svime što smo do sada zajedno postigli, a partnerstvo i suradnja između CLIA-e i Grada Dubrovnika za nas predstavljaju model uspješnog upravljanja destinacijom i angažmana s lokalnim zajednicama i ne propuštamo priliku to javno istaknuti“. - navela je Craighead, izrazivši zadovoljstvo što će i cruise industrija u narednom razdoblju dijelom doprinijeti gospodarskom oporavku Dubrovnika.

PANEL „MLADI I BUDUĆNOST ODRŽIVOST TURIZMA”

Masovni turizam, utjecaj virusa COVID-19 na turistička kretanja u Gradu i oporavak od koronakrize, bile su neke od tema panel rasprave „Mladi i budućnost održivog turizma“, održane u okviru Konferencije o budućnosti Europe kojoj je uz gradonačelnika Mata Frankovića sudjelovala i potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica.

Gradonačelnik Franković je istaknuo kako, usprkos teškom financijskom razdoblju uzrokovanom globalnom pandemijom, itekako postoji potreba za zaokret ka održivom turizmu. Naglasio je kako je koronakriza upravo odlična mogućnost za takvu promjenu.

- Još 1991. kada je Dubrovnik bombardiran, UNESCO-vi promatrači koji su boravili u našem gradu i svjedočili teškom razaranju, u svojim zapisima spomenuli su obnovu i budućnost Dubrovnika koji će se opet obnoviti i biti svjetska atrakcija te već treba razmišljati kako će uvesti održivost u svoj turizam. – prisjetio se Franković te upozorio kako će, prema informacijama UNWTO-a iz 2019., uskoro svaki četvrti stanovnik Zemlje postati putnik.

- Sve poželjne svjetske destinacije, među kojima je i Grad Dubrovnik, postat će tada još zanimljivije i posjećenije što nameće brojna pitanja o budućnosti turističkog razvoja.- rekao je Franković.

Potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica je rekla kako njen portfelj, demokracija i demografija, u nazivu uključuju pojam „demos“, odnosno narod i štogod se radi besmisleno je bez naroda koji se treba uključiti u procese.

- U zadnjih 50 godina Europljani žive 10 godina dulje. Treba promišljati kako tih 10 godina živjeti, kako promišljati mirovinske i zdravstvene sustave, ali i turizam. Mislim kako će građani još više osnažiti demokraciju i kazati što se događa na terenu. Ti mladi će živjeti u toj europskoj budućnosti. – rekla je Šuica.

Tijekom rasprave panelisti su razgovarali i o masovnom i kruzing turizmz, ulozi mladih u unapređenju osviještenog turizma te disperziji posjetitelja na ruralna područja.

Konferencija o budućnosti Europe niz je rasprava koje vode građani, a omogućit će ljudima iz cijele Europe da podijele svoje ideje i doprinesu oblikovanju zajedničke budućnosti. Ovo je prva takva konferencija. Riječ je o velikom paneuropskom demokratskom projektu bliskom građanima i novom javnom forumu za otvorenu, uključivu i transparentnu raspravu s građanima o nizu prioriteta i izazova.

FRANKOVIĆ NA KONFERENCIJI „WOMEN IN TECH BALKANS SUMMIT”

Gradonačelnik Mato Franković nazočio je konferenciji „Women in Tech Balkans Summit“ na kojoj je glavna tema osnaživanje položaja žena i djevojaka u svijetu visoke tehnologije i poduzetništva.

U svom uvodnom izlaganju gradonačelnik Franković kazao je kako aktivnija uloga žena u digitalno doba može znatno doprinijeti prevladavanju rodnih razlika, brisanju svekolikih nametnutih stereotipa, nejednakosti, ali i iskazivanju brojnih talenata žena i djevojaka koje posjeduju potrebna znanja i vještine za rad u tehnološkim djelatnostima.

Skrenuo pozornost i na osnaživanje položaja žena u svim društvenim segementima i njihovom daljnjem međusobnom povezivanju putem kojeg se jača njihova prisutnost i uloga u poslovnom svijetu.

- Nemjerljiva je danas pozicija žena, majki i djevojaka koje u ovom ubrzanom vremenu nastoje uskladiti i postići balans za brigu o obitelji, djeci i karijeri. Stoga smatram da njihova predanost, organiziranost, ambicija, obrazovanje zasigurno mogu pridonjeti i u svijetu inovacija, tehnologije i poduzetništva.- rekao je Franković.

Ovogodišnje prvo regionalno izdanje konferencije „Women in Tech Balkans Summit“ okupilo je i brojne WIT međunarodne ambasadore, te lidere domaćih i inozemnih Start-up platformi koji su se osvrnuli na zapošljavanje žena u sektoru digitalnih tehnologija i stvaranju mogućnosti i jednakih prilika za sve.

„Women in Tech“ međunarodni je pokret osoba koje se bore za spolnu ravnopravnost u prirodnim i tehničkim znanostima, inženjerstvu i matematici. Cilj ovog pokreta je potaknuti žene da se iskušaju u digitalnim poslovima i steknu samopouzdanje kojim će savladati brojne prepreke, nejednakost i stereotipe koji su i dalje sveprisutni.

Konferenciji koja je objedinila niz promišljanja o intenzivnijem uključivanju žena u tehnološki sektor, nazočila je i bivša predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno

Gradonačelnik Mato Franković proteklog je tjedna obišao gradilište na groblju Dubac na kojem su radovi na prvoj fazi izgradnje pri kraju. Tom prigodom rečeno je kako će građanima, koji su iskazali interes, uskoro bit upućeni pozivi za kupnju grobnog mjesta.

Gradonačelnik je obišao i bivši hotel Gruž gdje su počeli radovi na rekonstrukciji tog objekta u dom umirovljenika. Uskoro se očekuje i početak radova na rekonstrukciji place u Gružu jer je dubrovački Sanitat za taj projekt dobio građevinsku dozvolu.

GRADONAČELNIK FRANKOVIĆ OBIŠAO ZAVRŠNE RADOVE PRVE FAZE IZGRADNJE GROBLJA DUBAC

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković obišao je gradilište groblja Dubac gdje su u tijeku završni radovi na izgradnji prve etape groblja, a koja uz jednokilometarsku dvotračnu cestu sa svom potrebnom infrastrukturom uključuje dva velika parkirališta s 200 mjesta, nogostup, skaline, ograde, javnu rasvjetu i elemente hortikulturnog uređenja.

- Unatoč korona krizi i smanjenim prihodima proračuna uspjeli smo osigurati potrebna sredstva za nesmetan nastavak realizacije ovog, za naše građane iznimno važnog, projekta. Uslijed poznatih okolnosti došlo je do manjeg usporenja intenziteta izvođenja radova, ali uspješnim planiranjem projekt nikad nije bio ugrožen. - rekao je gradonačelnik Franković prilikom obilaska. Izrazivši zadovoljstvo što će se u drugoj fazi, za koju je pravomoćna dozvola već ishođena, krenuti s radovima na izgradnji samih ukopnih mjesta i objekata u obuhvata groblja.

dubactjedni230421

Načelnik Općine Župa dubrovačka Silvio Nardelli i direktor Groblja Dubac Đuro Lonza izvijestili su gradonačelnika kako su stvoreni uvjeti za početak provedbe postupka dodjele grobnih mjesta zainteresiranim građanima.

Društvo Groblje Dubac, rečeno je, uskoro će započeti s pozivima građanima koji su podnijeli zahtjeve za grobnim mjestima, a dodjela istih će se obavljati prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva. Broj zaprimljenih zahtjeva nešto je manji od 1 900, a ovisno o tipu grobnice cijene će se kretati od 46 do 81 tisuću kuna.

Groblje Dubac složen je i važan projekt za Grad Dubrovnik i Župu dubrovačku jer će građanima nakon niza godina omogućiti kupovinu grobnica po prihvatljivim cijenama.

- Upravo su nedostatak ukopnih mjesta naši građani često isticali kao veliki problem, a izgradnjom ovog groblja taj će se problem riješiti. - istaknuo je gradonačelnik.

Na Dupcu je inače moguće smjestiti 3 550 grobnih mjesta, što će se sukladno potrebama i zahtjevima, dograđivati u narednim razdobljima.

GRADONAČELNIK FRANKOVIĆ OBIŠAO GRADILIŠTE HOTELA GRUŽ

U tijeku je izvođenje prve faze radova na rekonstrukciji i dogradnji hotela Gruž u dom za starije i nemoćne osobe tipa hotel, koja podrazumijeva demontažu objekta u sklopu koje je uklonjen i krov postojeće građevine. Radove je obišao dubrovački gradonačelnik Mato Franković.

Nakon 51 godinu prvi je to novi dom umirovljenika u Dubrovniku, a investicija je vrijedna oko 13,5 milijuna kuna.

- Ovo je prva ovakva investicija ove gradske uprave, ali ne i jedina s obzirom da smo u završnoj fazi izrade dokumentacije za novi dom umirovljenika ispod Opće bolnice, koji će moći primiti više od 200 korisnika. Očekujem da ćemo vrlo skoro predati i zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, koju očekujemo do listopada, a investiciju namjeravamo financirati kroz za europske fondove. Na nama je onda da u idućem četverogodišnjem razdoblju izgradimo i taj dom te tako riješimo goruće pitanje nedostatka kapaciteta u domovima umirovljenika. - kazao je Franković.

hotelgruztjedni230421

Dom u Gružu, sukladno glavnom projektu, imat će ukupno 48 ležajeva u 32 smještajne jedinice i to 16 jednokrevetnih soba, 13 dvokrevetnih i tri apartmana. Predviđene su i tri jednokrevetne sobe za osobe s invaliditetom, odnosno osobe smanjene pokretljivosti, smještene u suterenu objekta.

Dom će u konačnici imati nešto više od 1 300 metara četvornih bruto površine. Od postojeće građevine zadržat će se 690 četvornih metara, dok će se dio garaže i krovište srušiti kako bi se nadogradilo oko 620 dodatnih četvornih metara. Ovom prenamjenom zgrade dobit će se novi iskoristivi prostor, gdje će u suterenu biti smješten pogon s praonicom, spremište, prostor za osoblje te čajna kuhinja, dok će se prostorije uprave nalaziti u novoizgrađenom sjeverozapadnom dijelu. U objekt će se ugraditi dizalo, sve sobe imat će direktan pristup kupaonicama, a gotovo trećina njih će imati lođe. Za dodatnu udobnost korisnika, predviđen je i prostrani dnevni boravak s kafićem te velika terasa.

UPRAVNI SUD U SPLITU POTVRDIO VALJANOST GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA REKONSTRUKCIJU LAPADSKE OBALE

Valjanost izdanih građevinskih dozvola za projekt rekonstrukcije i proširenja Lapadske obale potvrđena je i presudom Upravnog suda u Splitu, koji je odlučujući po tužbenom zahtjevu, podnesenom od strane fizičke osobe presudio u korist Grada Dubrovnika.

Naime, tužbenim zahtjevom tužiteljica je pokrenula upravni spor i tražila poništenje građevinske dozvole za rekonstrukciju i proširenje Lapadske obale u II. fazi izdanoj 9. svibnja 2019. godine, a koja se odnosi na dionicu zahvata od lučice Batala do zgrade Ekonomskog fakulteta.

Upravni sud u Splitu takav tužbeni zahtjev odbio je kao neosnovan.

Navedenom presudom dodatno je potvrđena ispravnost izdanih akata građenja Grada Dubrovnika u projektu koji osigurava najveće ulaganje u prometnu infrastrukturu užeg centra grada u posljednjih pedeset godina, a nakon što je nedavno Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske odbilo obje žalbe trgovačkog društva Laguna trade.

Na samoj lokaciji odabrani izvođači započeli su s izvođenjem radova na ovoj, 70 milijuna vrijednoj, kapitalnoj investiciji u potpunosti financiranom izvanproračunskim, europskim i nacionalnim sredstvima.

SANITAT DOBIO GRAĐEVINSKU DOZVOLU, POČINJE REKONSTRUKCIJA GRUŠKE PLACE

Sanitat Dubrovnik ishodio je građevinsku dozvolu za rekonstrukciju tržnice u Gružu. Ispunjen je tako osnovni preduvjet kako bi Dubrovnik dobio preuređeni prostor zelene place uz suvremene standarde poslovanja, ekološki prihvatljiv te s uređenom pripadajućom infrastrukturom.

Rekonstrukcijom će se obuhvatiti cjelokupni prostor tržnice, osim ribarnice koja je nedavno rekonstruirana i koja će uobičajeno raditi i dok budu trajali radovi na ostatku tržnice. Ovim projektom obnavljaju se poslovni prostori uz istočni zid place te se rekonstruira zid ljetnikovca Paladina Gundulića u skladu sa zahtjevima i uputama Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, po čijem naputku će se ukloniti i zgrada postojećeg ugostiteljskog objekta.

placatjedni230421

Na samoj tržnici će se u potpunosti zamijeniti podna površina, što uključuje sve podzemne instalacije, dok će se prostor natkriti velikim zaokretnim tendama. Također, tržnica će se opremiti pokretnim prodajnim stolovima i dodatnom pratećom opremom. Ujedno će se dobiti i polivalentni prostor koji će u popodnevnim satima, nakon zatvaranja place, služiti kao terasa ugostiteljskim objektima i kao trg. U sklopu rekonstrukcije uredit će se i okolne podne površine pločnika, na kojima će se izvesti podzemni spremnik za otpad.

U postupku dalje slijedi raspisivanje javne nabave, a očekuje se da bi radovi na rekonstrukciji trebali trajati oko šest mjeseci. Procijenjena vrijednost radova iznosi osam milijuna kuna. Za to vrijeme prodavači s tržnice u Gružu bit će premješteni na tržnicu u Lapadu, koja je također nedavno preuređena.

POČINJU RADOVI NA PARKIRALIŠTU U TUP - ovom NASELJU

Nakon izrade projektne dokumentacije, a na osnovu projekta koji predviđa 23 parking mjesta na čestici 188/1, gradonačelnik Mato Franković predstavnicima stanara TUP-ovog naselja predstavio je projekt, tj. prvu fazu rješavanja parkirališta u ovom naselju.

Radovi bi trebali trajati mjesec dana, a za to vrijeme parking stanarima, kojima će biti onemogućeno parkiranje na području na kojem se izvode radovi, u dogovoru Grada Dubrovnika i Luke Dubrovnik bit će osiguran na području Luke.

Ovo je prva faza rješavanja pitanja problematike parkinga TUP-ovog naselja, druga faza će biti riješena projektiranjem i izgradnjom parking mjesta podzemnim i nadzemnim parkiralištima na parceli 202/1 i treća faza je izgradnja parkinga na parceli 188/5.

Izgradnjom svih navedenih parking mjesta, čiji bi konačni završetak trebao biti kraj 2022. godine, u potpunosti bi se riješilo pitanje nedostajućih mjesta na području TUP-ovog naselja.

ZAVRŠENA IZGRADNJA NOGOSTUPA OD ORAŠCA DO ZATONA

Od naselja Orašac, skretanja za Čerjan pa do Zatona Velikog sada se može sigurno pješice. Završeni su radovi na izgradnji nogostupa na ovoj 750 metara dugoj dionici uz državnu cestu D8, što je još jedna investicija Grada Dubrovnika u sigurnost pješaka i povezanost naselja.

Radovi su se provodili paralelno s projektom izgradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Orašca, vrijednim 28 milijuna kuna. Osim izgradnje nogostupa izvedena je i priprema za postavljanje rasvjetnih stupova na cijelom potezu, a što uključuje izvedbu podzemne instalacije i temelja stupova javne rasvjete. Vrijednost zahvata, s PDV-om, iznosi 623 tisuće kuna.

nogostuptjedni230421

Izgradnjom ovog dijela nogostupa te rekonstrukcijom tri kilometra duge državne ceste od Zatona Velikog do Štikovice, kao i prošle godine izgrađenim križanjem u Zatonu, omogućena je kontinuirana pješačka komunikacija na cijelom potezu od Orašca do Štikovice, a što će uvelike doprinijeti sigurnosti mještana i turista, ali i samoj kvaliteti življenja na ovom području.

GRADONAČELNIK FRANKOVIĆ POTPISAO NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U KULTURI

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković, sukladno odluci Gradskog vijeća, potpisao je novi Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama u kulturi kojima je osnivač Grad Dubrovnik, a kojim se uređuju njihova prava i obveze po osnovi rada.

Konačna verzija ovog ugovora usuglašena je u veljači 2020. godine, ali je u dogovoru s Hrvatskim sindikatom djelatnika u kulturi, a uvažavajući globalnu ekonomsku situaciju prouzročenu pandemijom, potpisivanje ugovora tada prolongirano.

Ugovor, kojeg je gradonačelnik Franković potpisao ovaj tjedan, sadrži i odredbu po kojoj se prava utvrđena Kolektivnim ugovorom mogu ostvariti samo u slučaju kada su sredstva za ista osigurana u proračunu Grada Dubrovnika te su od primjene izuzete odredbe članka kojima se reguliraju eventualna povećanja rashoda za zaposlene. Pregovori o tim pravima započinju nakon 1. listopada, a do tada će se primjenjivati postojeći koeficijenti.

DONESEN PRVI GRADSKI AKCIJSKI PLAN ZA SMANJENJE ONEČIŠĆENJA PLASTIKOM U HRVATSKOJ

U okviru projekta Plastic Smart City Dubrovnik gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković potpisao je Akcijski plan smanjenja onečišćenja plastikom u Gradu Dubrovniku za razdoblje 2021. - 2026. Ovo je prvi takav dokument u Hrvatskoj, a isti obuhvaća ključne mjere za smanjenje nastanka otpada i unapređenje sustava gospodarenja otpadom. Plan je razvijen suradnjom Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce i WWF-a, kao dio globalne inicijative Plastic Smart Cities kojoj se Dubrovnik priključio u srpnju 2020.

Grad se obvezao poduzeti mjere i radnje kojima će smanjiti količinu odloženog plastičnog otpada za 30 posto na pilot području do 2022. i za 55 posto na gradskoj razini do 2025. godine. To će se postići primjenom sustava prikupljanja otpada od vrata do vrata u naseljima Zaton Veliki, Zaton Mali, Štikovica i Bosanka. Plan uključuje i mjere za poboljšanje prikupljanja i odlaganja kompostabilnog i biorazgradivog plastičnog otpada, kao i projektiranje, financiranje i implementaciju Centra za ponovnu upotrebu u gradu Dubrovniku.

U skladu s Akcijskim planom do kraja ove godine trebala bi biti usvojena posebna odluka kojom će biti ograničena upotreba jednokratne plastike za sva javna događanja, koja (su)organizira ili (su)financira Grad Dubrovnik, kao i odluka o ograničavanju upotrebe jednokratne plastike u svim javnim poduzećima i institucijama Grada Dubrovnika.

Donošenjem Akcijskog plana smanjenja onečišćenja plastikom, Grad Dubrovnik poduzeo je bitan korak u okviru globalne inicijative WWF-a pod nazivom Plastic Smart Cities, koja ima za cilj spriječiti dotok plastike u razdoblju do 2030. Drugi mediteranski i europski gradovi, poput Nice, Izmira, Tangera, Amsterdama i Venecije, također su dio ove inicijative.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno

Iako nije nadležan za za zdravstvenu skrb, Grad Dubrovnik nastavio je s financiranjem usluga vađenja krvi u Mokošici. Grad Dubrovnik je Zavodu za hitnu medicinu ustupio stan u Gružu za smještaj liječnika.
Nastavljeno je saniranje pločnika unutar povijesne jezgre, a nastavlja se i program steriliziranja mačaka.

ZDRAVSTVENI NADSTANDARD U MOKOŠICI – NASTAVLJA SE USLUGA VAĐENJA KRVI

I u 2021. godini nastavlja se pružanje laboratorijskih usluga primarne razine zdravstvene zaštite u Mokošici. Uslugu kojom se osigurava zdravstveni nadstandard gradska uprava pokrenula je u 2018. godini kako bi stanovnici ovog najvećeg gradskog naselja u svom mjestu mogli izvaditi krv i predati uzorke za sustav primarne laboratorijske dijagnostike, svih pet radnih dana u tjednu.

Motiviran brigom o adekvatnoj razini zdravstvene usluge svojih građana, Grad Dubrovnik već četvrtu godinu financira redovitu uslugu vađenja krvi u Mokošici, i to preuzimanjem troška bruto plaće laboranta te materijalnih i režijskih troškova za rad pogona smještenog u ambulanti. Za ovu namjenu u proračunskim sredstvima osigurano je 132 tisuće kuna na godišnjoj razini, a realizacijom usluge osigurava se zdravstveni nadstandard za više od 10 tisuća ljudi koji žive i gravitiraju ovom najvećem dubrovačkom prigradskom naselju. Projekt je koristan za cijelu zajednicu i u smislu smanjenja gužvi pri korištenju laboratorijskih usluga, što se pokazalo još važnijim u doba epidemije uzrokovane virusom COVID 19.

Podsjetimo, iako nije nadležan za zdravstvenu skrb, Grad Dubrovnik kontinuirano ulaže u poboljšanje zdravstvene zaštite kroz cijeli niz projekata, potpora i donacija Općoj bolnici Dubrovnik, Domu zdravlja i Zavodu za hitnu medicinu, za što je od 2017. izdvojeno više od 15 milijuna kuna. U Mokošici je, nakon iskazane potrebe stanovnika, u 2020. otvorena pedijatrijska ambulanta i kabinet logopeda. Kako bi omogućio realizaciju tog vrijednog projekta, Grad je osigurao više od dva milijuna kuna, a ulaganja u zdravstvo nastavlja i dalje.

GRAD DUBROVNIK ZAVODU ZA HITNU MEDICINU USTUPIO STAN ZA SMJEŠTAJ LIJEČNIKA

Gradonačelnik Mato Franković i ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije Luka Lulić potpisali su ugovor o davanju u najam stana u vlasništvu Grada Dubrovnika za potrebe rada ove javnozdravstvene ustanove.

Zavod za hitnu medicinu gradski stan koristit će za smještaj doktora medicine isključivo za rad u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi na području Grada Dubrovnika. Stan se nalazi u Gružu i površine je 40,67 metara kvadratnih.

tjedni050321tk 2

Naime, Grad Dubrovnik promptno je odgovorio je na zamolbu Zavoda od 9. veljače, za davanjem u najam gradskog stana te je ustupio trenutno raspoloživ stan, a sukladno odredbama Odluke o najmu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika.

Općepoznato je da u Dubrovniku postoji manjak medicinskog kadra, a najveći uzrok tome je nedostatak i visoka cijena smještajnih kapaciteta. Da bi se popunili timovi hitne medicine i osigurao kontinuitet u pružanju zdravstvene zaštite, doktori medicine dolaze na rad u zdravstvenu ustanovu s područja cijele Republike Hrvatske te Zavod za hitnu medicinu stoga ima neodgodivu potrebu za stanovima za smještaj gostujućeg kadra.

Iako nije formalni osnivač ove ustanove niti je institucionalno nadležan za javno zdravstvo, Grad Dubrovnik planski i u kontinuitetu brojnim donacijama pomaže zdravstveni sektor te je snažan partner Zavodu za hitnu medicinu, ali i Domu zdravlja, Općoj bolnici Dubrovnik kao i drugim ustanovama koje skrbe o zdravlju i sigurnosti građana, poput HGSS-a i Crvenog Križa.

Primarni interes Grada Dubrovnika jest svojim građanima osigurati najbolju moguću razinu zdravstvene usluge, a u mandatu ove gradske uprave stanovi su na korištenje ustupljeni Domu zdravlja (za smještaj pedijatrice) te dubrovačkoj Općoj bolnici.

SKRB GRADA DUBROVNIKA ZA DJECU I MLADE U EPIDEMIJI ISTAKNUTA KAO PRIMJER DOBRE PRAKSE

Na Izvještajnoj skupštini Hrvatske mreže zdravih gradova kao primjer dobre prakse istaknuta je skrb Grada Dubrovnika za djecu i mlade za vrijeme epidemije izazvane virusom Covid-19. U radu skupštine sudjelovao je zamjenik pročelnika Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Miho Katičić, član Predsjedništva Hrvatske mreže zdravih gradova.

Dokument "Skrb za djecu i mlade u Gradu Dubrovniku za vrijeme epidemije izazvane virusom COVID-19", koji dajemo u privitku, posebno je naglasio Lokalni program za mlade Mladi i Grad skupa, kao temeljni iskaz društveno-političke vizije razvoja, položaja i potencijala mladih u Dubrovniku i temeljni okvir partnerskog djelovanja svih dionika gradske politike za mlade, brojne aktivnosti za mlade u Centru za mlade Dubrovnik te nastavak cjelogodišnje manifestacije Forum mladih u uvjetima prilagođenim epidemiološkim mjerama.

Grad Dubrovnik aktivno će se uključiti u sve aktivnosti Hrvatske mreže zdravih gradova tijekom ove godine, a posebno u tematske radionice "Slobodno vrijeme djece i mladih" i "Suradnja lokalne samouprave s društvenim organizacijama i civilnim društvom".

Ovogodišnji poslovni sastanak Hrvatske mreže zdravih gradova planira se održati u Dubrovniku sredinom listopada, ukoliko epidemiološka situacija bude povoljna.

NASTAVLJENA SANACIJA PLOČNIKA UNUTAR POVIJESNE JEZGRE

S prvim danom ožujka započeli su radovi popravka oštećenog pločnika u Ulici svetog Dominika u povijesnoj gradskoj jezgri. Protekom vremena, kamene ploče pucaju zbog opterećenja i dotrajalosti te dolazi do ulegnuća na pojedinim dijelovima što predstavlja moguću opasnost za prolaznike i izgledom je neprimjereno zaštićenoj baštini.

tjedni050321tk 1

Predviđeno trajanje izvođenja radova je deset dana, zbog čega će se 10. ožujka ulica djelomično zatvarati za motorna vozila. Prolazak ulicom bit će omogućen pješacima i vozilima hitnih službi, a karići će se preusmjeriti na ulazak u gradsku jezgru s Pila. Iz istog razloga Upravni odjel za promet u navedenom razdoblju neće izdavati dozvole za prometovanje starom gradskom jezgrom. Planirani troškovi sanacije iznose 80 tisuća kuna bez PDV-a, a radove provodi Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, sukladno Ugovoru o izvođenju radova održavanja pločnika u povijesnoj jezgri s ugovornim izvođačem tvrtkom Građevinar Quelin d.d.

Nastavak je to uređenja pločnika u gradskoj jezgri i njenoj kontaktnoj zoni obnovom i zamjenom oštećenog kamena, a svi radovi se provode sukladno uputama i uz odobrenje Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Podsjetimo, tijekom 2020. uređen je novi plato Pile, u sklopu cjelovite obnove nogostupa zapadnog pristupa povijesnoj jezgri u ukupnoj površini od 1.100 kvadratnih metara. Također, sanirana su i najveća oštećenja kamena na više lokacija na Stradunu, a 2019. godine u fazama je saniran pločnik Gundulićeve poljane te ispred crkve svetog Vlaha.

Sa značajnijim rekonstrukcijama pločnika na području povijesne jezgre, u koordinaciji s Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku i Zavodom za obnovu, Grad Dubrovnik nastavit će i u idućim programskim razdobljima.

U DVIJE I POL GODINE STERILIZIRANO PREKO TISUĆU ULIČNIH MAČAKA

Nastavljen je program sterilizacije uličnih mačaka, koji se još od rujna 2018. u suradnji s volonterima koji brinu o napuštenim i nezbrinutim životinjama, provodi na cijelom gradskom području.

Sredstva za program osiguravaju se u proračunu Grada Dubrovnika, a o provođenju skrbi društvo Sanitat Dubrovnik d.o.o. putem veterinarskih ambulanti te uz koordinaciju volontera koje predvodi Ljubica Kežić, inicijatorica ovog projekta.

Grad je za nastavak programa u 2021. izdvojio 100 tisuća kuna, a sredstva su ravnomjerno raspoređena na tri veterinarske ambulante s gradskog područja koje sudjeluju u ovoj akciji te im se od strane Sanitata dostavljaju izravno po obavljenom poslu.

Podsjetimo, zahvaljujući donacijama iz gradskog proračuna od rujna 2018. godine na administrativnom području Grada Dubrovnika sterilizirana je ukupno 1031 mačka, od toga 726 ženki i 305 mužjaka.

Kastracija i/ili sterilizacija mačaka provodi se prvenstveno radi kontrole i regulacije mačje populacije, posebno kada su u pitanju mačke koje nisu zbrinute i borave vani te iz javno-zdravstvenih razloga.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Stranica 4 od 7