Prikazujem sadržaj po oznakama: tjedni pregled

Odlukom Gradskom vijeća o dodjeli zemljišta na Nuncijati, Grad Dubrovnik u potpunosti je riješio pitanje stambenog zbrinjavanja hrvatskih ratnih vojnih invalida. Počinje izgradnja dvosmjerne ceste Tamarić. Uručeni su ugovori o sufinanciranju programa sportskih aktivnosti. U zgradu Centar Osnovne Škole Marina Getaldića postavljeno 15 klima uređaja.

U POTPUNOSTI RIJEŠENO PITANJE STAMBENOG ZBRINJAVANJA HRVI

Odlukom Gradskog vijeća ispunjen je najvažniji preduvjet za realizaciju projekta braniteljskog naselja na Nuncijati. Naime, Grad Dubrovnik ustupit će bez naknade građevinsko  zemljište na Nuncijati tridesetorici hrvatskih ratnih vojnih invalida odnosno članovima obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja, a sukladno pravu na stambeno zbrinjavanje izdanom od strane Ministarstva branitelja Republike Hrvatske.

Gradonačelnik Mato Franković potpisat će ugovore o ustupanju nekretnina u vlasništvo bez naknade za 30 HRVI i njihove obitelji.

- Nakon 30 godina čekanja i brojnih promjena ovim činom izjavljujemo naše hvala herojima, našim braniteljima. Više u našem gradu neće postojati lista hrvatskih ratnih vojnih invalida koji nisu stambeno zbrinuti.- poručio je gradonačelnik Mato Franković.

Najavio je da će Grad ishoditi jednoobrazno idejno rješenje za sve objekte, a sukladno smjernicama UNESCO-a. Grad će braniteljima ponuditi i mogućnost da građevinske dozvole za tipske objekte na Nuncijati ishoduju na trošak Grada.

tjedninuncijata290923 min
Zemljište se dodjeljuje Sukladno odredbama članka 87. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a Grad će isto i potpuno komunalno opremiti. Osim toga, sukladno stavku 5. istog članka, jedinice lokalne samouprave dužne su snositi i troškove komunalnog doprinosa odnosno njihov povrat za odgovarajuću bruto razvijenu površinu.

Za spojnu prometnicu s državne ceste D8 do naselja Nuncijata Grad Dubrovnik je već ishodio lokacijsku dozvolu te se po pravomoćnosti iste može pristupiti provedbi parcelacijskog elaborata i izvlaštenju, a početka izvlaštenja je preduvjet za predaju zahtjeva za građevinsku dozvolu. Paralelno je dovršen i glavni projekt te se radi na projektnoj dokumentaciji ostale cestovne infrastrukture kroz naselje.

U posljednjih šest godina dodjelom stanova i dodjelom zemljišta Grad Dubrovnik zbrinuo je 101 braniteljsku obitelj čime je u potpunosti riješeno pitanje stambenog zbrinjavanja HRVI i obitelji poginulih branitelja.

Ministarstvo branitelja dodijelilo je 65 stanova hrvatskim ratnim vojnim invalidima, a Grad Dubrovnik sufinancirao je izgradnju stanova s iznosom od 10.800.000,00 kuna (1.433.406,33 eura). Od 2017. godine do danas šestorica HRVI-a otkupila su gradski stan temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, a zadnji je otkupljen u kolovozu ove godine. Također, trojici HRVI-a i jednom hrvatskom ratnom dragovoljcu dodijeljeni su stanovi na korištenje temeljem ugovora o najmu.

POTPISAN UGOVOR, POČINJE IZGRADNJA DVOSMJERNE CESTE TAMARIĆ

Gradonačelnik Mato Franković, u ime Grada Dubrovnika kao investitora i direktor tvrtke Texo gradnja Pero Račić, u ime zajednice ponuditelja Texo gradnja d.o.o. i Colas Hrvatska d.d. kao izvođača, potpisali su ugovor o izvođenju radova na izgradnji dvosmjerne spojne ceste Tamarić.

Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.782.071,63 eura bez PDV-a, odnosno 3.477.589,54 eura s PDV-om, dok ugovorni rok u kojem se izvođač obvezuje završiti radove iznosi godinu dana te počinje teći od dana uvođenja izvođača u posao što je planirano unutar iduća dva tjedna.

tjednitamaric290923 min

Spojna cesta Tamarić spajat će Osnovnu školu Mokošica s nerazvrstanom cestom Lozica-Mokošica-Komolac-Sustjepan. Njenom izgradnjom unaprijedit će se funkcionalnost cestovne mreže Nove Mokošice i rasteretiti postojeće križanje s bivšom županijskom cestom. Zahvat uvelike rješava i dugogodišnji prometni problem roditelja čija djeca pohađaju nastavu u OŠ Mokošica jer će se osigurati uredno prometovanje do škole.

Gradonačelnik Mato Franković rekao je kako je izgradnja ceste Tamarić značajna zbog planirane nadogradnje i rekonstrukcije OŠ Mokošica, čime će ova škola, koja je posljednja u dvosmjenskom režimu nastave, ući u režim izvođenja nastave u jednoj smjeni. Izgradnja ceste omogućit će i uvođenje autobusne linije do škole što će povećati i prometnu sigurnost u Ulici Bartola Kašića.

Cesta je planirana kao dvosmjerna cesta s obostranim nogostupom i ukupnom pripadajućom infrastrukturom unutar trupa prometnice. Formirat će se odvojene trake za lijeve i desne skretače s nogostupom uz sjeverni rub kolnika na nerazvrstanoj cesti, dok je na novoj spojnoj cesti predviđen obostran pješački nogostup. Na spojnoj cesti koja vodi do OŠ Mokošica predviđena je i izgradnja mosnog prijelaza preko potoka Tamarić. Ukupna duljina zahvata iznosi 895 metara od čega 275 metara otpada na križanje na nerazvrstanoj cesti Lozica-Mokošica-Komolac-Sustjepan, dok je nova prometnica dužine 620 metara.

VIŠE OD 1000 GLASOVA ZA PROJEKTE PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

Odličan odaziv zabilježilo je prvo glasovanje u okviru projekta Grada Dubrovnika Participativno budžetiranje, putem kojeg su građani birali projektne prijedloge za realizaciju u svom gradskom kotaru ili mjesnom odboru. Rezultati su predstavljeni na današnjoj konferenciji za novinare, na kojoj je gradonačelnik Mato Franković rekao kako je uspješno riješena prva faza projekta, a dalje slijedi ono što je ključno – realizacija, kako bi naši sugrađani vidjeli da se isplatilo predložiti projekat, lobirati za njega i u konačnici da će se svaka sredina dodatno oplemeniti zahvaljujući upravo njihovoj inicijativi.

tjednivox290923 min

- Siguran sam da će ovaj projekt, koji je tek u začetku, u idućim godinama, nakon realizacije svih ovih projekata u 2024. godini, još više rasti i da slijedi još veći angažman naših sugrađana koji će biti uključeni u kreiranje proračuna Grada. Vjerujem da ćemo doći i do većih iznosa i postotka proračuna koji će se izglasavati na ovaj način. - kazao je gradonačelnik. Ukupna vrijednost izglasanih projekta iznosi dva milijuna eura.

Glasanjem je bio obuhvaćen 131 projektni prijedlog građana, od njih 233, koji je zadovoljio kriterije modela participativnog budžetiranja u vrijednosti do 60 tisuća eura po svakom mjesnom odboru te 120 tisuća eura po svakom gradskom kotaru. Sami građani glasovanjem u razdoblju od 11. do 24. rujna 2023., putem platforme VoxPopuli, odlučili su kojih će se 25 projektnih prijedloga realizirati u 2024. godini sredstvima osiguranim u gradskom proračunu. Zabilježeno je ukupno 1144 glasova. Izabrane projekte predstavila je predsjednica Uprave DURA-e Ana Marija Pilato Krile, zahvalivši pritom svima koji su sudjelovali u čitavom postupku.

- Projekti su upućeni u daljnju razradu, a predstavnici Grada u komunikaciji su s predlagateljima odabranih projekata kako bi se radilo dalje na njihovoj realizaciji.- kazala je Pilato Krile.

Projekti koji su osvojili najveći broj glasova su:
GK Grad – Podzemni spremnik za otpad
GK Gruž – Prometna povezanost – Neboderko Minibus
GK Komolac – Uređenje pješačke ili biciklističke staze u mjestu Rožat
GK Lapad – Uređenje igrališta OŠ Lapad
GK Mokošica – Izrada projektno-tehničke dokumentacija za garažu Naš dom
GK Montovjerna – Uređenje platoa kod igrališta Čokolino pored OŠ Motovjerna
GK Pile Kono – Preuređenje dječjeg igrališta na Gornjem Konalu i asfaltiranje prilaza
GK Ploče iza Grada – Dječje igralište Ploiče iza Grada (projektna dokumentacija)
MO Bosanka – Uređenje pješačkog puta ''Put od Bosanke'' od magistrale do naselja
MO Brsečine – Javna rasvjeta na dionici plaža – magistrala
MO Dubravica – Izrada podzida na lokalnoj cesti Grada Dubrovnika
MO Gromača – Uređenje puta kč 1235 Gromača
MO Kliševo – Uređenje vodosprema Kalac i Goveđarica
MO Koločep – Betoniranje vodovodne trase
MO Ljubač – Sportsko igralište
MO Lopud – Komunalna infrastruktura naselja Šunj
MO Mravinjac – Pješačka staza Mravinjac
MO Mrčevo – Izmjena krovišta na staroj školi u Mrčevu
MO Orašac – Uređenje prostorija Doma mladeži
MO Osojnik – Obnova doma mladeži Osojnik
MO Riđica – Dječje igralište Riđica
MO Suđurađ – Uređenje parkinga
MO Trsteno – Uređenje šetnice do mora u Trstenom
MO Zaton – Autobusna stanica Vrh sela (Veliki Zaton)
MO Šipanska Luka – Rekonstrukcija mjesnog groblja

SREDSTVIMA JU REZERVAT LOKRUM U ZGRADU CENTAR POSTAVLJENO 15 KLIMA UREĐAJA

Osnovna škola Marina Getaldića nabavila je i postavila 15 novih mobilnih klima uređaja. Klime su postavljene u zgradi Centar, a nabavljene u sklopu javnog natječaja Javne ustanove Rezervat Lokrum vrijednog 7.796,25 eura.

Prijenosni klima uređaji poput ovih, koji su postavljeni u učionicama, knjižnici i uredima škole, pogodan su izbor za hlađenje, grijanje i odvlaživanje prostora bez prethodne montaže te se koriste kada nije moguće ugraditi stacionarne klima uređaje koji se sastoji od vanjske i unutarnje jedinice.

Klima jedinice nabavljene su u okviru projekta kojim je OŠ Marina Getaldića aplicirala na javni natječaj za financiranje programa, projekata i/ili manifestacija iz kategorije Znanost i obrazovanje JU Rezervat Lokrum. Naime, u cilju jačanja partnerstva i suradnje civilnog društva s ostalim dionicima, a sukladno Godišnjem planu raspisivanja javnih natječaja/poziva za financiranje projekata i programa od interesa za opće dobro, Javna ustanova Rezervat Lokrum u travnju ove godine objavila je javni natječaj za financiranje programa, projekata i/ili manifestacija iz kategorije Znanost i obrazovanje.

U okviru adaptacije novog objekta OŠ Marina Getaldića u Ulici Ilije Sarake, provedeno je uređenje i opremanje i zgrade na adresi Nikole Gučetića 1 u kojoj nastavu pohađaju učenici od 4. do 8. razreda.  Ukupna investicija u obnovu i adaptaciju te opremanje OŠ Marina Getaldića na dvije lokacije iznosi 2.5 milijuna eura, a financirana je donacijom Zaklade Caboga Stiftung.

U šest godina mandata ove gradske uprave u sustav osnovnoškolskog obrazovanja uloženo je 20 milijuna eura, otvorene su dvije nove škole, energetski su obnovljene tri škole te su provedena značajna ulaganja u čitav sustav.

URUČENI UGOVORI O FINANCIRANJU PROGRAMA SPORSTKIH AKTIVNOSTI

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković uručio je u Studentskom domu ugovore sportskim klubovima za sufinanciranje programa sportskih aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s poteškoćama u razvoju za Grad Dubrovnik u 2023. godini.

- Zahvaljujem se klubovima koji su se ove godine odazvali jer mislim da radimo jednu sjajnu stvar. Vjerujem da će se kroz ovaj program u budućnosti postizati brojni sportski uspjesi osoba s invaliditetom i djece s posebnim potrebama. Tu pokazujemo koliko smo široki i kao vlast i kao društvo. Ovaj javni poziv je pokazao da već sada možemo ići s programom javnih potreba u športu za osobe s invaliditetom i djecu s poteškoćama u razvoju. - Istaknuo je gradonačelnik Franković.

Grad Dubrovnik će ove programe sufinancirati s ukupno 64.177,00 eura (483.253,00 kuna), a sukladno dostavljenim programima sportskih klubova: Tenis klub Dubrovnik, Judo klub Dubrovnik 1966., Plivački klub Jug, Nogometni klub „Gošk – Dubrovnik 1919“, Stolnoteniski klub Libertas i Atletski klub Dubrovnik. 

Grad Dubrovnik prvi je grad u Republici Hrvatskoj koji je u svom proračunu izdvojio zasebnu stavku za sportske programe osoba s invaliditetom, a koja je u Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. iznosila 250.000 kuna, dok je u proračunu za 2023. godinu rezervirano 73.181,00 eura (550.000 kuna), što je dvostruko više nego u prethodnoj godini. Najmanji iznos sufinanciranja po sportskom programu za osobe s invaliditetom i djecu s poteškoćama u razvoju za Grad Dubrovnik u 2023. koji prijavitelj može ugovoriti je 3.000,00 eura, a najveći 13.000,00 eura.

Nakon što se na prošlogodišnji poziv javio samo Teniski klub Dubrovnik, Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo organizirao je sastanak s predstavnicima dubrovačkih klubova koji su podržali projekt uključivanja u športske aktivnosti osoba s invaliditetom, iskazavši punu pripravnost za uključivanje u projekt, iznijevši pritom niz korisnih ideja i prijedloga. Anketom koja je 2022. godine provedena u suradnji s udrugom „Poseban prijatelj“ i predsjednicom te udruge Dženitom Lazarević utvrđeni su prioritetni sportovi, koji sublimiraju afinitete djece i roditelja te adekvatnost pojedinog sporta s obzirom na karakter teškoće u razvoju, a to su: judo, atletika, nogomet, plivanje i stolni tenis.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

U Ulici Ilije sarake svečano je otvorena nova školska zgrada. Raspisana je javna nabava za sanaciju mosta na Ombli, a započelo je asfaltiranje prometnica.

U GRADU SVEČANO OTVORENA NOVA ŠKOLA

U obnovljenoj i uređenoj palači u Ulici Ilije Sarake u povijesnoj jezgri grada svečano je otvorena nova školska zgrada, kao sastavni dio OŠ Marina Getaldića, čime je ova škola s početkom nastavne godine prešla u jednosmjensku nastavu. Veliki je to doprinos i očuvanju života u zidinama, koje su ovom investicijom dobile šest novih razrednih odjeljenja.

- Čast i zadovoljstvo mi je što u ovih šest godina otvaramo drugu osnovnu školu i korak po korak idemo u sustav jednosmjenske nastave svih škola na području grada Dubrovnika. - rekao je u prigodi gradonačelnik Mato Franković, zahvalivši svima koji su sudjelovali u realizaciji tog  iznimno zahtjevnog projekta.

skolatjedni220923 min

- Kad govorimo o životu u Gradu, potrebi za djecom, dječjim smijehom i igrom u gradu, ova palača predstavlja upravo to. Svako dijete koje izađe iz ove palače sa sobom će nositi toliku ljubav prema ovom gradu i imat će najljepše uspomene djetinjstva.- rekao je gradonačelnik.

Inače, ukupno ulaganje u obnovu i adaptaciju te opremanje OŠ Marina Getaldića na dvije lokacije, objekt u Ulici Ilije Sarake i zgrada Centar, iznosi 2,5 milijuna eura, a financirano je donacijom Zaklade Caboga Stiftung. Palaču je, za potrebe organiziranja osnovne škole, Gradu na korištenje bez naknade ustupila Dubrovačka biskupija. Za potrebe razredne nastave, od 1. do 3. razreda, uređeno je šest učionica i potrebni popratni prostori. U sklopu istog projekta adaptirana je i opremljena i zgrada Centar gdje se prostor prilagodio za veće učenike, od 4. do 8. razreda.

Prigodnim riječima obratili su se i upravitelj Zaklade Ivo Felner, ravnateljica Bjelovučić, župan dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić te dubrovački biskup monsinjor Roko Glasnović.

Radove na obnovi, adaptaciji i uređenju Osnovne škole Marina Getaldića na dvije lokacije izvela je tvrtka Alfaplan građenje d.o.o., dok je za nadzor bila zadužena tvrtka Struktura projekt. U realizaciji ovog projekta značajna je bila suradnja s Ministarstvom kulture i medija RH te s Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku.

JAVNA NABAVA ZA SANACIJU MOSTA OMBLA

Nakon što je završeno prethodno savjetovanje za dokumentaciju o nabavi, pokrenut i postupak nabave za izvođenje radova sanacije Mosta Ombla. Rok za dostavu ponuda je 6. listopada, nakon čega slijedi postupak odabira izvođača, a potom i izvođenje radova.

Projekt sanacije Mosta Ombla, kojeg je izradio Građevinski fakultet u Splitu, predvidio je obnovu površinskog sloja, dok se u samu konstrukciju mosta, koja je u jako dobrom stanju, neće dirati. Uklonit će se asfaltni zastor, betonske ploče, dilatacije, izraditi nove armirano-betonske ploče, nova hidroizolacija mosta te izvesti novi asfaltni zastor, kao i sanacija nogostupa i pješačke ograde.

Procijenjena vrijednost ovih radova je oko 500.000,00 eura, a sredstva su osigurana u ovogodišnjem proračunu. Sukladno projektu, očekivano trajanje radova je 90 dana. Sami radovi morat će se izvoditi u vrijeme manjeg intenziteta bura, kada su u punoj funkciji alternativni pravci preko Mosta dr. Franja Tuđmana, s obzirom da će za vrijeme trajanja radova promet Mostom Ombla biti u potpunosti zatvoren.

ZAPOČELO ASFALTIRANJE CESTA

Sukladno novom dinamičkom sustavu na četiri lokacije - u Ulici Marka Marojice, na cestama u Šumetu, Pobrežju i Osojnik - Pobrežje, krenuli su radovi pojačanog održavanja prometnica. Zahvaljujući novom sustavu nabave, više različitih izabranih izvođača izvodi radove u isto vrijeme.

Radove asfaltiranja dijela Ulice Marka Marojice do spoja s Janjinskom ulicom izvodi tvrtka Tehnogradnja d.o.o., a radovi vrijedni 47.970,00 eura (bez PDV-a) trajat će 10 kalendarskih dana.

asfaltiranjetjedni220923 min

Asfaltiranje dijela nerazvrstane ceste Milakov Do, Pobrežje, dužine oko 210 metara izvodi tvrtka Dubrovnik Ceste d.d. Rok izvođenja radova je 10 dana, a vrijedni su 30.542,72 eura (bez PDV-a).

Dio nerazvrstane Ceste u Šumetu asfaltirat će se u dužini od oko 700 metara, radove izvodi Tehnogradnja d.o.o. Ukupni iznos ugovora je 63.431,00 eura (bez PDV-a), radovi će trajati 10 dana.

Asfaltiranje dijela nerazvrstane ceste Osojnik-Pobrežje, dužine oko 2.100 metara, izvodi tvrtka Asphalt Team d.o.o. Radovi su vrijedni 229.800,00 eura (bez PDV-a), a trajat će 18 kalendarskih dana.

Kako bi optimizirao rokove uređenja i saniranja gradskih prometnica i time ubrzao izvođenje radova, Grad Dubrovnik ove je godine po prvi put razdvojio javne nabave, i to za redovno i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina. Postupak za pojačano održavanje proveden je po novom modelu, dinamičkim sustavom nabave. Na natječaj su se tako mogli javiti svi zainteresirani gospodarski subjekti koji zadovoljavaju minimalne uvjete. Inicijalno su odobreni svi oni koji zadovoljavaju uvjete te im se, po potrebi, šalju pozivi za dostavu ponuda za pojedine rekonstrukcije prometnica.

DONIRAN NAMJEŠTAJ ŠKOLAMA U PETRINJI

Grad Dubrovnik i Osnovna škola Marina Getaldića donirali su školski namještaj osnovnim školama „Mate Lovrak” i „Dragutin Tadijanović” u Petrinji.

namjestaj tjedni220923 min

Naime, Silvana Bjelovučić, ravnateljica OŠ Marina Getaldića i predsjednica Županijskog ogranka Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola, pokrenula je inicijativu da očuvani rabljeni namještaj škole donira školama na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije. Radi se o 120 klupa, 60 stolica te 18 ergonomskih stolica koje su opremljene pokretnim stolom.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Napreduju radovi na uređenju novog vrtića u DOC-u. Uređuje se igralište Dječjeg vrtića Ciciban. Nakon starog puta do Bosanke osvijetljena je dionica od magistrale do Ploča.

GRADONAČELNIK FRANKOVIĆ NA PANELU „KAKO GRADITI EUROPU – LOKALNO?”

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković sudjelovao je u Zagrebu na panelu „Kako graditi Europu – lokalno?“ u organizaciji Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj.

Uz gradonačelnika Frankovića, sudionici panela koji se dotiče pitanja desete godišnjice hrvatskog članstva u Europskoj uniji i utjecaja koji su članstvo i europski fondovi imali na lokalne zajednice, bili su gradonačelnik Pule Filip Zoričić, gradonačelnik Karlovca Damir Mandić i gradonačelnik Vrgorca Mile Herceg uz moderiranje voditeljice Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Andree Čović Vidović.

Tijekom svog izlaganja, gradonačelnik Franković rekao je da su projekti Pelješkog mosta i Zračne luke Dubrovnik, oba financirana europskim sredstvima, imali brojne pozitivne učinke na Dubrovnik i njegovo šire područje. Kazao je kako građani pripadnost europskim integracijama najbolje doživljavaju kroz projekte koji se izvode na njihovom području, a sufinancirani su sredstvima iz Europskih fondova, izdvojivši kapitalni projekt pročistača pitke vode koji je u maksimalnom omjeru od 80 posto investicije sufinanciran EU sredstvima. Osvrnuo se pritom i na investicije koje se trenutno realiziraju na području Grada Dubrovnika poput Aglomeracije Dubrovnik, ocijenivši kako bi za provođenje takvog, povijesnog ulaganja u vodoopskrbi i kanalizacijski sustav šireg područja Dubrovnika, trebala desetljeća kada bi se financiralo isključivo izvornim sredstvima jedinice lokalne samouprave. Zaključio je kako je cilj Grada Dubrovnika u korištenju EU sredstava, uz veću kvalitetu života, osigurati uvjete za ravnomjeran razvoj svakog dijela grada.

Panel „Kako graditi Europu – lokalno?“ u sklopu inicijative „Gradimo Europu s lokalnim dionicima” održan je u Novinarskom domu u Zagrebu, a pratio je prijenos godišnjeg govora o stanju Unije koji je predsjednica Europske komisije Ursule von der Leyen održala na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu.

Projekt „Gradimo Europu s lokalnim dionicima” („Building Europe with Local Councillors“, BELC) europska je mreža lokalno izabranih političara koji je Europska komisija pokrenula radi promicanja europskih vrijednosti i politika na lokalnoj razini. Projekt lokalnim političarima omogućuje međusobnu suradnju i širenje informacija o Europi, a krajnji je cilj stvaranje istinske europske javne sfere.

UREĐUJE SE NOVI VRTIĆ U DOC-u

Napreduju radovi na uređenju prostora Studentskog centra u DOC-u za potrebe dječjeg vrtića. Površina prostora od 230 metara kvadratnih uredit će se i adaptirati za smještaj tri vrtićke grupe i osigurat će se smještaj 39 djece sukladno državnom pedagoškom standardu.

docvrtic150923 min

Adaptacija prostora radi se u postojećim gabaritima bez konstruktivnih zahvata na objektu. Radovi obuhvaćaju građevinsko-obrtničke radove na novoj unutarnjoj organizaciji prostora, izgradnju dva sanitarna čvora za potrebe djece vrtićkog uzrasta, novu elektroinstalaciju, hidrantsku mrežu, sprinkler sustav i sustav vatrodojave. Zadržavaju se svi postojeći vanjski otvori, postojeća opločenja i ograde na terasama.
U objektu se trenutno radi izvedba nove betonske podloge i izrada stropa, a uskoro će se pristupiti izvedbi novih pregrada i izradi hidrantske mreže. Procjenjuje se da će radovi u potpunosti biti završeni u studenom kada će vrtić i biti opremljen.

Ugovorena vrijednost investicije u infrastrukturu predškolskog odgoja i obrazovanja iznosi 173.113,68 eura s PDV-om.

Uz ovaj prostor u DOC-u, u ovoj pedagoškoj godini bit će spreman i vrtićki prostor u dijelu prizemlja Gospodarskog centra u Solitudu, površine 690 metara četvornih, koji će se prenamijenit za potrebe pet jasličkih skupina ukupnog kapaciteta do 58 djece. Radovi na njegovoj adaptaciji su također u tijeku.

Ukupno, omogućit će se 97 novih mjesta u jasličkim i vrtićkim grupama. Ovim će sva djeca s liste čekanja biti upisana te će ostati još upisnih mjesta za novo upisno razdoblje koje slijedi u listopadu.

UREĐUJE SE DVORIŠTE DJEČJEG VRTIĆA CICIBAN

U Dječjem vrtiću Ciciban započeli su radovi na uređenju dvorišta koje izvodi tvrtka Platanus d.o.o., a trajat će najkasnije do 15. listopada.

Radovi obuhvaćaju sanaciju oštećenog pločnika uz jugozapadni dio objekta, sanaciju ogradnih zidova i žbukanje, izmjenu ograde na tri ogradna zida te zamjenu klackalice novom ljuljačkom. Trenutno se ugrađuje ograda na ogradnim zidovima kao i visoka ograda, a radi se i na sanaciji pločinika i postojećih revizijskih okana.
Investicija je sufinancirana sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade kroz program „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“, i to u iznosu od 16.055,74 eura, dok preostali dio do ukupnog iznosa od 42.227,13 eura s PDV-om osigurava Grad Dubrovnik.

ciciban150923 min

Završetkom ove investicije dobit će se primjereniji izgled okoliša i bolji uvjeti za igru polaznika vrtića.

Inače, u 2019. godini izvršeni su radovi povećanja energetske učinkovitosti zgrade dječjeg vrtića Ciciban uz većinsko sufinanciranje bespovratnim sredstvima iz fondova Europske unije i nacionalnom sredstvima.

NAPREDUJU RADOVI NA IZGRADNJI DJEČJEG I SPORTSKOG IGRALIŠTA ŠUMET

U tijeku su radovi na izgradnji i uređenju dječjeg i sportskog igrališta Šumet na površini od ukupno 540 metara kvadratnih. Na gradilištu se trenutno izvodi strojni iskop, izvedba armiranobetonskih temelja, potpornih zidova, temelja stupova javne rasvjete  i tribina igrališta.
 
Sportsko igralište za basket i mali nogomet dužine je 15,5 i širine devet metara, a predviđena je i izgradnja dva reda tribina za gledatelje. Dječje igralište predviđeno je za djecu od dvije do dvanaest godina, a opremit će se toboganom, ljuljačkom i vrtuljkom.

sumetigraliste150923 min

Igrališta će imati zasebne ulaze, ogradit će se zaštitnom ogradom te opremiti s tri LED reflektora snage 95 W na dva rasvjetna stupa kao i svom potrebnom urbanom opremom poput adekvatnih završnih obloga, riječnog šljunka i asfaltbetona, klupa, koševa za smeće, zaštitnih ograda te slavine za vodu. Za najmlađe korisnike osigurat će se primjeren i siguran prolaz do pojedinih zona igrališta.

Na inicijativu stanovnika, usuglašeno je kako će se sportski teren u iznimnim slučajevima, poput održavanja ispraćaja i sl., privremeno koristiti kao površina za parkiranje vozila.

Sukladno ugovornoj obavezi, izvođač radova, tvrtka Tehnogradnja, radove je dužna okončati do kraja studenog. Ugovorena vrijednost ove investicije iznosi 123.926,93 eura s PDV-om.

NAKON STAROG PUTA DO BOSANKE OSVIJETLJENA DIONICA OD MAGISTRALE DO PLOČA

Nakon izgradnje sustava javne rasvjete na padini Srđa, od naselja Bosanka do državne ceste D8, kao druga faza ove investicije osvjetljena je ranije neosvijetljena dionica od pothodnika kraj Trafostanice Srđ do podnožja Ulice Bruna Bušića na Pločama.

Naime, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika dovršio je zahvat izgradnje sustava javne rasvjete na spomenutoj dionici dugoj oko 250 metara.

Na početku i na kraju zahvata postavljena su dva stupa javne rasvjete s LED svjetiljkama, od kojih je jedna solarna, dok je veći dio skalinate osvijetljen ugradnjom 23 zidne svjetiljke, također u LED tehnologiji, čime je dodatno naglašena ambijentalnost ove šetnice. Ukupna vrijednost navedenog ulaganja iznosi 9.670,48 eura.

rasvjetabosanka150923 min

Prethodno je, u prvoj fazi, rasvjeta postavljena u dužini od cca 650 metara na starom putu do Bosanke koji vodi od pothodnika na magistrali sve do naselja. Ukupno je provedena izgradnja 21 stupnog mjesta, a korištene su svjetiljke najmodernije tehnologije sa solarnim napajanjem, koje zadovoljavaju sve ekološke i energetski učinkovite standarde.

Završetkom i druge faze, osvijetljeno je ukupno 900 metara dionice čime je građanima s područja Bosanke i ovog dijela Ploča, ali i svima drugima koji se ovim putem koriste, omogućena sigurna pješačka komunikacija.

U suradnji Grada Dubrovnika, Hrvatskih cesta i Dubrovnik cesta, a na poticaj Libertasa, još 2018. godine uređena je autobusna stanica pored ulaza u HEP-ovo postrojenje podno Srđa.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

U dubrovačke osnovne škole krenulo je 460 prvašića, 60 više nego lani. Povećana je satnica za pomoćnike djece s teškoćama u razvoju u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama. Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković se u Hamburgu sastao s čelnicima vodećih svjetskih društava za kružna putovanja, članovima udruženja Cruise Lines International Association. Ovogodišnji, inače jubilarni 10. Dubrovački zimski festival bit će senzacionalan, najavljuju iz gradske uprave.

U DUBROVAČKIM ŠKOLAMA 60 PRVAŠIĆA VIŠE NEGO LANI

U dubrovačke osnovne škole krenulo je 460 učenika prvih razreda, šezdeset više nego prošle godine. Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković sa suradnicima nazočio je programima koje su škole organizirale kako bi pozdravili svoje prvašiće i poželjeli im sretan i uspješan početak formalnog obrazovanja.

Gradonačelnik Mato Franković pozdravio je polaznike prvih razreda i njihove roditelje u OŠ Mokošica. Pritom je roditeljima poručio kako će rekonstrukcijom i dogradnjom OŠ Mokošica ući u sustav nastave u jednoj smjeni te je najavio skori početak radova na izgradnji dvosmjerne spojne ceste Tamarić, zahvata koji uvelike rješava dugogodišnji prometni problem jer će se izgradnjom ove ceste osigurati i uredno prometovanje do škole.

tjedni tekst 080923 1

Gradonačelnik je pozdravio prvu generacije polaznika OŠ Marina Getaldića i njihove roditelje u novom objektu u Ulici Ilije Sarake. Iskazao je čast što ima priliku sudjelovati u ovom povijesnom trenutku otvaranja nove škole u staroj gradskoj jezgri i uputio zahvalu donatorima Zakladi Caboga Stifung te gosparu Ivu Felneru. Ukupno ulaganje u obnovu i adaptaciju te opremanje OŠ Marina Getaldića na dvije lokacije (objekt u Ulici Ilije Sarake i zgrada Centar) iznosi 2.5 milijuna eura.
Predsjednik Gradskog vijeća Marko Potrebica posjetio je OŠ Montovjerna gdje je najmlađim učenicama i učenicima poželio sretan prvi dan škole.

- Želim vam da se u školi ugodno osjećate, da budete radosni i da uspješno savladate prvi razred, i sve što dolazi nakon toga. - rekao je.

U šest godina mandata ove gradske uprave u sustav osnovnoškolskog obrazovanja uloženo je 20 milijuna eura, otvorene su dvije nove škole, energetski su obnovljene tri škole te su provedena značajna ulaganja u čitav sustav.

POVEĆAN IZNOS SATNICE ZA POMOĆNIKE DJECI S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Sukladno odluci Gradskog vijeća, satnica za pomoćnike djecI s teškoćama u razvoju u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama na području Grada Dubrovnika povećana je na 7,70 eura bruto.

Ovo je drugi put da Grad Dubrovnik povećava satnicu pomoćnicima u nastavi. Naime, u listopadu 2022. Grad Dubrovnik među prvim je hrvatskim gradovima donio takvu odluku, a neto satnica za rad pomoćnika u nastavi povećana je s 25 na 35 kuna (4,65 eura). U ožujku ove godine, radi usklađivanja teksta Odluke s odredbama Zakona o radu, utvrđena je visina bruto satnice za rad pomoćnika u nastavi u iznosu od 5,97 eura (45,00 kuna).
Pomoćnici u nastavi koji rade u osnovnim školama i vrtićima na području Grada Dubrovnika zatražili su od gradonačelnika Mata Frankovića novo povećanje satnice za svoj rad, a s obzirom na važnost ovog posla, odgovornost koju pomoćnici preuzimaju u radu s djecom s poteškoćama te trenutnu situaciju na tržištu rada u Dubrovniku, gradonačelnik se složio s novim povećanjem. Povećanje satnice pomoćnicima ima za cilj dati ovom plemenitom zanimanju određenu važnost i težinu i učiniti ga atraktivnijim u uvjetima nedostatka radne snage u Dubrovniku.

Program osiguranja pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju provodi se kontinuirano u vrtićima i svim osnovnim školama Grada Dubrovnika, a prati ga iz godine u godinu rast broja angažiranih pomoćnika. U školskoj godini 2020./2021. radila su 42 pomoćnika u nastavi s 47 učenika osnovnih škola dok se u ovoj pedagoškoj godini broj pomoćnika u osnovnim školama povećao na 72. U dubrovačkim vrtićima angažirana su 43 pomoćnika, a uključujući pomoćnike u nastavi u školama ukupno je 115 pomoćnika koji rade s djecom s teškoćama u razvoju.

Rad pomoćnika u vrtićima financira se u potpunosti iz proračuna Grada Dubrovnika, dok se rad pomoćnika u osnovnim školama djelomično financira iz Europskog socijalnog fonda (za rad pomoćnika u nastavi osigurano je iz Europskog socijalnog fonda 300.000,00 eura za školsku godinu 2023./2024.).

OSIGURANA BESPOVRATAN SREDSTVA ZA ENERGETSKU OBNOVU ZGRADE U ULICI PETRA ZORANIĆA

Domoprava Dubrovnik d.o.o. i višestambena zgrada na adresi Petra Zoranića 5 i 7 osigurali su bespovratna sredstva za energetsku obnovu. Nakon višestambenih zgrada u Vinogradarskoj ulici u Mokošici i Trnovičkoj u Gružuu, kojima također upravlja Domouprava, bespovratna sredstva povučena su i za energetsku obnovu zgrade na Batali izgrađene 1962. godine.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 282.813,06 eura od čega je 158.582,80 eura bespovratnih sredstava osigurano u sklopu posljednjeg Poziva za energetsku obnovu višestambenih zgrada od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Prethodno je Grad Dubrovnik sufinancirao izradu projektne dokumentacije u iznosu od 85% opravdanih troškova, odnosno 2.820,36 eura, a čija je izrada bila preduvjet za prijavu na Poziv.

tjedni tekst 080923 3

Postojeće stanje zgrade sa 16 stambenih jedinica ne zadovoljava aktualne standarde i zahtjeve o uštedi energije u zgradarstvu. Trenutni energetski razred zgrade je D, dok će se obnovom zgrada svrstati u iznimno povoljan energetski razred B. Smanjit će se gubici potrebne energije za grijanje/hlađenje, a proporcionalno će se smanjiti emisija CO2 i povećati udobnost življenja u prostoru. Rezultati energetske obnove osigurali bi uštedu energije u potrebnoj energiji za grijanje/hlađenje za 67,40 posto te smanjenje godišnje primarne energije za 48,38 posto. Smanjenje emisije CO2 nakon obnove iznosilo bi 9,44 tona/godišnje.

Na području grada Dubrovnika nalazi se oko 1 200 višestambenih zgrada s oko 10 000 stanova u kojima živi oko 22 000 stanovnika. Veliki broj višestambenih zgrada izgrađen je prije 1990. te ne posjeduju adekvatnu toplinsku zaštitu vanjske ovojnice i vanjsku stolariju.

Ipravni odjel za europske fondove Grada Dubrovnika u travnju je objavio novi Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika za 2023. godinu koji je dostupan na sljedećoj poveznici te se pozivaju zaineresirani da se putem ovlaštenih upravitelja zgrade i prijave.

GRADONAČELNIK U HAMBURGU S ČLANOVIMA CLIA-e

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković u Hamburgu se sastao s čelnicima vodećih svjetskih društava za kružna putovanja, članovima udruženja Cruise Lines International Association (CLIA).

Dugogodišnja suradnja i treći po redu sastanak u Hamburgu na temu održivog turizma rezultirao je rekapitulacijom svega napravljenog od 2017. godine do danas. Usuglašeno je kako je napravljen veliki napredak po pitanju boljeg rasporeda dolazak brodova kao i njihovog duljeg boravka u gruškoj luci. Naime, u odnosu na nekadašnji prosječni boravak od samo četiri sata u Dubrovniku danas brodovi za kružna putovanja borave minimalno osam sati na vezu, a nerijetko i duže.

tjedni tekst 080923 4

Gradonačelnik Franković istaknuo je kako je u 2023. godini tek nekoliko puta, zbog loših vremenskih uvjeta, zabilježen dolazak trećeg kruzera u Luku Gruž.

- U nijednom trenutku ove godine nije došlo do enormnih gužvi u povijesnoj jezgri koje su kao nekad prije blokirale izlaske i ulaske iz povijesne jezgre. Takve slike danas su za nas daleka prošlost. Međutim, iako smo napravili uistinu značajne iskorake po pitanju održivosti, naš posao nije gotov te trebamo i dalje kontinuirano raditi na održivosti našeg turizma kako bi i dalje u svijetu bili prepoznati kao grad pionir održivog turizma.- rekao je Franković čelnicima cruise industrije.

Nastavno na dugogodišnju aktivno partnerstvo s CLIA-om, postignut je dogovor o zajedničkoj suradnji prilikom izgradnje budućeg cruise terminala, čijom bi realizacijom Dubrovnik postao home port destinacija što bi u konačnici dubrovačko gospodarstvo dodatno razvilo u više različitih segmenata.

ZA 10. JUBILARNI DUBROVAČKI ZIMSKI FESTIVAL VIŠE OD 20 KONCERATA

Pravu senzaciju priređuje ovogodišnji, jubilarni 10. Dubrovački zimski festival - spektakularni doček Nove godine uz nastup glazbene legende i jedne od najvećih zvijezda regije, Zdravka Čolića, kao i više od 20 koncerata na više gradskih lokacija.

Novi vizuali, novi dekorativni elementi i puno iznenađenja očekuje sve posjetitelje, uz bogati glazbeni, zabavni, gastronomski i dječji program, koji i ove godina započinje s finskim Djedom Mrazom. Pripreme su u završnoj fazi, a promocija već kreće, sve s ciljem privlačenja Dubrovčana, ali i brojnih gostiju u grad pod Srđem tijekom prosinca.

Sjajna glazbena imena izmjenjivat će se na atraktivnoj i mnogima najdražoj pozornici, Stradunu. Početak Dubrovačkog zimskog festivala u svom jubilarnom 10. izdanju kreće s legendarnim hrvatskim rokerima, omiljenim Prljavim kazalištem, a po prvi put ove godine DZF će imati završnicu za pamćenje - 6. siječnja 2024. uz koncert Jelene Rozge.

tjedni tekst 080923 2

U Gradu će tijekom prosinca nastupiti ponajbolji hrvatski i regionalni glazbenici pa će se publika zabaviti uz koncerte Gibonnija, 4 tenora, Tomislava Bralića i klape Intrade, Parnog valjka , klape Šufit i nezaobilazno glazbeno ime hrvatske estrade, Antu Gela i bend, koji će se pobrinuti za sjajnu atmosferu u večeri prije Nove godine, u noći dočeka, ali i podnevnog dočeka za najmlađe. Poseban scenski spektakl priredit će Queen Sensation, tribute bend posvećen legendarnoj grupi Queen, koji će u Dubrovniku izvesti njihove najveće hitove. Za ljubitelje electro popa na ovogodišnjem programu rezerviran je misteriozni glazbeni duo Nipplepeople.
Advent na Vojnoviću kojeg organizira i financira Studentski centar Dubrovnik bit će obogaćen nastupima grupe Dalmatino, potom Bosutskih bećara, a za dobar ugođaj tijekom zimskih mjeseci pobrinut će se i Vojko V, Mate Bulić, Zsa Zsa, Jole, Adi Šoše, Matko i Brane…

Omiljeni dječji programi – Stanica sjeverni pol u Lazaretima, Šarena zima u Uvali s vlakićem i klizalištem, te programi u najvećem gradskom naselju Mokošica čine okosnicu programa za najmlađe kojima je namijenjeno i niz programa dubrovačkih kulturnih ustanova. Prigodne izložbe, božićni koncerti, među kojima se ističe dubrovački Božićni koncert 22. prosinca i Novogodišnji koncert na Stradunu 1. siječnja, kazališne predstave za sve generacije, Torta Party i ostali programi začinit će adventske dane i iščekivanje Božića i Dočeka Nove godine. Poseban program iznenađenja priprema se i u Gružu – u TUP-u će se kreirati zanimljivi, digitalni i interaktivni sadržaji za djecu i mlade uz prateću gastro ponudu.

Grad Dubrovnik, Turistička zajednica grada Dubrovnika i Dubrovačke ljetne igre u suradnji s kulturnim ustanovama i javnim poduzećima pripremaju široki spektar događanja za građane i posjetitelje svih uzrasta. Dubrovački zimski festival, ove godine 'okrugli' deseti, čeka vas u punom sjaju!

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Uoči skupa uz javnu raspravu koji se održava 5. rujna, u Mokošici je održan Zbor građana Rijeke dubrovačke na temu izgradnje brze ceste Dubrovnik – Zračna luka Dubrovnik. Gradonačelnik Mato Franković u prigodi je kazao kako podržava ono što narod želi.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Gradu Dubrovniku dalo je suglasnost za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Mokošica.

Zaplovila je „Lacroma” – prva hibridna brodica izgrađena u hrvatskom brodogradilištu.

U MOKOŠICI ODRŽAN ZBOR GRAĐANA RIJEKE DUBROVAČKE O BRZOJ CESTI

U Mokošici je održan Zbor građana Rijeke dubrovačke na temu izgradnje brze ceste Dubrovnik – Zračna luka Čilipi. Gradonačelnik Mato Franković naglasio je kako je Grad Dubrovnik organizirao zbor građana kako bi se kroz otvoreni dijalog sa stanovnicima Rijeke dubrovačke čuo glas naroda te razjasnile sve nedoumice i otvorena pitanja.

tjedni 010923 2 min

- Vezano za stav Grada, mi podržavamo ono što narod želi. Svi smo svjesni činjenice opterećenja prometa i potrebno naći najbolje rješenje, ali ono koje će poboljšati i unaprijediti život svih građana i oplemeniti područje na kojem se realizira. Nitko nikome ništa ne nameće i upravo smo zato danas ovdje. Stanovnici Rijeke dubrovačke su iznijeli svoj stav, bitno je da su ga čuli predstavnici Hrvatskih cesta i ekipa koja je napravila studiju utjecaja na okoliš. Glas naroda se čuo! - naglasio je gradonačelnik Franković.

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić rekao je da je ovo prvi put da su Hrvatske ceste na ovakvom događaju kao što je zbor građana. No, zbog same važnosti projekta koji je vrijedan više od 400 milijuna eura istaknuo je kako žele čuti građane i ne žele izazivati nezadovoljstvo i nametati rješenja jer se radi o javnim novcima.

Voditelj izrade studije izvedivosti Pavao Kristek predstavio je projekt, nakon čega je otvorena konstruktivna rasprava s više od 450 okupljenih stanovnika GK Mokošica i GK Komolac, gradskih vijećnika i drugih zainteresiranih.

Gradonačelnik Franković zahvalio se svim sudionicima te ih je pozvao da svoje primjedbe i komentare upute u formalnu proceduru, putem objavljene javne rasprave rasprave Studije utjecaja na okoliš ceste Dubrovnik - Zračna luka (Čilipi) koja traje do 14. rujna 2023. godine.Također, pozvani su i na Javno izlaganje o Studiji koja je zakazana u utorak, 5. rujna 2023. u 17 sati, u zgradi sveučilišnog kampusa Sveučilišta u Dubrovniku.

MINISTARSTVO DALO SUGLASNOST ZA REKONSTRUKCIJU OŠ MOKOŠICA

Grad Dubrovnik zaprimio je suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske na idejno rješenje za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Mokošica, kojim se potvrđuje da je isto izrađeno u skladu s normativima Ministarstva.

Predmetnim zahvatom osiguravaju se infrastrukturni uvjeti za prelazak Osnovne škole Mokošica u jednu smjenu. Naime, nakon završetka novog objekta OŠ Marina Getaldića u Ulici Ilije Sarake kojim i ova škola prelazi u jednosmjenski režim nastave, OŠ Mokošica je posljednja dubrovačka škola u kojoj se nastava odvija u dvije smjene. Rekonstrukcijom i dogradnjom novih 18 učionica s kapacitetom 28 učenika po učionici, knjižnice, blagovaonice i kuhinje s pratećim sadržajima OŠ Mokošica moći će primiti 952 učenika u 34 razredna odjeljenja prema režimu nastave u jednoj smjeni.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja također navodi da je rekonstrukciju i nadogradnju škole prema idejnom rješenju moguće financirati bespovratnim sredstvima iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ Ministarstva i to u postotku od 100 %.

Grad Dubrovnik sustavno radi na unapređenju sustava osnovnoškolskog obrazovanja, a ističe se kontinuirana kapitalna ulaganja u obrazovnu infrastrukturu, programe i uvjete rada. Pri tome osiguranje uvjeta za odvijanje nastave u jednoj smjeni treba istaknuti kao primarni strateški cilj.

ZAPLOVILA „LACROMA” – PRVI HRVATSKI HIBRIDNI PUTNIČKI BROD

Lacroma“, prvi hibridni putnički brod izgrađen u hrvatskom brodogradilištu, koji će povezivati Arboretum Trsteno s otokom Lokrumom, predstavljen je u luci Gruž, a zaživila je i nova brodska linija Gruž – Trsteno – Lokrum.

Gradonačelnik Mato Franković naglasio tri pojma koja, rekao je, najbolje dočaravaju današnji događaj.

- Ti pojmovi su – održivost, prvi i europski fondovi jer odražavaju naš rad i nastojanja u posljednjih šest godina i ono na čemu temeljimo upravljanje.- rekao je gradonačelnik, podsjetivši kako je Dubrovnik prvi hrvatski grad koji je u upravljanje turizmom uveo postulate održivosti i uspješno ih primjenjuje. Podsjetio je kako se ova gradska uprava 2017. odlučila za maksimalno korištenje dostupnih fondova Europske unije s ciljem poboljšanja kvalitete života svojih građana. Zahvalio je svima koji su bili uključeni u realizaciju ovog projekta.

tjedni 010923 1 min

Državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Zrinka Raguž, koja je kuma broda, kazala je da se nabavka hibridnog broda Lacroma s inauguracijom novog turističkog proizvoda izravno naslanja na strateški projekt Grada Dubrovnika „Poštujmo Grad“ jer utječe na disperziju gostiju.

Za sada će brod ploviti od petka do nedjelje. JU Rezervat Lokrum objavila je kako je ovaj vikend vožnja brodom besplatna za građane.

Hibridni katamaran „Lacroma“ dug je 15 metara, kapaciteta je 50 putnika i posada, maksimalne brzine do 18 čvorova, a prilagođen je osobama s invaliditetom. Izgrađen je u brodogradilištu Dalmont u Kraljevici u okviru projekta „Povijesni vrtovi dubrovačkog područja“, sufinanciranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Naručitelj izgradnje je Javna ustanova Rezervat Lokrum, dok je suglasnost za zaključenje ugovora o javnoj nabavci broda s najpovoljnijim ponuditeljem, društvom Dalmont d.o.o., a temeljem provedenog postupka javne nabave, dalo Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Ugovorena vrijednost nabavke broda iznosi 1.155.527 eura s PDV-om.

GRAD DUBROVNIK SUFINANCIRA MEDICINSKI POTPOMOGNUTU OPLODNJU

Grad Dubrovnik svojim sugrađanima omogućuje sufinanciranje često visokih troškova navedenih postupaka.

Naime, ovim programom pruža se podrška parovima koji na svom putu do ostvarenja roditeljstva prolaze kroz postupke medicinski pomognute oplodnje jer troškovi jednog postupka, uključujući smještaj i put u udaljene ustanove, iziskuju visoke izdatke.

Pravo na sufinanciranje troškova medicinski pomognute oplodnje u iznosu do 50 posto ukupnih troškova postupka, a najviše 1.600,00 eura, može se priznati podnositelju zahtjeva koji je iscrpio sve prethodne mogućnosti koje su, sukladno zakonu kojim je uređeno pitanje medicinski pomognute oplodnje, ostvarive na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Svi uvjeti i načini ostvarivanja prava propisani su Odlukom koja se uz obrazac Zahtjeva nalazi na stranicama nadležnog Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Grada Dubrovnika (LINK), a mogu se preuzeti i ispod ove objave.

Sukladno demografskoj strategiji, Grad Dubrovnik provodi čitav niz mjera pronatalitetne politike, a sve u cilju poboljšanja demografskih trendova, a program sufinanciranja troškova medicinski pomognute oplodnje jedan je od posljednjih takvih primjera.

NEMA PONUDA ZA RADOVE UREĐENJA IGRALIŠTA NA ŠIPANU

Nakon što nije pristigla ni jedna ponuda u postupku javne nabave za izvođenje radova na dječjem igralištu u mjestu Suđurađ na otoku Šipanu, Grad Dubrovnik pokrenut će ograničeni postupak nabave.

Nabava se odnosi na izvedbu radova I. faze igrališta Suđurađ na nekretnini ukupne površine 1705 metara kvadratnih, a koja je Gradu u svrhu uređenja sportskog i dječje igrališta prethodno ustupljena Odlukom Vlade Republike Hrvatske o darovanju nekretnine.

Za prvu fazu Gradu Dubrovniku prethodno su, kroz Program razvoja otoka u 2023., odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 76.000,00 eura. Procijenjena vrijednost nabave za prvu fazu iznosi 106.000,00 eura bez PDV-a.

Druga faza projekta odnosi se na uređenje parka i izvedbu sportskog igrališta uz dječje igralište na istoj parceli.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Ususret novoj školskoj i pedgoškoj godini gradonačelnik Mato Franković sastao se s ravnateljicama vrtića i dubrovačkih osnovnih škola. Sva djeca s listi čekan ja otvorenjem novih objekata bit će upisana u jaslice dok će se u šest osnovnih škola nastava odvijati u jednoj smjeni.

OD LISTOPADA 97 NOVIH UPISNIH MJESTA U DJEČJIM VRTIĆIMA

Uoči početka nove pedagoške godine, gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković sastao se se s ravnateljicama ustanova predškolskog odgoja koje su ga izvjestile kako je nakon završetka upisa na listi čekanja na području ustanove Dječji vrtić Mokošica ostalo osmero neupisane djece dok je na području ustanove DV Dubrovnik ostalo njih 34 – oro. Sva neupisana djeca su na listi čekanja za jaslice dok na listi čekanja za vrtić nema neupisane djece.

No sva će djeca s liste čekanja biti upisana, a ostat će i mjesta za upisno razdoblje u listopu jer su u tijeku radovi na uređenju vrtića u DOC-u i Solitudu.

tjednivrticisastanak250823 min

Naime, Grad Dubrovnik kontinuirano radi na osiguranju dodatnih prostornih kapaciteta u dječjim vrtićima. Tako je u posljednjih šest godina ukupno otvoreno 15 novih vrtićkih skupina s 280 novih mjesta. Kad mu se pridodaju objekti u DOC-u i Solitudu, taj broj se penje na 23 nove skupine s 370 mjesta.

Izgrađena su dva nova vrtića, energetski su obnovljeni vrtići Ciciban i Izviđač, a osnovane su dvije javne ustanove predškolskog odgoja i postignuti pedagoški standardi po pitanju brojnosti djece u skupinama.

Istovremeno, povećana su materijalna prava djelatnika u vrtićima, ishođena je građevinska dozvola za vrtić Pčelica u Mokošici, za čiju realizaciju su kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti Gradu Dubrovniku odobrena bespovratna sredstva od 1.624.527,17 milijuna eura, a u pripremi je i dokumentacija za građevinsku dozvolu vrtića Komolac, za što su osigurana bespovratna sredstva u iznosu od 1.997.212,82 milijuna eura.

Na posljednji natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja prijavljen je projekt Biskupskog dvora kao novog vrtića Grada Dubrovnika koji će pohađati stotinu djece. Tako su ukupne investicije ove gradske uprave u predškolske ustanove u posljednjih šest godina prešle iznos od 30 milijuna eura.

U DOC-U I SOLITUDU UREĐUJU SE NOVI VRTIĆKI PROSTORI

Gradonačelnik Mato Franković i direktor tvrtke Clavis Mario Boroje potpisali su ugovor o izvođenju radovi na uređenju prostora Studentskog centra u DOC-u za potrebe dječjeg vrtića.

U sklopu radovi, koji započinju idući tjedan, uredit će se površina od oko 230 metara četvornih, unutar kojih će se osigurati uvjeti za smještaj tri vrtićke odgojno-obrazovne skupine ukupnog kapaciteta 39 djece, sukladno državnom pedagoškom standardu.

tjednivrticiradovi250823 min

Adaptacija prostora izvodit će se u postojećim gabaritima bez konstruktivnih zahvata na objektu i obuhvatiti će građevinsko-obrtničke radove na novoj unutarnjoj organizaciji prostora, izgradnju dva sanitarna čvora za potrebe djece vrtićkog uzrasta, nove elektroinstalacije, hidrantsku mrežu te sustav vatrodojave. Zadržavaju se svi postojeći vanjski otvori, postojeća opločenja i ograde na terasama.

Radovi bi trebali biti završeni za 45 dana od dana uvođenja izvođača u posao, a njihova vrijednost iznosi 138.490,95 eura bez PDV-a, odnosno 173.113,68 eura s PDV-om.

Uređuje se i prostor u dijelu prizemlja Gospodarskog centra u Solitudu, površine 690 metara četvornih, koji će se prenamijenit za potrebe pet jasličkih skupina ukupnog kapaciteta do 58 djece.

U ŠEST OD SEDAM GRADSKIH ŠKOLA NASTAVA U JEDNOJ SMJENI

Gradonačelnik Mato Franković sastao se i s ravnateljicama osnovnih škola. Glavna tema sastanka bila je priprema za novu za novu školsku godinu.

Gradonačelnik je u prigodi istaknuo kako će završetkom izgradnje i adaptacijom zgrade u Ulici Ilije Sarake u povijesnoj jezgri, novi objekt Osnovne škole Marina Getaldića uskoro primiti 88 učenika od I. do III. razreda, čime će se i ta škola pridružiti režimu nastave u jednoj smjeni.

tjedniskole250823 min

Za OŠ Mokošica, koja je jedina preostala škola s dvosmjenskim režimom nastave, Grad Dubrovnik aktivno radi na pripremi projektne dokumentacije te je namjera prijaviti projekt na raspisani natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Pročelnik Brčić izvijestio je kako u ovoj školskoj godini svoje obrazovanje u klupama započinje 460 učenika prvih razreda, što je za 60 više od protekle godine kad ih je bilo ukupno 400

NOVA JAVNA RASVJETA OD GORICE PREMA MEDAREVU

Grad Dubrovnik proširio je javnu rasvjetu na Liechtensteinovom putu, na potezu od Gorice svetoga Vlaha prema Medarevu,u dužini 520 metara.

Navedenim zahvatom iskopan je rov u kojeg su položene instalacije javne rasvjete, izrađeno je 15 stupnih mjesta te obavljena montaža 15 stupova visine 5 metara, s energetski učinkovitim svjetiljkama u LED tehnologiji. Cijena navedenog zahvata je 33.560,99 eura.

tjednirasvjeta250823 min

Ujedno je obavljena rekonstrukcija javne rasvjete u Novoj Mokošici, u Ulici Bartola Kašića od ambulante do vrtića i škole, u dužini 180 metara. Tom je prilikom zamijenjeno pet dotrajalih stupova novima visine 5 metara, na koje su montirane energetski učinkovite svjetiljke u LED tehnologiji. Vrijednost ovih radova iznosi 3.494,88 eura.

Radovi na novoj rasvjeti i rekonstrukciji postojeće obavljeni su putem Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Prodaja Dubrovnik Passa u prvih je sedam mjeseci ove godine nadmašila ukupne prihode iz prošle, ali i prihode iz 2019. godine. Završeno je postavljanje javne rasvjete u Štikovici. Izrađuje se projekta dokumentacija za obnovu Perivoja Đorđić – Mayneri na Lopudu.

U PRVIH SEDAM MJESECI OVE GODINE PRODANO VIŠE DUBROVNIK PASS-A NEGO CIJELE PROŠLE GODINE

Prihodi od prodaje Dubrovnik Pass-a u prvih sedam mjeseci ove godine nadmašili su ukupne lanjske godišnje prihode, kao i ukupne prihode turistički rekordne 2019. godine.

Naime, u prvih sedam mjeseci ove godine zabilježen je prihod od prodaje Dubrovnik Pass-a od preko 6,3 milijuna eura, što je 364 tisuće eura više nego u cijeloj 2022. godini, odnosno 399 tisuća eura više od ukupnog prihoda ostvarenog 2019. godine. Uz to je u srpnju ponovno zabilježena rekordna mjesečna prodaja od 1.730.655 eura, odnosno 46.129 prodanih jedinica ove digitalne ulaznice.

Dubrovnik Pass je u prvih sedam mjeseci ukupno koristilo 168.428 tisuća posjetitelja Dubrovnika, od kojih je 95 posto posjetilo gradske zidine, 53 posto Kulturno-povijesni muzej u Kneževu dvoru, 40 posto Muzej Franjevačkog samostana Male braće, 34 posto Pomorski muzej, dok su i ostale uključene kulturne atrakcije zabilježile značajna povećanja broja posjetitelja. Usto je uslugu besplatnog javnog gradskog prijevoza iskoristilo 54,5 tisuća posjetitelja.

Digitalna transformacija Dubrovačke kartice, realizirana prošle godine kao jedno u nizu Smart City rješenja gradske uprave, pokazala se izuzetno uspješnim projektom koji je ispunio zadane ciljeve da omogući jednostavniju kupnju i korištenje ove zajedničke ulaznice svim posjetiteljima Grada te istovremeno gradskoj upravi služi kao alat za upravljanje tokovima posjetitelja. Dubrovnik Pass kao zajednička ulaznica u najvažnije atrakcije Grada Dubrovnika obuhvaća besplatni posjet gradskim zidinama, svim gradskim muzejima i galerijama, Muzeju Franjevačkog samostana, kao i Kući Bukovac u Cavtatu te besplatni javni gradski prijevoz. Kroz različite vrste popusta, Dubrovnik Pass uključuje i brojne druge kulturne znamenitosti, kao i turističke, ugostiteljske te druge usluge.

Projekt Dubrovnik Pass jedan je od projekata gradske uprave kojima se promiče kulturna baština Grada, ali i potiče njezina samoodrživost budući da generira prihode iz kojih se financira obnova baštine, ali i cjelokupni kulturni sektor. Dubrovnik Pass iznimno je značajan i zato što pruža široke mogućnosti nadogradnje, umrežavanja te daljnjeg strateškog razvoja kao ključnog alata za upravljanje povijesnom jezgrom Grada kao UNESCO-ovim svjetskim dobrom. Sustav je kao inovativno rješenje usklađen s EU zelenim planom.

ZAVRŠENA JAVNA RASVJETA U ŠTIKOVICI

U cijelosti su završeni radovi na javnoj rasvjeti naselja Štikovica gdje je provedeno postavljanje 19 rasvjetnih stupova s 22 LED rasvjetne svjetiljke na prethodno izvedene betonske temelje i položenu instalaciju javne rasvjete.

Radove sustava javne rasvjete Štikovice ugovorene vrijednosti 19.987,50 eura izvela je tvrtka Veritas Esco.

stikovica tjedni 110823 min

Prethodno su izvedeni radovi postavljanja instalacije i temelja za stupove javne rasvjete. Izvela ih je tvrtka Medius d.o.o., a odvijali su se paralelno s radovima projekta Aglomeracije Vodovoda Dubrovnik.

GRADU DUBROVNIKU BESPOVRATNA SREDSTVA ZA STRATEŠKI DOKUMENT O ENERGETSKOM I KLIMATSKI ODRŽIVOM RAZVOJU

Gradu Dubrovniku odobrena su sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) u iznosu od 9.000,00 eura za sufinanciranje izrade Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP). Dodijeljena sredstva Fonda iznose 40 posto ukupno prihvatljivog iznosa projekta, a prema procijenjenoj vrijednosti izrade Akcijskog plana.

Akcijski plan održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama ključni je strateški dokument lokalne i regionalne razine koji ocjenjuje utjecaj ranjivosti i rizika na klimatske promjene te kojim se identificiraju prioritetne mjere ublažavanja klimatskih promjena. Omogućuju pokretanje konkretnih projekata te osigurava mogućnost prijave za njihovo financiranje kroz različite EU i nacionalne fondove.

Nakon energetske obnove vrtića i škola, Grad Dubrovnik je kontinuirano posvećen održivom energetskom razvoju baziranom na načelima zaštite okoliša i korištenju obnovljivih izvora energije. Tako je nedavno provedena cjelovita rekonstrukcija sustava javne rasvjete šireg područja grada, a zastarjele svjetiljke zamijenjene su energetski učinkovitih LED rasvjetnim tijelima. U objektu gradskog bazena počinju radovi ugradnje sustava dizalica topline s morskom vodom, kojom investicijom je, uz značajne financijske uštede, procijenjeno smanjenje emitiranja ugljikovog dioksida (CO2) od tisuću tona na godišnjoj razini. U sklopu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) financirat će se uređenje zelene infrastrukture - parka Gradac kao i rekonstrukcije parka Pile i parka ispod platane na Brsaljama, a Gradu Dubrovniku odobreno je i ukupno 552.000 eura bespovratnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekte dva drvoreda autohtonih sorti stabala u užem gradskom središtu.

Doprinos zelenim ciljevima i prilagodbi klimatskim promjenama sadržan je i u prvom hrvatskom Planu upravljanja povijesnim cjelinama čije se mjere i aktivnosti uvelike primjenjuju, a i sama izrada SECAP-a jedna je od aktivnosti definirana Planom.

NABAVA 200 SPREMNIKA ZA PRIKUPLJANJE BIO OTPADA

Gradu Dubrovniku odobrena su sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada. Projekt uključuje nabavu 100 spremnika od 120 l i 100 spremnika 1100 l za prikupljanje bio otpada.

Ukupna vrijednost projekta je 76.650,00 eura sa PDV-om, a odobrena su bespovratna sredstva 40 posto ukupne vrijednosti projekta odnosno 30.660,00 eura sa PDV-om. Sredstva su odobrena u sklopu Javnog poziva za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Kroz nabavu spremnika za prikupljanje bio otpada uspostavit će se kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja otpadom u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode te poticanja unaprjeđenja sustava odvojenog sakupljanja otpada i smanjenja količine odloženog otpada na odlagalištima.

Grad Dubrovnik nabavlja 23 nova podzemna spremnika velikog kapaciteta za potrebe odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, a ugovor o nabavi potpisan je krajem lipnja. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 238.625,00 eura, a projekt se također provodi uz sufinanciranje bespovratnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 96.202,23 eura ili 40 posto investicije.

IZRAĐUJE SE PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA OBNOVU PERIVOJA ĐORĐIĆ – MAYNERI NA LOPUDU

Grad Dubrovnik potpisao je s tvrtkom Studio Landa Ugovor o izradi projektne dokumentacije u svrhu obnove i revitalizacije Perivoja Đorđić-Mayneri na otoku Lopudu.

Projektantske usluge obuhvatit će izradu konzervatorske vrtno-povijesne studije sa jasnim smjernicama zaštite i obnove, u čijem će fokusu biti cjelovito vrednovanje prostora, postavljanje kriterija za zaštitu perivoja na temelju poštivanja kulturnih, povijesnih, simboličkih i tradicijskih vrijednosti koja će poslužiti kao stručna uporišta za buduću revitalizaciju. Posebna pozornost posvetit će se proučavanju arhivske građe, poglavito razvoja perivoja kroz različite društvene i gospodarske prilike, što će pridonijeti temeljitoj razradi i širem obuhvatu ovog krajobraznog projekta.

tjedni perivoj 110823 min

Sukladno smjernicama nadležnog konzervatorskog odjela, Studio Landa ima za zadatak analizirati izvorni koncept perivoja, postojeće vegetacijsko stanje odnosno sastav biljnog fonda i prirodnih uvjeta, kako bi se definirale daljnje podloge, postupanja i metodologija obnove parka Đorđić-Mayneri.

Na temelju studija izradit će se projektna dokumentacija obnove Perivoja, koja će se koncipirati po fazama i zonama te će se kreirati cjeline koje se mogu izdvajati i samostalno obnavljati na način da ne remete njegovu cjelovitost. Tako će idejni i glavni projekt, između ostalog, predvidjeti točne grafičke prikaze s podacima za utvrđivanje posebnih uvjeta, krajobrazne elaborate, projekt opreme perivoja, elektroinstalacija i rasvjete, odvodnje i navodnjavanja te u konačnici projekt vizualnog identiteta i signalizacije perivoja na Lopudu.

Sredstva koje će Grad izdvojiti za ovu namjenu i izvršenje svih usluga iznose 31.000,00 eura s PDV-om.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno

Potpisan sporazum o sudjelovanju na projektu „Camino Dubrovnik – Međugorje“ i predstavljena nova pješačko turističko-hodočasnička staza

Buduća pješačko turističko-hodočasnička staza „Camino Dubrovnik – Međugorje“ predstavljena je u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, a prvom javnom predstavljanju projekta prethodilo je svečano potpisivanje sporazuma o sudjelovanju u projektu između partnera - Grada Dubrovnika, Grada Čapljine, općina Dubrovačko primorje, Ravno, Neum i Čitluk te Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona (županije).
 
Ispred Grada Dubrovnika sporazum je potpisao gradonačelnik Mato Franković. –„Smatram da pokrećemo jedan sjajan projekt čiji će razvoj donijeti novu vrijednost našim sredinama“, rekao je uvodno gradonačelnik i zahvalio svim sudionicima što su prepoznali projekt i posvetili se njegovoj realizaciji.

camino tjedni 140723

Sporazum su potpisali načelnik Općine Dubrovačko primorje Nikola Knežić, načelnik Općine Ravno Andrija Šimunović, načelnik Općine Čitluk Marin Radišić te direktor Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Andrija Krešić. Sporazum je u ime gradonačelnika Grada Čapljine Smiljana Vidića potpisala predstavnica gradske uprave Danijela Nogolica, dok je u ime načelnika Općine Neum Dragana Jurkovića potpisnik sporazuma njegov savjetnik Milan Batinović.
 
Projekt Camino Dubrovnik – Međugorje odnosi se na Put sv. Jakova od Dubrovnika do Međugorja kojim bi se pješačko turističko-hodočasničkom stazom u dužini od oko 147 kilometara povezali benediktinski samostan u Dubrovniku i crkva sv. Jakova u Međugorju. Kroz Projekt će se definirati i izraditi staza koja bi počevši od samostana sv. Jakova u Dubrovniku hodočasnike i ostale zainteresirane turiste i putnike kroz šest dana dovela do crkve sv. Jakova u Međugorju.
 
Novu stazu predstavio je koordinator projekta Goran Cvjetinović. Ona svojim najvećim dijelom prolazi starim putevima koje je stanovništvo ovog područja koristilo kroz povijest, a obiluje brojnim vrijednim prirodnim i baštinskim lokalitetima.
 
Čišćenje i označavanje rute u cijelosti planirano je tijekom rujna i listopada. Uslijedit će njeno detaljno snimanje te izrada aplikacije. Velika pozornost, istaknuo je Cvjetinović, posvećena je pitanju sigurnosti na ruti.
 
Goran Cvjetinović zahvalio je svim sudionicima na projektu, a posebice HGSS-u Stanici Dubrovnik te Hercegovačkoj gorskoj službi spašavanja – stanicama Čapljina i Čitluk, planinarskim društvima Snježnica i Brotnjo, JVP Dubrovački vatrogasci i Dobrovoljnim vatrogasnim društvima s područja obuhvaćenog rutom, ali i brojnim mještanima čiji je doprinos u mapiranju staza, od kojih se dio nije dugo koristio, bio od velike pomoći.

Grad rješava dugogodišnji problem nezbrinutih životinja

Na 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika usvojena je i Odluka o osnivanju nove Javne ustanove ''Sklonište za nezbrinute životinje'', koja će obavljati djelatnosti skupljanja, zbrinjavanja, skrbi, sterilizacije, označavanja i veterinarske zaštite napuštenih ili izgubljenih životinja. Korak je to dalje u rješavanju dugogodišnjeg problema nezbrinutih pasa i ostalih životinja. 
 
Za privremenu ravnateljicu, također odlukom Gradskog vijeća, imenovana je danas Ana Ivelja, koja je vodila projekt udomljavanja pasa sa Žarkovice.
 
Nova javna ustanova upravljat će budućim azilom za životinje koji će biti smješten na prostoru Grabovice. Tamo su u tijeku radovi na izgradnji privremenog azila, koji će biti spreman početkom kolovoza i osigurati smještaj za minimalno 60 životinja u modularnim objektima, uz ostale popratne sadržaje.
 
Montažni elementi moći će se iskoristiti za druge potrebe u trenutku kada se krene s realizacijom azila za životinje, za koji je već ishođena pravomoćna građevinska dozvola i koji će raspolagati većim smještajnim kapacitetom.

Usvojena odluka o davanju u najam gradskih stanova u povijesnoj jezgri obiteljima s više djece

Na 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika usvojena je Odluka o davanju u najam stanova na području povijesne jezgre u vlasništvu Grada Dubrovnika, u svrhu rješavanja stambenog pitanja obitelji s više djece.
 
Riječ je o još jednoj mjeri gradske uprave za pomoć mladim obiteljima koje se nalaze pred izazovom rješavanja stambenog pitanja na skupom dubrovačkom tržištu nekretnina. Grad Dubrovnik novim mjerama proširuje jedinstveni model Dubrovačke stanogradnje, s posebnim naglaskom na revitalizaciju povijesne jezgre.
 
U tu je svrhu Grad pokrenuo obnovu stambenog fonda u svom vlasništvu unutar zidina. Plan je u ovoj godini obnoviti četiri stana i dati ih na korištenje obiteljima s više djece. Očuvanje ''živog grada'' također je jedan od prioritetnih ciljeva Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a.
 
- Uistinu sam ponosan na ovu odluku jer pomaže zadržavanju života u zidinama. Uputili smo i dopis Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kojim smo zatražili dodjelu stanova u državnom vlasništvu Gradu Dubrovniku za provođenje stambene politike, kako bi ih sukladno Odluci mogli dodijeliti mladim obiteljima. Ovom Odlukom možemo promijeniti ''krvnu sliku'' povijesne jezgre i siguran sam da ćemo ubrzo nakon usvajanja vidjeti njezine rezultate. - rekao je gradonačelnik Mato Franković.

Gradu Dubrovniku uručeni ugovori i odluke o sufinanciranju ukupne vrijednosti 935 tisuća eura i dvije vrijedne nekretnine

U nazočnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića te brojnih drugih dužnosnika su u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika gradonačelniku Matu Frankoviću uručene odluke odnosno ugovori o sufinanciranju ukupne vrijednosti 935.361,76 eura te dva vrijedna ugovora o darovanju i ustupanju nekretnina. Između ostalog, uručena je Odluka o financiranju energetske obnove ljetnikovca Crijević Pucić, ugovor o darovanju čestice nekretnine na otoku Lopudu na kojoj se nalazi DVD Lopud kao i ugovor o dodjeli na uporabu ljetnikovca Skočibuha.
 
Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić gradonačelniku Frankoviću uručio je ugovore o dodjeli ljetnikovca Stjepović – Skočibuha na uporabu u svrhu smještaja zbirki i djelatnosti Dubrovačkih knjižnica na neodređeno vrijeme te ugovor o darovanju nekretnine na Lopudu površine 1032 m2 na kojoj se nalazi zgrada javne namjene  koju koristi Dobrovoljno vatrogasno društvo Lopud te je od važnosti za Grad Dubrovnik kao jedinicu lokalne samouprave i kontinuirano djelovanje vatrogasne djelatnosti.

ugovori tjedni 140723
 
Odluku o financiranju energetske obnove ljetnikovca Crijević Pucić, vlasnika i korisnika Dubrovačkog simfonijskog orkestra, bespovratnim sredstvima u iznosu od 479.492,42 eura gradonačelniku Matu Frankoviću uručila je ministrica kulture i medija Republike Hrvatske Nina Obuljen Koržinek.
 
Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta „Ugradnja sustava dizalica topline za potrebe Gradskog bazena u Dubrovniku“ gradonačelniku Frankoviću dodijelila je državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Zrinka Raguž. Riječ je o projektu za kojeg je, putem Javnog poziv prema Programu za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, odobreno dodatnih 109.316,81 eura, odnosno 50% iznosa kojeg je Grad trebao osigurati iz vlastitih sredstava. Naime, za ovaj projekt rekonstrukcije strojarnice gradskog bazena kojim će se postići ušteda potrošnje energenata u iznosu od najmanje 130 tisuća eura na godišnjoj razini, ukupne vrijednosti 1,4 milijuna eura, već su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 1,2 milijuna eura.
 
Državna tajnica Raguž po istom je Javnom pozivu uručila ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta „Nabava novih autobusa za Libertas – Dubrovnik d.o.o.“, direktoru Libertasa Franku Mekišiću a kojim je osigurano 346.552,53 eura, što je također polovica iznosa kojeg je za realizaciju projekta Libertas bio dužan osigurati iz vlastitih izvora. Navedenim EU projektom, podsjetimo, nabavljeno je 18 novih autobusa za potrebe JGP Libertas Dubrovnik, u vrijednosti gotovo 31 milijun kuna.
 
Uručenju ugovora predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave s područja Dubrovačko-neretvanske županije nazočili su još predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju Dubravka Šuica, državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Frano Matušić, župan Nikola Dobroslavić sa suradnicima te brojni predstavnici jedinica gradova i općina s područja Županije i društava u njihovom vlasništvu.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Uručeni ključevi gradskih stanova Općoj bolnici Dubrovnik, Domu zdravlja te Centru za pružanje usluga u zajednici Maslina

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković uručio je ključeve stanova u Mokošici koji su u vlasništvu Grada Dubrovnika Općoj bolnici Dubrovnik, Domu zdravlja te Centru za pružanje usluga u zajednici Maslina. Ključeve su u ime institucija primili ravnatelj Opće bolnice Dubrovnik Mario Bekić, ravnatelj Doma zdravlja Dubrovnik Branko Bazdan te ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici Maslina Iliana Stojanović, a primopredaji je nazočila i pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo.

tjedni070723 kljucevi min

Nakon što su na 21. sjednici Gradskog vijeća prihvaćeni prijedlozi zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom na određeno vrijeme, Grad Dubrovnik je dao u najam po jedan stan Općoj bolnici Dubrovnik i Domu zdravlja Dubrovnik kako bi se time pružila potpora u rješavanju problema stambenog zbrinjavanja liječnika navedenih ustanova, dok je Centar za pružanje usluga u zajednici Maslina dobio dva stana koji će osigurati stanovanje djeci najduže do 26. godine života.

Dajući u najam stanove u svom vlasništvu uz simbolični iznos najamnine, Grad Dubrovnik pomaže zdravstvene i druge ustanove od interesa za Grad, pa je tako do sada dodijeljeno 10 stanova – tri za potrebe Opće bolnice, dva za Dom zdravlja, tri za Dom Maslina te po jedan za Kazalište Marina Držića i Sveučilište u Dubrovniku.

Sigurno ljeto u gradu i na otocima

Grad Dubrovnik i ove godine financira djelovanje Spasilačke službe Crvenog križa Dubrovnik, za što je osigurano 70.343,00 eura. Obučeni spasioci su od 27. lipnja prisutni na gradskim plažama Mandrač i Danče, a od idućeg tjedna i na plažama u Štikovici i na Bellevueu. Na ovaj način nastavlja se dugogodišnja suradnja Grada i gradskog društva Crvenog križa s ciljem sigurnog boravka na našim plažama.

Uz sufinanciranje Turističke zajednice grada Dubrovnika, Rezervata Lokrum i Društva prijatelja dubrovačke starine, timovi prve pomoći Crvenog križa ove su godine ponovno prisutni na najposjećenijim lokacijama i to na dva punkta na Lokrumu, dva na Stradunu i dva na zidinama.

U povijesnoj jezgri ovo je ljeto ponovno otvorena turistička ambulanta, u Androvićevoj ulici, u prostoru kojeg je Grad Dubrovnik dodijelio Domu zdravlja za potrebe ambulante te u prethodnim godinama i financirao njezino djelovanje.

Grad Dubrovnik brine i za zdravstvenu sigurnost stanovnika udaljenijih područja grada pa tako već šestu godinu zaredom nastavlja osiguravati financijska sredstva za punkt pripravnosti hitne medicine na otocima Šipanu, Lopudu i Koločepu. Za interventni tim na Elafitima i to cijelu kalendarsku godinu, temeljem ugovora o poslovnoj suradnji sa Zavodom za hitnu medicinu DNŽ, osigurana su sredstva u visini od 37.162,00 eura.

Sklopljen je i ugovor s Domom zdravlja Dubrovnik za cjelogodišnji rad ambulante na otoku Koločepu. U tu svrhu osigurano je 18.315,00 eura za troškove plaće i dodatka na plaću za liječnika obiteljske medicine.

Nastavljena je i poslovna suradnja s medicinsko-biokemijskim laboratorijem u svrhu osiguranja pružanja primarne zdravstvene zaštite laboratorijskih usluga stanovnicima naselja Mokošica. Ukupan iznos za ugovoreno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. iznosi 17.519,00 eura.

Sedmu godinu zaredom Gradu odlična ocjena za transparentnost proračuna

Za razdoblje studeni 2022. – travanj 2023. Grad Dubrovnik ocijenjen je sa najvišom ocjenom (5) za razinu proračunske transparentnosti koju dodjeljuje Institut za javne financije. To podrazumijeva potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu i omogućuje kontrolu prikupljanja i trošenja javnog novca.

Naime, Institut za javne financije predstavio je rezultate najnovijeg ciklusa istraživanja proračunske transparentnosti svih hrvatskih županija, gradova i općina. Čistu peticu za transparentnost ove je godine dobilo 109 gradova, među kojima i Grad Dubrovnik, što je još jedna potvrda efikasnosti upravljanja javnim sredstvima i odgovornosti vlasti lokalne jedinice.

tjedni 070723 proracun min

Vrijedi podsjetiti kako je gradska uprava digitalizirala sustav javne uprave i to kroz projekt „Otvoreni grad“ koji građanima omogućuje transparentan uvid u poslovanje jedinice lokalne samouprave. Sustav je podijeljen u tri kategorije i osigurava uvid u sve stavke gradskog proračuna, uz usporedbu s prethodnim proračunima i svim rebalansima, financijske transakcije sa svim poslovnim subjektima s kojima posluje Grad. Glavni cilj je da svaki građanin razumije u koju se svrhu troši novac, zbog čega je sve prikazano na jednostavan i razumljiv način.

Usto, kroz dio sustava „Vox Populi – Građani upravljaju Gradom“ stanovnicima je omogućeno i sudjelovanje u samom upravljanu gradom i donošenju odluka. Dok se putem projekta participativno budžetiranje koji je u tijeku, izravnom demokracijom građanima omogućuje neposredno uključivanje u proces donošenja odluka o raspodjeli dijela javnih sredstava.

Uređene i preostale plaže i kupališta na širem gradskom području

U potpunosti su dovršeni redoviti radovi na održavanju javnih kupališta Grada Dubrovnika, započeti početkom mjeseca travnja.

S ciljem ugodnog boravka građana i posjetitelja na gradskim plažama, putem nadležnog Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more na lokacijama Šipan (Katino, Priježba i Suđurađ), Koločep (Gornje i Donje Čelo), Mokošica, Lozica, Buža, Belveder i u Šuliću sanirala su se manja oštećenja koja su obuhvatila popravke i pituravanja ograda, rukohvata, skalica i zidova.

tjedni070723 plaze min

Obavljeno je ravnanje i dohranjivanje žala, kao i betonski radovi čime su ispunjeni zahtjevi kupača.

Podsjetimo, kako je prethodno ususret ljetnoj sezoni dovršeno čišćenje i priprema plaža Mandrač, Mandrač plaža za pse, Ankora, Orsan i Bat Zaton, Brsečine, Veliki Žali, Orsan, Villa Banac (Titova), Štikovica, ispred Hotela Vis, Orašac Hawaii, Porporela i na Pogačiću.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

DOLAZE 23 NOVA PODZEMNA SPREMNIKA ZA OTPAD

Grad Dubrovnik nabavlja 23 nova podzemna spremnika zapremine tri kubična metra za potrebe odvojenog sakupljanja komunalnog otpada. Ugovor o nabavi potpisali su danas gradonačelnik Mato Franković i predstavnik isporučitelja, direktor tvrtke KOMOP d.o.o. Marko Lopac.

Postavljanjem ovog tipa spremnika Grad Dubrovnik i Čistoća Dubrovnik uspostavit će kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja otpadom u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode te poticanja unaprjeđenja sustava odvojenog sakupljanja otpada i smanjenja količine odloženog otpada na odlagalištima.

spremnici tjedni 300623

Osnovne prednosti ovakvih spremnika, uz veliki kapacitet, jesu primjereniji vizualni izgled i manji broj odlagališta na ulicama, smanjenje neugodnih mirisa, uštede na prostoru te dugi vijek eksploatacije samih spremnika.

Ukupna vrijednost projekta je 238.625,00 eura s PDV-om Grad Dubrovnik, a sufinanciran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 96.202,23 eura s PDV-om.

Potpisivanju nazočile su i direktorica Čistoće Dubrovnik d.o.o. Mihaela Mikulandra i pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Matilda Krile Prkoča.

ZAVRŠEN PROJEKT POSTAVLJANJA NOVE JAVNE RASVJETE

Montažom ukupno 3739 novih, energetski učinkovitih LED svjetiljki završeni su radovi na cjelovitoj modernizaciji i rekonstrukciji sustava javne rasvjete na cjelokupnom području Grada, čime su noćne vizure Dubrovnika dobile posve novi izgled.

rasvjeta tjedni 300623

U ugovorenom roku od 120 dana nova rasvjetna tijela postavljena su u ukupno 250 ulica i lokacija. Ekološki prihvatljive svjetiljke osiguravaju ravnomjernu osvijetljenost javnih površina, a njihovim korištenjem ne dolazi do neželjenog rasipanja svjetlosti izvan prostora kojeg je potrebno osvijetliti čime se efikasno sprečavaju efekti svjetlosnog onečišćenja. Uz ekološki benefit, ostvarit će se i značajne uštede koje će se ogledati kroz smanjenju potrošnju električne energije i manje troškove održavanja sustava, i to u iznosu od oko 250 tisuća eura na godišnjoj razini.

Izvođač radova na projektu „Modernizacija javne rasvjete Grada Dubrovnika“ je Veritas Esco iz Splita, a vrijednost radova iznosi 829.185,75 eura s PDV-om.

SASTANAK S PREDSTAVNICIMA JADROLINIJE ZA BOLJU POVEZANOST ELAFITA

Povezanost Elafita bila je tema sastanka koji je zamjenica gradonačelnika Grada Dubrovnika Jelka Tepšić održala s predsjednikom Uprave društva Jadrolinija Davidom Soptom i ravnateljicom Agencije za obalni linijski pomorski promet Paulom Vidović i njihovim suradnicima.
 
Sastanku su nazočili i pročelnica Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Antonela Svilarić te predstavnici mjesnih odbora s područja Koločepa, Lopuda i Šipana.
 
Zamjenica Tepšić zahvalila je predsjedniku Uprave Jadrolinije Sopti i ravnateljici Vidović na dolasku u Dubrovnik i njihovoj otvorenosti za razgovor s građanima koji kao stanovnici Elafita najbolje poznaju prilike u svojim mjestima i svakodnevne uvjete u kojima se na ovom području odvija pomorski linijski promet.

jadrolinija sastanak tjedni 300623
 
Predstavnici građana elafitskih otoka iskazali su zadovoljstvo frekventnošću putničkih linija za otoke, ali i nezadovoljstvo adekvatnošću katamarana koji umjesto Postire plove na državnoj brodskoj liniji broj 807 te se na sastanku razgovaralo kako u operativnom smislu poboljšati njihovo pristajanje, ali i o dodatnim usklađenjima plovidbenog reda. Iskazana je spremnost Jadrolinije da u okviru realnih mogućnosti udovolji utemeljenim zahtjevima.
 
Obzirom da je otočno stanovništvo zatražilo od Grada Dubrovnika da se na državnoj trajektnoj liniji br. 831 (Dubrovnik-Donje Čelo-Lopud-Suđurađ) poveća učestalost linija, Grad Dubrovnik je s Agencijom dogovorio suradnju na način da se na navedenoj liniji uz ugovorenih devet dodaju još četiri nove tjedne povratne linije što je i učinjeno. Ovo poboljšanje plovidbenog reda, koji je već na snazi, u razdoblju srpanj-rujan 2023. godine sufinancirat će Grad Dubrovnik za što će se potrebna sredstva u iznosu od 66 tisuća eura osigurati rebalansom proračuna.

NASTAVAK PROJEKTA DUBROVAČKE STANOGRADNJE

Grad Dubrovnik, s danom 23. lipnja 2023. godine, ishodio je građevinsku dozvolu za gradnju tri zgrade u Solitudu, u sklopu projekta Dubrovačka stanogradnja. Projektom izgradnje planskog naselja, koji će obuhvatiti gradnju ukupno 50 stanova, gradska uprava nastavlja program poticajne stanogradnje za mlade obitelji i time rješavanje ključnog problema mladih u Dubrovniku.
 
Projektom je predviđena izgradnja stambenih objekata, prometnice, cjelokupne infrastrukture, kao i javnih sadržaja poput vrtića. Planirani stanovi, njih 50, veličine od 55 do 77 'kvadrata', raspoređeni su u tri zgrade na nekoliko etaža, okružene drvoredima i povezane zajedničkom šetnicom. Parkirališna mjesta osigurat će se gradnjom podzemnih garaža i parkirališnih mjesta za stanare i javne korisnike, a predviđen je i prostor dječjeg vrtića za šest do osam vrtićkih jedinica za smještaj oko 100 djece, za koji se planira arhitektonsko-urbanistički natječaj.

stanogradnja tjedni 300623
 
Uz izgradnju stambenih objekata predviđena je i izgradnja nove infrastrukture naselja na koju će se spojiti navedene zgrade, koja u sebi uključuje kanalizaciju, odvodnju, vodu, struju i novi ispust koji će rasteretiti oborinsku odvodnju ovog dijela naselja, a spajat će se na Moluntsku ulicu.
 
Prvih 39 stanova po modelu Dubrovačke stanogradnje u Novoj Mokošici uspješno je dodijeljeno kroz provedena dva javna poziva, u potpuno transparentnom procesu. S istim ciljem osigurano je i cjelovito vlasništvo nad zemljištem na Pobrežju gdje će se mladim sugrađanima dodjeljivati parcele za izgradnju tipskih kuća. Gradska uprava kroz projekt razvija i niz drugih mjera poticajne stanogradnje, kao što su subvencioniranje 30 mladih obitelji iznosom od 30 tisuća eura za kupnju prve nekretnine ili izgradnju ili nadogradnju objekta.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u
Stranica 5 od 12