Prikazujem sadržaj po oznakama: tjedni pregled

ITU područje Dubrovnika, koje obuhvaća i općine Dubrovačko primorje, Konavle i Župu dubrovačku, imat će na raspolaganju 22 milijuna eura za realizaciju strateških projekata poput Park'n'Ride sustava na Pobrežju. Prema zahtjevima stanovnika povijesne jezgre, Grad Dubrovnik zabranit će korištenje paletara, odnosno viličara koji nemaju pneumatske gume, a na fasade se više neće moći postavljati zvučnici dok će se postojeći ukloniti. Na javnim površinama izviđenje glazbe s pojačalima bit će zabranjeno.

ITU PODRUČJU DUBROVNIKA 22 MILIJUNA EURA

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković, pročelnica Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Zrinka Raguž i pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin u Zagrebu su nazočili konferenciji „ITU Urbana agenda za Hrvatsku do 2030.“ u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

U sklopu programa ministar Šime Erlić uručio je odluke ITU gradovima, među kojima Grad Dubrovnik predstavlja središte urbanog područja koje obuhvaća i općine Dubrovačko primorje, Župa dubrovačka i Konavle te će na raspolaganju imati 22 milijuna eura za realizaciju strateških projekata.

tjedniitu190523

Jedna od ključnih investicija koja će se financirati u sklopu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) je Park 'n' Ride sustav na području Pobrežja. Ističe se i nabavka električnih vozila kroz projekt „Elektrifikacija i digitalizacija javnog autobusnog prijevoza“ te ulaganja u zelenu infrastrukturu.

- Grad Dubrovnik će novac utrošiti u poboljšanje kvalitete života naših sugrađana, a svi projekti bit će im vrlo vidljivi i prepoznatljivi. Sustav Park'n'Ride ima direktan utjecaj na smanjenje gužvi i prometnog rasterećenja užeg gradskog područja, a uređenjem parka Gradac te rekonstrukcijom parka Pile i zelene zone ispod platane na Brsaljama dobit će se novi vizualni identitet ulaska u samu povijesnu jezgru. - rekao je gradonačelnik Franković.

Istaknuo je kako je Grad Dubrovnik u posljednjih šest godina povukao više od 300 milijuna eura europskih sredstava koja se izravno ulažu u povećanje komunalnog i društvenog standarda te unapređenje kvalitete života svih građana.

POVIJESNA JEZGRA BEZ ZVUČNIKA NA FASADAMA, NA JAVNIM POVRŠINAMA SAMO UNPLUGGED SVIRKE

Sukladno zahtjevu građana povijesne jezgre, Grad Dubrovnik pokrenuo je žurnu izmjenu aktualne Odluke o komunalnom redu, kao i Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Dubrovnika.

Novim odredbama Odluke o komunalnom redu zabranit će se korištenje paletara, odnosno viličara koji nemaju pneumatske gume za obavljanje prijevoza robe unutar povijesne jezgre.

Na fasade se više neće moći postavljati zvučnici dok će se postojeći ukloniti.

Velika izmjena dogodit će se i oko izvođenja glazbe na javnim površinama unutar povijesne jezgre. Izmjenom Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Dubrovnika prilikom izdavanja odobrenja za emitiranje glazbe na javnim površinama bit će zabranjeno izvođenje glazbe na uređajima s pojačalima te će se glazba moći reproducirati isključivo 'unplugged' glazbalima, čime će povijesna jezgra postati prva 'unplugged' zona.

Po pitanju kršenja razine buke u povijesnoj jezgri uskoro će biti instalirani mjerači buke, a onima koji budi kršili ove odredbe, odnosno emitirali buku iznad dopuštene razine, odmah će se otkazati zakup javne površine.

IDUĆI TJEDAN POČINJE RUŠENJE DOMA ISPOD OB DUBROVNIK

Gradonačelnik Mato Franković potpisao je ugovor za izvođenje radova rušenja i čišćenja gradilišta Doma za starije i nemoćne ispod Opće bolnice Dubrovnik. Kako će se na istoj parceli graditi novi, suvremeni dom za starije osobe postojeću oronulu i nikad dovršenu građevinu potrebno je ukloniti kako bi se moglo pristupiti novogradnji budućeg doma.

Predviđeni početak izvođenja radova rušenja i čišćenja gradilišta je idući tjedan, a rok završetka 44 dana od dana uvođenja u posao.

tjednidom190523

Riječ je o objektu čija je gradnja prekinuta u ranoj fazi izgradnje prije više od 30 godina, u zapuštenom i derutnom stanju koje ne predstavlja bazu za nastavak gradnje. Novi dom za starije i nemoćne, za kojeg je ishođena i građevinska dozvola, gradit će se po svim suvremenim standardima. Bit će kapaciteta za oko 200 osoba na stalnom i oko 75 osoba na dnevnom smještaju, a realizacijom ovog prioritetnog projekta u segmentu socijalne skrbi, dubrovačkim će umirovljenicima osigurati standard koji im je godinama nedostajao.

Projekt izgradnje Doma za starije i nemoćne s cjelokupnom potrebnom dokumentacijom prijavljen je na sufinanciranje u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)“ Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Ugovor za izvođenje radova rušenja i čišćenja gradilišta, vrijedan 157.651,00 eura bez PDV-a, odnosno 197.063,75 eura s PDV-om, potpisan je s izvođačem Inženjering georad d.o.o. iz Makarske, koje zastupa direktorica Marina Selak, uz prisustvo pročelnice Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Paule Pikunić.

USKORO PRIJEDLOG RJEŠENJA ZA PARKIRALIŠTE STANARA KARINGTONKE

Nakon što je Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje izdao građevinsku dozvolu za gradnju na parceli na kojoj se sada nalazi parking stanara zgrade 'Karingtonka', gradonačelnik Mato Franković je, sukladno prethodnim dogovorima sa stanarima, na sastanak pozvao investitora nove zgrade.

Nastavno na dosadašnje razgovore i napore s ciljem iznalažena optimalnog rješenja za parkiranje građana, na sastanku bi se trebali do kraja dogovoriti svi parametri građenja dodatne etaže parkinga koja bi omogućila da stanari, dosadašnji korisnici parkinga pored zgrade, mogu iste kupiti.
Sve detalje oko navedenog gradonačelnik Franković će iskomunicirati sa samim stanarima 'Karingtonke' nakon sastanka s investitorom.

ODRŽANA INFORMATIVNA RADIONICA O PARTICIPATIVNOM BUDŽETIRANJU

Održana je informativna radionica projekta Participativno budžetiranje s predsjednicima vijeća i tajnicima jedinica mjesne samouprave Grada Dubrovnika. Na radionici je predstavljen model Participativnog budžetiranja te faze njegove provedbe. Naglašeno je kako je uloga predstavnika jedinica mjesne samouprave značajna za uspješnost provedbe projekta i aktivno sudjelovanje građana, jer su upravo oni ti koji će s građanima biti u neposrednom kontaktu cijelo vrijeme provedbe projekta. Govorilo i o terminima održavanja provedbenih radionica za građane planiranima u lipnju i srpnju 2023. godine.

Participativno budžetiranje alat je participativne demokracije i oblik demokratskog procesa u kojem će građani sudjelovati u donošenju odluka o raspodjeli dijela javnog novca u svojim jedinicama mjesne samouprave. Radionice na kojima će se predstavljati željeni projektni prijedlozi održavat će se na način da će svaki građanin pojedinog gradskog kotara ili mjesnog odbora moći predložiti svoju ideju koja će biti na korist cijeloj zajednici.

Financijska sredstva za provedbu Participativnog budžetiranja osigurat će se u proračunu Grada Dubrovnika za 2024. godinu. Maksimalni planirani iznosi za projektne prijedloge su 6O tisuća eura po mjesnom odboru s PDV-om te 120 eura po gradskom kotaru s PDV-om.

Nakon provedbenih radionica s građanima uslijedit će tehnička analiza projektnih prijedloga koju će provoditi Povjerenstvo sastavljeno od predstavnika svakog upravnog odjela Grada Dubrovnika i Dubrovačke razvojne agencije DURA. Za projektne prijedloge koji prođu tehničku analizu građani će moći glasovati putem online platforme Voxpopuli na stranicama Grada Dubrovnika. Glasovanje će biti otvoreno 14 dana. Realizacija izglasanih projektnih prijedloga planirana je u idućoj proračunskoj godini.

UREĐUJE SE JAVNA POVRŠINA U ROŽATU

U tijeku su radovi na javnoj površini u neposrednoj blizini samostana u Rožatu, na dijelu obale između nove rive i postojećeg asfaltnog zastora.

tjednirozat190523

Radovi obuhvaćaju strojni iskop površinskog sloja postojeće tamponirane površine, strojni iskop materijala u tlu za izvedbu betonske podloge, izradu nasipa u pojasu palmi, ugradnja parkovnih betonskih rubnjaka te ugradnja tipskih betonskih elemenata. Završno, uredit će se i površina oko palmi kako bi ovaj prostor koji se dosada koristio za parkiranje vozila dobio primjeren izgled.

Radovi se planiraju okončati do sredine lipnja, a procijenjena vrijednost iznosi 10.339,43 eura (77.902,40 kuna).

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Gradonačelnik Mato Franković najavio kako će pooštriti uvjete za rokove izvođenja radova na održavanju gradskih prometnica. S predstavnikom Hrvatskih cesta Jospiom Škorićem razgovarao je o rekonstrukciji magistrale od mosta do Ilijine glavice te trasi brze ceste preko Rijeke dubrovačke. Franković je potpisao ugovo ro izgradnji privremenog azila za životinje.

STROŽI PENALI ZA PROBIJANJE ROKOVA ODRŽAVANJA GRADSKIH PROMETNICA

Grad Dubrovnik u natječajnim uvjetima za izvođenje radova uvodi strože penale, čime će se optimizirati rokovi uređenja i saniranja gradskih prometnica i time ubrzati izvođenje radova, na zadovoljstvo građana i uz što manje ometanje odvijanja svakodnevnog života grada.

Naime, u budućim javnim natječajima i ugovorima za obavljanje ovih poslova postrožit će se i detaljnije propisati uvjeti izvođenja pojedinačnih zahvata, a koje prema nalozima nadležnih upravih tijela Grada Dubrovnika izvodi ugovorni izvođač. Najavio je to gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković na sjednici Gradskog vijeća.

- Penali će iznositi od 100 eura dnevno i više jer Grad ne može biti žrtva situacije da netko ne stiže izvršavati svoje ugovorne obveze, dok Grad sve svoje obveze uredna plaća i građani od nas očekuju da se posao odradi.- kazao je gradonačelnik Franković.

S ciljem ubrzanja izvođenja radova, Grad Dubrovnik će ove godine po prvi put razdvojiti javne nabave, i to za redovno i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina. Dok redovno održavanje obuhvaća dežurstvo, zimsku službu i manje hitne popravke, pojačano održavanje obuhvaća veće radove na prometnicama.

Za postupak redovnog održavanja provedeno je savjetovanje za dokumentaciju o nabavi, nakon čega će Grad Dubrovnik objaviti otvoreni postupak nabave s ciljem sklapanja dvogodišnjeg okvirnog sporazuma.

Postupak nabave za pojačano održavanje nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina, provest će se po novom modelu, dinamičkim sustavom. Po njemu će se na natječaj moći javiti svi zainteresirani gospodarski subjekti koji zadovoljavaju minimalne uvjete, inicijalno će se odobriti svi oni koji uvjete zadovoljavaju te će se, po potrebi, svima njima slati pozivi za dostavu ponuda za pojedine rekonstrukcije prometnica. Nabava za pojačano održavanje također će biti raspisana u narednom razdoblju.

GRADONAČELNIK RAZGOVARAO S PREDSJEDNIKOM UPRAVE HRVATSKIH CESTA

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković i suradnici održali su radni sastanak s predsjednikom Uprave Hrvatskih cesta Josipom Škorićem.

Nastavno na kontinuiranu suradnju Grada Dubrovnika i Hrvatskih cesta kroz proteklih šest godina, na sastanku se razgovaralo o nastavku realizacije projekata značajnih za Grad i građane te su dogovoreni daljnji koraci u pripremi tehničke i projektne dokumentacije.

tjedni120523 1

Kao prioritetne investicije koje će se realizirati u nadolazećem razdoblju istaknuta je rekonstrukcija ceste od Mosta dr. Franja Tuđmana do Ilijine glavice, projekt lijevog skretača za Bosanku, pothodnik Orašac, kao i rekonstrukcija raskrižja u Lozici.

Kako su Hrvatske ceste i dosada bili otvoreni za suradnju i potrebe građana ovog područja, usuglašeno je da će se u narednom razdoblju, a prije javne rasprave, održati zbor građana na temu projekta trase ceste preko rijeke Omble. Ovaj skup okupit će predstavnike nadležnih Hrvatskih cesta, Grada Dubrovnika te stručne i zainteresirane javnosti, kako bi se kroz dijalog s građanima razriješila sva otvorena pitanja.

Gradonačelnik Franković zahvalio je predsjedniku Uprave Škoriću na dosadašnjoj kontinuiranoj suradnji i podršci u svim značajnim projektima za građane dubrovačkog područja kojima su se razriješili brojni cestovni i sigurnosni problemi Grada Dubrovnika.

FRANKOVIĆ S DOBAVLJAČIMA O OPSKRBI POVIJESNE JEZGRE

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković održao je sastanak s predstavnicima dobavljača koji izvršavaju uslugu dostave poslovnim subjektima u povijesnoj jezgri, a teme su bile vezane uz izmjene uvjeta ulaska vozila unutar zidina kako bi se osigurao red i maksimalno očuvanje kulturne baštine.

- Činjenica je da u gradu ima sve više restorana i objekata koje treba opskrbiti, ali nužno je uvesti nova pravila kojima će se smanjiti opterećenje Straduna. Sukladno Odluci o komunalnom redu, prije dvije godine smanjili smo veličinu vozila, a sada je vrijeme za uvođenje vremenskih termina.- naglasio je gradonačelnik Franković.

Usuglašeno je kako će se kroz sljedećih tjedan dana izraditi operativni plan kojim će se regulirati načini ulaska vozila u povijesnu jezgru s ciljem smanjenja istovremenog broja vozila na Stradunu, nakon čega će se održati još jedan sastanak na kojem će se dodatno razjasniti sva buduća pravila dostave unutar gradskih zidina.

GRADONAČELNIK FRANKOVIĆ POTPISAO UGOVOR O GRADNJI PRIVREMENOG AZILA ZA ŽIVOTINJE

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković potpisao je ugovor o gradnji privremenog azila za životinje na području Grabovice, kojim se osigurava smještaj za minimalno 60 životinja, sukladno Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje. Radi se o izgradnji na kat. čest. 3828/2 k.o. Osojnik, a obuhvaća građevinsko-obrtničke, elektroinstalaterske, radove na montaži fotonaponske elektrane, strojarske te radove vodovoda i odvodnje.

U središnjem dijelu privremenog azila bit će smješteno pet modularnih objekata za osoblje i administraciju, ured, ambulantu, prijem, pregled i njegu životinja, skladište hrane, pranje posuđa i rublja te kontejner za smještaj elektroopreme. Za smještaj pasa predviđeno je sedam modularnih objekata, za smještaj mačaka jedan modularni objekt, za izolaciju odnosno karantenu za pse također jedan te devet bokseva za pse.

tjedni120523 3

Budući da na lokaciji ne postoji infrastruktura za opskrbu električnom energijom i vodom ovim radovima predviđeno je isto osigurati fotonaponskom elektranom s pomoćnim agregatom te spremnikom za pitku vodu s pumpom. Odvodnja otpadnih voda predviđena je biološkim pročistačem i upojnim bunarom. Svaki kontejner za životinje sadrži ugrađenu odvodnu rešetku za redovno pranje i održavanje. Uz ovo je planiran i dodatni prostor za istrčavanje i socijalizaciju pasa.
S obzirom da se zahvat bazira na montažnim elementima moći će se iskoristiti za druge potrebe u trenutku kada se krene s realizacijom azila za životinje, za koji je ishođena pravomoćna građevinska dozvola.

Ugovor za izvođenje radova, vrijedan 380.373,80 eura bez PDV-a, odnosno 475.467,25 eura s PDV-om, potpisan je s izvođačem Texo gradnja d.o.o., uz rok završetka izvođenja radova 90 dana od dana uvođenja u posao. Izvođač s radovima planira započeti idućeg tjedna.

NOVA RASVJETA U ULICI KARDINALA STEPINCA

Uz radove postavljanja nove vodno-komunalne infrastrukture u sklopu projekta Aglomeracija, Grad Dubrovnik izveo je i zahvat izgradnje nove javne rasvjete u prethodno neosvijetljenom dijelu Ulice kardinala Stepinca, od hotela More do skretanja za Ulicu Iva Dulčića.

tjedni120523 2

Ovim projektom rekonstrukcije postavljena je suvremena LED solarna i u potpunosti ekološka javna rasvjeta, bez potrošnje električne energije. Svjetiljke pokreću punjivi akumulatori koji svoju funkciju neometano obavljaju i za vrijeme oblačnog vremena. Na ovoj dionici prethodno nije bilo javne rasvjete, a projekt je obuhvatio ugradnju 13 stupnih mjesta, nakon čega će u narednom vremenu uslijediti postavljanje novog asfaltnog zastora prometnice.

Trasa nove javne rasvjete duga je 455 metara te je usklađena s trasom vodovodne i kanalizacijske mreže budući da je polaganje instalacija odrađeno istovremeno s ovim radovima, čime su izbjegnuti dodatni radovi iskopa.
Novim instalacijama i novim asfaltnim zastorom osigurat će se kvalitetno i sigurno odvijanje cestovnog prometa svih kategorija vozila te pješaka i biciklista.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Iz gradske uprave podsjećaju građane kako je Lapadska obala zbog radova na rekonstrukciji ceste i dalje potpuno zatvorena za promet pješaka i vozila. Također navode kako sva vozila, koja se neovlašteno zateknu u obuhvatu gradilišta i blokiraju prolaz mehanizacije ukoloniti pauk dok će novčanu kaznu podmiriti vlasnik vozila. Naselje Šumet uskoro će dobiti multifunkcionalan prostor za mještane. U ulicama Iva Vojnovića, mata Vodopića te ispred hotela Kompas Vodovod je sanirao gotovo kilometar dotrajalih cjevovoda.

KRETANJE LAPADSKOM OBALOM I DALJE JE STROGO OGRANIČENO

Grad Dubrovnik podsjeća javnost da je Lapadska obala u potpunosti zatvorena za sav promet vozila i pješaka te da kretanje gradilištem nije dozvoljeno. Iz Grada ističu kako prometovanje Lapadskom obalom nije dozvoljeno ni osobnim automobilima, ni vozilima gospodarskih subjekata i t taksi vozilima.

Naime, na gradilištu su u tijeku radovi dovršetka obalnog zida zadnje faze te radovi na polaganju instalacija. Isti se trenutno odvijaju na nekoliko pozicija te je zbog skučenog prostora i potrebne mehanizacije dozvoljen kolni prolaz samo stanarima i vlasnicima poslovnih prostora koji imaju osiguran parking na privatnim površinama.

Omogućena je i djelatnost dostave robe hotelima i restoranima kao i prilaz organiziranom prijevozu gostiju kad je to moguće i isključivo u dogovoru s izvođačem radova.

Sva vozila koja se neovlašteno zateknu u obuhvatu gradilišta i/ili blokiraju prolaz mehanizacije bit će uklonjena „paukom“, dok će novčanu kaznu podmiriti vlasnik vozila.

Građani se stoga mole za strpljenje i poštivanje posebne prometne regulacije.

Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale kapitalna je investicija od javnog interesa koja ujedno predstavlja najveće ulaganje u prometnu infrastrukturu užeg centra grada u posljednjih pedeset godina, a u potpunosti je financirana izvanproračunski, europskim i nacionalnim sredstvima. Radovi napreduju u skladu s usvojenim dinamičkim planom, a završetak projekta očekuje se u studenom 2023. Po završetku projekta povećat će se razina sigurnosti prometa i kvaliteta javnog gradskog prijevoza te rasteretiti postojeći dominantni pravci.

GRADONAČELNIK FRANKOVIĆ NA PANELU O BALANSIRANJU POTREBA TURIZMA I GRADA

U okviru Adriatic Sea Foruma održan je panel ''Jadranske turističke destinacije - Rasprava o balansiranju potreba turističkih destinacija u odnosu na rast pomorskih turista na Jadranu'', na kojem je sudjelovao i dubrovački gradonačelnik Mato Franković.

Predstavio je pozitivna iskustva Dubrovnika u tom kontekstu, mjere i odluke koje su donesene s ciljem smanjenja gužvi i postizanja boljih uvjeta prvenstveno za građane, a potom i za goste grada.

- Pokrenuli smo projekt Respect the City, donijeli smo nekoliko brzih mjera, a istovremeno radili na dugoročnom rješenju problema i stvari su se prilično brzo počele rješavati. U dogovoru s CLIA-om smanjili smo broj cruisera na dva istovremeno i produžili njihov boravak u našoj luci. Shvatili smo da je bitno postići balans između onoga od čega grad živi – turista i stanovnika samog grada, koji moraju moći voditi normalan život. - kazao je gradonačelnik Franković.

tjedni060523 2 min

Na pitanje što vodeća destinacija može savjetovati drugim gradovima na Jadranu, gradonačelnik Franković kazao je da je bitno osluškivati potrebe lokalnog stanovništva.

- Kad pogledate sto su u prošlosti, prije 10, 20 ili više godina stanovnici povijesnih jezgri govorili o tadašnjem stanju i kvaliteti života, ustanovit ćete da nikada nisu bili zadovoljni. Ne samo u Dubrovniku, slična je situacija u svim povijesnim gradovima, što je i razlog zašto su ti gradovi danas opstali. Nezadovoljan građanin je najveća motivacija za promjene nabolje, a upravljanje je kontinuirani posao. Naš posao je slušati ih i napraviti što je više moguće kako bi im se povećala kvaliteta života. - naglasio je.

Istaknuo je i brojna Smart City rješenja koja Dubrovnik koristi za upravljanje gradom, kao što su Bus Web Shop, Dubrovnik Visitors, Du pass, Smart parking, Car sharing, Dubrovačko oko i web kamere na gradskim ulicama.

Uz gradonačelnika Frankovića na panelu su sudjelovali i Alberto Cappato, tajnik Upravnog odbora – AIVP-a (Međunarodno udruženje gradova i luka), Mateja Hrvatin Kozlovič, zamjenica gradonačelnika Kopra, Dritan Leli, gradonačelnik grada Vlore, Rikardo Novac, gradonačelnik Hvara, Massimo Seri, predsjednik – FAIC (Forum jadranskih i jonskih gradova) i gradonačelnik grada Fano.

ŠUMET ĆE DOBITI MULTIFUNKCIONALNI PROSTOR ZA MJEŠTANE

Naselje Šumet uskoro će dobiti multifunkcionalan prostor za mještane svih generacija. U tijeku je postupak javne nabave za izvođenje radova na projektu “Sportsko i dječje igralište Šumet”, u sklopu kojeg je planirano uređenje i opremanja dječjeg i sportskog igrališta za basket i mali nogomet.

Na sportskom igralištu dužine 15,5 metara i širine devet metara, na završnoj oblozi asfaltbetonu iscrtat će se crte za igralište za basket te mali nogomet. Ugradit će se koš za basket te dva gola za mali nogomet dužine 1,5 metara i širine jedan metar, dok je na dijelu igrališta predviđena izgradnja dva reda tribina za gledatelje.

tjedni060523sumet min

Uz sportski teren projektni zadatak obuhvatio je i gradnju dječjeg igrališta za djecu od 2 do 12 godina s toboganom, ljuljačkom i vrtuljkom. Igrališta će imati zasebne ulaze, a ogradit će se zaštitnom ogradom te opremiti s tri LED reflektora snage 95 W na dva rasvjetna stupa koji će se povezati na postojeću javnu mrežu. Zahvatom na površini od ukupno 540 metara kvadratnih igrališta će se urediti sa svom potrebnom urbanom opremom poput adekvatnih završnih obloga, riječnog šljunka i asfaltbetona, klupa, koševa za smeće te slavine za vodu.

Za najmlađe korisnike osigurat će se primjeren i siguran prolaz do pojedinih zona igrališta, a glavni prilaz biti će uređen betonskim opločnicima. Na inicijativu stanovnika, usuglašeno je kako će se sportski teren u iznimnim slučajevima privremeno koristiti kao površina za parkiranje vozila.

Procijenjena vrijednost nabave radova je 92.900,00 eura uvećano za PDV, a sredstva su prethodno osigurana u Proračunu za 2023. godinu. Planirani rok završetka izvođenja radova je 90 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

VODOVOD SANIRAO GOTOVO KILOMETAR DOTRAJALIH VODOVODNIH CIJEVI

Gotovo kilometar dotrajalih cjevovoda javne odvodnje u ulicama Iva Vojnovića, Mata Vodopića i ispred hotela Kompas sanirano je provlačenjem CIPP monolitne cijevi kroz postojeće cijevi. Riječ je o novoj tehnologiji koju je Vodovod Dubrovnik prethodno već isprobao na dijelu Ulice Iva Vojnovića, a koja ne zahtjeva kopanje kako bi se cijev zamijenila, već se stara koristi kao podloga za uvlačenje nove cijevi.

Sanirano je 950 metara dotrajalih cjevovoda raznih profila, a ukupna investicija bila je vrijedna nešto više od 400 tisuća eura, što je Vodovod financirao vlastitim sredstvima.

tjedni060523 1 min

- Ova tehnologija djeluje na način da se cijev u tekućem stanju, kroz posebnu oplatu od staklenih vlakana upuhuje unutar postojeće cijevi, a nakon što se stvrdne može se normalno koristiti. U suštini se koristi već postojeći otvor kako bi se što brže i jednostavnije postavila nova cijev. Korištenjem ove metode značajno smo skratili vrijeme radova, uz stalno prilagođavanje situaciji na terenu da bi što manje remetili svakodnevne aktivnosti građana.- , izjavio je predsjednik Uprave Vodovoda Dubrovnik Lukša Matušić.

Kako bi se sanacija sustava mogla sigurno i uspješno izvesti, tijekom radova bilo je potrebno gasiti kanalizacijske crpne stanice Pile, Libertas i Batala pa je stoga brzina bila ključan faktor.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Grad Dubrovnik nastavlja podupirati rad Medicinsko – biokemijskog laboratorija u Mokošici. U prošloj godini za otoke je izdvojeno 250 000 eura. Prvi put u Hrvatskoj, upravo u Dubrovniku, građani su uključeni u izradu GUP-a i PPU-a.

GRAD DUBROVNIK NASTAVLJA PODUPIRATI RAD MEDICINSKO – BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA U MOKOŠICI

Radi nastavka osiguravanja zdravstvenog nadstandarda i pružanja adekvatne razine zdravstvene usluge za građane, Grad Dubrovnik i u 2023. nastavlja suradnju s Medicinsko biokemijskim laboratorijem Ivanke Maldini u naselju Mokošica.

Naime, radi pružanja laboratorijskih usluga primarne razine, Grad Dubrovnik već petu godinu, od 2018., preuzima trošak bruto plaće laboranta te ostalih materijalnih i režijskih troškova za rad pogona smještenog u ambulanti, a sve kako bi stanovnici najvećeg gradskog naselja Mokošice mogli svih pet radnih dana u tjednu, izvaditi krv i predati uzorke.

Realizacija usluge kroz godine se pokazala izrazito korisnom i važnom, poglavito tijekom razdoblja pandemije COVID-19, a nastavak djelovanja biokemijskog laboratorija omogućit će odgovarajuću zdravstvenu zaštitu te brzo obrađivanje i utvrđivanje eventualnih zdravstvenih poteškoća za više od 10 tisuća stanovnika koji žive na ovom području.

U gradskom proračunu, sukladno novom Ugovoru o suradnji, za ovu namjenu od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine planirani iznos je 17.519,00 eura, dok je od 2018. do 2023. godine za djelovanje medicinsko biokemijskog laboratorija izdvojeno ukupno 74.324,77 eura (560 tisuća kuna).

Iako zdravstvena skrb nije u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, ova gradska uprava kroz brojne potpore, donacije i projekte kontinuirano pomaže rad zdravstvenih ustanova u vidu stvaranja najboljih uvjeta za liječnice, liječnike i ostale medicinske i stručne djelatnike, stavljajući u središte kvalitetu života i zdravlje svih građana.

GRAD DUBROVNIK ZA OTOKE U 2022. IZDVOJIO 250 000 EURA

Grad Dubrovnik je u protekloj 2022. godini u različite projekte i programe na otocima na svom administrativnom području uložio oko 1,9 milijuna kuna, odnosno oko 250 tisuća eura.

Najveći dio ovog iznosa, 480 tisuća kuna, izdvojen je za poboljšanje prometne dostupnosti otoka Koločepa. Grad Dubrovnik već duži niz godina subvencijama pomaže nesmetano odvijanje cjelogodišnje neprofitabilne lokalne brodske linije na relaciji Dubrovnik - otok Koločep i to dva puta dnevno, kako bi se stanovnicima otoka, posebice učenicima, studentima, onima koji u gradu rade te umirovljenicima učinio lakše dostupnim Dubrovnik kao županijsko i administrativno središte.

Značajna sredstva, iznos od 368 tisuća kuna, uložen je u unapređenje zdravstvene zaštite na Elafitskim otocima. Tako je za rad ambulante na otoku Koločepu, za sufinanciranje plaće liječnika, isplaćeno 138 tisuća kuna, dok je za punkt pripravnosti hitne medicine na Elafitima osiguran iznos od 230 tisuća kuna.
Bitno je poboljšana i javna rasvjeta na Elafitima, gdje je ugradnjom 31 solarne ulične svjetiljke proširena mreža javne rasvjete na otoku Lopudu. Projekt je vrijedan 357 tisuća kuna, od čega je polovica sredstava sufinancirana od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Na Koločepu je postavljeno 17 novih stupnih mjesta javne rasvjete, vrijednosti 204 tisuće kuna te na Šipanu 7 novih stupnih mjesta sa solarnim svjetiljkama u LED tehnologiji, vrijednosti 53 tisuće kuna.

Za mjesta Suđurađ i Šipanska Luka, Grad Dubrovnik je osigurao građevinski materijal za uređenje lokalnih puteva, u vrijednosti 95 tisuća kuna. Ujedno je sa 44 tisuće kuna financirana projektna dokumentacija za uređenje šumsko-edukacijske staze u Suđurđu. Na otocima Koločepu i Šipanu organizirana je i akcija ''Zelena čistka'' za uklanjanje otpada odbačenog u prirodu.

Financirani su i brojni kulturni i zabavni programi, od Ljetne škole filma na Šipanu do koncerata, festivala, kazališnih predstava.

Od ostalih ulaganja potrebno je istaknuti i važne infrastrukturne radove na izgradnji kanalizacijskog sustava, u izvedbi Vodovoda Dubrovnik, vrijedne 12 milijuna kuna, koji se nastavljaju i kroz ovu godinu. Vodovod je, ujedno, krajem prošle godine potpisao i ugovor o sufinanciranju izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Suđurađ na Šipanu, vrijednosti 13,9 milijuna kuna, na kojem bi radovi trebali uslijediti nakon što se provede javna nabava.

Prošle je godine završen i veliki infrastrukturni projekt rekonstrukcije rive Donje Čelo na Koločepu, vrijedan oko 30 milijuna kuna, financiran iz EU fondova u iznosu od 85 posto, dok je ostatak financiran sredstvima iz državnog proračuna.

GRADONAČELNIK U OBILASKU NOVE ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE MARINA GETALDIĆA

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković, biskup dubrovački mons. Roko Glasnovićć i predsjednik Zaklade Caboga Stiftung Ivo Felner obišli su novu zgradu Osnovne škole Marina Getaldića u Ulici Ilije Sarake.

Radovi obnove, uređenja i adaptacije objekta izvedeni su zahvaljujući vrijednoj donaciji Zaklade Caboga Stiftung, a nekadašnju palaču omeđenu ulicama Ilije Sarake i Pobijana za potrebe organiziranja osnovne škole Gradu je na korištenje bez naknade ustupila Dubrovačka biskupija.

tjedni280423 3 min

Predstavnici donatora izrazili su zadovoljstvo realizacijom projekta koji je osmišljen i temelji se na ideji revitaliziranja zapuštenih objekata unutar zidina s konceptom „povratka stalnog života“ u Grad, a zahtjevni radovi adaptacije palače u školu usklađeni su i s Planom upravljanja jer je upravo revitalizacija povijesne jezgre jedna od važnih odrednica Plana.

Nakon opremanja novog objekta i, u manjoj mjeri, školske zgrade Centar, a što se očekuje u lipnju ove godine, nova škola u povijesnoj jezgri otvorit će vrata za prve male korisnike s početkom nove školske godine. Opremanje potrebnom nastavnom i ostalom školskom opremom također je financirano sredstvima Zaklade. U novom objektu OŠ Marina Getaldića izvodit će razredna nastava od 1. do 3. razreda, čime će se u i ovoj školi steći uvjeti za uvođenje jednosmjenske nastave za sve učenike.

Podsjetimo, radove na obnovi, adaptaciji i uređenju Osnovne škole Marina Getaldića na dvije lokacije izvela je tvrtka Alfaplan građenje d.o.o., dok je nadzor bila zadužena tvrtka Struktura projekt. U realizaciji ovog projekta značajna je bila suradnja s Ministarstvom kulture i medija RH te s Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku.

PRVI PUT U HRVATSKOJ GRAĐANI UKLJUČENI U IZRADU GUP-a I PPU-a

Nakon što su prethodno održani inicijalni sastanci s predstavnicima gradskih kotara i mjesnih odbora, a sve u cilju aktivnog uključivanja javnosti u proces izrade sveobuhvatnih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika, održane su fokus grupe stručnih izrađivača PPU-a i GUP-a s predstavnicima građana. Ovo je prvi put u Hrvatskoj da se na ovakav način, direktnim uključivanjem građana, radi na pripremi prostorno-planske dokumentacije koja će definirati budući urbani razvoj grada.

U sklopu izrade Sociološke studije za Izmjene i dopune PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika održane su četiri fokus grupe kao ključni dio participativnog procesa za potrebe izrade dokumentacije. Vodila ih je dr. sc. Jana Vukić, voditeljica istraživanja i predstavnica izrađivača Sociološke studije, uz prisustvo stručnih izrađivača Izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a iz tvrtke Urbanistica d.o.o.

Sastanci su tako održani s gradskim kotarima, mjesnim odborima, predstavnicima udruga civilnog društva i lokalnim stručnjacima te upravnim odjelima Grada Dubrovnika za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu.

Participacija javnosti zbog svoje važnosti u složenom procesu izrade prostornih planova Grada Dubrovnika osmišljena je kao proces prikupljanja relevantnih podataka za naručitelja i izrađivača izmjena i dopuna. Ciljevi ovih fokus grupa su identificirati ključne aspekte zaštite prostora, prirodne i kulturne baštine uz omogućavanje održivog razvoja i kvalitete života, kako bi se identificirane potrebe u prostoru uvrstile u prijedloge izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika.

Novi prostorno planski okvir osigurat će skladnost gradnje i poštivanje kulturno-spomeničke baštine Dubrovnika s jedne te s druge strane omogućiti razvoj grada definiranjem novih zona urbanog življenja i stanovanja.

Grad Dubrovnik je tijekom 2020. i početkom 2021., u jednoj jednostavnijoj proceduri, proveo postupak izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika. Tada je u Odredbe za provođenje ugrađen set mjera i restriktivnijih odredbi koje za cilj imaju doprinijeti unaprjeđenju stanja u prostoru. Odmah potom uslijedio je novi, bitno složeniji postupak sveobuhvatnih izmjena i dopuna. Ugovori za izradu novog PPU-a i GUP-a potpisani su u rujnu 2022. godine. Proces koordinira Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika.

POTVRĐENA USPJEŠNOST PRIJAVE GRADA DUBROVNIKA NA ITU MEHANIZAM

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske prihvatilo je kao uspješnu prijavu Grada Dubrovnika na Poziv za urbana područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027., putem kojeg će Dubrovnik i okolne općine imati na raspolaganju 22 milijuna eura za realizaciju strateških projekata.

Naime, Ministarstvo je izvršilo pregled i provjeru prihvatljivosti prijave Grada Dubrovnika od 10. veljače 2023. te je utvrđeno kako su ispunjeni svi uvjeti, odnosno kriteriji prihvatljivosti definirani Pozivom.  Ukupna sredstva koja će kroz ovaj mehanizam biti na raspolaganju za 22 urbana područja u Republici Hrvatskoj iznose 681,28 milijuna eura. Odlukom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Urbano područje Dubrovnik s Gradom Dubrovnikom kao gradom središtem te općinama Dubrovačko primorje, Župa dubrovačka i Konavle kao sastavnicama uspostavljeno je u srpnju 2021.

Grad Dubrovnik pripremio je potpunu dokumentaciju za niz projekata koji se planiraju financirati sredstvima iz dostupnih fondova Europske unije, među ostalima i iz ITU mehanizma. Jedna od ključnih investicija je Park 'n' Ride sustav na području Pobrežja čime bi se prometno rasteretilo uže gradsko područje. Ističe se i nabavka električnih vozila kroz projekt „Elektrifikacija i digitalizacija javnog autobusnog prijevoza“ te ulaganja u zelenu infrastrukturu. Tako se među projektima izdvajaju i rekonstrukcije parka u Pilama, prostora oko Platane na Brsaljama i Parka Gradac, čime bi se ozelenio i potpuno krajobrazno preuredio prostor od Pila do Boninova.

Prijavi je prethodila izrada Strategije razvoja Urbanog područja Dubrovnik usvojena od strane Koordinacijskog i Partnerskog vijeća te je prošla proces savjetovanja s javnošću, a koja je preduvjet svih ulaganja kroz ITU mehanizam.

GRAD DUBROVNIK POSTAO VLASNIK LJETNIKOVCA BUNIĆ - KABOGA

Grad Dubrovnik postao je u cijelosti vlasnik ljetnikovca Bunić - Kaboga. Ugovor o prijenosu vlasništva potpisali su danas u Zagrebu gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković i ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda Boris Mostarčić.

Na inicijativu Grada Dubrovnika, formalizirana je odluka Vlade Republike Hrvatske o prijenosu prava vlasništva na nekretnini Hrvatskog restauratorskog zavoda u korist Grada Dubrovnika, bez naknade. Ugovorom o darovanju od 17. svibnja 2018. godine Grad je prethodno preuzeo dvije trećine suvlasničkog prostora i time postao većinski vlasnik, dok je prizemlje objekta nastavio koristiti Hrvatski restauratorski zavod.

tjedni280423 1 min

Hrvatski restauratorski zavod svoju djelatnost će nastaviti obavljati u primjerenijem prostoru u Gružu, u suvremeno obnovljenoj zgradi Državnog arhiva u Dubrovniku gdje su uređene dvije restauratorske radionice.
Ljetnikovac je u potpunosti obnovljen donacijom Batahovina Foundation u iznosu od tri milijuna eura, a prijenosom prava vlasništva Gradu omogućit će se bolje i svrsishodnije upravljanje ljetnikovcem koji će i dalje biti korišten za različite javne, kulturne i društvene namjene.

UREĐENO IGRALIŠTE „NOVA MOKOŠICA – NAŠ DOM”

Završeni su radovi uređenja sportskog igrališta "Nova Mokošica - Naš dom". Na sportskom terenu u potpunosti je asfaltirana podloga nakon čega su ponovno iscrtane crte za mali nogomet i košarku, a postojeći zidovi i tribine nanovo su obojeni. Golovi za mali nogomet u cijelosti su popravljeni i obojeni, na golovima i na koševima su postavljene nove mrežice te su sanirane rupe u zaštitnoj ogradi.

tjedni280423 2 min
Investiciju vrijednu 27.972,70 eura s uključenim PDV-om izveo je ugovorni izvođač tvrtka Tehnogradnja d.o.o., sukladno ugovoru o redovnom održavanju dječjih igrališta i sportskih terena na području Grada Dubrovnika.

Grad nastavlja s utvrđenim programom uređenja sportskih i dječjih igrališta, a sve kako bi najmlađi sugrađani imali adekvatne vanjske prostore za rekreaciju, zabavu, igru i druge brojne aktivnosti. Za ovu namjenu u ovogodišnjem proračunu osigurano je približno 160 tisuća eura.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Ishođena je lokacijska dozvola za izgradnju spojne ceste do naselja Nuncijata, a što je preduvjet za izgradnju braniteljskog naselja. Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković nazočio je svečanosti puštanja u promet dionice stonske obilaznice. Pokrenuto je savjetovanje za izvođenje radova na rekonstrukciji Osnovne škole Antun Masle u Orašcu s izgradnjom nove školske sportske dvorane.

ISHOĐENA LOKACIJSKA DOZVOLA ZA SPOJNU CESTU ZA BRANITELJSKO NASELJE NA NUNCIJATI

Grad Dubrovnik ishodio je lokacijsku dozvolu za gradnju spojne ceste do naselja Nuncijata, čime je ispunjen još jedan korak nužan za realizaciju projekta braniteljskog naselja.

Spojna prometnica protezat će se od naselja Nuncijata do državne ceste D8 u ukupnoj duljini od 568 metara, od čega se 330 metara odnosi na rekonstrukciju državne ceste na lokaciji formiranja novog križanja, a 237 metara na novu spojnu prometnicu. Širina prometnog traka na postojećoj državnoj cesti je 3,25 metara uz obostrani nogostup, dok širina traka spojne prometnice iznosi 2,75 metara s jednostranim nogostupom širine 1,60 metara. Projektom je predviđena semaforizacija novog raskrižja.

tjedninuncijata210423 min

Urbanistički plan uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati usvojen je na sjednici Gradskog vijeća u svibnju 2022. nakon čega je uslijedilo pokretanje nekoliko paralelnih procesa, od kojih je jedan ishođenje lokacijske dozvole za spojnu cestu do naselja Nuncijata.

U 2023. okončat će se i postupak dodjele zemljišta braniteljima koji su prethodno to pravo stekli, a sukladno odlukama Gradskog vijeća Grada Dubrovnika i pravu na stambeno zbrinjavanje izdanom od strane Ministarstva branitelja Republike Hrvatske.

Grad će braniteljima ponuditi i mogućnost da građevinske dozvole za tipske objekte na Nuncijati ishoduju na trošak Grada kako bi im se pomoglo, ali i kako bi se ispunio uvjet jednoobraznosti gradnje na ovom području.

GRADONAČELNIK MATO FRANKOVIĆ NA SVEČANOM OTVORENJU STONSKE ZAOBILAZNICE

Gradonačelnik Grada Dubrovnika i saborski zastupnik Mato Franković sa suradnicima nazočio je svečanosti puštanja u promet dionice Prapratno – Doli (Stonske obilaznice), a koje je održano u Centru za kontrolu i upravljanje prometom Zaradeže. Uoči svečanosti otvorenja na mostu Ston priređena je kratka prezentacija projekta.

tjedniston210423 min

Uz predsjednika Vlade Andreja Plenkovića svečanosti puštanja u promet Stonske obilaznice prisustvovali su potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministrica poljoprivrede Marija Vučković te ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.

Puštanjem u promet stonske zaobilaznice završen je Projekt Cestovne povezanosti s jugom zemlje.

USKORO NOVA SPORTSKA DVORANA U ORAŠCU

Grad Dubrovnik je pokrenuo prethodno savjetovanje za izvođenje radova na rekonstrukciji građevine društvene namjene Osnovne škole Antun Masle s izgradnjom nove školske sportske dvorane. Savjetovanje će trajati do 24. travnja, a uslijedit će objava otvorenog postupka nabave za izvođenje radova.

Novoplanirana dvorana nalazit će se sjeverno od zgrade škole na postojećem nogometnom igralištu, a zgrade će međusobno biti povezane toplom vezom. Sportska dvorana pri OŠ Antuna Masle bit će od velikog značaja za učenike škole koji će dobiti adekvatne uvjete za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture, a dvoranu će biti moguće koristiti i nakon nastave u sportsko‐rekreacijske svrhe te će se u tom slučaju koristiti novi ulaz u dvoranu bez potrebe ulaženja u zgradu škole.

tjedniorasac210423 min

Izgradnja sportske dvorane u Orašcu označava nastavak ulaganja u dugo zapostavljanu sportsku infrastrukturu, a koje je ova gradska uprava pokrenula donošenjem Strategije razvoja sporta i sportske infrastrukture do 2028. godine. Do sada su realizirani projekti nogometnog igrališta s umjetnom travom i dvorane za borilačke sportove u Gospinom polju, hangara za jedriličare u Orsanu, judo dvorane u Mokošici te je obnovljena zgrada gradskog bazena i ex-hotela Stadion. Vrijednost navedenih investicija dosegnula je 4,5 milijuna eura.

Samo u 2023. ukupna ulaganja u sport iznose 6.493.062,00 eura što čini 7,44 posto od ukupnog Proračuna Grada Dubrovnika.

POKRENUTA JAVNA NABAVA ZA UGRADNJU DIZALICA TOPLINE U ZGRADU BAZENA U GRUŽU

Grad Dubrovnik objavio je postupak javne nabave za izvođenje radova ugradnje sustava dizalica topline na bazenu u Gružu čijom ugradnjom će se ostvariti značajna ušteda na potrošnji energenata od više od 130 tisuća eura na godišnjoj razini. Rok za dostavu ponuda je 5. svibnja do 10 sati kada će biti i javno otvaranje zaprimljenih ponuda.

Projekt ukupne vrijednosti 1.457.557,37 eura, od čega bespovratna sredstva iznose 1.238.923,76 eura, uključuje rekonstrukciju strojarnice gradskog bazena. Stara fosilna tehnologija lož ulja zamijenit će se s modernim sustavom obnovljivih izvora energije s neprekidnim izvorom grijanja morskom vodom. Iskorištavanjem energije mora i tehnologijom dizalice topline za zagrijavanje vode u velikom i malom bazenu te zagrijavanje samog objekta moglo bi se na godišnjoj razini uštedjeti gotovo 100 posto ukupne godišnje potrošnje lož ulja, a procijenjeno smanjenje emitiranja CO2 nakon implementacije projekta je tisuću tona na godišnjoj razini.

Nositelj projekta „Ugradnja sustava dizalica topline s morskom vodom za potrebe Gradskog bazena u Dubrovniku“ je Grad Dubrovnik, dok su partneri DURA, Norveška uprava za vodne resurse i energiju te Energetski Institut Hrvoje Požar. Investicija je financirana u sklopu programa „Energija i klimatske promjene” te u okviru Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje 2014.-2021.

Prilikom prošlotjednog predstavljanja projekta ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić istaknuo je Grad Dubrovnik kao primjer dobre prakse za druge gradove i općine u realizaciji sličnih projekata.

ZAVRŠENA OBNOVA KROVIŠTA LUŽE

Radovi na obnovi krovišta i ugradnji izolacije, koje je Grad Dubrovnik izveo na objektu Luže, privedeni su kraju, čime je riješen problem prodora kiše i vlage, kao i pojava plavljenja unutar zgrade Kina Sloboda i Teatra Bursa te im je ujedno povećana energetska učinkovitost.

Energetska obnova zgrade podrazumijevala je radove na zamjeni pokrova kosog krova, sanaciju dijela ravnog krova i pročelja zgrade, sve po uzoru na izvorno stanje, a u cilju postizanja boljih koeficijenata prolaska topline kroz elemente ovojnice i uštedi potrebne energije za grijanje i hlađenje.

tjedniluza210423 min

Izvedeni su, između ostalog, i radovi sanacije belvedera i dimnjaka, popravak i zamjena vanjskih prozora i grilja, obrada zidova i stropova na mjestima oštećenja od prodora vlage, ugradnja horizontalne višedijelne ostakljene krovne stijene.

Grad Dubrovnik je projekt obnove uspješno prijavio na natječaj za neposredno sufinanciranje energetske obnove zgrada javne namjene sa svojstvom kulturnog dobra te je sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 784.807,85 kuna, odnosno 104.161,90 eura. Ukupna vrijednost radova, koje je izvodila tvrtka Građevinar Quelin d.d., iznosila je 2.363.575,00 kuna s PDV-om, odnosno 313.347,00 eura.

POSTAVLJENI RUKOHVATI U ULICAMA OD GALE I VLADIMIRA NAZORA

U sklopu godišnjeg programa komunalnog uređenja i opremanja gradskih ulica, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika, putem ugovornog izvođača, postavio je rukohvate u ulicama Od Gale i Vladimira Nazora na području Gradskog kotara Pile-Kono.

U Ulici od Gale, na dvije zasebne dionice, postavljeni su rukohvati u ukupnoj duljini od 70 metara, dok je u Ulici Vladimira Nazora, na lokaciji Pod Dubom, postavljena ograda u duljini 30 metara i rukohvat u duljini od 15 metara.

tjednirukohvati210423 min

Radovi postavljanja rukohvata izvedeni su u suradnji s GK Pile-Kono na traženje građana s tog područja, a sve u cilju kako bi se starijim i teže pokretljivim građanima omogućilo lakše i sigurnije kretanje. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.500 eura.

U narednom razdoblju planirano je postavljanje rukohvata u Lokrumskoj, u ulicama Augusta Cesarca, Topolskoj i Sustjepanskoj u Gružu te Velebitskoj ulici u Lapadu.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Saniran je pločnik u Vukovarskoj ulici dok se na cestama oko Grada saniraju udarne rupe. Uređen je i potporni zid poviše Banja. U strojarnicu gradskog bazena ugradit će se sustav dizalica topline s morskom vodom vrijedan 1,4 milijuna eura.

U VUKOVARSKOJ ULICI UREĐENO 100 METARA PLOČNIKA

Završeni su radovi na sanaciji nogostupa u Vukovarskoj ulici na dionici dugoj 110 metara od podnožja spojne ulice koja Vukovarsku povezuje s Ulicom dr. Ante Starčevića pa do semafora kod bazena u Gružu.

Radove je izveo ugovorni izvođač Tehnogradnja, a obuhvatili su uklanjanje postojećeg betonskog nogostupa, postavljanje novih rubnjaka, uređenje podloge i izvedbu novog nogostupa.

tjedni140423 2

Vrijednost radova izvedenih u sklopu programa investicijskog održavanja gradskih prometnica i javnih prometnih površina iznosi 15.590,73 eura s PDV-om.

UREĐEN POTPORNI ZID POVIŠE BANJA

Saniran je potporni zid u Ulici Frana Supila, iznad plaže Banje. Radovi su obuhvatili razgradnju oštećenog i izgradnju novog zida, koji je konstruktivno ojačan. Ogradni zid nanovo je ožbukan i vrhom su postavljene kamene poklopnice.

tjedni140423 1

Uz sami zid saniran je i nogostup čitavom dužinom te su otklonjene neravnine koje su u asfaltu nastale naginjanjem zida. Radove je izveo ugovorni izvođač Tehnogradnja, u okviru redovitog održavanja.

Ranije je provedena i sanacija oštećenog kamenog zida uz nogostup u istoj ulici.

U STROJARNICU GRADSKOG BAZENA UGRADIT ĆE SE SUSTAV DIZALICA TOPLINE S MORSKOM VODOM

Sustav dizalica topline s morskom vodom vrijedan 1,4 milijuna eura uskoro će se ugraditi u strojarnicu gradskog bazena, čime će se ostvariti značajna ušteda na potrošnji energenata od više od 130 tisuća eura na godišnjoj razini.

Projekt ukupne vrijednosti 1.457.557,37 eura, od čega bespovratna sredstva iznose 1.238.923,76 eura, danas je u zgradi gradskog bazena prezentirao gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković.

Investicijom je predviđena rekonstrukcija strojarnice gradskog bazena. Stara fosilna tehnologija lož ulja zamijenit će se s modernim sustavom obnovljivih izvora energije s neprekidnim izvorom grijanja morskom vodom. Iskorištavanjem energije mora i tehnologijom dizalice topline za zagrijavanje vode u velikom i malom bazenu te zagrijavanje samog objekta moglo bi se na godišnjoj razini uštedjeti gotovo 100 posto ukupne godišnje potrošnje lož ulja, a procijenjeno smanjenje emisije CO2 nakon implementacije projekta je tisuću tona na godišnjoj razini.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ima ulogu Upravitelja Programa ‘Energija i klimatske promjene’ , a ovom prigodom ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić istaknuo je Grad Dubrovnik kao primjer dobre prakse za druge gradove i općine u realizaciji sličnih projekata. Uputio je zahvalu zemljama darovateljicama i istaknuo značaj ovakvih programa i mehanizama financiranja. Naime, EGP financijski mehanizam pridonosi smanjenju društvenih i gospodarskih nejednakosti u Europi te istovremeno jačanju bilateralne suradnje između država darovateljica (Island, Lihtenštajn i Norveška) i država korisnica.

Predstavljanju projekta nazočili su i veleposlanica Islanda u Republici Hrvatskoj Kristín Aðalbjörg Árnadóttir, zamjenik ravnatelja Ministarstva nafte i energetike Kraljevine Norveške Øivind Johansen, programski direktor Norveške uprave za vodne resurse i energiju Bjørn Aulie, ravnateljica Nacionalne energetske uprave Islanda Halla Hrund Logadóttir, ravnatelj Energetskog instituta Hrvoje Požar Dražen Jakšić te ravnateljica Uprave za europsku teritorijalnu suradnju pri MRRFEU Stella Arneri.

Nositelj projekta „Ugradnja sustava dizalica topline s morskom vodom za potrebe Gradskog bazena u Dubrovniku“ je Grad Dubrovnik, dok projektne partnere čine Dubrovačka razvojna agencija DURA, Norveška uprava za vodne resurse i energiju te Energetski Institut Hrvoje Požar.

Procijenjeni početak samih radova na ugradnji sustava dizalica topline je lipnju ove godine nakon okončanja pokrenutog postupka javne nabave za odabir izvođača radova, a završetak projekta u je siječnju 2024. godine.

Investicija je financirana u sklopu programa „Energija i klimatske promjene” te u okviru Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) za razdoblje 2014.-2021.

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU VIŠESTAMBENIH ZGRADA

Javni Poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika za 2023. godinu.

Predmet ovog poziva jest javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Dubrovnika u sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu postojećih višestambenih zgrada, a sve u skladu s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030.godine.

Prihvatljivi prijavitelj u sklopu ovog poziva su upravitelji zgrada u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade, a ukoliko postoji više upravitelja jedinstvene arhitektonske cjeline, utoliko predstavnici suvlasnika opunomoćuju jednog upravitelja zgrade koji podnosi projektni prijedlog (punomoć ovjerena kod javnog bilježnika prilaže se projektnom prijedlogu).

Pravo na financiranje mogu ostvariti upravitelji višestambenih zgrada, kao korisnici sredstava u ime i na račun suvlasnika višestambenih zgrade koji u svojstvu krajnjih korisnika, ako udovoljavaju sljedećim uvjetima: da su registrirani za obavljanje poslova upravljanja stambenim zgradama i imaju sjedište na području Republike Hrvatske ukoliko se radi o upravitelju kao trgovačkom društvu ili obrtniku, da suvlasnici višestambene zgrade u svojstvu krajnjih korisnika ulažu sredstva za potrebe provedbe sufinanciranih projekata, ukoliko sklope ugovor s Gradom o zajedničkom ulaganju u energetsku obnovu višestambenih zgrada te da dostave potrebnu dokumentaciju sukladno ovom Javnom pozivu.

Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu višestambenih zgrada sufinancira se do 85% opravdanih troškova ukupne vrijednosti investicije.

Prijave se zaprimaju do isteka sredstava natječaja, a najkasnije do 31. prosinca 2023. godine. S obzirom da se iste rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, potrebno je na omotnici istaknut datum i sat zaprimanja.

USPJEŠNA DISPERZIJA TURISTA

Projekt Poštujmo Grad pokrenut od strane gradske uprave 2017. godine, kroz brojne mjere koje su težile zaokretu prema održivom turizmu, rezultirao je učinkovitom disperzijom posjetitelja i ublažavanjem negativnih učinaka prekomjernog turizma. Pokazuju to rezultati analize Sveučilišta u Dubrovniku „Analiza trendova posjeta staroj gradskoj jezgri Grada Dubrovnika temeljem podataka sustava Dubrovnik Visitor“ predstavljene javnosti u Studentskom domu, u prisutnosti gradonačelnika Grada Dubrovnika Mata Frankovića i njegovih suradnika, kao i brojnih turističkih dionika.
 
Naime, uspoređujući podatke iz 2022. s promatranim razdobljem od 2017. do 2019., uočena je disperzija posjetitelja na godišnjoj, mjesečnoj razini, kao i unutar dnevnih posjeta što je rezultiralo značajno manjim pritiskom na povijesnu jezgru u 2022., iako je ukupan broj posjetitelja bio veći.
 
Posebno su  zanimljivi podaci o smanjenom broj posjeta u tri vršna ljetna mjeseca dok broj posjetitelja raste u predsezoni, a najznačajnije povećanje vidi se u rujnu, čak 107 posto u 2022. u odnosu na isto razdoblje u 2017. - što iznosi 21 posto svih godišnjih posjeta.
 
Pritisak posjetitelja na povijesnu jezgru može se zabilježiti kao indeks ranjivosti destinacije u rasponu od 1 do 16, a ovom metodologijom također su utvrđeni pozitivni pomaci.
 
Ranjivost destinacije smanjuje se između ostaloga i boljom disperzijom unutar dnevnih posjeta - zabilježen je bolji raspored posjetitelja, kao i povećanje broja posjeta u popodnevnim i večernjim satima u razdoblju od srpnja do prosinca čime se uklanja rizik zagušenja prometa i omogućuje normalno odvijanje dnevnih aktivnosti lokalnog stanovništva.
 
Studija je pokazala kako je indeks ranjivosti u glavnim mjesecima sezone, koji je 2017. godine iznosio 7,8, u 2022. godini se smanjio gotovo za pola te iznosio 4,3. Takav ishod u konačnici je rezultirao i padom sveukupne ranjivosti povijesne jezgre na prekomjerne posjete, odnosno smanjivanjem izloženosti negativnim učincima prekomjernog turizma.
 
Studiju su danas predstavili njeni autori, predstavnici Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, prof. dr. sc. Nebojša Stojčić, prof.dr.sc Ivana Pavlić i izv.prof.dr.sc. Barbara Puh.
 
Ovakva analiza, osim što je pokazala konkretne pomakne mjera projekta Poštujmo Grad, podloga je za daljnje smjernice i mjere koje Grad Dubrovnik provodi u skladu s Planom upravljanja. Cilj svih dosadašnjih i planiranih aktivnosti je uspostava održivog turizma i time poboljšanje kvalitete života građana i doživljaja destinacija od strane posjetitelja, u čemu je Dubrovnik već prepoznat kao primjer dobre prakse.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u
Petak, 07 Travanj 2023 23:37

Ishođene dvije važne lokacijske dozvole

Grad Dubrovnik ishodio je lokacijsku dozvolu za izgradnju ceste s parkiralištem na Montovjerni. Dobivena je i lokacijska dozvola za pristupnu cestu budućem vrtiću u Komolcu. Proglašeni su najbolji sportaši za 2022. Umirovljenici su od Grada Dubrovnika dobili uskrsnicu.

IZDANA LOKACIJSKA DOZVOLA ZA PROMETNICU IZA KINESKOG ZIDA

Grad Dubrovnik ishodio je lokacijsku dozvolu za izgradnju javne prometnice s uzdužnim parkiralištem na predjelu gradskog naselja Montovjerna, iza zgrada „Kineski zid“. Nova prometnica kroz naselje rasteretit će promet tog dijela Montovjerne. Trasa je ucrtana u GUP Grada Dubrovnika.

Spojna jednosmjerna gradska prometnica povezat će ulice Mihajla Hamzića i kneza Branimira, čiji se kolnik i nogostup trenutačno koriste i za parkiranje i za dvosmjerno prometovanje vozila. Na taj način dobit će se kružni protok oko zgrada i dodatna parkirališna mjesta.

tjedni070423 1

Novoplanirana prometnica dužine je oko 630 metara, minimalne širine kolnika 3 i pol metra, s jednostranim nogostupom širine 1,6 metara i novih 33 parkirališnih mjesta, na predjelima gdje terenske prilike to dopuštaju.

Kroz trup prometnice položit će se potrebna komunalna infrastruktura - kolektor oborinske odvodnje, nova instalacija javne rasvjete i distributivna telekomunikacijska kanalizacija te vodoopskrbni cjevovod koji će služiti za transport sanitarne i požarne vode, čime se značajno doprinosi protupožarnoj sigurnosti cijelog područja.

Stručne gradske službe nakon ishođenja lokacijske dozvole pristupit će parcelaciji i izvlaštenju, što je preduvjet za podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole. Realizacijom ovog projekta značajno će se poboljšati promet ovog dijela grada.

ZA PROMETNI PRISTUP BUDUĆEM VRTIĆU U KOMOLCU ISHOĐENA LOAKCIJSKA DOZVOLA

Grad Dubrovnik je ishodio pravomoćnu lokacijsku dozvolu za rekonstrukciju i izmještanje postojeće nerazvrstane ceste u Komolcu, kako bi se otvorio prostor za izgradnju dječjeg vrtića.

Planiranom dvosmjernom prometnicom omogućit će se siguran i adekvatan pristup vrtiću, a u sklopu projekta izgradit će se i potrebni priključci na instalacije javne i komunalne infrastrukture, kao i sustav javne rasvjete.

U tijeku je izrada parcelacijskog elaborata, nakon čega će se pristupiti izvlaštenju, što je preduvjet za podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole.

Objekt vrtića na tri etaže u potpunosti je osmišljen prema pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe. Prema idejnom rješenju arhitektonskog studija TLO d.o.o., predviđeni su unutarnji i vanjski kapaciteti za smještaj četiri jasličke i šest vrtićkih grupa te jednom grupom za integraciju djece s poteškoćama u razvoju, a zgrada će biti opremljena svim potrebnim sadržajima za adekvatan odgoj i razvoj.

Također, planirana je i izgradnja višenamjenske dvorane u prizemlju objekta gdje će se organizirati razni oblici tjelesne nastave i zdravstvene kulture, stvaralačke igre i priredbe. Osim dvorane i jedinice za boravak djece, u prizemlju će se nalaziti uredski i pomoćni prostori za osoblje te kuhinjski pogon.

Vanjski prostori koji su dio idejnog rješenja poput igrališta moraju biti ograđeni i sigurni, sadržavati pritom zelene površine, te osunčane i hladovite prostore za igru. Osim igrališta, od vanjskih prostora planira se izgradnja pristupnih puteva, slobodnih površina, gospodarskog dvorišta te parkirališta. Idejno rješenje obuhvatilo je i cjelovito krajobrazno i hortikulturno uređenje.

Podsjetimo, Grad Dubrovnik je u posljednjih šest godina u dječje vrtiće i osnovne škole ukupno uložio više od 200 milijuna kuna te otvorio više od 280 novih mjesta u gradskim vrtićima. Vrtić ‘Palčica’ dograđen je dodatnom zgradom, a u vrtiću ‘Mala kuća’ izvršena je adaptacija postojeće zgrade te je otvoren novi dio vrtića u Zatonu. Među planiranim investicijama, uz Komolac ističe se dogradnja i nadogradnja vrtića Pčelica, za koju je već ishođena građevinska dozvola. Uz kontinuirani infrastrukturni razvoj, prioritet u ovom segmentu je i ostvarenje pedagoškog standarda svakog vrtića i stvaranje uvjeta koji će omogućiti svakom djetetu brz i efikasan upis u vrtić ili jaslice.

STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM GRADA DUBROVNIKA UPUĆENA U JAVNO SAVJETOVANJE

Strategija upravljanja imovinom Grada Dubrovnika za razdoblje 2023.-2029. upućena je na javno savjetovanje koje će ostati otvoreno do 3. svibnja 2023. godine te će u tom roku svi zainteresirani moći dati svoje prijedloge i sugestije na tekst Strategije.

Strategijom upravljanja imovinom definiraju se dugoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom pritom uzimajući u obzir gospodarske i razvojne interese Grada. Na temelju iste Grad Dubrovnik će donositi godišnje planove upravljanja i raspolaganja imovinom, koji će detaljno razrađivati utvrđene ciljeve i mjere za ispunjenje tih ciljeva.

Strategija upravljanja imovinom Grada Dubrovnika usklađena je i s Planom upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a, kao temeljnim strateškim dokumentom za sve daljnje planove, odluke i strateške dokumente kojima će se uređivati život na području povijesne jezgre.

Svi prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju, a konačna verzija Strategije proslijedit će se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Tekst Strategije i obrazac za sudjelovanje u javnom savjetovanju dostupni su na webu Grada Dubrovnika – https://www.dubrovnik.hr/vijesti/javno-savjetovanje-strategija-upravljanja-imovinom-grada-dubrovnika-za-razdoblje-2023-2029-16722

PREDSTAVLJENA PRVA BRODICA ZA HITNE INTERVENCIJE NA MORU I OTOCIMA

Prva brza brodica za hitne intervencije, nabavljena u sklopu projekta „Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti na otocima uspostavom hitne pomorske medicinske službe“ za potrebe Dubrovačko-neretvanske županije predana je Lučkoj kapetaniji Dubrovnik. Prezentaciji je nazočio i gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković, uz ravnateljicu Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maju Grba-Bujević, župana Nikolu Dobroslavića, ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu DNŽ Luku Lulića te lučkog kapetana Mata Kekeza.

Brodica je duga oko 15 metara i postiže maksimalnu brzinu od 35 čvorova u roku od pet minuta od pokretanja pogonskih strojeva. Izgrađene od aluminijske legure, a moći će ploviti i u najtežim uvjetima na moru, poput olujnog nevremena s valovima do šest metara.

tjedni070423 2

Gradonačelnik Franković u prigodi je istaknuo kako se radi o hvalevrijednoj investiciji, vrijednoj više od milijun eura, koja je dodatak širokom spektru usluga koje Zavod nudi.

- Moramo se prisjetiti kako smo dobili stalnu helikoptersku službu na području Dubrovačko-neretvanske županije čime ispunjavamo zlatni sat. Brze intervencije su iznimno važne. Važno je istaknuti kako Dubrovnik kao turističko središte sa svojim otocima posjećuje ogroman broj ljudi i iznimno je važno to da svi naši posjetitelji vide zdravstvenu sigurnost koju pružamo kao grad odnosno županija. - rekao je Franković.

Zahvalio se pritom Vladi Republike Hrvatske na čelu s premijerom Andrejem Plenkovićem na ustupanju prve brodice upravo dubrovačkom području.

Brodica je u potpunosti opremljena medicinskom opremom i uređajima za siguran prijevoz hitnih pacijenata. Medicinski dio posade osiguravaju zavodi za hitnu medicinu jedinica područne samouprave za područje u kojem se brodica nalazi, a Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, odnosno Lučke kapetanije, osiguravaju nemedicinski dio posade.
Grba-Bujević je istaknula činjenicu da je projektom objedinjeno sve što spada pod pomorsku medicinu, a to su spašavanje na moru, intervencije na moru i hitni medicinski prijevoz.

Ravnatelj Lulić osvrnuo se na performanse broda koji su, kako je rekao, zaista vrhunske i rijetko viđene.

- On je neophodan za naš kvalitetan rad, za ostvarenje medicinskih standarda zlatnog sata. Brod je potpuno medicinski opremljen, baš kao i naša vozila. Stanovništvo otoka sada može mirno spavati jer ovaj brod može i po najgorim vremenskim uvjetima obaviti svoju zadaću, a da se zadrži sigurnost za pacijenta, posadu i naš medicinski tim. - izjavio je Lulić.

Događaj je organiziran u sklopu projekta „Uspostava hitne pomorske medicinske službe“ koji je sufinanciran sredstvima Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Europske Unije u suradnji s Ministarstvom mora, pomorstva i infrastrukture i Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu.

PROGLAŠENI NAJBOLJI SPORTAŠI U 2022.

Svečanost proglašenja najboljih dubrovačkih sportaša u 2022. godini održana je u Studentskom Domu Dubrovnik, gdje su nagrade najboljima u ime Grada Dubrovnika dodijelili predsjednik Gradskog vijeća Marko Potrebica i zamjenica gradonačelnika Jelka Tepšić.

Predsjednik Gradskog vijeća Marko Potrebica u svom govoru je uputio čestitke sportašima na svim uspjesima u protekloj godini te roditeljima, trenerima i svim djelatnicima u klubovima koji predano rade, naglasivši da će Grad Dubrovnik nastaviti ulagati u sportsku infrastrukturu.

tjedni070423 3

- Ove godine ukupno u proračunu Grada Dubrovnika izdavanje za sport sa svim stavkama iznosi šest i pol milijuna eura. Od toga, putem Dubrovačkog saveza sportova za vaše aktivnosti namijenili smo dva milijuna eura. U 2023. godini imamo velike planove za sportsku infrastrukturu, a jedan od najvažnijih prioriteta je nova sportska dvorana u Gospinom polju za koju ćemo početkom lipnja dobiti građevinsku dozvolu, dok ćemo postojeću dvoranu prijaviti na europske fondove za energetsku obnovu kako bi ta dvorana bila dostojna – istaknuo je predsjednik Gradskog vijeća Marko Potrebica, dodajući da su započete aktivnosti oko izgradnje školske sportske dvorane u Orašcu.

Drugu godinu za redom najuspješnijom sportašicom u 2022. godini proglašena je Petrunjela Pavić iz Judo kluba Dubrovnik, zahvaljujući uspjesima koje je ostvarila postavši mlađe seniorska prvakinja Europe u kategoriji do 78 kilograma te osvojivši po jednu brončanu medalju na Mediteranskim igrama u kategoriji do 78 kilograma, na European Openu u Sarajevu te na European Openu u Pragu. Njezin trener Mateo Semiz proglašen je najboljim trenerom, također drugu godinu za redom.

Loren Fatović, kao osvajač brončane medalje u Regionalnoj ligi i četvrtfinalist završnog turnira europske Lige prvaka s Jugašima te četvrti na Svjetskom prvenstvu i zlatni na Europskom prvenstvu s hrvatskom reprezentacijom, proglašen je najuspješnijim sportašem. Vaterpolski klub Jug Adriatic osiguranje proglašeni su najuspješnijom momčadi, dok je najuspješnija ženska ekipa Ženski košarkaški klub Ragusa, prvakinje Hrvatske i polufinalistice Kupa Ružica Meglaj Rimac. Marinko Matulović je dobitnik Nagrade za životno djelo Dubrovačkog saveza sportova.

GRAD DUBROVNIK ISPLATIO USKRSNICE UMIROVLJENICIMA

Grad Dubrovnik isplatio je ukupno 36 tisuća eura dubrovačkim umirovljenicima, kao dodatak na mirovine uoči Uskrsa. Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Dubrovnika i Mjerama socijalnog programa za 2023. godinu dodatak je isplaćen za 817 korisnika, koji sa svim dodatcima imaju mjesečna primanja u rasponu od 265,58 do 331,81 eura.

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, Grad Dubrovnik umirovljenicima koji primaju mirovine od 265,58 do 291,99 eura dva puta godišnje (Uskrs i Božić) isplaćuje iznos od 53,09 eura, a onim umirovljenicima čije mirovine iznose od 292,12 do 331,81 eura isplaćuje se 39,82 eura. Novom Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Dubrovnika povećan je, krajem prošle godine, iznos ovog dodatka, kao i cenzus za njegovo ostvarivanje.

Ove je godine broj korisnika u odnosu na prošlu godinu značajno smanjen jer je revizijom popis reduciran, a osim toga je i HZMO od početka godine uveo novosti u obračunavanju mirovina za umirovljenike, što je također smanjilo broj korisnika.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Prema prijedlogu stanara, Grad Dubrovnik započeo je s uređenjem dijela Ulice žrtava s Dakse. Kroz model Dubrovačke stanogradnje gradonačelnik Mato Franković dodijelo je mladim obiteljima ključeve stanova u Mokošici. Četiri preostala stana bit će dodijeljena OB Dubrovnik, dubrovačkom Domu zdravlja i Domu Maslina.

ULICA ŽRTAVA S DAKSE UREĐUJE SE PREMA PRIJEDLOZIMA STANARA

Nakon što su se stanovnici dijela Ulice žrtava s Dakse dogovorili s gradonačelnikom Matom Frankoviće, započelo je uređenje njihova dijela Ulice.

Očekivano trajanje radova je sedam do osam dana, a u sklopu istih će se ukloniti postojeći asfaltni zastor, koji je u jako lošem stanju, te će se nakon potrebnog tamponiranja dio Ulice presvući novim slojem asfalta.

Uz cestu će se postaviti betonski rubnjaci i javna rasvjeta te osvijetlili dosad neosvijetljeni dio ulice.

tjedni310323zrtavasdakse min

Izvođač radova je Tehnogradnja d.o.o., ugovorni izvođač na održavanju nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina na području Grada Dubrovnika.

Dio Ulice žrtava s Dakse i dalje će ostati pješačka zona uz iznimku prolaska automobila stanara koji imaju osiguran parking na svojim parcelama, a parkiranje vozila u Ulici neće biti dozvoljeno.

GRADONAČELNIK DUBROVAČKIM OBITELJIMA DODIJELIO KLJUČEVE STANOVA U MOKOŠICI

Gradonačelnik Mato Franković uručio je u Gradskoj vijećnici ključeve sugrađanima koji su ostvarili pravo na korištenje gradskog stana u Mokošici i to prema jedinstvenom modelu ''Dubrovačke stanogradnje''. Ukupno 21 obitelj ostvarila je pravo na najam gradskog stana temeljem Drugog javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji.

- Grad Dubrovnik je prvi grad u Hrvatskoj koji je osmislio vlastiti model stanogradnje, proveo ga od početka do kraja i na potpuno transparentan način dodijelio stanove svojim mladim sugrađanima. Vas koji ste danas ovdje nitko neće moći prozvati da ste stan dobili mimo pravila jer je sve bilo javno, transparentno i na to sam u konačnici ponosan.- kazao je gradonačelnik Franković.

tjedni310323 stanovi min

Inače, po istom modelu je prošle godine dodijeljeno 17 stanova te je ukupno 38 dubrovačkih obitelji ostvarilo pravo na najam stana.

- Svi vi ostat ćete živjeti u našem gradu. Jer da nije tako možda biste potražili sreću u nekoj drugoj općini ili nekoj drugoj državi. Zato je važno da ovaj projekt nastavimo i dalje, ovaj put uz veliku pomoć Republike Hrvatske. Imamo u pripremi projekt za 50 stanova u Solitudu i vjerujemo da ćemo uz pomoć Vlade nastaviti graditi stanove i dodjeljivati ih mladima.- rekao je gradonačelnik Franković te najavio skori sastanak s resornim ministrima po pitanju nastavka stanogradnje na području Grada Dubrovnika.

Podsjetio je i da je Grad kupio veliko zemljište na Pobrežju, gdje se trenutačno radi izmjena prostorno-planske dokumentacije, a mladim sugrađanima dodjeljivat će se za izgradnju tipskih obiteljskih kuća te tako stvoriti preduvjete za njihov ostanak u gradu.

Gradonačelnik je ujedno pojasnio kako će četiri jednosobna stana u zgradama u Mokošici, preostala nakon dva kruga javnih poziva, biti dodijeljena za liječnike Doma zdravlja Dubrovnik, Zavoda za hitnu medicinu i Opće bolnice Dubrovnik te za potrebe Doma Maslina.

PREDSTAVNICI GRADSKIH KOTARA IZABRANI U IZVRŠNI ODBOR UPRAVLJAČKE KOMISIJE PLANA UPRAVLJANJA

Zbog izmijenjenog sastava novokonstituiranih vijeća gradskih kotara, nakon provedenih kotarskih izbora krajem 2022., bilo je potrebno ponovno provesti postupak izbora predstavnika gradskih kotara u Izvršni odbor Upravljačke komisije Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom“.

Nakon održanih radionica te provedenih glasovanja, novoizabrani predstavnici na razdoblje od naredne četiri godine su Katarina Doršner za Gradski kotar Pile kono. Za kotare Gruž, Lapad i Montovjerna ponovno je izabrana Marijana Manenica. Za GK Grad ponovno je izabrana Mara Kolić Pustić te Đani Banovac za GK Ploče.

Ciklus radionica proveo je Zavod za obnovu Dubrovnika, kao glavni koordinator za provedbu Plana upravljanja, u suradnji s Dubrovačkom razvojnom agencijom DURA. Na prijedlog Gradonačelnika, izabrane kandidate iz novokonstituiranih gradskih kotareva u Izvršni odbor Upravljačke komisije Plana upravljanja imenovat će Gradsko vijeće.

Odluka o usvajanju Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom“ donesena je u Dubrovniku 29. ožujka 2021. Osnovna zadaća Izvršnog odbora, koji zajedno s Upravnim odborom čini Upravljačku komisiju, je briga o neposrednoj primjeni Plana upravljanja i osiguravanje koordinacije svih dionika uključenih u njegovu provedbu.

KROZ PROJEKT MODERNIZACIJE JAVNE RASVJETE DOSAD IZMJENJENO 1 300 SVJETILJKI

Montažom prvih energetski učinkovitih svjetiljki u Ulici Iva Dulčića sredinom veljače započeli su radovi na cjelovitoj modernizaciji i rekonstrukciji sustava javne rasvjete na čitavom gradskom području, a zaključno s 26. ožujka u preko 50 ulica montirano je ukupno 1 300 novih svjetiljki, što je više od jedne trećine ukupnog broja svjetiljki koje će se postaviti u okviru ove investicije.

tjedni310323rasvjeta min

Postavljanje nove rasvjete u cijelosti je provedeno u Ulici dr. Andrije Hebranga, Zagrebačkoj, Ulici Petra Krešimira IV, Ćira Carića, Ivana Meštrovića, Ivana Zajca, Iva Dulčića, Miljenka Bratoša, Vatroslava Lisinskog, na Liechtensteinovu putu, Obali pape Ivana Pavla II., na petlji na Ilijinoj glavici, na potezu od Batahovine, preko Sustjepana, Čajkovića, Komolca i Rožata do Mokošice te u Vinogradarskoj ulici i ulici Od Izvora u Novoj Mokošici.

Nove energetski učinkovite i ekološki prihvatljive LED svjetiljke dosad su postavljene i u još četrdesetak ulica na užem gradskom području, od kojih se veliki dio odnosi na manje i poprečne ulice te one izvan glavnih prometnih pravaca.

OBNAVLJAJU SE SKALINI U VELEBITSKOJ ULICI

U sklopu programa održavanja nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina na području Grada Dubrovnika u tijeku su radovi na obnovi Velebitske ulice na Babinu kuku koje provodi Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu putem ugovornog izvođača.

tjedni310323velebitska min

U ulici za pješački promet koja povezuje Primorsku i Mostarsku ulicu obnavljaju se oštećeni i na mjestima propali skalini na potezu od oko 50 metara. Prilikom obnove skalina, njihova konstrukcija ojačava se postavljanjem armature i dodatnog betonskog sloja na površini.

Radove izvodi ugovorni izvođač Tehnogradnja.

JAVNA NABAVA ZA IZGRADNJU PRIVREMENOG AZILA ZA ŽIVOTINJE

U okviru postupka javne nabave, objavljeno je javno savjetovanje za izgradnju privremenog azila za životinje.

Paralelno s navedenim postupkom započelo je čišćenje i priprema terena do područja budućeg privremenog azila. Trošak pripremnih radova iznosi 50 tisuća kuna, dok u okviru postupka javne nabave procijenjena vrijednost radova na privremenom azilu za životinje iznosi 265.445,00 eura bez PDV-a.

Predviđeni rok za izvođenje radova, nakon okončanog postupka nabave i uvođenja izvođača u posao je 90 dana.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Gradsko je vijeće usvojilo program povećanja energetske učinkovitosti višestambenih zgrada na području Dubrovnika. Crijevićeva ulica dobila je novi vodoopskrbni sustav. Senkićevo na Lopudu uredit će se u novi društveni centar. Gradonačelnik Mato Franković obišao je radove na izgradnji groblja Dubac.

GRADSKO VIJEĆE USVOJILO PROGRAM POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI VIŠESTAMBENIH ZGRADA

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika jednoglasno je prihvatilo Prijedlog programa povećanja energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Dubrovnika.

Pročelnica Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Zrinka Raguž istaknula je kako je od 2018. došlo do promjena unutar europske i nacionalne zakonske regulative te da su poduzete potrebne prilagodbe i izmjena Programa, a sve sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti.

- Program je usklađen s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine. Programom imamo za cilj potaknuti suvlasnike višestambenih zgrada da ulažu u izradu projekata energetske učinkovitosti i da ih prijavljuju na natječaje resornog ministarstva. Na osnovu ovog Programa raspisat će se Javni poziv i zaprimat će se prijave za sufinanciranje projektne dokumentacije. - rekla je pročelnica Raguž, dodavši kako je Grad još od 2018. sufinancirao izradu projektne dokumentacije za 33 zgrade u iznosu od milijun kuna kao i radove na obnovi zgrade na Batali u iznosu od 200 000 kuna.
Strateški cilj je ušteda električne i toplinske energije, smanjenje troškova za energiju, povećanje ugodnosti boravka i rada u zgradama, poticanje poboljšanja energetske učinkovitosti u postojećim višestambenim zgradama te ocjena njihovog učinka.

Grad Dubrovnik kontinuirano razvija projekte energetske učinkovitosti sukladno Akcijskom planu energetske učinkovitosti iz prosinca 2022. kojim je utvrđena trogodišnja provedbena politika za poboljšanje energetske učinkovitosti na gradskom području. Trenutno je u pripremi i javni poziv za sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije te nabave, instaliranja i ugradnje opreme za fotonaponske sunčeve module za proizvodnju električne energije za kućanstva, za što je u Proračunu za 2023. planiran iznos od 199.084 eura.

GRADONAČELNIK OBIŠAO RADOVE NA IZGRADNJI GROBLJA DUBAC

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković sa suradnicima obišao je gradilište groblja Dubac s načelnikom Općine Župa dubrovačka Silviom Nardellijem i direktorom Groblja Dubac Đurom Lonzom. U tijeku su radovi na 2. etapi projekta koja obuhvaća izgradnju samih ukopnih mjesta i objekata u obuhvata groblja.

dubac tjedni 240323

Prethodno su završeni radovi na 1. etapi, odnosno izgradnji jednokilometarske dvotračne ceste sa svom potrebnom infrastrukturom uključuje dva velika parkirališta s 200 mjesta, nogostup, skaline, ograde, javnu rasvjetu i elemente hortikulturnog uređenja. Za taj dio projekta ishođena je uporabna dozvola, izvijestio je direktor Groblja Dubac Đuro Lonza gradonačelnika Frankovića i načelnika Nardellija.

Trenutno su na katoličkom groblju prodana gotovo sva grobna mjesta, osim grobnica u zidu, dok na muslimanskom, pravoslavnom i groblju bez obilježja ima još slobodnih mjesta. Ukupno je na cijelom obuhvatu moguće smjestiti 3.550 grobnih mjesta, što će se kako je ranije i najavljeno sukladno potrebama i zahtjevima dograđivati u narednim razdobljima. Naime, zbog dodatne potražnje pokrenut je postupak projektiranja novih grobnih polja na katoličkom groblju, što se očekuje sljedeće godine, a broj će ovisiti o interesu građana.

U POVIJESNOJ JEZGRI REKONSTRUIRANO JOŠ 100 METARA VODOOPSKRBE MREŽE

Crijevićeva ulica dobila je novi vodoopskrbni cjevovod koji će značajno poboljšati uvjete vodoopskrbe u tom dijelu povijesne jezgre Dubrovnika. Umjesto dotrajale cijevi stare preko pola stoljeća djelatnici Vodovoda postavili su nešto više od 100 metara nove cijevi većeg promjera.

- Ova investicija značajno će utjecati na kvalitetu opskrbe pitkom vodom tamošnjih stanovnika jer smo ujedno i spojili ovaj cjevovod s cjevovodom u Ulici Dinka Ranjine. Time smo stvorili svojevrsni prsten koji nam omogućuje alternativni pravac opskrbe cijelog područja u slučaju kvara na mreži. - rekao je predsjednik Uprave Vodovoda Dubrovnik Lukša Matušić.

crijeviceva tjedni 240323

Radovi su nastavak napora Vodovoda da se modernizira cjelokupna vodoopskrbna mreža unutar zidina, što je proces koji se konstantno odvija.

- Opskrba pitkom vodom povijesne jezgre i rekonstrukcija tamošnje mreže iznimno je zahtjevan proces u kojem uz Vodovod sudjeluje i niz javnih tijela, uključujući i konzervatore. Stoga se svaka rekonstrukcija detaljno planira, kako bi je izveli na najbolji mogući način, ali i osigurali njenu dugovječnost. Tako već sad planiramo nekoliko budućih rekonstrukcija koje nam je želja pokrenuti nakon sezone. - zaključio je Matušić.

Investicija, koja je obuhvaćala i rekonstrukciju priključaka te vraćanje površine u prvobitno stanje, bila je vrijedna nešto više od 56 tisuća eura s PDV-om, a Vodovod je financirao iz vlastitih sredstava.

UREĐUJE SE SENKIĆEVO, NOVI DRUŠTVENI PROSTOR ZA STANOVNIKE LOPUDA

Grad Dubrovnik u suradnji s JVP Dubrovački vatrogasci, DVD-om Lopud te na inicijativu Mjesnog odbora Lopud provodi čišćenje posjeda Senkićevo na otoku Lopudu, što je prvi korak prema budućoj valorizaciji ovog vrijednog prostora i njegovom pretvaranju u objekt društvene namjene.

senkicevo tjedni 240323

Nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika sastoji se od objekta i pripadajućeg zemljišta s parkom. Nakon čišćenja i uređenja prostora, najavio je gradonačelnik Mato Franković na sjednici Gradskog vijeća, Grad Dubrovnik navedeni prostor planira obnoviti i adaptirati u objekt javne namjene, a prema iskazanim potrebama stanovnika Lopuda za takvim sadržajima.

Nakon završenog čišćenja, nadležne službe Grada Dubrovnika obići će posjed te pokrenuti izradu projektne dokumentacije i poduzeti sve daljnje potrebne korake kako bi se ovaj prostor priveo svrsi na zadovoljstvo Lopuđana.

ZAVRŠENI RADOVI NA SANACIJI DIJELA CESTE OD PETROVA SELA DO MOKOŠICE

Završeni su radovi na sanaciji dijela prometnice od Petrova sela do Mokošice. Uređeno je oko 140 metara ceste, a radovi su obuhvatili uklanjanje oštećenog asfaltnog zastora, iskop zemljanog materijala, ugradnju kamenog nasipa, tamponiranje i u konačnici izradu novog sloja asfaltnog zastora.

petrovo selo 240323

Naime, zbog trase ceste izvedene na nepovoljnom terenu, velike oborine i procjeđivanje podzemnih voda doveli su do slijeganja i klizanja kako okolnog terena, tako i same prometnice. Sanacijom oštećene dionice podignuta je razina sigurnosti svih sudionika u prometu.

Vrijednost investicije je 24 tisuće eura, a radove je izveo ugovorni izvođač radova na održavanju nerazvrstanih cesta tvrtka Tehnogradnja.

IZVRŠEN PRVI KORAK U SPAJANJU UTD RAGUSE I TUP-a

Gradsko vijeće je jednoglasno usvojilo Odluku o davanju suglasnosti društvu UTD Ragusa d.d. za pripajanje društva ELEKTROCARBON-ESOP d.o.o. za usluge, čime je napravljen prvi korak u integraciji društava TUP i UTD Ragusa.

Radi pojednostavljenja samog postupka pripajanja društva TUP društvu UTD Ragusa bilo je potrebno najprije provesti pripajanje društva Elektrocarbon-ESOP d.o.o., osnovanog od strane malih dioničara TUP-a. Ovim postupkom UTD Ragusa d.d. držat će 96,59 posto dionica TUP-a.

Gradonačelnik Mato Franković rekao kako će se do kraja godine provesti i spajanje društava UTD Ragusa i TUP, što je konačni cilj koji će dovesti do lakšeg i ekonomičnijeg upravljanja pod jednim društvom u vlasništvu Grada Dubrovnika te do financijskog i poslovnog osnaživanja društva.

Stjecanje vlasništva nad kompleksom TUP-a posredstvom društva UTD Ragusa povijesno je važna odluka ove gradske uprave za budući urbani razvoj Gruža, ali i cijekoga grada.

STRATEGIJA ZAŠTITE KULTURNE BAŠTINE I PROCES OBNOVE DUBROVNIKA NAKON DOMOVINSKOG RATA PREDSTAVLJENI U VILNIUSU

Ravnateljica Zavoda za obnovu Dubrovnika Mihaela Skurić sudjelovala je na radnom sastanku Generalnog tajništva i Regionalnog tajništva Centralne i Istočne Europe CEER i Organizacije gradova svjetske baštine koji se održao u glavnom gradu Litve, Vilniusu.

Radni sastanak obuhvatio je i stručnu panel raspravu na temu razvoja Akcijskog plana za Program odgovora u kriznim situacijama, gdje je ravnateljica Mihaela Skurić kroz prezentaciju “Dubrovnik’s Old City: The Destruction of a World Heritage Cultural Site” svim sudionicima prenijela i pobliže predočila iskustva Dubrovnika u zaštiti i očuvanju kulturno-spomeničke baštine za vrijeme Domovinskog rata, ali i segmente cjelovite obnove koja je uslijedila nakon ratnih razaranja.

Dotaknula se najvažnijih poduzetih mjera u kontekstu revitalizacije i obnove mnogobrojne infrastrukture, angažiranosti brojnih nacionalnih i lokalnih dionika i stručnjaka koji su doprinijeli u čitavom dugotrajnom procesu obnove grada, njegova razvoja i boljitka. Istaknula je važnost brzog odgovora međunarodne zajednice, kasnije formaliziranog kroz UNESCO Akcijski plan.

Panel rasprave kao i radni sastanak usmjereni su na proaktivno djelovanje, promišljanja i postavljanja temelja za sustavno djelovanja kada je riječ o mogućim nenadanim situacija poput prirodnih katastrofa i oružanih sukoba. Razmatrali su se odgovori i ideje prevencija i reakcija u cilju očuvanja materijalne i nematerijalne baštine.

Poseban fokus izlagača stavljen je na pomoć zemljama poput Ukrajine i Sirije, opsege nastalih štete u navedenim državama te razmatranja u pogledu uključivanja programa potpore unutar Organizacije gradova svjetske baštine i smjernica koje bi osigurale očuvanje i zaštitu ugrožene kulturne baštine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA MARKO POTREBICA S UČENICIMA DUBROVAČKE PRIVATNE GIMNAZIJE

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika Marko Potrebica održao je u Gradskoj vijećnici predavanje učenicima Dubrovačke privatne gimnazije u okviru njihove terenske nastave iz predmeta sociologije, politike i gospodarstva te im približio rad Gradskog vijeća i gradske uprave.

gimnazijalci potrebica tjedni 240323

Upoznao ih je s procesom donošenja odluka na razini Grada Dubrovnika i provođenja gradskog proračuna te dao uvod u organizaciju jedinica lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj, procese odabira zastupničkih tijela i izbor dužnosnika.

Učenici su aktivno sudjelovali u predavanju te kroz razgovor s predsjednikom Gradskog vijeća Potrebicom iznosili svoja stajališta i stečena znanja.

U pratnji profesora i ravnatelja škole učenici su potom obišli i druge gradske ustanove te sudjelovali na na probi Dubrovačkog simfonijskog orkestra.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

S članovima vijeća gradskih kotara Grad, Pile – Kono i Ploče iza Grada gradonačelnik Mato Franković razgovorao je o uspostavljanju zone posebnog prometnog režima dok je nadolazeća turistička sezona bila tema sastanka gradonačelnika s ugostiteljima. Završeni su radovi na izmjeni asfaltnog sloja u Ulici dr. Vladka Mačeka u Čokolinu.

GRADONAČELNIK S PREDSTAVNICIMA GRADSKIH KOTARA RAZGOVARAO O PROMETOVANJU U ZONI OKO GRADA

Uspostavljanje zone posebnog prometnog režima bila je tema sastanka gradonačelnika Mata Frankovića s članovima vijeća gradskih kotara Grad, Pile - Kono i Ploče iza Grada.

Gradonačelnik je istaknuo kako je glavni fokus nacrta Odluke upravo na potrebama građana i kvaliteti života, a intencija Grada Dubrovnika je uvođenjem posebnog prometnog režima na trajno održiv način riješiti probleme prevelikog prometnog opterećenja u zoni oko povijesne jezgre.

Predstavnici kotara podržali su intenciju Grada za smanjenjem prometovanja u zoni oko povijesne jezgre s naglaskom kako isto mora biti dostupno svim građanima Dubrovnika. Ovom prilikom predstavnici kotara iznijeli su cijeli niz prijedloga vezanih uz samu odluku, a koji će kroz proces javnog savjetovanja također biti obrađeni.

Na sastanku je usuglašeno kako će nakon javnog savjetovanja te izrade konačnog prijedloga Odluke ista još jedanput biti prezentirana vijećima gradskih kotara Grad, Pile-Kono i Ploče iza Grada.

Grad Dubrovnik ističe važnost sudjelovanja građana u procesu javnog savjetovanja te još jednom poziva sve građane kao i gospodarske subjekte s gradskog područja, da se uključe u javno savjetovanje o Prijedlogu Odluke o uvjetima ulaza, prometovanja i izlaza vozila iz zone prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni Grada Dubrovnika, a kako bi Odluka po donošenju bila što kvalitetnija i sveobuhvatnija te u konačnici životnija. Javno savjetovanje otvoreno je do 25. ožujka.

GRADONAČELNIK FRANKOVIĆ SE SASTAO S UGOSTITELJIMA

S predstavnicima ugostitelja gradonačelnik Mato Franković razgovarao je o pripremama za nadolazeću turističku sezonu. Istaknuo da nakon sezone 2022., koja je donijela gospodarski opravak, svi pokazatelji upućuju kako nam predstoji jedna kvalitetna i dobra turistička sezona u kojoj će Dubrovnik biti zračno povezan s preko 75 međunarodnih destinacija.

Govoreći o nadolazećoj turističkoj sezoni upozorio je da će nadležna tijela i službe Grada Dubrovnika provoditi beskompromisni nadzor razine buke na javnim površinama, a u kontekstu Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, kojom je Komunalnom redarstvu dodijeljen nadzor nad provedbom odluke o zaštiti od buke na otvorenom prostoru u ugostiteljskim objektima. Podsjetio je kako je Grad Dubrovnik u sklopu provođenja Plana upravljanja još prošle godine započeo punu primjenu odluke o buci te će sustavno kontrolirati sve ugostiteljske objekte, posebno one u povijesnoj jezgri, a sve kako bi se kvaliteta života naših sugrađana, narušena reproduciranjem glazbe koja je glasnija od dopuštenih vrijednosti, povećala u odnosu na dosadašnje stanje.

Osim nadzora razine buke, komunalno redarstvo provodit će i pojačan nadzor korištenja javnih površina i pridržavanje zakupaca ugovora o zakupu javne površine.

Gradonačelnik Franković osvrnuo se i na Odluku o uspostavljanju zone posebnog prometnog režima, za koju je do 25. ožujka otvoreno javno savjetovanje, kazavši kako je cilj gradske uprave postići ravnotežu između svakodnevnog života i gospodarskih aktivnosti te potreba turističkog sektora uz zaštitu zaštićene kulturno-povijesne baštine. Rekao je da je temelj provođenja ove odluke oprema koja je već prethodno postavljena, implementirana i optimizirana, a u središtu koje je aplikacija Bus Web Shop.

Uz brojne ugostitelje, pretežno s područja stare gradske jezgre i kontaktne zone, sastanku su se odazvali i predstavnici strukovnih udruženja, uključujući predstavnike Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika Obrtničke komore Dubrovačko-neretvanske županije, Ceha ugostiteljsko turističkih djelatnosti pri Udruženju obrtnika Dubrovnik i Županijske komore Dubrovnik – Hrvatske gospodarske komore.

ZAVRŠENI RADOVI U ČOKOLINU

Završeni su radovi konstrukcijske sanacije asfaltnog kolnika Ulice dr. Vladka Mačeka u kojoj je napravljen i novi kružni tok te uređen nogostup u zoni kružnog raskrižja.

Gradonačelnik Mato Franković je prilikom obilaska izrazio zadovoljstvo učinjenim te je najavio da će Grad Dubrovnik do kraja godine provesti značajna ulaganja u uređenje prometnica na gradskom području. Istaknuo je kako je Ulica dr. Vladka Mačeka prva u nizu jer je kolnik dodatno stradao prilikom izgradnje OŠ Montovjerna i Studentskog doma kada je bio opterećen prometom kamiona i teških strojeva te se pri izradi novog asfaltnog zastora velika pažnja posvetila pripremnim radovima.

cokolinotjedni 170323

- Ovdje je riječ o sveobuhvatnoj konstrukcijskoj sanaciji kolnika, a ne tek presvlačenju novim asfaltom što će sigurno osigurati dugotrajnije korištenje.-naglasio je gradonačelnik, dodavši da će se na isti način raditi i ostale ulice obuhvaćene ovogodišnjim planom investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta na gradskom području.

Radovi u Ulici dr. Vladka Mačeka obuhvatili su rušenje postojećeg kružnog toka i izradu novog, uklanjanje cjelokupnog asfaltnog zastora uz uređenje podloge (tamponiranje) te izvedbu novog nosivo-habajućeg sloja asfaltnog zastora u kompletnoj širini i dužini ulice. Ukupno je asfaltirano oko 2.800 metara kvadratnih ulice, a u zoni kružnog toka izvedeno je 68 metara dužnih nogostupa od betonskih opločnika. Okvirna visina investicije je oko 95.000 eura bez PDV-a, odnosno 118.000,00 eura s PDV-om.

Na početku izvođenja radova napravljene su korekcije u planiranom projektu na traženje Gradskog kotara Montovjerna i građana s ovog područja. Naime, građani su zatražili su da se kružni tok izmjesti južnije, jer se ispred ugostiteljskog objekta na samom kolniku učestalo parkira velik broj motora što otežava prometovanje ovim područjem, kako vozila, tako i pješaka. Projekt je izmijenjen tako da je kružni tok premješten 75 cm prema jugu čime je proširen pješački koridor, a postiglo se protočnije i sigurnije prometovanje pješaka i vozila, uključujući i dostavna vozila.

SANIRANI SKALINI U ULICI UZ POSAT

Grad Dubrovnik nastavlja provoditi program održavanja pločnika i javnih površina na području povijesne jezgre i kontaktne zone. Tako su završeni radovi na obnovi oštećenja na skalinima u Ulici uz Posat.

uzposattjedni170323

Radovi su uključivali demontažu kamenog pločnika, iskop i uklanjanje podloge, nabavu dopremu i ugradnju nosivog sloja, polaganje kamenih ploča na pripremljenu podlogu te pravilno izrezivanje oštećenih rubova i izrada kamenih tašela. Osim skalina, sanirane su i oštećene kamene poklopnice na ogradi.

Radove je izveo ugovorni izvođač, tvrtka Građevinar Qeulin d.d., a investicija je vrijedna 13.517,60 eura uključujući PDV, odnosno 101.787,50 kuna.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u
Stranica 6 od 12