Prikazujem sadržaj po oznakama: tjedni pregled

Nakon što je u ugovorenom roku izrađen glavni projekt nove sportske multifunkcionalne dvorane, idući tjedan bit će predan zahtjev za pokretanje postupka ishođenja građevinske dozvole. Lkrum i Arboretum Trsteno bit će povezani hibridnim katamaranom. U Vukovarskoj ulici uređuje se nogostup. Isplaćene su potpore za podstanare

GLAVNI PROJEKT NOVE MULTIFUNKCIONALNE DVORANE U GOSPINU POLJU ZAVRŠEN U PLANIRANOM ROKU

Glavni projekt nove sportske multifunkcionalne dvorane u GospinU polju izrađen je u ugovorenom roku, a zahtjev za pokretanje postupka ishođenja građevinske dozvole bit će predan idućeg tjedna.

Ugovor za izradu glavnog projekta dvorane koja će ugostiti Svjetsko rukometno prvenstvo 2025. i riješiti problem dvoranskog sporta u Dubrovniku za narednih 50 godina, podsjetimo, potpisan je u prosincu prošle godine s odabranim izrađivačem, tvrtkom KAP4 d.o.o. iz Zagreba. Izradu glavnog projekta prati izrada izvedbenog projekta s troškovnikom, a sve sukladno ugovoru ukupne vrijednosti 3.681.250,00 kuna s PDV-om.

tjedni100323 2

Novi multifunkcionalni objekt površine je cca 20000 m2, ima dvije podzemne i dvije nadzemne etaže. Raspolagat će s dvije dvorane za održavanje natjecanja te nekoliko pomoćnih dvorana za klupske sadržaje. Kapacitet gledališta kreće se od 3840 do 4384 gledatelja ovisno o postavkama tribina, dok će u podzemnoj garaži na dvije etaže biti smješteno 385 parkirališnih mjesta za osobne automobile. Osim za sport, multifunkcionalni prostor koristit će se za održavanje kongresa, koncerata i druge kulturne sadržaje.
Izgradnjom ove i obnovom postojeće dvorane u neposrednoj blizini, Dubrovnik će dobiti dvoranski kompleks, prvi takvog opsega u Europi, koji će omogućiti da u budućnosti budemo domaćin brojnim svjetskim natjecanjima u dvoranskim sportovima.

PROJEKT „POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA“ – NAPREDUJE IZGRADNJA HIBRIDNOG KATAMARANA KOJI ĆE POVEZIVATI LOKRUM I ARBORETUM TRSTENO

U tijeku su radovi na izgradnji i opremanju katamarana s hibridnim pogonom, financiranog u okviru EU projekta „Povijesni vrtovi dubrovačkog područja“, a koji će sukladno projektu, povezivati Arboretum Trsteno s otokom Lokrumom, odnosno s njegovim Botaničkim vrtom.

Katamaran na hibridni pogon dužine 15 metara, kapaciteta 50 putnika plus posada i maksimalne brzine 18 čvorova izgrađuje se u brodogradilištu Dalmont u Kraljevici. Katamaran će biti prilagođen osobama s invaliditetom što podrazumijeva ukrcajno/iskrcajnu rampu i dva WC-a od čega je jedan namijenjen upravo za osobe s invaliditetom.

Uz prisustvo inspektora Hrvatskog registra brodova, predstavnika brodograditelja Dalmont Kraljevica d.o.o. i nadzornog inženjera Duje Brajevića koncem veljače ove godine izvršena je kontrola kvalitete izvođenja radova i pregled vodene propusnosti trupa broda. Trup broda u potpunosti je zavaren čime su se stekli uvjeti za njegovo daljnje opremanje. Montirana je kormilarica i krmena pregrada koja će omogućiti siguran ulaz u salon putnika kao i drugi potrebni elementi. Najavljeno je kako se sredinom ožujka očekuje dovršetak zavarivanja svih dijelova broda, što će osigurati intenziviranje opremanja.

tjedni100323 1

Naručitelj izgradnje je Javna ustanova Rezervat Lokrum, dok je suglasnost za zaključenje ugovora o javnoj nabavci broda s najpovoljnijim ponuditeljem, društvom Dalmont d.o.o., a temeljem provedenog postupka javne nabave, dalo Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Ugovorena vrijednost nabavke navedenog broda iznosi 8.701.125,00 kuna s PDV-om (~1.155.527 €).

Projekt „Povijesni vrtovi dubrovačkog područja“ osmišljen je s ciljem da se kroz interpretaciju i prezentaciju zaštićene prirodne baštine, dugoročno doprinese održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini, a provodi se od 1. prosinca 2018. godine.

Korisnici projekta su Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti s projektnim partnerima, Javna ustanova Rezervat Lokrum, Turistička zajednica grada Dubrovnika i Dubrovačka ART udruga bez granica, a njegova ukupna vrijednost iznosi 18.289.422,37 kuna (~2.427.423 €) s odobrenim bespovratnim sredstvima u iznosu od 10.932.344,70 kuna (~1.451.838 €,) što čini 70% od ukupno prihvatljivih troškova, koji iznose 15.665.291,44 kuna (~2.080.383 €). Prijavljen je i prihvaćen u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava za Promicanje održivog razvoja prirodne baštine i sufinanciran sredstvima u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za financijsko razdoblje 2014. – 2020. Europskog fonda za regionalni razvoj.

UREĐUJE SE NOGOSTUP U VUKOVARSKOJ ULICI

U sklopu programa investicijskog održavanja gradskih prometnica i javnih prometnih površina započeli su radovi na sanaciji nogostupa u Vukovarskoj ulici.

Ouhvat zahvata iznosi 110 metara, a proteže se od podnožja spojne ulice koja Vukovarsku povezuje s Ulicom dr. Ante Starčevića pa do pješačkog semafora kod bazena u Gružu.

Radovi koje izvodi ugovorni izvođač Tehnogradnja obuhvaćaju uklanjanje postojećeg betonskog nogostupa, postavljanje novih rubnjaka, uređenje podloge i izvedbu novog nogostupa.

tjedni100323 3

Omogućit će se prolaz pješaka, osim u situacijama kada će vrsta radova zahtijevati zauzimanje čitave širine nogostupa, pa će tada biti postavljana signalizacija za privremenu regulaciju prolaska. Također, a sukladno dinamici izvođenja radova, bit će onemogućeno parkiranje na dijelu mjesta uličnog parkirališta.

Procjenjuje se da će sanacija trajati 15 dana, a što će ovisiti o vremenskim uvjetima. Okvirna procijenjena vrijednost radova iznosi 24 tisuće eura.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Prije negoli je uputio u javno savjetovanje, gradonačelnik Mato Franković predstavio je nacrt Odluke o uvjetima prometovanja oko Grada, odnosno u zoni posebnog prometnog režima. Asfaltiran je dio ceste u Zagrebačkoj ulici koji je bio najviše oštećen, Zaposleni u vrtićima dobit će veće plaće, a objavljena je i konačna lista prvenstva za stanove za mlade i mlade obitelji u Mokošici.

GRAD DUBROVNIK DONOSI ODLUKU O OGRANIČENJU PROMETA OKO POVIJESNE JEZGRE

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković predstavio je nacrt Odluke o uvjetima ulaza, prometovanja i izlaza vozila iz zone prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni Grada Dubrovnika, od Ilijine glavice do Boninova.

Glavni fokus nacrta Odluke je na potrebama građana, a cilj je postići ravnotežu između svakodnevnog života i gospodarskih aktivnosti te potreba turističkog sektora uz zaštitu zaštićene kulturno-povijesne baštine. Uvođenjem posebnog prometnog režima Grad Dubrovnik će na trajno održiv način riješiti probleme prevelikog prometnog opterećenja u zoni oko povijesne jezgre.

Gradonačelnik Mato Franković naglasio je da se radi o prvoj ovakvoj odluci u Republici Hrvatskoj.

- Ona je posljedično element napora ove gradske uprave da Vlada RH izmijeni Zakon o sigurnosti prometa na cestama, a što je omogućilo Gradu da, u skladu sa smjernicama UNESCO-a, smanji prometno opterećenje u zoni oko povijesne jezgre, a time i negativne utjecaje na spomeničku baštinu.- rekao je Franković.

Istaknuo kako i Plan upravljanja kao jedan od osnovnih ciljeva uključuje smanjenje prometa u kontaktnoj zoni.

Dokument propisuje određene uvjete i pravila tko može ući u zonu posebnog režima, a obuhvaća sve kategorije; gospodarske subjekte i privatne osobe. Radi jednostavnosti i preglednosti, postoje oznake u bojama.

zonapromettjedni030323

Crveno su označeni oni koji u pravilu neće moći prometovati što se odnosi na kamp kućice, kamperska vozila, traktore i slična vozila.

Zelenom oznakom označeni su oni koji uvijek mogu prometovati, ulaziti i izlaziti iz zone – poput javnog prijevoza, mopeda, motocikala, interventnih službi, oružanih snaga, HGSS-a.

Plava oznaka pripast će građanima koji žive u predmetnoj zoni i imaju prijavljeno prebivalište dulje od godinu dana, a žele svojim vozilom prometovati zonom neometano.

Žuta oznaka je za sve ostale, pod uvjetom da imaju reguliran status: PPK, pre-paid parking, parkiralište ili garažno mjesto izvan sustava javnih parkirališta.

Smeđa oznaka rezervirana je za različite kategorije gospodarstvenika. Zbog širine ovog segmenta, razlikuju se gospodarstvenici koji obavljaju prijevoz osoba i tereta jer su njihova vozila stalno na kolniku i u javnom je interesu organizirati njihov ulazak, prometovanje i izlaz iz zone. Važno je za istaknuti da se prometovanje turističkih autobusa, osobnih vozila 7+1 i 8+1 i car sharinga nastavlja pod istim uvjetima.

ZAGREBAČKA ULICA ASFALTIRANA I SIGURNA ZA PROMETOVANJE

Završeni su radovi na uređenju kolnika u Zagrebačkoj ulici na potezu od Kapelice do Vatrogasaca, koji je bio iznimno oštećen te je predstavljao opasnost za sve sudionike u prometu, a posebice vozače mopeda i motocikala.

Cesta je sanirana u punoj širini na dionici duljine 250 metara i površine oko 2 000 kvadratnih metara. U potpunosti je uklonjen mikroasfalt , kao i dio završnog sloja asfalta koji se nalazio ispod mikroasfalta. Nakon provedbe svih pripremnih radnji, ugrađen je novi sloj asfaltnog zastora tipa eruptivac koji kvalitetom odgovara zahtjevima jedne od prometom najopterećenijih gradskih ulica.

zagrebacka tjedni03023

Radovi su trajali sedam dana nakon čega je ocrtana horizontalna signalizacija te su ponovno ugrađeni senzori za smart parking, a za to vrijeme građanima s PPK karticama je bilo omogućeno parkiranje na donjoj razini parkinga Žičara.

Vrijednost investicije je 75 tisuća eura, a radove je izvela tvrtka tvrtka Tehnogradnja d.o.o., ugovorni izvođač radova na održavanju nerazvrstanih cesta u gradu Dubrovniku.

UTVRĐENA KONAČNA LISTA PRVENSTVA ZA STANOVE IZ DUBROVAČKE STANOGRADNJE

Nakon provedenog Javnog poziva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika koji je trajao 45 dana, utvrđena je Konačna lista reda prvenstva.

Konačna lista objavljena je na službenim stranicama Grada Dubrovnika: Konačna lista prvenstva za davanje stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u najam

Početkom sljedećeg tjedna službe Grada Dubrovnika pozvat će sve sugrađane koji su ostvarili svoje pravo na odabir stana i sklapanje Ugovora o najmu, a nakon čega će gradonačelnik donijeti Odluku o davanju u najam stanova na određeno vrijeme od 10 godina od dana sklapanja ugovora o najmu.

Nakon provedenog javnog poziva koji je trajao od 17. rujna do 2. studenoga 2022. za dodjelu u najam 26 stanova u Mokošici, Povjerenstvo za provjeru administrativne ispravnosti pristupilo je otvaranju i pregledu zahtjeva te uputilo administrativno ispravne zahtjeve Povjerenstvu za provedbu postupka i odlučivanje o najmu stanova koje je zaprimljene zahtjeve bodovalo.

Prije samog propisanog roka za podnošenje prigovora gradska uprava je omogućila svim podnositeljima zahtjeva uvid u dokumentaciju uz obrazloženje od strane članova Povjerenstava.

Nakon što je Povjerenstvo za rješavanje prigovora odlučilo o prigovorima, na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka i odlučivanje o najmu stanova Gradonačelnik je utvrdio Konačnu listu reda prvenstva.

U Povjerenstva nadležna za provedbu ovog javnog poziva uz službenike Grada Gradsko vijeće imenovalo je i vijećnice i vijećnike Gradskog vijeća kojima je na takav način omogućeno da kao predstavnici građana sudjeluju u svim koracima provedbe i donošenju Odluka. Uz navedeno postupak je proveden transparentno uz javno otvaranje pristiglih zahtjeva prilikom kojeg je pročitan svaki dostavljeni dokument. Imena i prezimena svih podnositelja s naznačenim uvjetima koje su zadovoljili ili nisu zadovoljili javno su objavljena.
Također, svi sugrađani ako imaju saznanja kako osobe koje se nalaze na Konačnoj listi ne udovoljavaju uvjetima imaju mogućnost, kako je propisano i samom Odlukom, prijaviti navedeno gradskoj uprave te će se ukoliko se utvrde nepravilnosti osoba brisati s liste prvenstva.

VEĆE PLAĆE I BOLJI UVJETI RADA ZAPOSLENIMA U VRTIĆIMA

Novi kolektivni ugovor za zaposlenike u gradskim ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja na snagu je stupio 1. ožujka za što će se u gradskom proračunu osigurati dodatnih 1.096.619,24 eura. Ugovor kojim se povećavaju plaće, ali i druga materijalna prava svih zaposlenika, potpisao je gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković sa Sindikatom radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske i Sindikatom obrazovanja, medija i kulture Hrvatske.

vrticitjedni030323

Godinama su djelatnici dubrovačkih vrtića zaostajali u visini primanja u odnosu na svoje kolege koji su isti posao obavljali u općinama Konavle i Župa dubrovačka. Ovim kolektivnim ugovorom osigurana su veća primanja i priznanje za predani rad svih djelatnika dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Dubrovnik. Među ostalim, radna prava pomoćnika za djecu s poteškoćama odsada su izjednačena s radnim pravima ostalih zaposlenika.

S obzirom na potrebe i stalan rast broja djeca, gradska uprava u posljednjih šest godina uložila više je od 200 milijuna kuna u objekte predškolskog i školskog obrazovanja te je otvoreno 280 novih upisnih mjesta. Energetski su obnovljeni vrtići Ciciban i Izviđač, izgrađeni su novi vrtići Put na more i Palčica II te je otvoren novi prostor u sklopu dječjeg vrtića u Zatonu.

Osim većih materijalnih prava i preko milijun eura vrijednog povećanja kolektivnog ugovora, Grad Dubrovnik je u siječnju ove godine potpisao i nove ugovore s privatnim dječjim vrtićima kojima su ovim ustanovama osigurana veća financijska sredstva, kako se povećanja cijena ne bi odrazila na roditelje. Do početka nove pedagoške godine u rujnu, Grad Dubrovnik planira otvoriti 120 novih mjesta u gradskim dječjim vrtićima, a procijenjena cijena nadolazeće investicije bit će poznata po okončanju postupka javne nabave.

ISPLAĆENE POTPORE ZA PODSTANARE

Ukupno 35.204,00 eura potpora isplaćeno je ovaj tjedan iz gradskog proračuna za dvije kategorije podstanara, kroz programe socijalne skrbi Grada Dubrovnika.
 
Tako je potpora za najam stana mladima isplaćena za 55 korisnika, u ukupnom iznosu od 3.590,00 eura. Ova mjera uključuje mlade podstanare do 35. godine života, a koji zadovoljavaju i ostale propisane kriterije.
 
Subvencija za troškove najma stana isplaćena je i za 187 korisnika, u ukupnom mjesečnom iznosu od 31.614,00 eura, a uključuje obitelji i samce slabijeg imovnog stanja.
 
Gradsko vijeće Grada Dubrovnika u listopadu prošle godine donijelo je novu Odluku o socijalnoj skrbi, kojom je, između ostalog, povećan cenzus za ostvarivanje prava na subvenciju podstanarstva. Za ovu je godinu za mlade podstanare u gradskom proračunu osiguran iznos od 47.382,00 eura, a za subvencioniranje stanarine ostalim socijalnim kategorijama 406.132,00 eura.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

U Zatonu Velikom završeni su radovi na izgradnji raskržija koje je preduvjet izgradnji novom vatrogasnom domu. Projekt modernizacije javne gradske rasvjete počeo je izmjenom rasvjetnih tijela na Babinu kuku. Nova solarna energetski učinkovita javna rasvjeta postavljena je na otoku Lopudu.

U SURADNJI GRADA I HRVATSKIH CESTA IZGRAĐENO NOVO RASKRIŽJE U VELIKOM ZATONU KOJE JE PREDUVJET IZGRADNJI VATROGASNOG DOMA

Završeni su radovi prometnog uređenja križanja na državnoj cesti D8 u Zatonu Velikom, koji su preduvjet realizaciji projekta izgradnje vatrogasnog doma DVD Zaton.

Naime, Vatrogasni dom planira se graditi uz sjeverni rub državne ceste D8 te će se preko novoformiranog križanja spajati na postojeću javnu prometnu mrežu. Izgradnja trake za lijeve skretače realizirana je proširenjem državne ceste prema sjeveru, a desni skretač s državne ceste iz smjera Dubrovnika ukupne je dužine 41,89 metara. Dionica je opremljena s ukupno 11 stupova javne rasvjete visine devet metara raspoređenih uz sjevernu stranu ceste.

zaton tjedni 240223

Ukupna vrijednost izvedenih radova je 997.310,47 kuna s PDV-om, a financirali su ih Grad Dubrovnik i Hrvatske ceste. Grad Dubrovnik je prethodno izradio potrebnu projektnu dokumentaciju ukupne vrijednosti 38.750,00 kuna s PDV-om. Radove je izvela tvrtka STRABAG d.o.o., dok je tvrtka IGH d.d. provodila stručni nadzor.

Izgradnja Vatrogasnog Doma u Zatonu, koji će imati i društvenu namjenu, uvjetovana je prometnim uređenjem križanja tako da se na državnoj cesti izgradi traka za lijeve i desne skretače i preduvjet je ishođenju građevinske dozvole za izgradnju objekta vatrogasnog doma za koji je prethodno dovršena projektna dokumentacija.

ZAPOČEO PROJEKT MODERINZACIJE JAVNE RASVJETE DUBROVNIKA

Montažom ukupno 69 novih, energetski učinkovitih svjetiljki u Ulici Iva Dulčića započeli su radovi na cjelovitoj modernizaciji i rekonstrukciji sustava javne rasvjete na čitavom gradskom području.

Nakon Ulice Iva Dulčića, radovi se sele u okolne ulice, redom Ulicu Iva Dulčića, Ćira Carića, Ivana Zajca, Miljenka Bratoša, Ivana Meštrovića i Vatroslava Lisinskog. U ugovorenom roku od 120 dana na području čitavog grada bit će u fazama postavljeno i zamijenjeno ukupno 3 739 novih LED rasvjetnih tijela čime će noćne vizure Dubrovnika dobiti posve novi izgled.

rasvjeta tjedni bkuk 240223

Riječ je o energetski učinkovitim i ekološki prihvatljivim rasvjetnim tijelima. Takva rasvjetna tijela osiguravaju ravnomjernu osvijetljenost javnih površina, a njihovim korištenjem ne dolazi do neželjenog rasipanja svjetlosti izvan prostora kojeg je potrebno osvijetliti čime se efikasno sprečavaju efekti svjetlosnog onečišćenja.

Izvođač radova na projektu Modernizacija javne rasvjete Grada Dubrovnika je Veritas Esco iz Splita, a vrijednost ugovora potpisanog sredinom prosinca 2022. iznosi 6.247.500,00 kuna s PDV-om ili 829.185,75 eura.

Realizacijom navedenog projekta postiže se ekološki benefit smanjenja svjetlosnog onečišćenja, dok će s financijske strane biti ostvarene značajne uštede koje će se ogledati kroz smanjenju potrošnju električne energije i manje troškove održavanja.

NOVA SOLARNA ENERGETSKI UČINKOVITA JAVNA RASVJETA NA LOPUDU

Na otoku Lopudu proveden je projekt nabave i ugradnje energetski učinkovite javne rasvjete. U ulicama Od Šunja i Od Polja, koje se okomito spajaju na Obalu Iva Kuljevana, mreža javne rasvjete proširena je za ukupno 900 metara te je na tom potezu postavljen 31 stup javne rasvjete sa solarnim uličnim svjetiljkama.

solarna lopud 240223

Vrijednost radova iznosi 357.345,00 kuna s PDV-om, od čega je 173 tisuće kuna sufinancirano od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije kroz projekt Nabava i implementacija energetski učinkovite javne rasvjete na otoku Lopudu prema Programu razvoja otoka u 2022. godini.

Dubrovnik se razvija održivim smjerom kroz provedbu projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora te se s tim ciljem provodi i cjelovita rekonstrukcija i modernizacija sustava javne rasvjete Grada Dubrovnika koja uključuje montažu gotovo četiri tisuće novih, energetski učinkovitih, rasvjetnih tijela, a što će osim financijskih ušteda, pridonijeti zaštiti okoliša i povećanju energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Započela je sanacija asflatnog sloja na dijelu Zagrebačke ulice od Kapelice do Vatrogasaca, a sanira se i potporni zid poviše Banja. Nikolina Farčić imenovana članicom uprave društava TUP i UTD Ragusa. Centar za pružanje usluga u zajednici trebao bi biti smješten na Žarkovici.

NA DIJELU ZAGREBAČKE ULICE U TIJEKU RADOVI NA IZMJENI ASFALTA

U sklopu programa investicijskog održavanja i sanacije nerazvrstanih cesta, započeli su radovi na sanaciji asfaltnog kolnika u Zagrebačkoj ulici na potezu od Kapelice do Vatrogasaca.

Sanacija obuhvaća dionicu duljine 250 metara i površine oko 2 000 kvadrata, a oštećeni kolnik sanirat će se u punoj širini (parkirni i kolni trak). U potpunosti će se ukloniti postojeći mikro asfalt te postaviti novi sloj asfaltnog zastora, koji kvalitetom odgovara zahtjevima jedne od prometom najopterećenijih gradskih ulica.

tjedni170223 3

Radovi će trajati sedam dana te u tom razdoblju neće biti moguće parkirati vozila na navedenom potezu. Do završetka radova građanima s povlaštenim parkirališnim kartama omogućeno je parkiranje na donjem platou parkirališta Žičara.

Zatvaranje prometa nije planirano, ali ovisno o prirodi i dinamici radova može doći do povremenih kraćih zastoja u odvijanju prometa te se građani mole za strpljene i razumijevanje ako do takvih situacija dođe. U slučaju bilo kakvih promjena u režimu odvijanja prometa, javnost će biti pravovremeno obaviještena.
Sve linije javnog gradskog prijevoza koje prometuju Zagrebačkom ulicom prometovat će prema redovitim rasporedu, a javni gradski prijevoznik Libertas će prema potrebi prilagoditi određene linije, o čemu će obavijestiti javnost.

Procijenjena vrijednost radova iznosi oko 65.000,00 eura (s PDV-om).

SANIRA SE POTPORNI ZID POVIŠE BANJA

Započela sanacija ogradno-potpornog kamenog zida u Ulici Frana Supila iznad plaže Banje. Radovi koje izvodi Tehnogradnja obuhvaćaju razgradnju oštećenog zida i izgradnju novog kamenog ogradno-potpornog zida uz druge neophodne radove. Ukupna dužina zahvata je 30 metara.

tjedni170223 2

Planirano trajanje radova vrijednih oko 10.000 eura je 30 dana.

Podsjetimo, krajem prošle godine putem Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu i ugovornog izvođača Tehnogradnje provedena je sanacija oštećenog kamenog zida uz nogostup u istoj ulici.

NIKOLINA FARČIĆ IMENOVANA ČLANICOM UPRAVE DRUŠTAVA TUP I UTD RAGUSA

Nikolina Farčić imenovana je članicom uprave u društvima TUP d.d. i UTD Ragusa d.d. Farčić je dugi niz godina obnašala odgovorne dužnosti u privatnom sektoru. Predsjednica je Obrtničke komore Dubrovačko-neretvanske županije od 2022. godine, a od 2016. na čelu je Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika pri Obrtničkoj komori Dubrovačko-neretvanske županije. U razdoblju od 2019. do 2021. godine obnašala je dužnost predsjednice Udruge poslovnih žena Krug Dubrovnik.

Vjerujemo kako je Nikolina Farčić idealan most između poduzetništva i društvenog sektora, a upravo je kupnjom društva TUP d.d. navedeno bilo stavljeno kao prioritet.

Imenovanje jedne osobe na čelo dva društva provedeno je jer će u idućih par mjeseci doći do spajanja društava UTD Ragusa i TUP.

Nadzorni odbori oba društva zahvalili su se Mariji Šimunović, zamjenici pročelnice u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika, zaduženoj za trgovačka društva na izvrsno obavljenom poslu u proteklih par mjeseci bez čijeg iznimno aktivnog angažmana ne bi bilo moguće provesti akviziciju kupnje društva TUP d.d..

GRAD DUBROVNIK USPJEŠNO SE PRIJAVIO NA ITU MEHANIZAM

Grad Dubrovnik uspješno se prijavio na Poziv za urbana područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027., putem kojeg će Dubrovnik i okolne općine imati na raspolaganju 22 milijuna eura za realizaciju strateških projekata, za koje postoji mogućnost da će se realizirati i kroz druge izvore financiranja pa će i drugi projekti ulaziti u ITU mehanizam.

Nakon prijave u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije održan je sastanak na kojem je sudjelovala pročelnica Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Zrinka Raguž, a na kojem se detaljnije razgovaralo o planiranim projektima i raspravljalo o otvorenim pitanjima. Projekti su pozitivno ocijenjeni te su gradskoj upravi sugerirani daljnji koraci u procesu prioritizacije istih.

Ukupna sredstva koja će kroz ovaj mehanizam biti na raspolaganju za 22 urbana područja u Republici Hrvatskoj iznose 681,28 milijuna eura. Odlukom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Urbano područje Dubrovnik s Gradom Dubrovnikom kao grad središtem te općinama Dubrovačko primorje, Župa dubrovačka i Konavle kao sastavnicama uspostavljeno je u srpnju 2021. Prijavi je prethodila izrada Strategije razvoja Urbanog područja Dubrovnik usvojena od strane Koordinacijskog i Partnerskog vijeća te je prošla proces savjetovanja s javnošću, a koja je preduvjet svih ulaganja kroz ITU mehanizam.

Grad Dubrovnik pripremio je potpunu dokumentaciju za niz projekata koji se planiraju financirati sredstvima iz dostupnih fondova Europske unije, među ostalima i iz ITU mehanizma. Jedna od ključnih investicija, kao dio integriranog razvojnog programa Dubrovnik 2030 i projekta Poštujmo Grad, je Park 'n' Ride sustav na području Pobrežja čime bi se prometno rasteretilo uže gradsko područje.

Široki spektar mogućih investicija obuhvaća i nabavu ekološki prihvatljivih vozila i voznog parka te ulaganja u zelenu infrastrukturu pa se među prijavljenim projektima ističu i projekt rekonstrukcija parka u Pilama, prostora oko Platane na Brsaljama, kao i Parka Gradac čime bi se ozelenio i potpuno krajobrazno preuredio prostor od Pila do Boninova.

NA ŽARKOVICI CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI

Grad Dubrovnik u suradnji s predstavnicima roditelja djece s poteškoćama u razvoju i poremećajima iz spektra autizma i pridruženih smetnji usuglasio je lokaciju za izgradnju centra za pružanje usluga u zajednici namijenjenog djeci s teškoćama u razvoju i osobama s intelektualnim poteškoćama iznad 21 godine života. Za lokaciju budućeg Centra odabrana je nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika na području Žarkovice, i to čestice zemlje 1882/1 i 1882/2 u katastarskoj općini Dubrovnik koja se proteže na nešto više od 20 tisuća kvadratnih metara.

S obzirom na specifičnosti po pitanju potrebne kvadrature zemljišta kao i ostale potrebne parametre koje je trebalo zadovoljiti pri odabiru lokacije (blizina centru Grada) te uvažavajući činjenicu da se tražila zona u kojoj je moguće graditi (građevinska parcela), postupak definiranja navedene zone bio je nešto dugotrajniji. Kako se navedena lokacija nalazi u okviru UNESCO buffer zone izrađena je geodetska provjera vidljivosti te će, u suradnji s Ministarstvom kulture i medija Republike Hrvatske, cjelokupna dokumentacija biti poslana u UNESCO-ovo sjedište u Parizu, a sve kako bi na istu dobili prethodno pozitivno očitovanje UNESCO-a.

tjedni170223 1

Prema idejnom rješenju, Centar za pružanje usluga u zajednici koncipiran je kao sklop zgrada koji se sastoji od tri glavne zgrade te niza zgrada za stanovanje i radne aktivnosti. Tri glavna objekta podijeljena su prema programima koji će se u njima provoditi - zgrada Centra za autizam, zgrada Centra za rehabilitaciju, prihvat i smještaj, učenje, rad i psihosocijalnu podršku i zgrada za slobodno vrijeme i administraciju. Između njih postoji funkcionalna topla veza kroz sve etaže. Idejno rješenje i idejni projekt nastali su kao rezultat funkcionalno-organizacijskih zahtjeva iz Prijedloga projekta Centar za pružanje usluga u zajednici, a idejni projekt dodatno će se razraditi u suradnji s projektnim timom i predstavnicima roditelja.

Iako Grad Dubrovnik nije institucionalno nadležan za osnivanje centra ovog tipa, projekt je kao dugoročno i sveobuhvatno rješenje pokrenut kako bi se djeci s teškoćama u razvoju i osobama s poremećajima iz spektra autizma i pridruženih smetnji na području Dubrovačko neretvanske županije pružila zdravstvena i socijalna skrb koja trenutno nedostaje te im se osigurali uvjeti za društvenu integraciju te kvalitetan, dostojanstven i ispunjen život. Gradska uprava odlučila je izraditi svu potrebnu projektnu dokumentaciju, ishodovati građevinsku dozvolu, besplatno dodijeliti zemljište te sufinancirati izgradnju budućeg centra.

Budući Centar za pružanje usluga u zajednici, podsjetimo, pružat će usluge poludnevnog ili cjelodnevnog boravka, psihosocijalne podrške i rane intervencije djeci i mladeži s teškoćama u razvoju (do 21 godine života) kao i usluge odraslim osobama s tjelesnim oštećenjima, osjetilnim, intelektualnim, mentalnim oštećenjima, poremećajima iz autističnog spektra i višestrukim oštećenjima, poput usluge smještaja i cjelodnevnog boravka, a što su roditelji naglašavali kao najveći problem s kojim se susreću.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Gradonačelnik Mato Franković obišao je s ministrom mora, prometa i infrastrukture radove na izgradnji stonske zaobilaznice, a prije toga jednom je ugostiteljskom objektu zbog kršenja odluke o komunalnom redu i ugovornih obveza, oduzeo javnu površinu. Grad Dubrovnik nastavlja financirati interventi tim na Elafitima i rad ambulante na Koločepu, a za mjere socijalne skrbi u 2022. izdvojeno je gotovo dva milijuna eura.

GRADONAČELNIK U OBILASKU RADOVA NA IZGRADNJI STONSKE ZAOBILAZNICE

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković s potpredsjednikom Vlade i ministrom mora, prometa i infrastrukture Olegom Butkovićem i predsjednikom Uprave Hrvatskih cesta Josipom Škorićem obišao je radove na izgradnji zaobilaznice Stona, završnoj fazi projekta Cestovne povezanosti s južnom Dalmacijom. Planirani završetak ove posljednje dionice, ukupne duljine nešto manje od osam kilometara, je u travnju, očekivano prije Uskrsa.

-Vjerujem da će, nakon završetka radova, procedura tehničkog pregleda te svih potrebnih radnji koje prethode puštanju u promet dionice, biti provedeni na vrijeme.- rekao je ministar Butković. Istaknuo je kako je riječ o jednom od najvažnijih i najvećih infrastrukturnih projekata danas u Hrvatskoj.

stonobilazak tjedni100223

Predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić rekao je da je predmeta dionica, iako manje duljine od ostalih, vrlo kompleksna zbog dva tunela, mosta Ston i dva podvožnjaka.

U obilasku gradilišta obilaznice bili su župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić i njegov zamjenik Joško Cebalo te načelnici općina Ston i Dubrovačko primorje Vedran Antunica i Nikola Knežić.

ODUZETA JAVNA POVRŠINA JEDNOM UGOSTITELJSKOM OBJEKTU

Sukladno svojim ovlastima gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković otkazao je ugovor o zakupu javne površine tvrtki Stabulum za ugostiteljski objekt, odnosno restoran „Lajk” na Prijekomu. Razlog su – ubacivači.

Naime, otkaz ugovora o zakupu javne površine od nešto manje od 17 kvadrata za postavljanje ugostiteljskih stolova i stolica ispred objekta „Lajk“, nastupio je iz razloga jer su djelatnici objekta na Stradunu, ispred Dropčeve ulice, s jelovnikom u ruci zaustavljali prolaznike nudeći im usluge. U tome su ih zatekli komulanci. Inače, ugovorima o zakupu javne površine, kako navode iz Grada, „definirano je da se zakupnik ne smije svoju ponudu reklamirati putem gastro informatora (ubacivača) izvan predviđene površine”.

„Lajk” može zatražiti ponovno zaključenje ugovora ne bude li više imao ubacivače, ali, navode iz gradske uprave, „ne prije isteka roka od 30 dana od postupanja po obvezi iz otkaza ugovora”.

Inače, ovi nije prvi prekršaj istog ugostiteljskog objekta, prethodio mu je i otkaz ugovora u rujnu 2022. godine, a ukoliko dođe do trećeg otkaza ugovora o zakupu javne površine „Lajk” više neće moći dobiti nikako javno površinu u zaku

GRAD NASTAVLJA FINANCIRATI INTERVENTNI TIM NA ELAFITIMA I RAD AMBULANTE NA KOLOČEPU

Kao i prethodnih godina, iako je institucionalno nenadležan, Grad Dubrovnik nastavlja financirati punkt pripravnosti hitne medicine na Elafitima izvršitelja Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije, kao i rad ambulante na Koločepu, izvršitelja Doma zdravlja Dubrovnik. Ukupna rezervirana proračunska sredstva za provođenje ovih zdravstvenih usluga u 2023. godini prelaze 55.478,00 eura ili 418 tisuća kuna.

Mjerama socijalne politike i Proračunom Grada Dubrovnika za 2023. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 37.162,00 eura za funkcioniranje interventnog tima Elafiti, kojim se sufinancira rad dva liječnika opće/obiteljske medicine i jednog vozača-zaposlenika izvršitelja kako bi se osigurala adekvatna zdravstvena zaštita na otocima Šipanu, Lopudu i Koločepu. Osigurano je i dodatnih 18.316,00 eura za sufinanciranje troškova plaće i dodataka na plaću liječnika opće/obiteljske medicine u ambulanti na otoku Koločepu.

Iako primarna zdravstvena skrb nije u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, Grad Dubrovnik kontinuirano ulaže i pomaže rad zdravstvenih ustanova na svom području i osigurava zdravstveni nadstandard svojim građanima.

Uz ambulantu na Koločepu, Grad Dubrovnik već šestu godinu zaredom nastavlja osiguravati financijska sredstva za punkt pripravnosti hitne medicine na Elatifima nakon što je isti prestao biti dijelom Mreže hitne medicine te ga samim tim Hrvatski zavod za javno zdravstvo više nije financirao.

NA MJERE SOCIJALNE SKRBI U 2022. IZDVOJENO DVA MILIJUNA EURA

Na ostvarivanje mjera socijalne skrbi u 2022. godini iz Proračuna Grada Dubrovnika izdvojeno je ukupno 15.513.979,25 kuna ili 2.06 milijuna eura, a koristilo ih je četiri tisuće korisnika. Za istu namjenu u tekućoj godini planirano je 16.7 milijuna kuna, odnosno 2.217.159,00 eura ili gotovo 1.2  milijuna kuna više nego u prošloj.

Razlog većih proračunskih izdvajanja dijelom je u povećanju dodataka na mirovinu i cenzusa za sve kategorije dubrovačkih umirovljenika u 2023. što je određeno novom Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Dubrovnika.

Istom odlukom povećan je i cenzus za ostvarivanje prava na subvenciju podstanarstva za obitelji slabijeg imovinskog stanja te se stoga očekuje povećanje broja korisnika ove mjere, kojom je u 2022. bilo obuhvaćeno 188 korisnika. Najviše je četveročlanih obitelji korisnika mjere, njih 127. Ukupno je za ovu mjeru u prošloj godini isplaćeno 3.125.000,00 kuna.

Novčani dodatak na mirovinu u 2022. godini ukupno je primilo 1.443 umirovljenika za koju namjenu je iz proračuna izdvojeno 2.116.600,00 kuna.

Mjerama socijalne skrbi obuhvaćeno je i 188 korisnika iznad 65 godina koji nemaju vlastitu mirovinu te primaju novčanu pomoć u iznosu od 300 kuna mjesečno. Ukupna izdvajanja u 2022. za navedenu mjeru iznosila su 731.700,00 kuna.

Jednokratni novčani dar za novorođeno dijete u 2022. godini je ostvarilo je 394 korisnika, dok je ukupno 302 korisnika stalne godišnju naknadu za treće i svako daljnje novorođeno dijete. Zabilježeno je 70 novih korisnika ove naknade koja se isplaćuje u jednakim godišnjim obrocima do navršene sedme godine djetetova života, a ukupno iznosi 33.600,00 kuna. Na ove mjere u 2022. godini ukupno je izdvojeno 3.141.300,00 kuna.
Uz socijalnu skrb, mjere Socijalnog programa Grada Dubrovnika obuhvaćaju zdravlje i zdravstvenu skrb, poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, skrb o djeci i mladima te o braniteljskoj populaciji i stradalnicima Domovinskog rata.

Podsjetimo, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na svojoj 15. sjednici održanoj 25. listopada 2022. donijelo je novu Odluku o socijalnoj skrbi, a Grad Dubrovnik je u svom proračunu osigurao dodatna sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga građanima u većem opsegu nego što je utvrđeno Zakonom o socijalnoj skrbi.

Mjere socijalnog programa za 2023. planirane su u iznosu od 3.303.355,14 eura (24.8 milijuna kuna).

POBRATIMILI SE GRADOVI DUBROVNIK I SORRENTO

Povelju o bratimljenu i suradnji Grada Dubrovnika i talijanskog Grada Sorrenta potpisali su gradonačelnici Mato Franković i Massimo Coppola. Time je obilježeno više od desetljeća kulturno-umjetničke, bilateralne i prijateljske suradnje dvaju gradova.

Suradnja naša dva grada počela je prvenstveno na kulturnoj osnovi, produbljivala se tijekom godina te je ovo bratimljenje logičan slijed takve suradnje, kojim ćemo dodatno učvrstili naše prijateljstvo te istovremeno podići na viši nivo našu suradnju na polju turizma i kvalitete pružene usluge te na polju kulture razmjenom naših kulturnih djelatnika i programa. Ovo bratstvo ostat će i nakon nas, kao zalog budućnosti, a vjerujem da će i naši nasljednici kročiti istim stazama i oplemenjivati dalje ovaj odnos. - rekao je gradonačelnik Franković.

bratimljenjesorrentotjedni100223

Gradonačelnik Sorrenta iskazao je zahvalnost za gostoprimstvo i priliku da sudjeluju u Festi, najsvečanijem i najposebnijem danu u Dubrovniku.

- Ovo je povijesni dan, danas nastavljamo ono što smo počeli i stvaramo nove veze, što će pružiti priliku za razvoj naše suradnje i u budućnosti. Vezuje nas zajednička povijest i to što smo blagoslovljeni time da živimo u prekrasnim gradovima pod zaštitim UNESCO-a. Vezuje nas i turizam, koji je za oba naša grada jako važan. - kazao je gradonačelnik Coppola te ujedno najavio organizaciju Dana Dubrovnika u Sorrentu.

Odluku o uspostavi suradnje dvaju gradova koji ovom Poveljom službeno postaju gradovi prijatelji donijeli su Gradsko vijeće Grada Dubrovnika i Gradsko vijeće Grada Sorrenta. Predsjednik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika Marko Potrebica u ovoj je prigodi istaknuo kako su najzaslužniji za intenziviranje suradnje dva grada Dubrovački simfonijski orkestar i Sorrento Dubrovnik Festival u te dubrovačka pijanistica Ivana Marija Vidović i dirigent maestro Paolo Scibilia.

Solidarnost, zajedništvo i mir istaknuo je predsjednik Gradskog vijeća Grada Sorrenta Luigi Di Prisco kao ono što također povezuje dvije zajednice i na čemu će se graditi odnos u budućnosti te na temelju potpisanog Sporazuma dodatno poboljšati ekonomsku i svaku drugu suradnju naša dva grada.

U delegaciji Grada Sorrenta bila je i Silvana Gargiulo za međunarodne odnose Grada Sorrenta, dok su svečanosti potpisivanja Povelje sudjelovali i zamjenica gradonačelnika Dubrovnika Jelka Tepšić, predsjednica Odbora za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Dubrovnika Katarina Doršner, pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin i pročelnica Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Zrinka Raguž te počasni konzul Italije u Dubrovniku Frano Bongi i pijanistica Ivana Marija Vidović.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Osim Feste svetoga Vlaha i Dana Grada Dubrovnika u dubrovačkoj gradskoj upravi u okviru redovnih poslova također je bilo dosta aktivnosti, a u pregledu tjedna, mimo Feste, izdvajamo svakako početak radova na obnovi krova Kina „Sloboda” i Teatra „Bursa”, odnosno Luže.

Gradonačenik Dubrovnika Mato Franković je pak s predsjednikom uprave Vodovoda Luškom Matušićem obišao i radove vezane uz povijesni projekt aglomeracije, a Dubrovčani su preko fotografija uz taj obilazak mogli vidjeti i kako izgleda podzemlje na Srđu.

OBNOVA KROVIŠTA KINA I LUŽE

U tijeku su radovi koje Grad Dubrovnik izvodi na povećanju energetske učinkovitosti zgrade Kina „Sloboda“ i Teatra „Bursa“. Riječ je o obnovi krovišta i ugradnji izolacije te će se nakon ovih radova ujedno povisiti energetski razred zgrade. Grad Dubrovnik je ovaj projekt uspješno prijavio na natječaj za neposredno sufinanciranje energetske obnove zgrada javne namjene sa svojstvom kulturnog dobra te je sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od ukupno 104.161 eura odnosno 784.807 kuna.

tjedni luza radovi 040223 1

Radovi će obuhvatiti obnovu oba krova, većem iznad kina i teatra te manjem iznad ulaza u Luži. Sanacija većeg krova, odnosno uklanjanje starog, letavanje, izrada novih slojeva krovnog pokrova, ugradnja toplinske te paropropusne vodonepropusne i ostalih izolacija te završno pokrivanje kupom kanalicom, uz ugradnju svih ostalih elemenata, poput olučnih cijevi, prozora i abaina, već je završena. U tijeku su isti radovi na manjem krovu, gdje se trenutačno izvodi skidanje starog pokrova od kupe kanalice i poletvanje.

tjedni luza radovi 040223 2

Sve se radi po uzoru na izvorno stanje, a u cilju postizanja boljih koeficijenata prolaska topline kroz elemente ovojnice i uštedi potrebne energije za grijanje i hlađenje. Također, provedbom projekta onemogućit će se dosadašnji prodor kiše i vlage te pojava plavljenja unutar zgrade što je osobito važno radi zaštite nove opreme Kina Sloboda. Izvest će se i drugi radovi poput žbukanja zapadnog pročelja zgrade, sanacija belvedera i dimnjaka, ugradnje ostakljene krovne stijene.

tjedni luza radovi 040223 3

Sanacija će trajati do kraja veljače, a radove vrijedne 2.363.575 kuna s uključenim PDV-om, odnosno 313.700 eura, izvodi tvrtka Građevinar Quelin.

RADOVI U SKLOPU AGLOMERACIJE NA VIŠE LOKACIJA

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković sa suradnicima, predsjednik Uprave Vodovoda Dubrovnik Lukša Matušić i član uprave Vicko Begović obišli su radove na projektu Aglomeracija, najvećem infrastrukturnom zahvatu u vodoopskrbni i kanalizacijski sustav u povijesti Dubrovnika vrijednom više od 880 milijuna kuna, odnosno više od 117 milijuna eura.

Radovi koji obuhvaćaju izgradnju nedostajuće vodovodne i kanalizacijske mreže, ali i sanaciju dijela postojeće mreže, trenutno se izvode na tri lokacije: u povijesnoj jezgri, u hidrotehničkom tunelu ispod Srđa i u Ulici kardinala Stepinca.

U povijesnoj jezgri u tijeku je rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i sanacija sustava odvodnje koja obuhvaća čišćenje i sanaciju istočnog i zapadnog kraka glavnog kanala ispod Straduna te zapadni kraj glavnog kanala u Ulici Prijeko i glavnog kanala u Ulici Celestina Medovića (spoj Prijeko - Stradun) u ukupnoj dužini od 470 metara te 25 priključnih kanala, kao i sanaciju 80 metara kanala van zidina te 200 metara vodovodnog cjevovoda u Ulici Prijeko.

- Kao što znate, prije par godina smo započeli prve radove, najprije istragu područja ispod Straduna, a potom čišćenje dijela od Luže do Orlandovog stupa. Tu smo vidjeli zapravo koliko je to područje bogato arhitekturom to područje i rekli smo da su to istražni radovi koji će generirati u konačnici cjelokupnom sanacijom uređenje kanala fekalne i oborinske odvodnje koji se nalazi ispod u okviru povijesne jezgre i koji je pretrpan. - podsjetio je gradonačelnik Franković naglasivši kako je riječ o simbolično najvažnijoj lokaciji po pitanju sanacije kanalizacijske i vodoopskrbne mreže grada Dubrovnika.

Izvođač radova je Anafora d.o.o. Split, a vrijednost je 1.164.446 eura (8.773.525 kuna). Rok za dovršetak radova je veljača 2024.

Predsjednik Uprave Vodovoda Matušić kazao je kako je sustav u poprilično lošem stanju i neodržavan, a u proces zahtjevnih i osjetljivih radova uključen je čitav niz javnopravnih tijela, ponajprije konzervatora i arheologa.

Predstavnik izvođača radova Tonči Janković istaknuo je značaj radova koji su pokrenuti nakon niza godina, u kojima se zbog specifičnosti lokacije koriste i posebne tehnologije.

- Cilj je ovo odraditi sa što manje sondi i što manje iskopa je svaki komadić kamena je ovdje povijest. Koristit ćemo neke tehnologije i testirati ih ovdje jer ako bi ovo radili na klasičan način, trajalo bi pet godina. Radi se o preko 400 kubika materijala, drugim riječima jedan metar dužni jest kubik, ovo je zadnji trenutak za ovaj rad. Kad je kiša ne možemo raditi ništa, dinamika je najveći problem u ovom radu. - kazao je Janković.

tjedni aglomeracija 040223 2

Gradonačelnik Franković sa suradnicima je obišao i radove u hidrotehničkom tunelu ispod Srđa gdje je u tijeku sanacija ovog tunela koji vodi prema pročistaču. Izvođač radova je Mani-co, a vrijednost je 2.588.384 eura (19.502.183 kuna). Radovi će obuhvatiti zacjevljenje kanala u hidrotehničkom tunelu ispod Srđa u dužini od 2850 m, kojim se dovodi pitka voda za uži dio gradskog područja i sanaciju vodospreme. Rok za završetak radova je veljača 2024.

tjedni aglomeracija 040223 1

- Kroz ovaj tunel sva čista voda dolazi u naš grad i zato je bitno da on u konačnici bude zacjevljen kako bi osigurali i dodatni aspekt same sigurnosti čiste, pitke vode. Ovdje svjedočimo povijesnom ulaganju u vodoopskrbni kanalizacijski sustav našeg grada. Kruna cijelog ovog projekta će biti izgradnja uređaja za pročišćavanje fekalnih voda u brdu Petki za koji je nabava u tijeku. - kazao je gradonačelnik Franković.

U Ulici kardinala Stepinca radi se na rekonstrukciji postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda u dužini od oko 450 metara, a izvođač je tvrtka Texo Molior, a vrijednost je 200.111 eura (1.507.739 kuna). Rok za završetak radova je svibanj 2024.

Nastavno na cjelokupnu rekonstrukciju ove ulice, Grad Dubrovnik će paralelno s projektom Aglomeracije i komunalno urediti dionicu ulice, a na kojoj se radovi odvijaju, odnosno izgraditi novi sustav javne rasvjete, najavio je ovom prilikom gradonačelnik Franković.

Riječ je o radovima iz podgrupe 2 koja se odnosi na izgradnju novog tlačnog cjevovoda CS Ombla – HTT Srđ, transportni pravac Zaton, izgradnju vodoopskrbe naselja Vrbica, rekonstrukciju kritičnih cjevovoda u Dubrovniku, sanaciju spojeva lijevano-željeznih cjevovoda kao i rekonstrukciju cjevovoda uz luku Gruž.

Predsjednik Uprave Matušić je istaknuo kako radovi napreduju prema utvrđenoj dinamici i nema gužve.

- Upravo zato i dinamički plan radimo u skladu s tim da u užem području grada radimo u prvom mjesecu, a da se na Vrbicu i rubne dijelove prebacimo u ljetnim mjesecima. - kazao je Matušić.

Podsjetimo, projektom Aglomeracija su obuhvaćena ulaganja u sustav javne vodoopskrbe u naseljima Dubrovnik, Zaton – Orašac i Moševići – Visočani te sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u naseljima Čajkovica, Čajkovići, Donje Obuljeno, Dubrovnik, Gorenje Obuljeno, Knežica, Komolac, Lozica, Mokošica, Nova Mokošica, Petrovo Selo, Prijevor, Rožat, Šumet i Sustjepan.

TRADICIJSKE DRVENE IGRAČKE U DJEČJIM VRTIĆIMA DUBROVNIK

Tradicijske drvene igračke iz Hrvatskog zagorja ravnateljici Dječjih vrtića Dubrovnik Franici Lasić uručili su župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković i u ime organizatora direktor Radija Kaj Drago Gradečak.

Riječ je o donaciji koja je dio odgojno-obrazovnog projekta „Dajmo djeci korijene i krila”, u zajedničkoj organizaciji Etnografskog muzeja u Zagrebu i Radija Kaj uz potporu Ministarstva kulture i medija. Ove tradicijske drvene igračke UNESCO je uvrstio na reprezentativnu listu zaštićene kulturne baštine, a projekt ima za cilj educirati najmlađe o potrebi čuvanja takve baštine.

tjedni igracke 040223 2

Da i Dječji vrtići Dubrovnik njeguju tradiciju i dubrovački govor posvjedočila su i dubrovačka dječica iz vrtića „Palčica” koja su u ovoj prigodi, uz pomoć svojih odgajateljica, pjevala i recitirala pjesme dubrovačkih autora. Ravnateljica Vrtića Franica Lasić zahvalila je na ovoj donaciji, naglašavajući iznimnu vrijednost projekta koji ističe važnost odgojno-obrazovnoga rada u vrtiću.

- Kao što i znamo, odgajatelji su prvi odgojno-obrazovni djelatnici koji nakon roditelja upoznaju djecu s tradicijom i kulturnom baštinom i na taj način ih upoznaju sa svojim korijenima, a onda i daju krila za daljnji život i školovanje. - rekla je ravnateljica Lasić.

tjedni igracke 040223 1

Gradonačelnik Mato Franković naglasio je kako ova donacija još više zbližava sjever i jug Hrvatske.

- Dajmo djeci korijenje i krila – jer kako nijedno stablo ne može rasti bez svoga korijena tako i naša djeca trebaju ono ključno, korijenje tradicijskih vrijednosti koje baštinimo. Sve izvedbe djece koje smo danas čuli zapravo su korijenje koje naše vrijedne odgajateljice i djelatnice dječjih vrtića od početka rasta naše dječice razvijaju. Ljubav prema svome gradu, ljubav prema svome parcu, ljubav prema domovini - to je ono što nas čini boljima i kvalitetnijima i vuče dalje kako bi naš grad i država sutra bili bolji i uspješniji. Ova donacija u isto vrijeme našu dječicu potiče na igru, ali i uči o tradicijskim korijenima koje baštini naš narod, o tome kako su se djeca igrala kada nije bilo mobitela i televizije. - kazao je gradonačelnik Franković i zahvalio vrijednoj donaciji.

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar rekao je kako upravo preko djece žele očuvati našu tradiciju, kulturu i baštinu.

- Da nema ovog projekta i manifestacije koju organizira Krapinsko-zagorska županija, ove bi igračke vjerojatno izumrle i više ih ne bi bilo. Svega dvoje, troje majstora se bavi izradom ovih drvenih igračaka s ekološkim materijalima, a vraća nas u povijest i istovremeno educira. Ono što nam je najveća satisfakcija je da su djeca u svim dijelovima Hrvatske uvijek ove igračke dočekala sa smiješkom na licu i uzbuđenjem. - rekao je župan Kolar, a upravo takvu reakciju imala su i dubrovačka dječica.

Ona će imati priliku igrati se s igračkama s kakvima su se igrali njihovi bake i djedovi, poručio je djeci direktor radija Kaj Drago Gradečak o ovim tradicijskim drvenim igračkama koje nastaju najvećim dijelom na području nacionalnog svetišta Majke Božje Bistričke.

dpp

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

PROJEKT e-LAFITI

Predstavljanje studije izvodljivosti o uvođenju električnih brodova prema Elafitskim otocima, u sklopu projekta e-LAFITI, održano je u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika. Prezentaciju studije održali su autori, predstavnik tvrtke iCat Tomislav Uroda i Goran Krajačić, profesor na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.
 
Studija izvodljivosti donosi niz zaključaka, od kojih je najbitniji da je elektrifikacija brodskih linija moguća. Širom analizom mogućnosti elektrifikacija brodskih linija prema Elafitima, obuhvaćene su cjelovite Dubrovačke brodske linije, te je u tom pogledu preporuka da se brodske linije prema Elafitima sagledaju kao dio jedinstvene cjeline brodskog prijevoza na dubrovačkom području.
 
Električna transportna rješenja s niskim emisijama koja povezuju otoke plovilima poput električnih solarnih brodova optimalno su rješenje za kratka putovanja, čime bi se značajno smanjilo zagađenje mora i otoka. Uz novu kvalitetu linijskom pomorskom prijevozu ovakav projekt doveo bi i do disperzije turističkog prometa na otoke i druga područja van gradskog središta.
 
Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković istaknuo je važnost brze i kvalitetne povezanosti s Elafitima u kontekstu zadržavanja stanovnika na dubrovačkom otočju.
 
- Da bismo ih zadržali trebamo imati stalnu i čestu vezu s kopnom, a sve kako bi i djeca koja idu u školu na Elafite, a kasnije u srednju školu u Dubrovnik, mogla svakodnevno putovati i koristiti se tom vrstom prijevoza u vrlo čestim intervalima. Na taj način ćemo omogućiti ostanak i opstanak Elafita. - rekao je gradonačelnik Franković, a dodao je kako je studija izvodljivosti prvi važan korak prema povećanju kvalitete povezanosti Elafita.

elafititjedni041122
 
Dodao je i kako gradska uprava kontinuirano ulaže u povećanje kvalitete života svojih otočana.
 
- Za nas u Gradu Dubrovniku Elafiti predstavljaju iznimno vrijedan dragulj i kao takve ih tretiramo. Upravo na Elafitima provodimo izgradnju kanalizacijske mreže otoka Lopuda, u idućem tjednu vjerujem da ćemo potpisati ugovor za izgradnju kanalizacijske mreže u Suđurđu i u konačnici to je put koji smo zacrtali - podizanje kvalitete života na Elafitima. - naglasio je gradonačelnik.
 
Projekt e-LAFITI financiran je iz programa „European Islands Facility“ – NESOI Europske unije koji ima za cilj otključati potencijal EU otoka kako bi postali pokretači Europske Energetske Tranzicije kroz mobilizaciju više od 100 milijuna eura investicija u projekte održive energije, kako bi se EU otocima omogućila prilika provedbe energetskih tehnologija i inovativnih pristupa na povoljan način. Projekti koje je NESOI odabrao, među kojima je I projekt e-LAFITI će primiti prilagođenu potporu na licu mjesta od strane konzorcija stručnjaka i izravno financiranje odabranim dodatnim lokalnim stručnjacima zahvaljujući kaskadnom mehanizmu, pružajući potporu strukturiranju solidnih projekata s potencijalom privlačenja investitora.
 
DURA-i je u sklopu navedenoga odobrena darovnica u iznosu od 60 tisuća eura za studiju izvodljivosti za prijevoz električnim brodovima do Elafita.

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA PLANA UPRAVLJANJA

U organizaciji Zavoda za obnovu Dubrovnika, koordinatora provedbe Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a “Starim gradom Dubrovnikom” danas je održana prva sjednica Izvršnog odbora Upravljačke komisije. 
 
Osnovni zadatak Izvršnog odbora uz Upravni odbor jest osigurati neposrednu primjenu plana što podrazumijeva provođenje aktivnosti istog s ciljem održavanja kvalitete života građana i zaštite kulturno-spomeničke baštine vodeći se sustavnim i promišljenim upravljanjem koji će uključivati doprinos stručnjaka te ostalih dionika. 
 
Usvojen je poslovnik o radu Izvršnog odbora, te je predstavljen Izvještaj o fazama izrade i pripremi za provedbu Plana i Prijedlog budućih aktivnosti Izvršnog odbora.
 
Na sjednici su sudjelovali prethodno imenovani članovi Izvršnog odbora: ravnateljica Zavoda za obnovu Mihaelu Skurić, predstavnica Grada Dubrovnika, Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Anita Korda, predstavnici Ministarstva kulture i medija RH, Kontakt točke za svjetska kulturna dobra UNESCO-a Bruno Diklić i Konzervatorskog odjela u Dubrovniku Antun Baće, predstavnica Javne ustanove Rezervat Lokrum Nikolina Grković, predstavnik Sveučilišta u Dubrovniku Nebojša Stojčić, predstavnik udruga civilnog društva Vedran Kosović, predstavnice gradskih kotareva Mara Kolić Pustić, Katarina Doršner, Petra Marčinko i Marijana Manenica.

DERATIZACIJA NA ŽARKOVICI

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković sa suradnicima i predstavnici nadležnih komunalnih društava su obišli područje Žarkovice gdje se nalazi ilegalno sklonište za životinje, u pratnji voditeljice projekta relokacije pasa na Žarkovici Ane Ivelje. 
 
Nakon pregleda područja, detaljno su definirane potrebne radnje i provođenje mjera sukladno zdravstvenim standardima. 

ZARKOVICATJEDNI041122
 
Naime, u sljedećih mjesec dana, ako to vremenske prilike dozvole, djelatnici komunalnih društava Grada Dubrovnika uklonit će sve predmete koji su kontaminirani glodavcima i nametnicima čime će se stvoriti preduvjeti za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju i dezodorizaciju cijelog područja koje će provesti Sanitatova DDDD služba, a sve s ciljem sprječavanja širenja zaraznih bolesti te kako bi se zaštitilo stanovništvo okolnih naselja. 
 
Prethodno su djelatnici Sanitata izmjestili preostalih 67 pasa u nove boksove gdje se radi na socijalizaciji i obradi pasa te pripremi za transport i udomljavanje.
 
Grad Dubrovnik zahvaljuje svim udrugama i volonterima koje su uključene u projekt zbrinjavanja pasa, u suradnji s gradskom upravom i nadležnim službama, kako bi se sve životinje izliječile i dobile novi dom i obitelj. Njih 67 još čeka trajan dom, a prema nalogu veterinarske inspekcije pri Državnom inspektoratu RH, krajnji rok za zatvaranje azila je do kraja siječnja 2023. do kada svi psi moraju biti adekvatno zbrinuti.

REKONSTRUIRANA JAVNA RASVJETA U TRI ULICE, OSVJETLJENO BOĆARSKO IGRALIŠTE U PETROVOM SELU

U sklopu godišnjeg programa investicijskog održavanja sustava javne rasvjete Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika proveo je rekonstrukciju javne rasvjete u Mljetskoj ulici, Ulici bana Josipa Jelačića i Ulici Miroslava Krleže te osvjetljenje boćarskog igrališta u Petrovom selu. Ukupna vrijednost navedenih ulaganja u sustav javne rasvjete prelazi 180 tisuća kuna.
 
U Mljetskoj ulici u Gružu rekonstrukcija javne rasvjete izvršena je izradom šest novih stupnih mjesta s podzemnom mrežom, montažom šest novih stupova i jednako toliko novih LED energetski visokoučinkovitih svjetiljki. Dužina trase obuhvaćene rekonstrukcijom iznosi 180 metara, a vrijednost radova je 59.948,55 kuna.

JAVNARASVJETA041122
 
U Ulici bana Josipa Jelačića i Ulici Miroslava Krleže na području GK Montovjerna rekonstrukcija javne rasvjete obuhvatila je postavljanje 13 novih stupnih mjesta u dužini 400 metara s energetski visokoučinkovitim LED svjetiljkama i podzemnim instalacijama, a izvršeno ulaganje vrijedno je 107.454,31 kuna.
 
U okviru navedenog programa provedeno je i osvjetljenje boćarskog igrališta u Petrovom selu postavljanjem dvaju novih stupnih mjesta s dva rasvjetna stupa i ugradnjom LED reflektora vrijednosti 16.593,25 kuna.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Gradonačelnik Mato Franković s predstavnicima izrađivača potpisao je ugovor za izradu novog GUP-aa i PPU-a Grada Dubrovnika. S predstavnicima Zračne luke Dubrovnik dogovorena je koordinacija za produljenje sezone letenja. Obnavlja se horizontalna signalizacija na gradskim prometnicama. Imenovano je izborno povjerenstvo za provedu kotarskih izbora koji će se održati 6. studenog.

POTPISAN UGOVOR ZA IZRADU NOVOG GUP-a I PPU-a GRADA DUBROVNIKA

Potpisani su ugovori za izradu sveobuhvatnih izmjena i dopuna prostorno-planskih dokumenata, Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te ugovor za izradu strateških studija procjene utjecaja na okoliš navedenih planova.

Ugovor za izradu Izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika, koji će definirati jasnu viziju razvoja grada za dugoročni period, vrijedan je 1.556.250 kuna s PDV-om, a sklopljen je s tvrtkom Urbanistica d.o.o. iz Zagreba. Isti je potpisala direktorica Jasminka Pilar – Katavić, dipl.ing.arh., dok je ugovor za izradu strateških studija procjene utjecaja na okoliš sklopljen s tvrtkom Ires ekologija d.o.o. iz Zagreba i vrijedan 481,250 kuna s PDV-om. Ugovor je potpisao Mario Mesarić, mag.ing.agr., direktor navedene tvrtke. Ugovore je u ime Grada Dubrovnika potpisao gradonačelnik Mato Franković.

- Nakon što su prošle godine usvojene ciljane izmjene PPU-a i GUP-a došlo je vrijeme i za sveobuhvatne izmjene i dopune odnosno za izradu posve novih dokumenata. Vjerujem da ćemo u zadanim rokovima, okvirno u dvije godine, dobiti gotov dokument koji će s jedne strane osigurati skladnost gradnje i poštivanje kulturno-spomeničke baštine Dubrovnika, a s druge omogućiti razvoj grada definiranjem novih zona urbanog življenja i stanovanja. - rekao je gradonačelnik Mato Franković. Zahvalio je stručnim izrađivačima novih prostorno - planskih dokumenata na sudjelovanju u ovom izazovnom i važnom projektu.

Tvrtka Urbanistica d.o.o. djeluje od 2004. godine, a prema riječima direktorice Jasminke Pilar – Katavić sudjelovali su u izradi 240 prostornih planova na području čitave države, a od kojih 70 posto otpada na obalno područje Hrvatske. Tvrtka Ires ekologija d.o.o., rekao je direktor Mario Mesarić, raspolaže svim potrebnim resursima da uspješno unutar tvrtke izradi strateške studije procjene utjecaja na okoliš što je područje kojim se ova tvrtka dominantno bavi.

Inače, glavni ciljevi i programska polazišta novog GUP-a i PPU-a su uvrštenje kontaktne (buffer) zone dobra svjetske baštine Starog grada Dubrovnika, usklađenje sa smjernicama Konzervatorske podloge za kontaktnu zonu dobra svjetske baštine Starog grada Dubrovnika i preporukama navedenih u Izvješću o stanju u prostoru Grada Dubrovnika za razdoblje 2014-2018., usklađenje s važećim zakonskim i podzakonskim propisima te ugradnja mjera radi ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama.

Ciljevi i programska polazišta su i usklađenje demografskih, gospodarskih i drugih podataka od utjecaja na prostorno uređenje koji su se izmijenili u razdoblju do donošenja Plana, revizija planskih rješenja infrastrukturne mreže, preispitivanja i redefiniranja uvjeta i načina gradnje za sve vrste građevina unutar građevinskog područja naselja, izdvojenog građevinskog područja naselja i izvan građevinskog područja naselja i utvrđivanja stvarnog stanja njihove izgrađenosti i uređenosti građevinskih područja.

Slijedi i preispitivanje broja propisanih urbanističkih planova uređenja te sukladno detaljnijim urbanističkim analizama propisivanja uvjeta provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja, prostorno-planska zaštita izvorišta uvrštenjem zona sanitarne zaštite na području Grada Dubrovnika te realizacija sadržaja i projekata od interesa za Grad Dubrovnik; osiguranje skladnosti gradnje i zaštite prostora.

Potpisivanju je nazočila i Ana Putar, dipl.ing.arh., odgovorna voditeljica izrade planova u tvrtki Urbanistica d.o.o. te pročelnik Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Božo Benić sa suradnicama.

Podsjetimo, kako bi se uveo prijeko potreban red u prostor i spriječila devastacija kakvu je omogućio štetni GUP iz 2014. godine ova gradska uprava prethodno je provela ciljane izmjene PPU-a i GUP-a, koji su usvojeni na 37. i 38. sjednici Gradskog vijeća u veljači i ožujku 2021. godine. Istovremeno s usvajanjem novih odredbi GUP-a na 38. sjednici Gradskog vijeća donesene su i odluke o početku izrade sveobuhvatnih izmjena i dopuna GUP-a i PPU-a, što je prvi korak u tom, značajnije dugotrajnijem postupku. Nakon toga proveden je postupak javne nabave za stručne izrađivače novih prostorno-planskih dokumenata razvojnog usmjerenja.

DOGOVORENA KOORDINACIJA ZA PRODULJENJE SEZONE LETENJA

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković sastao se s novim direktorom Zračne luke Dubrovnik Viktorom Šoberom i direktorom Sektora komercijalnih poslova u ZL Dubrovnik Ivanom Maslaćem. Sastanku su nazočili i direktor Turističke zajednice grada Dubrovnika Miro Drašković i pročelnica Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Antonela Svilarić.

Tom prilikom razgovarali su o zimskom međunarodnom redu letenja i produženju sezone na zimske mjesece u kontekstu razvoja cjelogodišnjeg održivog turizma. Za iduću sezonu koordinirat će se aktivnosti uključenih turističkih dionika i to nastavkom marketinških aktivnosti na emitivnim tržištima, s ciljem što bolje iskoristivosti potencijala Zračne luke i boljitka cjelokupnog gospodarstva.

Za Dubrovnik je, kako je naglasio gradonačelnik Franković, iznimno bitan zračni promet i broj letova u sezoni, s obzirom da je dominantno avio-destinacija. Nakon koronakrize koja je najviše ugrozila turistički sektor, Grad Dubrovnik je s partnerima za proteklu sezonu poduzeo niz mjera za reaktivaciju pojedinih tržišta, osobito američkog i ruskog koji su ostvarili izvrsne rezultate.

Nakon gotovo tri godine bez zimskih letova, British Airways za ovogodišnji zimski red letenja planira ponovno uvesti letove između Londona i Dubrovnika. Razlog ukidanja ovih letova bila je globalna pandemija koronavirusa. Osigurana je i povezanost s Barcelonom, Istanbulom i Zagrebom, a značajan dio čine i charter letovi kojim je Dubrovnik povezan s niz francuskih i njemačkih gradova. Posebice je ohrabrujuća najava dolazaka charter letova iz Seoula što znači da je počeo oporavak i istočnog tržišta.

Direktor Šober izvijestio je gradonačelnika i njegove suradnike o izvrsnom prometu u prvih osam mjeseci te najavio kako će taj broj na kraju ove godine premašiti dva milijuna putnika, odnosno oko 75 posto od rekordne 2019. godine.

OTVORENE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVE MODERNIZACIJE JAVNE RASVJETE GRADA DUBROVNIKA

Otvorene su ponude zaprimljene na javni natječaj za izvođenje projekta rekonstrukcije i modernizacije sustava javne rasvjete Grada Dubrovnika procijenjene vrijednosti 14 milijuna s PDV-om. Na poziv je pristiglo sedam ponuda, od kojih je više onih i ispod procijenjene vrijednosti nabave.

Po otvaranju ponuda slijedi utvrđivanje ispravnosti dokumentacija i evaluacija za grad najpovoljnije ponude, a zakonski rok za navedeni proces je 60 dana. Nakon što Grad Dubrovnik odabere najpovoljnijeg ponuditelja, svi sudionici natječajnog postupka imat će priliku uložiti žalbu.

Cjelokupan postupak javne nabave završit će do kraja godine te će se izvođenju radova pristupiti u siječnju 2023., što ostavlja dovoljno vremena za izgradnju  sustava do siječnja 2024. kada će cijena električne energije za Grad Dubrovnik značajno porasti.

Grad Dubrovnik predmetnu investiciju financira kreditom HBOR-a s rokom otplate od sedam godina te fiksnom kamatnom stopom od 0,5 posto. Novčana ušteda na troškovima električne energije koja će se postići ovom rekonstrukcijom, u odnosu na zatečeno stanje, veća je od dva milijuna kuna na godišnjoj razini koliko iznosi i kreditno zaduženje, a dodatno će se značajno smanjiti i troškovi održavanja sustava. S obzirom na rapidan porast cijene svih energenata, pa tako i električne energije, izvjesno je da će konačan iznos koji će Grad Dubrovnik uštedjeti implementacijom ovog projekta biti i dvostruko veći od kreditnog zaduženja.
Trenutno Grad Dubrovnik električnu energiju plaća po fiksnoj cijeni od 0,38 kn/kwh, sukladno ugovoru s HEP Opskrbom d.o.o. sklopljenom 27. siječnja 2020. godine na rok od četiri godine. Usporedbe radi, današnja cijena na tržištu kreće se od 3,50 kn/kwh.

OBNOVA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE NA GRADSKIM CESTAMA

U tijeku je izvođenje radova redovnog održavanja horizontalne signalizacije na prometnim površinama na području grada Dubrovnika. Prioritetno je, pred početak školske godine, obnovljena horizontalna signalizacija u neposrednoj blizini škola kao i na koridorima kojima se djeca kreću na putu za i od škole, a kako bi se osigurali uvjeti za sigurno kretanje djece.

Trenutno se provode radovi obnove pješačkih prijelaza, polja za usmjeravanje prometa, natpisa na kolniku, strelica i uzdužnih oznaka (središnjih i rubnih crta) na cestama na gradskom području.

Radove obnove horizontalne signalizacije prema nalogu Upravnog odjela za promet izvodi ugovorni izvođač radova na održavanju nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina. Radovi se izvode u noćnim satima, dok će se tek manji dio izvoditi tijekom dana.

IMENOVANO IZBORNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU KOTARSKIH IZBORA

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković donio je Rješenje o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove Vijeća jedinica mjesne samouprave Grada Dubrovnika.

U stalni sastav Izbornog povjerenstva imenovani su Nada Medović kao predsjednica, Marija Urđević kao potpredsjednica te članovi Franjo Barišić, Suzana Benić, Andrija Obad, Ruđer Michael Rapajić.
Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove Vijeća jedinica mjesne samouprave Grada Dubrovnika skrbi o zakonitoj pripravi i provođenju izbora za članove Vijeća, imenuje članove biračkog odbora, određuje biračka mjesta, nadzire rad biračkih odbora i obavlja sve tehničke pripreme za provođenje izbora za članove Vijeća.

Izborno povjerenstvo objavljuje i koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinom mjestu, najkasnije tri dana prije izbora te na temelju pravovaljanog prijedloga sastavlja kandidacijske liste i zbirnu listu te ih objavljuje u lokalnom tjedniku i na uobičajenim oglasnim mjestima u svakoj jedinici mjesne samouprave. Povjerenstvo također nadzire pravilnost izborne promidžbe, prikuplja i utvrđuje rezultate glasovanja na biračkim mjestima na područjima gradskih kotara tj. mjesnih odbora, objavljuje rezultate izbora za članove Vijeća, a obavlja i druge poslove određene Odlukom i Zakonom.

Odlukom Gradskog vijeća Grada Dubrovnika izbori za članove vijeća jedinca mjesne samouprave – osam gradskih kotara i sedamnaest mjesnih odbora održat će se 6. studenoga 2022.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u
Petak, 09 Rujan 2022 18:41

Određen datum kotarskih izbora

Na arheološkom nalazištu na Pustijerni Zavod za obnovu Dubrovnika postavio je vrata te izradio novi drveni most za pristup bastionu sv. Spasitelja. Radove u vrijednosti od 36.875 kuna izveo je Građevinar Quelin d.d..

Po samom završetku radova djelatnici Zavoda za obnovu Dubrovnika zatekli su uništena novopostavljena vrata išarana grafitima, urušeni fiksni dio pregrade i obijen lokot. Stoga će Grad Dubrovnik, kako bi spriječio daljnju devastaciju, postaviti video kameru za nadzor ove lokacije, a Zavod će popraviti vrata i staviti novi lokot.

tjedni090922 2

Grad Dubrovnik ovim putem apelira da se čuva gradska imovina i ovo vrijedno arheološko nalazište koje ne smije služiti kao prostor za ilegalno odlaganje kućnog ni glomaznog otpada.

Podsjetimo, u tijeku je priprema dokumentacije, koju izrađuje Institut za povijest umjetnosti iz Zagreba za uspostavu arheološkog muzeja na Pustijerni unutar zgrade nekadašnjeg zatvora, bastiona sv. Spasitelja te arheološkog nalazišta na Pustijerni s ponovnom uspostavom Ulice ispod mira.

NOVI CJEVOVOD U ULICI IZMEĐU VRTA OMOGUĆIT ĆE REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBE DO POVIJESNE JEZGRE

Vodovod Dubrovnik dovršio je 360 tisuća kuna vrijednu rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici između vrta, na području od Platske ulice pa do ulice Marijana Blažića, čime su stvoreni preduvjeti za obnovu kompletne mreže na području od Bogišićeva parka do Posata.

tjedni090922 1

- Rekonstrukcijom tamošnje mreže riješili smo još jednu kritičnu točku na našem sustavu, jer su nam se kvarovi javljali upravo na tom području. Iako je glavni pravac opskrbe preko Ulice branitelja Dubrovnika, a ovo zapravo alternativni pravac, ovim radovima osigurali smo tamošnjim stanovnicima stabilnu opskrbu pitkom vodom, ali i omogućili rekonstrukciju dotrajalih dijelova sve do povijesne jezgre, što će zapravo biti cilj naših idućih investicija. – rekao je predsjednik Uprave Vodovoda Dubrovnik Lukša Matušić te dodao kako je jedan od tih projekata već u tijeku, a to je rekonstrukcija cjevovoda uz Posat, čiji se dovršetak očekuje uskoro.

- Uz Posat smo bili stali s radovima pred sezonu jer nismo htjeli ometati njeno odvijanje na tom području, a plan nam je čim ona završi nastaviti s radovima, kako bi do kraja jeseni mogli prespojiti novi cjevovod na postojeći sustav. Naš cilj je rekonstruirati cijeli potez od Bogišićevog parka do hotela Hilton i samog Posata. - naglasio je Matušić te kazao kako će se dovršetkom svih planiranih investicija na tom području značajno poboljšati vodoopskrbni uvjeti i sigurnost same opskrbe pitkom vodom.

Radovi na rekonstrukciji trajali su oko mjesec i pol dana, a u tom vremenu djelatnici Vodovoda izmijenili su ukupno 130 metara dotrajalog PVC te polietilenskog cjevovoda s novim cijevima od nodularnog lijeva i pocinčanog čelika te su rekonstruirani postojeći priključci.

KOTARSKI IZBORI ODRŽAT ĆE SE 6. STUDENOGA

Odlukom Gradskog vijeća Grada Dubrovnika 6. studenoga održat će se izbori za članove vijeća jedinca mjesne samouprave – osam gradskih kotara i sedamnaest mjesnih odbora.

Koliko su kotarski izbori važni ova gradska uprava pokazala je tijekom posljednje četiri godine aktivno uključujući članove vijeća jedinica mjesne samouprave u dnevno donošenje odluka.

Gradski kotari i mjesni odbori prvi su segment odlučivanja, najniža razina mjesne samouprave putem kojih građani koji žive na tom području mogu odlučivati, kako o kapitalnim projektima tako i o onim manjim, poput uređenja dječjih igrališta, potreba za javnom rasvjetom, manjim komunalnim uređenjima i opremanjima, odnosno manjim ulaganjima koja podižu kvalitetu života na određenom području.

Nakon skoro desetogodišnje nebrige ova gradska uprava je uključila kotare u društveno-politički život grada te je reorganizacijom gradske uprave pri Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu uspostavljen Odsjek za mjesnu samoupravu kako bi se dnevni komunalni problemi brzo i kvalitetno rješavali stoga je aktivnost članova vijeća iznimno važna za što bolje funkcioniranje kotareva i odbora. U svrhu učinkovitijeg rješavanja komunalnih problema na području Grada Dubrovnika pri istom upravnom odjelu uspostavljen je i Pododsjek za hitne intervencije.

Također, Grad Dubrovnik provodi sustavna ulaganja u sustav mjesne samouprave omogućujući vijećima gradskih kotara i mjesnih odbora učinkovitiji rad, a građanima što lakše ostvarivanje svojih prava. Tako je u proteklom razdoblju ova gradska uprava obnovila i uredila prostor gradskog kotara Montovjerna te prostore mjesnih odbora Osojnik i Ljubač. Gradskom kotaru Ploče iza Grada, Mokošica i Komolac osigurani su potpuno novi prostori, a na širem gradskom području proveden je i niz ulaganja u društvene domove.

LOKRUM UNAPRIJEDIO USLUGU ZA SLABOVIDNE OSOBE

Osposobljavanje turističkih djelatnika za kvalitetnije pružanje turističkih usluga osobama s invaliditetom te proširivanje ponude, razvoj novih usluga i radnih mjesta za osobe s invaliditetom ciljevi su projekta 'Turizam+' u kojeg je kao partner uključena Javna ustanova Rezervat Lokrum. Nositelji projekta su Centar za istraživanje, edukaciju i primjenu novih znanja UP2DATE i udruga Poseban Prijatelj koji uz ovaj rade na još dva umrežena projekta za unapređenje turističkih usluga za osobe s invaliditetom.

'Turizam +' projekt fokusiran je na slabovidne osobe, a njegovom realizacijom, što uključuje i istraživanja dostupne pristupačne turističke ponude te edukaciju turističkih djelatnika o načinima ophođenja prema osobama s invaliditetom, omogućit će se slabovidnim osobama da bolje dožive prostor Lokruma.

U Dubrovniku već postoje dobri primjeri iz prakse pa je tako kroz projekt 'Dubrovnik na dlanu' educirana vodičica za obilaske povijesne jezgre slabovidnih osoba te su izrađeni reljefi osam značajnih gradskih znamenitosti pomoću kojih osobe oštećenog vida mogu doživjeti njihov oblik.

U istom smjeru išlo bi se i s projektom na Lokrumu gdje bi se, uz edukaciju vodiča, izradio i reljefni prikaz zanimljivosti iz ovog rezervata prirode. Također, ideja je i popularizirati Lokrum kao mjesto za konferencije i susrete slabovidnih osoba s obzirom da postojeća infrastruktura odgovara slabovidnim osobama za jednostavnije i lakše kretanje.

Naime, kada su rezultati projekta 'Dubrovnik na dlanu' predstavljeni u ožujku u Dubrovniku, slabovidne osobe i njihovi pratitelji su posjetili Lokrum, a upravo iz te posjete nastala je ideja o uključivanju otoka u jedan od njihovih budućih projekata.

Tako bi u novu sezonu 2023. otok Lokrum trebao ući s novom ponudom za osobe oštećenog vida i na taj način podignuti razinu kvalitete ponude za osobe s invaliditetom i turističke ponude uopće. Na javnom natječaju Ministarstva turizma za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2022. projekt 'Turizam+' ostvario je sredstva u kategoriji PP2 - Projekti razvijanja svijesti o pristupačnom turizmu u iznosu od 181.588,00 kuna.

Grad Dubrovnik ulaže značajne napore u podizanje kvalitete života osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju nastojeći ih uključiti u sve segmente društva, a s tim je ciljem izrađena i 'Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika 2021. – 2025.' koja je prepoznata kao primjer dobre prakse u Hrvatskoj.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Nakon provjere iz SAFU-a su utvrdili kako je libertasov autobus nabavljen sredstvima EU-a ljudskom pogreškom usmjeren na prijevoz turista s kruzera. Na izvorištu Omble pronađena čovječja ribica. Na izložbi gradova svjetske baštine koja se početkom rujna održava u Kanadi predstavit će se i Dubrovnik.

SAFU POTVRDILA: U LIBERTASU SE DOGODILA LJUDSKA POGREŠKA

Nakon što je Libertas Dubrovnik prijavljen Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) radi raspoređivanja jednog od 11 autobusa financiranih europskim sredstvima, predtsvanici SAFU-a krajem srpnja izvršili su provjeru navoda na licu mjesta. U dostavljenom zaključku navodi se kako „ne postoji osnova za prijavu sumnje o postojanju nepravilnosti te da je situacija u kojoj je autobus s registarskom oznakom DU 046 LD prijavljen rezultat pogreške u rasporedu autobusa koja je ispravljena prije nego je komercijalna usluga izvršena“.

Naime, provjerom su utvrđeni podaci o registarskoj oznaci i garažnom broju za svih 11 autobusa nabavljenih iz projekta. Predmetna prijava odnosi se na autobus registarske oznake DU 046 LD, garažni broj 46. Uvidom u sustav, koji nije moguće retroaktivno mijenjati, ustanovljeno je da niti jedan od 11 autobusa u navedenom razdoblju nije korišten u komercijalne svrhe jer je pogreška u rasporedu uočena prije izvršenja usluge, vozilo GB 46 vraćeno je u remizu te je uslugu obavilo vozilo GB 183. Navedeno je razvidno iz voznog lista autobusa te putnog radnog lista, kao i ispisa ih tahografa.

U obrazloženju je istaknuto i kako je JGP Libertas Dubrovnik nakon opisane pogreške unaprijedio informatički sustav te uspostavio poboljšani kontrolni kanal komunikacije, sve kako se navedeni propust ne bi ponovio. Nakon provedenih programskih izmjena, 11 autobusa javnog gradskog prijevoza nabavljenih europskim sredstvima više nije moguće rasporediti na komercijalne vožnje.

NA IZVORIŠTU OMBLE PRONAĐENA ČOVJEČJA RIBICA

Tijekom projekta 'Speleološko i biospeleološko istraživanje izvorišta rijeke Omble', koje se provodi od 8. do 14. kolovoza, istraživači, međunarodni tim speleoronilaca, pronašli su tri juvenilne jedinke čovječje ribice, za koju se od ranije, temeljem DNA analize vode, ustanovilo da obitava u ovom sustavu. Ovo je izuzetno važna vijest zbog činjenice da je riječ o iznimno rijetkoj, endemskoj vrsti vodozemca te je ovaj pronalazak sada potvrdio najjužniju točku Natura područja u Europi na kojem je pronađena čovječja ribica.

Također je ustanovljena značajna populacija ribe popovske gaovice čime je ova populacija postala najbrojnija poznata unutar areala Republike Hrvatske i BIH.

tjedni190822 2

Projekt provodi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, sufinancira se sredstvima Županije i Grada Dubrovnika uz tehničko terensku podršku Vodovoda Dubrovnik d.o.o. S obzirom da podzemni sustav Omble osigurava pitku vodu za stanovnike šireg područja Dubrovnika bilo je ključno započeti istraživanja koja će rezultirati ciljanim i aktualnim podacima kako bi se adekvatno i pravovremeno mogla planirati zaštita i očuvanje bioraznolikosti, ali i najvrjednijeg resursa, izvora pitke vode.

U okviru projekta detaljno će se istražiti podzemni špiljski sustav izvorišta Omble, izraditi nacrt cjelokupnog sustava, izračunati zapremnina vode te kartirati vodena bioraznolikost. Zbog kompleksnosti i obilježja područja do danas je istraženo svega 40 metara dubine glavnog kanala izvorišta, no ovim istraživanjem speleoronioci su došli do čak 100 metara dubine. Dosadašnji tijek istraživanja županu dubrovačko-neretvanskom Nikoli Dobroslaviću i zamjenici gradonačelnika Dubrovnika Jelki Tepšić, sa suradnicima, prezentirao je voditelj istraživačkog tima dr. sc. Dušan Jelić.

Područje Rijeke Dubrovačke zaštićeno je 1964. godine u kategoriji značajnog krajobraza, a ujedno je i dio europske ekološke mreže Natura 2000 te je zaštićeno kao područje očuvanja značajno za vrste i staništa Paleoombla-Ombla. Od iznimne je važnosti za očuvanje bioraznolikosti jer predstavlja jedno od najbogatijih regija špiljske faune na svijetu.
Ujedno je prostor oko izvora, sukladno Odluci o zaštiti izvorišta Ombla, u zoni strogog režima zaštite i nadzora – I. zoni u kojoj su zabranjene sve aktivnosti osim onih koje su vezane za zahvaćanje, kondicioniranje i transport vode. Stoga nije dozvoljeno plivanje na tom dijelu, na što se također skreće pažnja jer je, osim sanitarne zaštite izvorišta, zbog brojnih podvodnih tunela i jako hladne vode kupanje na ovom dijelu i izrazito opasno.

U nastavku se može vidjeti video snimka čovječje ribice nastala prilikom ovog istraživanja (kolovoz 2022.):

DUBROVNIK NA IZLOŽBI GRADOVA SVJETSKE BAŠTINE U KANADI

Kao uvod 16. Svjetskog kongresa Organizacije gradova svjetske baštine (OWHC), koji će se od 6. do 9. rujna održati u Quebec Cityju u Kanadi, organizirana je izložba fotografija gradova svjetske baštine, a među odabranima se nalazi i Dubrovnik.

Na temu ''Zašto je dobro živjeti u …'' uz fotografiju povijesne gradske jezgre, na kojoj se vidi i košarkaško igralište pod Minčetom, navedeno je ''U Dubrovniku je dobro živjeti jer se možete igrati uz srednjovjekovne zidine, unutar grada pod zaštitom UNESCO-a, s pogledom na najljepše Jadransko more i crvene gradske krovove, a istovremeno biti u jednom od najposjećenijih turističkih gradova u Europi, biseru Mediterana''.

tjedni190822 1

Panoi s fotografijama i tekstom su od 17. kolovoza do 10. rujna 2022. izloženi na Place d'Youville, koji se nalazi u središtu Quebec Cityja na vrlo frekventnom mjestu s velikim brojem prolaznika i turista što predstavlja i izvrsnu turističku promociju.

Gotovo 60 gradova svjetske baštine predalo je svoje fotografije na poziv za izložbu, od kojih su odabrane 22, a među njima i fotografija koju je kandidirao Grad Dubrovnik. Autor fotografije je VSP video.

Uz Dubrovnik, predstavljeni su i gradovi Regensburg, Suzhou, Querétaro, Split, Le Havre, Beč, Sawahlunto, Porto, Mexico City, Strasbourg, Colonia del Sacramento, Évora, Kutná Hora, Gyeongju, Krakov, Vilnius, Nica, Malacca, Luxembourg, Hoi An i Québec City.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u
Stranica 7 od 12