Prikazujem sadržaj po oznakama: upu nuncijata

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati usvojena je većinom glasova na 11. sjednici Gradskog vijeća. Suszdržani su bili vijećnici Srđ je Grad Nikša Selmani i Đuro Capor.

"Tim činom stekli su se svi nužni preduvjeti za pokretanje postupka dodjele zemljišta braniteljima koji su prethodno to pravo stekli, a sukladno odlukama Gradskog vijeća Grada Dubrovnika i sukladno pravu na stambeno zbrinjavanje izdanom od strane Ministarstva branitelja Republike Hrvatske." - navodi se u priopćenju Grada Dubrovnika uz sjednicu Gradskog vijeća.

Gradonačelnik Mato Franković uvodno je podsjetio da su za UPU braniteljskog naselja na Nuncijati ishođene sve potrebne suglasnosti sukladno Zakonu o prostornom uređenju, dok je Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske dala svoju suglasnost da se plan uputi Gradskom vijeću na raspravu i donošenje prije ishođenja mišljenja Centra za svjetsku baštinu UNESCO-a na Studiju procjene utjecaja na dobro Svjetsko kulturne baštine (HIA).

Gradonačelnik je rekao i da su branitelji - hrvatski ratni vojni invalidi i članovi obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja predugo čekali na nešto što su svojom žrtvom i hrabrošću zaslužili i na što su odavno stekli pravo.

– Današnjim usvajanjem napravili smo jedan veliki korak naprijed prema ispunjavanju zasluženih prava branitelja. - rekao je.

Istaknuo je i kako je Grad Dubrovnik u proteklom petogodišnjem razdoblju stambeno zbrinuo 70 obitelji hrvatskih branitelja.

"Nakon samog usvajanja UPU-a Nuncijata Grad Dubrovnik će putem svojih službi pokrenuti izradu geodetskih elaborata kojim se izdvajaju dijelovi u vlasništvu Grada te se formiraju nove čestice koje će se dodjeljivati braniteljima te će provesti postupak upisa na katastru i zemljišnoj knjizi. Na osnovu prethodno izrađene projektne dokumentacije Grad će podnijeti zahtjev za ishođenje dozvola za izgradnju ceste s pratećom infrastrukturom prema naselju Nuncijata čiji se početak izgradnje očekuje na proljeće iduće godine. Grad će braniteljima ponuditi i mogućnost da građevinske dozvole za tipske objekte na Nuncijati ishoduju na trošak Grada kako bi im se pomoglo, ali i kako bi se ispunio uvjet jednoobraznosti gradnje na ovom području. Sam postupak dodjele zemljišta braniteljima bit će okončan u idućih nekoliko mjeseci." - navode u priopćenju iz Grada Dubrovnika.

dpp

Objavljeno u Aktualno

Nakon uvodnog izlaganja i pauze, Gradsko je vijeće Grada Dubrovnika sjednicu nastavilo raspravom o Prijedlogu odluke o donošenju UPU -a stambenog naselja za branitelje na Nuncijati. I dok je većina za usvajanja navedenog UPU -a, vijećnik Nikša Selmani (SJG) istaknuo kako cilj mora biti da se na Nuncijati zaista gradi stambeno naselje za branitelje, a ne da se zemljište preprodaje pa da na njemu gradi netko drugi.

- Hoće li se na Nuncijati graditi stambeno naselje za branitelje, a ne za nekoga drugoga? Hoće li oni koji su dobili zemljište to i napraviti ili će se prodavati zemlja jer će se tako izgubiti suštinu odluke. - pitao je Selmani, koji nije dugo trebao čekati da mu Potrebica odgovori.

- U prijevodu ono što je rekao Selmani, bilo bi da je SJG protiv donošenja ovog UPU -a, odnosno protiv dodjele zemljišta braniteljima na Nuncijati. - rekao je Potrebica, nakon čega je Selmani odgovorio kako to nije način stambenog zbrinjavanja branitelja.

- Griješite ako mislite da ste riješili stambeno zbrinjavanje branitelja ako ste im dali zemlju. Dajete im mogućnost da preprodaju tu zemlju i dalje se snalaze oko stambenog pitanja, to nije stambeno zbrinjavanje branitelja. - smatra Selmani.

Potrebica je potom Selmaniju objasnio modele stambenog zbrinjavanja koje su branitelji mogli odabrati.

- Sukladno zakonu branitelji su imali mogućnosti stati na listu za stambeno zbrinjavanje ili se prijaviti za dodjelu zemljišta u svrhu rješavanja njihova stambenog pitanja. - pojasnio je Potrebica te dodao kako je dio branitelja umjesto zemljišta za gradnju na Nuncijati uzeo stanove u Mokošici.

- Kad se gradila Mokošica rađena je anketa želi se netko s Nuncijate prebaciti na dodjelu stana i neki su tu mogućnost iskoristili, njih deset je uzelo stanove, ostali su se odlučili za Nuncijatu. - rekao je Potrebica
- Ti su ljudi '91. u šlapama i tenama uzeli lovačku pušku i pošli se boriti i nažalost izgubili dio svoga tijela. Od sramote koju osjećam nakon 17 godina da se branitelje vuče za nos, da treba donijeti 700 HIA, digao bi ruku. Ne želim sresti nekoga od njih i reći mu da je potrebna HIA. - kazao je Potrebica.

Gradonačelnik Franković istaknuo je kako se Ministarstvo kulture, kao krovno tijelo, za HIA -u i buffer zone, očitovalo kako je sve potrebno kroz HIA -u inkorporirano u Prijedlogu odluke o donošenju navedenog UPU-a.

- Zamislite da smo i mi bili suzdržani, a nismo imali ništa! - odgovorio je srđevcima vijećnik Lučić (HDZ), a nakon što je Selmani rekao kako će srđevci prilikom glasanja o UPU stambeno naselje za branitelje na Nuncijati ostati suzdržani.

Objavljeno u Aktualno

Na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća koja je zakazana za 9. svibnja uvršten je Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati. Usvajanje ovog UPU -a preduvjet je za gradnju na tom području na koju dio branitelja čeka dugi niz godina.

Gradnja za branitelje na Nuncijati predviđena je sjeverno i južno od crkve Gospe od Nuncijate uz postojeći put.

Površina obuhvata Plana je oko 4,96 hektara, od čega je u cijelosti u vlasništvu Grada Dubrovnika oko 2,37 hektara, a u suvlasništvu Grada oko 2,59 hektara zemljišta.

Inače, Odluka o izradi UPU -a stambenog naselja za branitelje na Nuncijati donesena je još u prosincu 2015. na sjednici Gradskog vijeća, da bi 2016. jedno vrijeme taj postupak bio zaustavljen. Naime, županijski Zavod za prostorno uređenje i Konzervatorski odjel u Dubrovniku odbili su izdati pozitivno prethodno mišljenje, uputivši ga na procjenu UNESCO -u i ICOMOS -u, koji nisu preporučavali nikakvu novu izgradnju na zapadnim padinama Srđa između jadranske magistrale i vrha platoa Srđa, odnosno na području predložene proširene „buffer zone” .

Krajem lipnja 2018. godine Odbor za svjetsku baštinu UNESCO -a utvrdio je obuhvat „buffer zone” čime su stvoreni preduvjeti za izradu stručnih analiza i nastavak postupka izrade Plana.

UPU -om koji će usvojiti Gradsko vijeće dodatno su postroženi uvjeti gradnje. Tako se u sjevernom dijelu obuhvata Plana smanjuje zona stambene namjene i ukida zona mješovite namjene u korist povećanja sportsko - rekreacijske namjene i javnih zelenih površina. U jugozapadnom dijelu obuhvata Plana, gdje nema dovoljno zemljišta za isključivo samostojeće građevine, omogućena je gradnja i samostojećih i dvojnih građevina radi ujednačavanja kriterija dodjele zemljišta. S obzirom na veliku eksponiranost i utjecaj na sliku grada, u Planu se navodi kako je dokazano da je utjecaj buduće gradnje minimalan.

Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati izrađen je u kolovozu 2021. i upućen Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja radi ishođenja suglasnosti o usklađenosti sa Zakonom o prostornom uređenju. Područje obuhvata navedenog Plana u cijelosti je neizgrađeno.

Objavljeno u Aktualno