Prikazujem sadržaj po oznakama: vinari

Iako se po površini obrađenih vinograda nalazi tek na četvrtom ili petom mjestu, udio vrhunskih vina u našoj županiji je najveći u Hrvatskoj u odnosu na sve druge županije. Vrhunska i kvalitetna vina čine gotovo 90 posto naše proizvodnje a ona niže kategorije kvalitete tek 10 posto. - kazala je to predstojnica Zavoda za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku izv. prof. dr. sc. Mara Marić na nedavnom skupu o stanju i perspektivama poljoprivredne proizvodnje u Dubrovačko - neretvanskoj županiji kojeg je organizirala Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Dubrovnik.

Prema njezinim riječima, na jugu Hrvatske, prema podacima Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u 2022. godine je bilo proizvedeno preko 7.700 tona grožđa i gotovo pet milijuna litara vina, od čega je čak 87 posto prijavljeno u kategorijama vrhunskog i visokokvalitetnog vina, a svega 13 posto kao sortno vino ili bez zaštićene oznake izvornosti.

- U strukturi proizvodnje najviše je sorte plavac mali, koja je i najzastupljenija hrvatska crna sorta i čini gotovo 50 posto proizvodnje Županije. No, vidi se da se proizvođači sve više okreću i visokokvalitetnim bijelim sortama. U novim vinogradima se sve više sade bijele visokokvalitetne sorte poput pošipa i grka te malvasije dubrovačke bijele i grka, perjanice vinogorja Korčule i Konavala. – kazala je dr. Marić.

Na skupu se također moglo čuti kako se u Hrvatskoj godišnje proizvede oko 75 milijuna litara vina, uvozi ga se oko 25 milijuna litara, a izveze oko pet milijuna litara.

Inače, hrvatska vina se izvoze po prosječnoj cijeni od 4,2 eura po litri, dok uvozna vina koštaju tri puta manje od toga.

Objavljeno u Aktualno

Ministrica poljopriv­rede Marija Vučković sastala se danas na Pelješcu s predstav­nicima vinara, a sas­tanku su nazočili i saborski zastupnik Branko Bačić, župan Nikola Dobroslavić, ​ zamjenik župana Još­ko Cebalo te pročeln­ik UO za gospodarstvo i more u Županiji Ivo Klaić.

Tema sastanka su bile nove mjere potpore koje Ministarstvo pruža vinarima, pri čemu je ministrica Vu­čković istaknula da je sada u pripremi paket mjera koje bi se odnosile na pomoć u otkupu grožđa, a sve u cilju očuvanja ovog iznimno važnog sektora.

Na sastanku je takođ­er istaknuto kako su vinari i vinogradari u ovom procesu međ­uovisni, jer vinari trebaju plasmanom na tržište osloboditi svoje kapacitete te otkupiti grožđe od vinogradara kao sirov­inu za daljnju proiz­vodnju vina. U tom kontekstu, ministrica je također iskazala razumijevanje te na­javila mogućnost pot­pore, a ocijenjeno je i da su dosadašnje mjere značajno dopr­inijele očuvanju vin­arstva i vinogradars­tva, ali i gospodars­koj i demografskoj slici županije.

dpp

Objavljeno u Aktualno