Prikazujem sadržaj po oznakama: zelenilo

Izrada katastra zelenila kao temeljnog referentnog dokumenta, uvođenje strožih pravila o uklanjanju zelenila, transformacija Vrtalara u istinskog čuvara gradskog zelenila, projekti za ozelenjivanje javnih površina i poticanje revitalizacije privatnih vrtova, dio su rješenja za poboljšanje stanja urbanog zelenila iz programa stranke Srđ je Grad, navode danas u priopćenju iz te stranke nakon konferencije za novinare.

Na konferenciji za novinare na Trgu oružja kandidat za gradonačelnika Dubrovnika Đuro Capor predstavio je naime dio programa koji se odnosi na zelenilo.

- Obnova urbanog zelenila, koje je donedavno predstavljalo povijesni kontinuitet Dubrovnika, jedan je od glavnih načina borbe protiv posljedica globalnog zatopljenja na zdravlje i kvalitetu života. Uništavanje zelenila na javnim i privatnim površinama tijekom proteklih godina uzima  sve više maha pa svjedočimo ogoljenim gradskim vizurama i prenamijenjenim i betoniranim povijesnim vrtovima. Taj smo scenarij vidjeli na primjerima plaže u Uvali Lapad, u vrtu hotela Park, u mnogim privatnim posjedima diljem Ulice hrvatskih branitelja, a prijeti i zelenilu na zemljištu Zaklade Mihanović. Sadnja stabala donosi mnoge socijalne i ekonomske koristi, uključujući smanjenje razine stresa i promicanje mentalnog blagostanja, povećanje vrijednosti imovine na tom području, ali i na razne druge načine pridonosi  očuvanju okoliša i poboljšanju kvalitete života. Zelene površine smanjuju temperaturu u gradovima, smanjuju zagađenje zraka i donose manje energetske troškove za okolne zgrade i osiguravanje staništa za divlje životinje, time pridonoseći očuvanju biološke raznolikosti. – rekao je Capor.

O primjerima kako se  moderni europski gradovi odnose prema zelenilu govorila je Romana Tomić, kandidatkinja stranke Srđ je Grad na županijskoj listi, koordinatorica inicijative Posadi ljubav, i istaknula je primjer Pariza. Pariška gradska vlast započela je projekt ublažavanja klimatskih promjena 2014. godine kada su si zadali plan da do 2020. godine  trećinu zelenih površine prenamjene u urbane vrtove, a 2016. godine donijeli su novi zakon koji potiče stanovnike na ozelenjavanje terasa, fasada i krovova te na uređenje urbanih vrtova.

„Osim toga, Pariz do 2026. želi postati najzelenija prijestolnica, u planu je sadnja novih 170 000 stabala. Ozelenjavanje Pariza jedan je od glavnih prioriteta pariške gradske uprave kako bi se njegovo stanovništvo u skoroj budućnosti moglo lakše nositi sa sve učestalijim i intenzivnijim toplinskim valovima te klimatskim promjenama.” - navode srđevci u priopćenju i pitaju gdje je tu Dubrovnik.

„Svako je stablo postalo predmetom poštovanja; uklanjanje samo jednog izaziva pravu dramu, a sadnja novih stabala te uređenje svake nove pa i najmanje zelene površine ili parka povod je za svečanost. U suradnji sa stručnjacima i građanima donosi se „Bioklimatski“ prostorni plan pariške aglomeracije, očekuje se da će se prihvatiti na gradskom vijeću ovo ljeto. 
U suradnji sa građanima i stručnjacima, mi u Dubrovniku moramo provoditi nove zelene javne politike koje se oslanjaju na strategiju RH za ublažavanje klimatskih promjena do 2040. godine.” - piše u priopćenju SJG.

- Kao gradonačelnik Dubrovnika zalagat ću se za otporan, otvoren, održiv ugodan i zdraviji grad! - na kraju je poručio Đuro Capor.

dpp

Objavljeno u Aktualno
Petak, 28 Kolovoz 2020 11:49

Uredit će se parking na Gradcu

Sanitat Dubrovnik d.o.o. kreće u realizaciju projekta hortikulturne revitalizacije i ozelenjivanja te uređenja parking platoa pored parka Gradac. Za izvođenje radova uređenja raspisana je javna nabava procijenjene vrijednosti 2,5 milijuna kuna bez PDV-a. Ovaj prostor u kontaktnoj zoni povijesne jezgre se koristi kao parkiralište na otvorenom, a razina uređenosti komunalne infrastrukture i hortikulture platoa nije primjeren za lokaciju u neposrednoj blizini perivoja Gradac i lokaliteta Danče.
 
Obuhvat parkirališta sada je obrubljen betonskim cestovnim rubnjacima, parkirališna podloga je šljunčana, neadekvatne površinske obrade, s ulegnućima koja zadržavaju kišnicu. Ujedno ne postoji sustav oborinske odvodnje, a rasvjeta organizirana je rubom platoa te je nedostatna.
 
„Na prostoru površine 1761,37 četvornih metara projektom uređenja izvršit će se izmjena podloge platoa uz adekvatno niveliranje i ozelenjivanje, a obavit će se i nadogradnja postojećih nasada te ugraditi sustav za automatsko navodnjavanje. Sve će se raditi sukladno smjernicama Konzervatorskog odjela Dubrovnik, čime bi se nakon trideset godina dobila urednija i primjerenija površina platoa.
 
Ponuditelji svoje elektroničke ponude moraju dostaviti u Elektronički oglasnik javne nabave RH najkasnije do 18. rujna 2020. godine u 10 sati, a rok završetka izvođenja radova je 120 kalendarskih dana od dana uvođenja ugovornog izvođača u posao.” - piše u priopćenju Grada Dubrovnika.

dpp

Objavljeno u Aktualno