Prikazujem sadržaj po oznakama: zoniranje

U Palači Ranjina jučer je održan radni sastanak za potrebe zoniranja Posebnog rezervata u moru Malostonski zaljev i područja ekološke mreže Malostonskog zaljeva. Sastanak je, u sklopu projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000, organizirala Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko - neretvanske županije i to za potrebe izrade zoniranja posebnog rezervata u moru Malostonski zaljev u okviru izrade Plana upravljanja za to područje.

No, što je to zoniranje Posebnog rezervata u moru Malostonski zaljev...

Zoniranje se odnosi na postupak kojim se zaštićeno područje dijeli na ograničene prostorne cjeline, odnosno zone pri čemu se izdvajaju područja očuvanja pojedinih vrijednosti uz razmatranje stupnja njihove očuvanosti i potrebe za njihovim upravljanjem. Postupkom zoniranja konstatiraju se postojeće i planiraju buduće upravljačke potrebe u cilju očuvanja prirode. Zoniranje je jedan od osnovnih alata u planiranju upravljanja područjem radi osiguranja dugoročnog očuvanja vrijednosti područja.

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode propisana je izrada planova upravljanja za sva zaštićena područja i područja ekoloških mreža. Plan upravljanja je strateški dokument javne ustanove kojim se utvrđuje stanje zaštićenog područja ili područja ekološke mreže te određuju ciljevi upravljanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ u procesu je izrade pet planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000, koji sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže obuhvaćaju područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove, kopneni i morski dio otoka Korčule, poluotoka Pelješca, Općine Konavle, Malostonskog zaljeva te područja očuvanja značajno za ptice srednjedalmatinskih otoka i Pelješca.

Dionici imaju važnu ulogu u poznavanju područja, vrijednostima i ugrozama istih te će njihova iskustva, mišljenja kao i svakodnevno djelovanje u ciljanom području svakako imati veliki utjecaj u izradi konačnog dokumenta – Plana upravljanja. Rezultati prikupljeni tijekom radionica koristit će se prilikom obrade podataka i njihovom implementiranju u konačan dokument predmetnog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000.

Uz župana Nikolu Dobroslavića sa suradnicima, na prvom sastanku su bili nazočni i predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko - neretvanske županije, Sveučilišta u Dubrovniku, Lokalne akcijske grupe u ribarstvu – FLAG-a kao i Udruge Sunce, vanjskih stručnjaka angažiranih za vođenje i facilitaciju procesa izrade planova upravljanja.

Ovo je prvi u nizu sastanaka na kojem je predstavljeno zoniranje zaštićenog područja Malostonski zaljev gdje su se, prilikom postupka zoniranja, uzele u obzir sve djelatnosti i aktivnosti koje se trenutačno provode u posebnom rezervatu. U narednom razdoblju planirani su sastanci s dionicima, s ciljem prezentacije prijedloga zoniranja zaštićenog područja, za potrebe izrade Plana upravljanja za zaštićeno područje i područje ekološke mreže Malostonski zaljev.

dpp

Objavljeno u Aktualno