Utorak, 03 Rujan 2019 14:02

Ukupno uklonjena 23 bankomata, samo osam zasad sa Straduna

Još dva bankomata uklonjena su danas sa Straduna, te ih je do sada maknuto ukupno 23 iz gradske povijesne jezgre, od čega na Stradunu ukupno njih osam. - piše u priopćenju iz Grada Dubrovnika.

„Od stupanja na snagu prvih rješenja o uklanjanju prošla su dva tjedna, te su do danas uklonjeni gotovo svi sporni uređaji. Po usvajanju odluke na Gradskom vijeću provedeni su upravni postupci kojima su obuhvaćeni bankomati bez valjanih odobrenja. Po isteku rokova od 30 dana, a ukoliko nisu postupili po rješenju, Komunalno redarstvo Grada Dubrovnika krenulo je s ispisivanjem visokih kazni za prekršitelje.”- navodi se u priopćenju.

„U konačnici su se svi odlučili za uklanjanje nelegalno postavljenih uređaja, a uskoro na snagu stupa i još jedno, posljednje rješenje Komunalnog redarstva. Dubrovnik je postao prvi hrvatski grad koji je svojim aktima uredio pitanje postavljanja bankomata kako bi zaštitio UNESCO-vu spomeničku baštinu, a provedba Odluke o komunalnom redu pokazala je izvrsne rezultate.” - stoji u priopćenju Grada Dubrovnika.

D.M.