Utorak, 26 Listopad 2021 04:21

Vlahušić: Grad namjerava prodati imovinu, ali ne vidi se koju

Andro Vlahušić Andro Vlahušić Foto: dpp

Nezavisni vijećnik u Gradskom vijeću Grada Dubrovnika Andro Vlahušić, bivši dubrovački gradonačelnik, smatra kako se rebalans gradskog proračuna donosi prekasno jer, naveo je u priopćenju „u naredna dva mjeseca nije moguće napraviti ijedan kvalitetan prijedlog za prihodovnu ili rashodovnu stranu proračuna”.

Vlahušić je izbrojao kako će Grad ove godine uprihodovati 240 milijuna kuna izvornih nenamjenskih prihoda, a da će se, napisao je, „Grad Dubrovnik u ovoj godini zadužiti za 75 milijuna kuna”.

„Namjenski prihodi iznositi će 188 milijuna kuna, od kojih većinu čine komunalna naknada i komunalni doprinos te kreditno zaduženje. Uzeto je dodatnih 30 milijuna kuna kredita u ovoj godina, a 45 milijuna kuna su neutrošena sredstva od ranijih godina.” - napisao je Vlahušić dodavši u protekle četiri godine iznos kredita tako premašuje 350 milijuna kuna.

„Prodajom imovine , zgrade i zemljišta planira se ostvariti 7,2 milijuna kuna. Nažalost iz materijala se ne vidi koju gradsku imovinu se prodaje i kome.” - ističe vijećnik Vlahušić.

„Na rashodovnoj strani ističe se da su troškovi plaća porasli za deset posto i iznose 200 milijuna kuna. Pomoći iz državnoga proračuna za plaće iznose 58,5 milijuna kuna, što znači da grad i sami korisnici proračuna za plaće trebaju izdvojiti 140 milijuna kuna. Treba napomenuti da smo jedini Grad u Hrvatskoj koji plaće još nije vratio na predepidemijsko razdoblje, osim za Dječje vrtiće.” - napisao je Vlahušić ustvrdivši kako se „dosadašnji financijski model upravljanja gradom potrošio, a kriza ga je samo ogolila”.

„Kredite više ne možemo uzimati, jer smo prešli granicu od dvadeset posto zaduženosti grada, kao ni davati jamstva gradskim tvrtkama za njihova zaduženja. Narednih deset godina otplata kredita predstavljati će veliki teret za građane i proračun. Troškovi plaća kontinuirano rastu, a broj zaposlenika u gradskoj upravi približio se brojci od tristo osoba u radnom odnosu. Zaposleno je više od dvadeset sadašnjih i bivših pročelnika.” - naveo je također nezavisni vijećnik u Gradskom vijeću Grada Dubrovnika Andro Vlahušić.

dm