Srijeda, 09 Lipanj 2021 12:11

Župan Dobroslavić kod Plenkovića; glavna tema procijepljenost za pripremu sezone

Župan Nikola Dobroslavić sudjelovao je na sastanku premijera Plenkovića sa županima, gradonačelnikom Grada Zagreba, predstavnicima Udruge gradova u Republici Hrvatskoj i Hrvatske zajednice općina. Razgovaralo se o okviru za nastavak partnerstva i suradnje Vlade s jedinicama lokalne i područne samouprave, prioritetima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te novom Višegodišnjem financijskom okviru kao i o daljnjoj dinamici procesa cijepljenja te pripremi za turističku sezonu.

- Ovo partnerstvo smatramo jednim od glavnih postignuća naše prve vlade i uvjeren sam da će to biti praksa od koje nitko u budućnosti neće odustati. - rekao je predsjednik Vlade, podsjetivši da je dosad ovim načinom suradnje osigurano kvalitetno višerazinsko upravljanje Hrvatskom.

- Pridonosimo realizaciji lokalnih razvojnih projekata u sinergiji rada Vlade, županija, gradova i općina, prepoznajemo potrebe građana po načelu supsidijarnosti, načelu koje je za sve vas posebno važno, jer vi ste ti koji ste najbliže građanima i znate koju vrstu odluka treba donositi na razini izvršne vlasti ili predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave. - kazao je Plenković te naveo četiri načela na kojima se temelji navedena suradnja. To su stalan i sustavan dijalog, provođenje načela funkcionalne decentralizacije, fiskalna decentralizacija i projektna suradnja.

Glavna tema sastanka bila je procijepljenost i priprema turističke sezone. Sveobuhvatno cijepljenje je nužnost za osiguranje zdravlja sugrađana i za uspješnu turističku sezonu, zaključeno je na sastanku.

dpp