Subota, 26 Studeni 2022 18:30

Zvonimir Franić: Nezakonito su postupili oni koji su TUP prodali za 10,2 milijuna eura, a ne optuženici

Piše:
Upravna zgrada TUP-a Upravna zgrada TUP-a Foto: dpp

Svjedočenjem dubrovačkog arhitekta Zvonimira Franića na Općinskom sudu u Dubrovniku nastavljeno je suđenje u postupku koji se temeljem DORH-ove optužnice za nesavjesno poslovanje vodi protiv bivšeg direktora tvornice TUP Ivice Žuvele te bivšeg predsjednika Nadzornog odbora tvrtke Nikše Njirića i negdašnjih članova Nadzornog odbora Matea Milkovića i Stjepana Zekića.

Zvonimir Franić potvrdio je kako je 2008. ispred trgovačkog društva Kapiteling poslovno surađivao s TUP-om s kojim je sklopio ugovor o izradi idejnoga, glavnog te izvedbenog projekta i nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji stambeno – poslovnog kompleksa na zemljištu TUP-a u Gružu nakon što se dobije građevinska dozvola.

Temeljem ugovora u ugovorenom roku, nastavio je Franić, izradio je idejni projekt koji se sastojao od tri ili četiri varijante. Naglasio je kako mu je plaćen samo dio ugovorene cijene dok mu ostatak nije plaćen do danas.

Objasnio je zašto je baš on radio idejni projekt za zgradu koja se trebala graditi.

- Razlog zašto sam radio idejni projekt po nalogu TUP-a je prezentacija gradonačelnici Grada Dubrovnika i gradskim službama što to TUP želi napraviti na svom zemljištu u Gružu kako bi podigli vrijednost tog društva i kako bi, u konačnici, svi dioničari TUP-a zaradili puno više novaca nego što se to dogodilo ove godine kad je TUP prodan Gradu Dubrovniku za 10,2 milijuna eura. - kazao je Franić, dodavši kako TUP vrijedi puno više od iznosa za kojega ga je kupio Grad.

- Prije početka izrade projekta ja sam na zahtjev TUP-a napravio jedan izračun kojega sam nazvao Procjena troškova gradnje stambeno - poslovno garažnog objekta TUP-a s procjenom očekivane dobiti. Taj dokument sam predao TUP-u u srpnju 2008. i u toj procjeni sam napravio izračun na pretpostavljenu izgradnju na zemljištu u Gružu ukupne bruto razvijene površine 45 000 metara kvadratnih koja je obuhvaćala garažu s 500 parkirnih mjesta, stambeno - trgovački dio. Iz tog izračuna očekivana dobit društva, računajući i vrijednost građevinskog zemljišta kojega sam ja tada kao sudski vještak procijenio na 13,6 milijuna eura, iznosila je 30,8 milijuna eura.- kazao je Franić.

FRANIĆ: OPTUŽENICI NISU UČINILI NIŠTA NEZAKONITO

Dodao je kako je njegovo mišljenje da optuženici Žuvela, Njirić, Milković i Zekić nisu učinili ništa nezakonito.

- Po mom mišljenju nezakonito su postupali oni koji su TUP nedavno prodali za svega 10,2 milijuna ura. - rekao je Franić te nastavio iznositi iskaz, osvrnuvši se na događanja nakon što je projekt dostavljen ondašnjoj gradskoj upravi i bivšoj gradonačelnici Šuici, koja ga je, rekao je Franić, proslijedila službama Grada.

- Razlog zašto smo ja i TUP predali projekt Gradu Dubrovniku bila je tada najavljena izmjena prostornog plana, a upravo idejnim projektom želja nam je bila prezentirati Gradu da nam se u provedbene odredbe uvrsti veća izgrađenost od one koja je tada bila propisana GUP-om, a sve sa ciljem da se dioničarima društva omogući što veća dobit. - rekao je Franić.

- To je bila uobičajena praksa u to vrijeme i mislim da je i danas da investitor koji želi graditi i mijenjati određene uvjete iz GUP-a, da prije podnošenja službenog zahtjeva i izmjene GUP-a s Gradom i gradskim službama razmotri što je moguće i da Grad kaže je li mu to Gradu u interesu ili ne. - kazao je.

IZBACIO ANTU STOJANA IZ UREDA, TVRDI DA GA JE ON KANIO REKETARITI

Nakon smjene vlasti, nastavio je Franić, u Gradu 2009. u TUP-u su se počele događati, u najmanju ruku rečeno čudne stvari.

- Novi Nadzorni odbor na čelu s izvjesnim Denisom Dežulovićem, koji je prema mojim informacijama pravomoćno osuđen za kazneno djelo utaje poreza, počinju vršiti pritisak na mene da raskinemo ugovor jer da je došlo do izmijenjenih okolnosti svjetske financijske krize i da oni ne bi dalje radili sa mnom. Odbio sam takav prijedlog uz obrazloženje da je i meni financijska kriza kao i njima te da možemo pričekati bolja vremena za nastavak projekta, ali gospodinu Dežuloviću i njegovom Nadzornom odboru to nije odgovaralo pa su angažirali savjetnika izvjesnog Antu Stojana, kojega su poslali u moj ured da me on disciplinira, odnosno prisili da raskinemo ugovor. - svjedočenje je Franića.

- Kad je došao taj Stojan u moj ured, tražio je od mene da mu dam sve podatke o projektima, mogućnostima gradnje, izračunima isplativosti objekta, izračune očekivane dobiti jer je on to ugovorio s TUP-om pa da ne mora gubiti vrijeme. On je sve to prepisao od mene i navodno fakturirao TUP-u. Osim toga prijetio mi se kaznenim prijavama protiv mene, moje firme, ovih ljudi koji sjede ovdje uz napomenu da do toga može i ne doći ako sam spreman njemu platiti 40 000 eura u gotovini. Ja sam ga pitao je li to s ili bez PDV-a, a on je odgovorio da je to bez PDV-a, u gotovini. Na to sam ga izbacio iz mog ureda i odgovorio mu da me nitko nikada nije reketario i iznuđivao novac od mene pa neće ni on.- istaknuo je Franić i nastavio s iznošenjem iskaza.

- Na njegovu primjedbu da sam ja neke novce dijelio s ljudima koji ovdje sjede, jasno sam mu rekao da ovi ljudi od mene nisu tražili ni čokoladu, a ne novce i da ću mu razbiti nos. On je pobjegao iz mog ureda i više se nikada nije vratio. Sve što sad govorim rekao sam policijskom službeniku koji je dolazio kod mene u ured ispitivati me u vezi ovog predmeta uz naglasak da usmeno na zapisnik podnosim kaznenu prijavu za iznudu, međutim prema mojim saznanjima ta moja prijava nikada nije procesuirana niti ima spomena u materijalima koji su predmet ovoga suđenja. - kazao je Franić.

KAZNENE PRIJAVE PROTIV FRANIĆA

- Kako je Ante Stojan meni obećao da će TUP podnijeti kaznene prijave protiv mene i ove gospode koje sjede ispred mene, to se i dogodilo. U međuvremenu je po njegovom nalogu tadašnji predsjednik Nadzornog odbora Denis Dežulović prisilio direktora društva Ivicu Žuvelu da 26. ožujka 2010. pošalje dopis gradonačelniku Vlahušiću u kojemu TUP traži da se u UPU gruški akvatorij, koji je tada bio u izradi, uvrste neke izmjene koje bi povećale vrijednost TUP-a, ali u svojoj jednoj od zadnjih rečenica kaže, citiram: „U tom cilju predlažemo i prihvaćamo da se za lokaciju TUP-a propiše obaveza provedbe pozivnog natječaja najmanje tri rada prije ishođenja lokacijskih dozvola.“ S ovom rečenicom TUP se odrekao novca kojeg je meni platio za dio idejnog projekta umjesto da je iskoristio projekt koji je djelomično plaćen i realizirao povećanje vrijednosti trgovačkog društva. Što se tiče dopisa od 22. rujna 2010. u kojem ponovno direktor Žuvela po nalogu NO-a podsjeća Grad na prethodni dopis u kojemu su tražili provedbu natječaja. Na tome nisu stali pa tako Dežulović i njegova družina podižu tužbu na Trgovačkom sudu u Dubrovniku protiv Kapiteling d.o.o. gdje su tražili da sud utvrdi da je ugovor između TUP-a i Kapitelinga ništetan te da Kapiteling vrati uplaćeni novac TUP-u. - rekao je Franić i dodao kako je Trgovački sud taj zahtjev odbio.

- Sud je obrazložio da ugovor nije ništetan, nije nemoralan i nije protivan Ustavu. Vrhunac gluposti TUP-a očituje se u tužbenom zahtjevu prema Trgovačkom sudu gdje uz tužbu prilažu vještačenje firme „Atec“ d.o.o iz Zagreba, angažirane po savjetu Ante Stojana, koje je imalo za cilj prikazati ugovorenu cijenu između TUP-a i Kapitelinga kao nešto previsoko, nerealno, kao nešto lopovsko. Međutim, gospodin koji je radio to vještvo, Zdravko Mahmet, član je Hrvatske komore arhitekata ujedno i sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina, u tom je vještvu, pozivajući se na pravilnik Hrvatske komore arhitekata o minimalnim cijenama usluga, napravio nekakav izračun kojega mu je sugerirao taj isti Ante Stojan, ali je bio toliko pametan pa je u tekstualnom djelu tog svog vještva napisao da za projekte, čija vrijednost prelazi 160 milijuna kuna, cijena izrade dokumentacije ugovora slobodno. - rekao je Franić.

VRIJEDNOST TUPA PUNO JE VEĆA OD CIJENE ZA KOJU JE PRODAN GRADU

- U istražnom postupku DORH-a Arhitektonski fakultet u Zagrebu je također odgovorio kako za investicije čija je vrijednost preko 160 milijuna kuna cijena projektiranja ugovara slobodno. Znači, Trgovački sud u Dubrovniku je svojom presudom broj presudio da je tužbeni zahtjev kontradiktoran. - kazao je Franić te dodao kako je Grad Dubrovnik promijenio prostorno plansku dokumentaciju.

- Sukladno dopisima i traženjima TUP-a na čelu s Denisom Dežulovićem, Grad Dubrovnik mijenja prostorno plansku dokumentaciju i u planu koji se zove „Urbanistički plan uređenja grušku akvatorij u članku 187. stoji, citiram: „Za zahvate od točke 5. oo točke 10. omogućuje se provedba jedinstvenog javnog arhitektonskog urbanističkog natječaja ili više natječaja o podjeli koja će se odrediti sukladno potrebama. Javni arhitektonsko urbanistički natječaj propisuje se i za sljedeće prostorne cjeline: Solska baza, bivši TUP, M1 i Sv. Križ (prostorna cjelina C). Taj plan je objavljen u službenom glasniku Grada Dubrovnika broj 7, 29. srpnja 2011. na zahtjev TUP-a. - rekao je Franić, koji je s dokumentacijom u ruci iznio na koliko je OTP banka procijenila vrijednost TUP-ove imovine prije negoli ju je Grad kupio za 10,2 milijuna eura.

- Ja imam u ruci procjenidbeni elaborat OTP banke za poslovni kompleks i zemljište TUP-a u Gružu od 16. prosinca 2020. koja procjenjuje vrijednost nekretnina zemljišta i objekata u Gružu na 113.120.000,00 kuna ili 15.021.000,00 eura, Banka radi tu procjenu jer ima hipoteku nad tim nekretninama i kao što je opće poznato, moraju vršiti procjenu svake godine da vide je li im vrijednost kolaterala raste ili pada. Znači, banka koja uvijek procjenjuje manje nego je realna vrijednost, da bi osigurala povrat kredita, procijeni na 15,02 milijuna eura, a nekretnine u Komolcu, zemljiše i hale procijeni na 3,5 milijuna eura. Znači, ukupna vrijednost TUP-ova zemljišta i nekretnina na dan 16. prosinca 2020. iznosi preko 18,5 milijuna eura, a pošteni Nadzorni odbor i Denis Dežulović prodaju Gradu Dubrovniku sve to za 10,2 milijuna eura, i tu nema kaznenog djela, a ovi ljudi koji su optuženi, pokušali su projektom podići vrijednost TUP-a da svi dioničari zarade više. Današnja situacija je takva da je Grad Dubrovnik sve to kupio i kad mu zatreba 100 milijuna eura promijeniti će urbanistički plan na veću izgrađenost od one koju sam ja i TUP predlagali i veći koeficijent iskorištenosti zemljišta, a gospoda koja su ovdje optužena i koja su mene angažirala, su kroz ovaj projekt pokušali zaraditi značajne iznose za dioničare TUP-a, a ovako su dioničari dobili raspodjelu samo onih 10,2 milijuna eura za koliko je TUP prodan Gradu Dubrovniku. - naveo je Franić.

FRANIĆU JE PLAĆEN SAMO DIO UGOVORENOG IZNOSA

U spis je potom predao opsežnu dokumentaciju, od povijesnog izvatka iz sudskog registra, procjene troškova gradnje stambeno poslovno garažnog objekta TUP-a, dopis TUP-a Gradu Dubrovniku, presudu Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba Dubrovnik, Vještvo tvrtke Artec s privicima, Službeni glasnik Grada Dubrovnika od 28. prosinca 2005. Predao je i Procijendbeni elaborat OTP banke od 16. prosinca 2020. sa privicima te Službeni glasnik Grada Dubrovnika od 11. srpnja 2011.

Nakon što je sudu predao dokumentaciju nastavio je sa svjedočenjem.

- Točno je, dok sam sa predstavnicima TUP-a pregovarao o ovom poslu, da smo se mi dogovarali oko cijene i da su mi oni dva puta smanjili cijene s kojima sam ja u startu krenuo u ovaj posao. Jasno postoji pravilnik o minimalnim cijenama kako bi se izbjegla nelojalna konkurencija, a pravilnik o maksimalnim cijenama naravno ne postoji. Mogu reći da nikada vezano za ovaj projekt nisam razgovarao s gospodinom Njirićem. Ja sam samo komunicirao s direktorom društva TUP koji mi je rekao da on provodi odluke Nadzornog odbora i u vezi smanjivanja cijena i svih detalja ugovora. - rekao je Franić.

- Nisam nikada pred državnim odvjetnikom ispitivan o iznudama od strane Ante Stojana. Naime, dogodilo se to da sam ja o ovom predmetu razgovarao s državnim odvjetnikom Tomom Šoletićem, ali mu tada to nisam spomenuo jer se to tada još nije ni dogodilo, a to sam spomenuo policijskom službeniku, kako sam i prije rekao, jer je razgovor s njim bio nakon ovoga što sam danas naveo da se dogodilo s Antom Stojanom. Pregovori vezano za ovaj projekt počeli su u ljeto s planom da to sve bude gotovo do kraja 2008. jer se do kraja godine očekivalo donošenje izmjene GUP-a Grada Dubrovnika i UPU-a gruški akvatorij.- kazao je Franić te još jednom ponovio kako mu dio ugovorenog iznosa za izradu projekta TUP-a do danas nije plaćen.

- Mogu reći da je meni samo dio iznosa za ovaj projekt plaćen, a nisam ga nikada više ni pokušao naplatiti, odnosno ostatak nisam pokušao naplatiti jer je TD Kapiteling u međuvremenu otišao u stečaj. Što se tiče ovog mog posla za TUP, izvršen je samo dio koji se odnosi na idejni projekt. Koliko se sjećam, mislim da je Kapitelingu isplaćeno oko 2,9 milijuna kuna u koje je uključen PDV.- rekao je Franić te dodao kako postoji konto kartica za Kapiteling koja se može pribaviti, iz koje je razvidno koliko je tko i što platio tom trgovačkom društvu.

Odgovorio je i na pitanje zašto TUP-u za dio ugovorenog iznosa koji mu nisu platili nije izdao račun.

- Mislim da je Kapitelnig otišao u stečaj 2016., a ja do tada nisam pokušao naplatiti ostatak po ovome ugovoru jer su mi oni stalno govorili da nemaju novaca pa su me molili odgodu plaćanja, a onda im ja i nisam izdao račun jer da sam ga izdao morao bi platiti PDV za taj iznos iako mi oni nisu mogli platiti. Odgađao sam tu naplatu smatrajući da će se projekt jednom ipak realizirati pa da će se to na taj način ipak isplatiti. - svjedočio je dubrovački arhitekt Zvonimir Franić.

Novo ročište održat će se u veljači, a na raspravu će se ponovo pozvati bivša gradonačelnica Dubravka Šuica, koja se inače već nekoliko puta nije odazvala svjedočenju. Na iduće ročište bit će pozvani dipl. ing. Branko Jeger te predstavnik Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.