Subota, 15 Travanj 2023 19:07

Ideja iz GK Komolac; lungo mare od Kantafiga do Mokošice, san ili ostvarivi projekt?

Piše:
Komolac Komolac Foto: arhiva Dubrovnikpress

Poslije pobjede na kotarskim izborima, nakon što je konstituirano Vijeće, u Gradskom kotaru Komolac su se ozbiljno uhvatili posla. Predsjedniku Gradskog kotara Komolac Tomu Kristoviću ideja i volje za radom ne manjka, no svjestan je kako za veće projekte u tom najvećem gradskom kotaru, sluha prvenstveno mora imati Grad Dubrovnik. Kristovićeva lista u Komolcu je pobijedila HDZ koji je dugi niz godina imao većinu, a i na samoj listi bili su pojedini, sad već bivši članovi HDZ-a.

Bio je to bolan poraz za HDZ na kotarskim izborima, ali nakon niza sastanaka s predstavnicima gradske uprave i gradskih tvrtki, Kristović nije nezadovoljan suradnjom s Gradom Dubrovnikom kojim upravlja HDZ-ova koalicija i HDZ-ov gradonačelnik Mato Franković. Ispada na koncu da HDZ za Komolac više brine otkako je tamo izbore – izgubio.

- Još smo u procesu obilaska svih upravnih odjela i komunalnih poduzeća. Puno se s ljudima razgovara i na području Kotara su već započeli manji radovi koji ne zahtijevaju velika novčana sredstva. - kazao je Kristović te se osvrnuo na veće investicije koje bi se trebale dogoditi u tom površinom najvećem gradskom kotaru.

Naime, još u kampanji, Kristović je kao kandidat nezavisne liste isticao kako je Komolac jedini gradski kotar bez ijednog dječjeg igrališta. Četiri mjeseca nakon izbora u planu su dva dječja igrališta.

- Kad su u pitanju veće investicije, ide dječje igralište kod Samostana u Rožatu, a postoji i idejni projekt za dječje igralište u Šumetu. - kazao je.

Komolac je inače kotar specifičan po brojnim ljetnikovcima iz Dubrovačke Republike. Cilj kotara je staviti ih u funkciju, no tako veliki projekti, ističe Kristović, zadaća su Grada Dubrovnika.

- Imamo idejni projekt za obnovu ljetnikovca Bozdari u Čajkovićima. U suradnji nadležnim Upravnim odjelom rješavamo imovinsko – pravne odnose za ljetnikovac Restić u Rožatu. - rekao je Kristović.

Komolac je inače kotar koji nema svoje radne prostorije. Podstanari su u ACI marini, a osim njih podstanari su i brojna društva i udruge s tog područja. Predsjednik GK Komolac Tomo Kristović ističe kako pomaka ima i po tom pitanju.

- Naravno, tražimo i prostor za ured Gradskog kotara. Imamo dvije čestice na području Komolca i nadležnim gradskim upravnim odjelima smo za domaći rad dali zadatak da ispitaju može li se na tim česticama graditi. U interesu nam je da imamo svoj prostor, da nismo u najmu. Osim nas ni DVD Rijeka dubrovačka nema svoj prostor već su u prostoru koji je u vlasništvu HEP-a. Ni Limena glazba nema svoj prostor. Možda je i to što smo svi podstanari jedna od specifičnosti našeg Kotara. Taj se problem može riješiti tako da svi budemo pod istim krovom. - kazao je Kristović.

Predsjednik Gradskog kotara Komolac Tomo Kristović evo sad već gotovo pet mjeseci od izbora nije nezadovoljan suradnjom s gradskom upravom i radom u kotarskom Vijeću.

- Na razini Kotara je lako donositi odluke i upravljati kad su u Vijeću razumni ljudi kojima je cilj isti, koji vjeruju da se u Kotaru puno toga može napraviti i tada nema problema. Što se tiče gradske uprave, zaista ima odličnih pročelnica i pročelnika upravnih odjela koji žele pomoći, koji su svjesni problema, ali ima i nekih kojima treba malo više napominjati da bi se nešto napravilo. Uspjeli smo, primjerice, opiturati sve ograde koje su godinama bile zapuštene. To su zapravo oni mali projekti za koje ne trebaju velika sredstva, a puno znače jer kotar izgleda puno ljepše. Vrtlar nam je odmah izašao u susret oko palmi, sadnje cvijeća, košnje zelenih površina. S predstavnicima Hrvatskih voda smo razgovarali o čišćenju kanala oborinske odvodnje jer su nam oni veliki problem. Evo, završen je i rukohvat put crkve Velike Gospe u Rožatu. Teritorijalno smo najveći kotar i problema ne manjka, ali zaista se radi, ide se naprijed i nadam se da će naša suradnja s Gradom Dubrovnikom biti sve bolja i bolja. - istaknuo je Kristović.

Jedna od većih želja članova vijeća u GK Komolac je šetnica, ne bilo kakva, već ona koja bi počela na Kantafigu.

- Zalažemo se i za lungo mare od Kantafiga pa sve do Sustjepana, Čajkovića i Komolca, da spojimo i Mokošicu. Zamislite koja bi to šetnica bila. - kazao je Kristović te predložio kako je realizirati.

- Kroz ovu godinu će se na našem području početi izvoditi radovi planirani kroz Aglomeraciju i zašto ne bismo iskoristili mogućnost da kroz taj projekt napravimo lungo mare od Kantafiga do Komolca. Nisam stručnjak, ali mislim da bi ta šetnica super izgledala. Promijenila bi izgled Kotara. Zamislite samo taj lungo mare! Kroz taj projekt mogli bi se urediti i svi ti divlji vezovi na području Rijeke dubrovačke i sve bi ljepše izgledalo. U konačnici bi i Grad od toga imao više imovinske koristi. - kazao je predsjednik Gradskog kotara Komolac Tomo Kristović.

Inače, u međuvremenu Grad Dubrovnik je ishodovao pravomoćnu lokacijsku dozvolu za rekonstrukciju i izmještanje postojeće nerazvrstane ceste u Komolcu, kako bi se otvorio prostor za izgradnju dječjeg vrtića. Planiranom dvosmjernom prometnicom omogućit će se siguran i adekvatan pristup vrtiću, a u sklopu projekta izgradit će se i potrebni priključci na instalacije javne i komunalne infrastrukture, kao i sustav javne rasvjete. Sam vrtić predviđen je za 260 polaznika.