Petak, 07 Srpanj 2023 11:27

NEĆE BITI BRISANJA GOLFA IZ ŽUPANIJSKOG PROSTORNOG PLANA

Piše:
Ilustracija Ilustracija Foto: Razvoj golf

Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko – neretvanske županije jedna je od točaka dnevnoga reda sjednice Skupštine, no u izmjenama, iako su to tražili vijećnici Kluba Mosta, nema onih koji se odnose na plato Srđa, odnosno obuhvat planiranog golf resorta, a niti je, zbog eventualnih tužbi, koje bi takve izmjene za sobom zasigurno povukle, za očekivati da će se one tako skoro dogoditi. Ciljanim izmjenama koje će se naći pred vijećnicima, Prostorni plan postaje provedbeni za projekte koji su već planirani, a među kojima su neki iznimno zanimljivi.

Planirana trasa vodoopskrbnog i kanalizacijskog cjevovoda Komolac – Granični prijelaz Brgat jedan je od projekata na koji se odnose ciljane izmjene županijskog prostornog plana. Naime, naselje Ivanica trebalo bi se pitkom vodom opskrbljivati iz dubrovačkog izvorišta rijeke Omble. Projekt je to čiju bi realizaciju trebao voditi dubrovački Vodovod, a vjerojatno bi se mogao financirati sredstvima iz EU fondova.

Ciljane izmjene prostornog plana odnose se i na korekciju luka otvorenih za javni promet na području Mokošice, Solituda, Batale te na otoku Lopudu.

Manje korekcije odnose se i na trasu autoceste od Metkovića do Osojnika sa spojnim cestama te trasu dionice planirane brze ceste od Brijeste do luke Perna.

Korigira se i smjer piste na zračnoj luci planiranoj u Dubrovačkom primorju kao i položaj buduće sportsko – rekreacijske zone na Rudinama gdje je planiran automotodrom.

Ciljanim izmjenama korigiraju se i zone ugostiteljsko – turističke namjene i to Jarić – Zaglav na području Općine Trpanj, zona Prapratno i Općini Ston, predio Krmača i Humac – Pudarica u Općini Lumbarda na kojoj se korigiraju građevine u sustavu gospodarenja otpadom.

U aktu koji će na sjednici Skupštine uskoro raspravljati vijećnici navodi se kako je osnovni cilj izmjena transformacija županijskog Prostornog plana iz strateškog u provedbeni te njegovo usklađenje s europskim direktivama kao i smjernicama za zaštitu ambijentalnih naselja u Županiji uz racionalno korištenje prirodnih resursa te zaštite baštine, okoliša i prirode uz primjenu europskih stečevina, a s ciljem ubrzanja realizacije planiranih projekata.