Utorak, 08 Ožujak 2022 21:32

Odluka o zakupu javnih površina; Grad daje jeftino, ugostitelji mogu međusobno naplaćivati skupo

Ilustracija Ilustracija Foto: Davor Mladošić

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika usvojilo je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina prema kojoj će dva ugostitelja, ako se dogovore, moći međusobno preraspodijeliti javnu površinu koju koriste za stolove.

Gradonačelnik Franković je uvodno kazao kako je Gradsko vijeće donijelo odluku da se javne površine neće povećavati jer smo postigli svoj maksimu te je predložio da se u tekst odluke unese promjena prema kojoj povjerenstvo može razmatrati zahtjeve za izmjenama plana korištenja javnih površina u povijesnoj jezgri na kojima se traži njihova preraspodjela uz uvjet da su sve strane s njome suglasne.

Srđevci su tražili da se u slučaju dogovora dva zakupnika traži i suglasnost Gradskog kotara i tijela Plana upravljanja povijesnom jezgrom što nije prihvaćeno, ali je prihvaćeno da Gradski kotar ima barem savjetodavnu ulogu.

- Legaliziramo reket između dva ugostitelja. - rekao je Andro Vlahušić i dodao kako treba uvažiti prijedloge Srđ je grad i ne bježati od vlastite odgovornosti.

- Amandman SJG su sadržajni, ali nikada nećemo doći do pravednosti. - rekao je Vlahušić.

Da su amandmani srđevaca sadržajni, složio se i Blaž Pezo (HDZ), koji je inače na čelu povjerenstva za dodjelu javnih površina. Složivši se s Vlahušićem, Marko Potrebica (HDZ) istaknuo je kako se u dobrim godinama propustilo tržišno regulirati javnu površinu.

Unatoč takvom složnom mišljenju amandmani SJG nisu prihvaćeni osim već spomenutog dijela o savjetodavnoj ulozi.

Đuro Capor (SJG) smatra kako se izmjenom navedene odluke može dogoditi da dva ugostitelja jedan drugom skupom prodaju stolove koje Grad u zakup daje vrlo jeftino.

- Motiv za to može biti reket i trgovina ispod stola za velike iznose i to je opasnost ove odluke. - rekao je Capor i dodao kako to „seljenje javnih površina” zapravo i dovelo do problem na Prijekom.

U raspravu, za koju je rekao da je zanimljiva, uključio se i Franković, Vlahušiću je rekao da je za njegov mandata Prijeko bilo neprolazno. Naglasio je kako su u njegovu mandata ugostitelji više puta sankcionirani te su im oduzimane javne površine. Složio se kako odluka može dovesti do trgovine ispod stola, ali i rekao kako raspodjela mora biti pravična u okviru predviđene kvadrature, a ni milimetra više od toga. Rekao je i kako je odlukom predviđeno da uloga Gradskog kotara u preraspodjeli javnih površina bude savjetodavna, ali ne i odlučujuća.

Pitavši je li na Gradskom vijeću izglasan Plan upravljanja povijesnom jezrgom, Capor je upozorio kako imamo paradoks da u vijećnici Vićan šapće gradonačelniku što je to preraspodjela. Predloženu odluku okarakterizirao je kao diletantizam i predložio da se povuče sa sjednice.

- Kad treba odlučiti koliko će biti kajaka konzultira se gospođu Doršner, iz kotara, a kad je u pitanju preraspodjela stolova onda ne treba pitati kotar. - rekao je Capor.

Potrebica mu je replicirao kako se neće širiti javne površine jer to nije dio HDZ -ove političke platforme.
- Pa nećemo davati više javnih površina, pa mi smo ih ukidali. Gradsko vijeća je alfa i omega, mi smo izabrani da donosimo odluke. - rekao je Potrebica.

Nikša Selmani (SJG) pitao je hoće li Povjerenstvo odlučivati kome će se oduzeti stolove da bi se nekome dali. Pezo mu je objasnio kako to tako neće biti. Istaknuo je kako svi korisnici javnih površina imaju ugovore do kraja 2024. godine te dodao kako se izmjenom odluke samo otvara mogućnost da se riješe neke situacije na javnim površinama.

Selmani je istaknuo kako je velika razlika kad se jedna površina dijeli između dva susjeda i kad se pravo na javnu površinu seli na neko drugo mjesto u slučaju da ugostitelj ima javne površine, a lokal otvara na drugom mjestu.

Capor je podsjetio kako se prilikom donošenja Plana upravljanja naglašavalo kako se ne smije dogoditi da jedan čovjek faranosnki upravlja javnim prostorom kao što je bilo u vremenu gradonačelnika Andra Vlahušića.

Franković mu je odgovorio kako on ne odlučuje o javnim površinama već to radi povjerenstvo koje imenuje Gradsko vijeće.
- Koji faraonski pristup, vijećnici Gradskog vijeća donose odluke. Demokracija će odlučiti koje pravo je u tom trenutku politički ispravno, prvo ste govorili da mi Vićan šapće što ću reći pa sam sad postao veliki faraon, pa dogovorite se sami sa sobom. Vi se pretvarate u faraona, samo još nemate vlast. Morate bit čovjek dijaloga. - rekao je Franković Caporu.

Caporu je replicirao i Pezo, koji je rekao da je do kraja 2024. na snazi moratorij na javne površine.

Capor je Frankoviću rekao da ne priliči gradonačelniku podmetati riječi koje nije rekao pa je istaknuo kako je u kontekstu faraona govorio o mandatu Andra Vlahušića.
- Vidimo da je ova odluka mijenjana i klepana u hodu, pa možemo li poraditi da ovo ne bude krpancija u hodu i pitam vas ako ste Doršner iz Kotara Pile pitali gdje će biti kajaci, zašto se Kotar Grad ne pita o stolovima. - rekao je Capor.

Franković mu je odgovorio kako kajaka više u Pilama neće biti.
- Nije loše biti faraon. - rekao je Vahušić i dodao kako je on kao faraon od javnih površina Gradu donio 20 milijuna kuna više.

- Nema razloga da sumnjate u naš rad. - rekao je Pezo, istaknuvši kako se Povjerenstvo iskazalo svojim radom.
- Mislim da se ova garnitura na čelu s gradonačelnikom svojim radom dokazala. Koliko smo se samo s vama konzultirali. Inače, ova inicijativa prema kotarima mora postojati, dijelio sam taj kruh i mislim, gradonačelniče, da kotari moraju biti prisutni. - rekao je Pezo.