Srijeda, 04 Kolovoz 2021 02:36

Počeli radovi na sustavu vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče

Prvi građevinski radovi u okviru projekta izgradnje vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče počeli su u pločanskoj luci, a rredinom rujna očekuje se i početak radova u samom gradu u južnom dijelu.

Prva faza radova odnosi se na podsliv crpnih stanica Luka, Prišnica 1 i Prišnica 2, a obuhvaća dio planiranog sustava odvodnje grada Ploča. Njime će se vršiti prikupljanje i dispozicija otpadnih voda dijela grada Ploča u njegovom južnom dijelu.

Projekt izgradnje vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče podrazumijeva izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda u samim Pločama te Baćini, Peračkom Blatu, Rogotinu i Šarić Struzi nakon čega se očekuje priključivanje domaćinstava na javni sustav odvodnje i pročišćavanja.

dpp