Prikazujem sadržaj po oznakama: dizala

Grad Dubrovnik svake godine na početku kupališne sezone postavlja dizala za osobe s invaliditetom na dubrovačkim plažama.
 
Dizala su postavljena na četiri lokacije: Zaton Veliki, kod postaje Vatrogasnog doma u Zatonu, Mandrač u Solitudu i Copacabana.

Ovaj tjedan postavit će se dizala na plažama u Donjem Čelu na Koločepu, na Lopudu i u Suđurđu.
 
Gradonačelnik Grada Dubrovnika prošle je godine imenovao Koordinacijski tim sa zadaćom svakodnevnog praćenja korištenja i međusobnog obavještavanja o stanju dizala za osobe s invaliditetom na plažama na području Grada Dubrovnika te za ažurnost u postupku otklanjanja mogućih kvarova na dizalima.

dpp

Objavljeno u Aktualno