Prikazujem sadržaj po oznakama: golf

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske ukinuo je prvostupanjsku presudu Trgovačkog suda u Dubrovniku od 27. siječnja 2023. kojom je Gradu Dubrovniku bilo naloženo da s osnove naknade štete zbog prodaje zemljišta u vlasništvu RH plati društvu Razvoj golf 365.280 eura sa zakonskim zateznim kamatama i troškovima postupka, kažu danas iz dubrovačke gradske uprave.

Kako navode iz Grada Dubrovnika, sada ukinutom prvostupanjskom presudom Trgovački sud u Dubrovniku proglasio se nenadležnim odlučivati o prigovoru radi prijeboja kojeg je Grad Dubrovnik odlučio suprotstaviti spomenutom odštetnom zahtjevu društva Razvoj golf. Suprotno shvaćanju prvostupanjskog suda, Visoki trgovački sud RH utvrdio je da je Trgovački sud u Dubrovniku nadležan odlučivati o tom prigovoru pa je zbog toga ukinuo prvostupanjsku presudu i predmet vratio prvostupanjskom sudu na ponovni postupak.

Naime, društvo Razvoj golf nije po raskidu Ugovora o koncesiji od 25. ožujka 2009. godine vratilo tvrđavu Imperial u posjed Grada Dubrovnika, pa je Grad Dubrovnik, za potrebe ove parnice, odštetnom zahtjevu društva Razvoj golf odlučio suprotstaviti svoj zahtjev za isplatu naknade s osnove korištenja tvrđave Imperial nakon raskida Ugovora o koncesiji.

U nastavku postupka prvostupanjski sud će odlučiti o istaknutom prigovoru Grada Dubrovnika, a novo ročište zakazano je za 13. svibnja 2024. godine.

JPA

Objavljeno u Aktualno

„Objavljeni rezultati arbitraže kojom je Arbitražni sud Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu donio konačni pravorijek u predmetu poništenja koncesijskoga ugovora za tvrđavu Imperijal i (napokon) u potpunosti odbio sve tužbene zahtjeve tvrtke Razvoj Golf d.o.o. podsjećaju nas kako je ta važna pobjeda dio čitavoga niza manjih bitki i manjih pobjeda. Pobjeda kojih ne bi bilo da nije bilo dobrovoljnoga rada i upornosti građana koji su morali „pritiskati“ da izabrane vlasti i institucije rade svoj posao, a nadasve da štite javni interes.” - kažu iz Srđ je Grad nakon spomenute odluke Arbitražnog suda HGK.

„Na 56 sjednica od srpnja 2015. do lipnja 2020. uporno smo Gradskome vijeću predlagali točku dnevnog reda o utvrđenju raskida koncesije za tvrđavu Imperial s društvom Razvoj Golf. No nijedna od većinskih garnitura proizašlih iz zlosretnoga „Dubrovačkog dogovora“ - niti koalicija koju je okupljao HNS, SDP, DDS, niti ona koju je okupljao HDZ sa satelitima - nije se nikada željela upustiti niti u razgovor o ovoj točki. Toliko su bili poslušni na naredbe „negdje odozgor“ da vijećnici koji predstavljaju građane o točki nisu pristali niti raspravljati. I to u gradskoj vijećnici koja bi trebala biti mjesto rasprave sučeljavanja ideja i stavova. Iskreno, bilo je nekad teško i mučno jer se moglo činiti kao da se borimo protiv vjetrenjača, ali nikad nismo pomišljali na odustajanje jer smo vjerovali u ispravnost naših stavova, ali i moralnu i pravnu snagu argumenata.” - navode iz SJG.

„Bili smo im dosadni, većini naporni, ali i uporni jer smo imali čvrste argumente…tako čvrste da su nas nakon sastanaka u Maloj vijećnici i predstavnici Razvoj golfa znali tražiti detaljne materijale i interesirali se za naš navodni pravni tim s kojim radimo. Ona tzv. vladajuća većina (bilo HDZ bilo SDP/HNS ) je uvijek nalazila načina kako pogodovati investitoru (primjerice izmještanje MDR-a u zapadni bastion) ili mu osigurati izgradnju skupe infrastrukture javnim novcem. Jer, kao što smo to otpočetka tvrdili, bilo je i prije ove točke koju smo predlagali 56 puta nebrojeno prilika koje su trebale završiti raskidom ovog za Grad štetnog poduhvata.” - pišu dalje.

„Kada sada gradonačelnik (sada već pod kraj svoga drugog mandata) ponosno izjavljuje da je Gradsko vijeće 2020. godine donijelo odluku o utvrđenju raskida koncesije za tvrđavu Imperijal, treba ipak gledati samo malo širi vremenski kontekst i ne zaboraviti tko se i za koje ciljeve zalagao. U posljednje se vrijeme, a tako je to bilo i u lipnju 2020., može čuti da se tvrđava Imperijal napokon vratila Gradu i građanima. No ona je oduvijek bila Grada i građana, a nije nimalo nebitno tko ju je i kako pokušao od građana oduzeti i zašto se ona uopće arbitražom morala sada napokon „vratiti“ – nakon što ju je 2009. godine štetnim ugovorom o koncesiji golferima praktički isporučila aktualna potpredsjednica Europske komisije zadužena za demokraciju i demografiju.

Sasvim je jasno za što smo se mi srđevci borili od prvoga dana ulaska u vijećnicu, a jasno je i zašto je tadašnja većina u Gradskome vijeću 2020. godine odlučila naposljetku ipak oportuno prihvatiti naš prijedlog o utvrđenju raskida ugovora o koncesiji. I neka je. Ali smatramo kako borba za vraćanje Srđa i tvrđave Imperijal u okrilje javnoga interesa još traje. Ne treba ni spominjati nezavidno stanje postava Muzeja domovinskoga rata koji vapi za primjerenim uređenjem.” - navode.

„Ova najnovija arbitražna odluka neka bude podsjetnik da su još uvijek na snazi svi prostorni planovi koji predviđaju monstruozno velik broj turističko-apartmanskih kvadrata na platou Srđa. Prema tome, znat ćemo da je borba za javni interes na Srđu okončana tek kada vidimo da su ukinuti lokacijska dozvola i prostorni planovi koji to omogućuju. Propagandna mašinerija koja nas pod parolom „Respect the City“ bombardira marketingom vladajuće garniture namjerno pokušava zamagliti činjenicu da spomenute urbanističke planove treba pod hitno staviti van snage. Navodnoga straha od pravnih posljedica po grad, kojim su neki opravdavali ostavljanje planova na snazi, nakon ove arbitražne odluke više ne bi trebalo biti.

Ne snatrimo o dosad izgubljenim godinama već iskreno gledajmo u budućnost i razmišljajmo što nam Srđ može značiti i što se već sad može uraditi da taj prostor bude na korist Gradu i građanima. U novim prostornim planovima voljeli bismo, naprimjer, vidjeti ucrtane zaista rekreacijske i sportske sadržaje za građane Dubrovnika.” - zaključuju iz Srđ je Grad.

dpp

Objavljeno u Aktualno

Većina u Županijskoj skupštini nije prihvatila prijedlog Mosta da se na dnevni red sjednice uvrsti prijedlog Odluke o smanjenju obuhvata golfa na Srđu. Ni Mostov prijedlog da se raspravlja o oduzimanju statusa počasnog građanina Dubrovačko – neretvanske županije bivšem predsjedniku Stjepanu Mesiću nije dobio potrebnu većinu.

Dok je Most tražio da se Mesiću oduzme status počasnog građanin zbog njegova svjedočenja navodno protiv države Hrvatske u Arbitražnom postupku koji je Razvoj golf nedavno izgubio, predsjednica Županijske skupštine Terezina Orlić istaknula je kako je Mesić status počasnog građanina Županije dobio 2008. zbog njegova humanitarnog rada i konvoja Libertas kojega je doveo u Dubrovnik i probio blokadu za vrijeme Domovinskog rata.

Župan Dubrovačko – neretvanski Nikola Dobroslavić, odgovarajući na vijećničko pitanje, kazao je kako je oko arbitraže golfa na srđu bilo dosta politikanstva.

- Od Županije je traženo da se smanji obuhvat s 310 na 100 hektara i bili su veliki pritisci, ali nismo na to pristali. Da jesmo, izgubili bi arbitražu u Wahingtonu i država bi platila neki iznos od traženih 500 milijuna eura. Čudno je kako neki tumače rješenje arbitraže, koja je potvrdila naš stav da su svi akteri iz države, kao i Županija, ispravno postupali i da ni u čemu nisu oštetili ili zakinuli investitora. Arbitraža ne govori o smanjenju ili povećanju obuhvata golfa i isticati da je ona dala za pravo onima koji su napadali Županiju je politički pamflet. - rekao je Dobroslavić.

Osvrnuo se na prijedlog da se bivšem predsjedniku Stjepanu Mesiću oduzme titula počasnog građanina Dubrovačko – neretvanske županije.

- Ne znamo što je bivši predsjednik svjedočio na sudu. Ne znamo je li pristao biti svjedok optužbe protiv RH i ne možemo to suditi. Ukoliko je svjedočio protiv Hrvatske u ovom sporu, to je sramotno, to je moja ocjena i iza toga stojim.- kazao je Dobroslavić.

Dodao je kako nije dobro mijenjati odluke o počasnim građanima koje je donijela Skupština.

- Da bi se izmijenila neka odluka o počasnom građaninu, treba to puno bolje i više obrazložiti i provesti sve moguće rasprave. Inače, takve odluke nije dobro mijenjati i uvijek je bilo loše kad su se pomicali neki datumi, poput Dana državnosti koji je nasilno pomaknut pa je vraćen pa je sad jedna velika zbrka oko toga, što je očito bila nečija namjera. - rekao je župan Nikola Dobroslavić.

Objavljeno u Aktualno

Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko – neretvanske županije jedna je od točaka dnevnoga reda sjednice Skupštine, no u izmjenama, iako su to tražili vijećnici Kluba Mosta, nema onih koji se odnose na plato Srđa, odnosno obuhvat planiranog golf resorta, a niti je, zbog eventualnih tužbi, koje bi takve izmjene za sobom zasigurno povukle, za očekivati da će se one tako skoro dogoditi. Ciljanim izmjenama koje će se naći pred vijećnicima, Prostorni plan postaje provedbeni za projekte koji su već planirani, a među kojima su neki iznimno zanimljivi.

Planirana trasa vodoopskrbnog i kanalizacijskog cjevovoda Komolac – Granični prijelaz Brgat jedan je od projekata na koji se odnose ciljane izmjene županijskog prostornog plana. Naime, naselje Ivanica trebalo bi se pitkom vodom opskrbljivati iz dubrovačkog izvorišta rijeke Omble. Projekt je to čiju bi realizaciju trebao voditi dubrovački Vodovod, a vjerojatno bi se mogao financirati sredstvima iz EU fondova.

Ciljane izmjene prostornog plana odnose se i na korekciju luka otvorenih za javni promet na području Mokošice, Solituda, Batale te na otoku Lopudu.

Manje korekcije odnose se i na trasu autoceste od Metkovića do Osojnika sa spojnim cestama te trasu dionice planirane brze ceste od Brijeste do luke Perna.

Korigira se i smjer piste na zračnoj luci planiranoj u Dubrovačkom primorju kao i položaj buduće sportsko – rekreacijske zone na Rudinama gdje je planiran automotodrom.

Ciljanim izmjenama korigiraju se i zone ugostiteljsko – turističke namjene i to Jarić – Zaglav na području Općine Trpanj, zona Prapratno i Općini Ston, predio Krmača i Humac – Pudarica u Općini Lumbarda na kojoj se korigiraju građevine u sustavu gospodarenja otpadom.

U aktu koji će na sjednici Skupštine uskoro raspravljati vijećnici navodi se kako je osnovni cilj izmjena transformacija županijskog Prostornog plana iz strateškog u provedbeni te njegovo usklađenje s europskim direktivama kao i smjernicama za zaštitu ambijentalnih naselja u Županiji uz racionalno korištenje prirodnih resursa te zaštite baštine, okoliša i prirode uz primjenu europskih stečevina, a s ciljem ubrzanja realizacije planiranih projekata.

Objavljeno u Aktualno

Nakon što su iz Kluba vijećnika Mosta zatražili da se na dnevni red sjednice Skupštine Dubrovačko – neretvanske županije uvrste još dvije točke; prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama županijskog Prostornog plana Dubrovačko - neretvanske županije te prijedlog odluke prema kojoj bi se bivšem predsjedniku Stjepanu Mesiću ukinuo status Počasnoga građanina Dubrovačko-neretvanske županije, predsjednica Županijske skupštine Terezina Orlić za Južni i Dubrovnikpress istaknula je kako će se o prijedlozima Mosta razgovarati.

- Svaki klub vijećnika po Poslovniku ima pravo davati prijedloge za nadopunu ili skidanje nekih točaka s dnevnoga reda sjednica, to je legitimno i mi ćemo o prijedlogu Kluba vijećnika Mosta razgovarati. Sjednica Skupštine bit će za nekih desetak dana i ima još dovoljno vremena za razgovor. - kazala je Orlić i dodala:

- Ipak, mislim da nije dobro donositi neke ishitrene odluke jer čini mi se da su oko projekta golfa na Srđu još uvijek u tijeku neki sudski procesi, ali kažem, o prijedlogu Mosta ćemo razgovarati. - rekla je Orlić.

Prokomentirala je i prijedlog Mosta da se bivšem predsjedniku Stjepanu Mesiću oduzme titula počasnog građanina Dubrovačko – neretvanske županije.

- Razgovarat ćemo i o tom prijedlogu, ali treba istaknuti kako je bivši predsjednik Stjepan Mesić titulu počasnog građanina Županije dobio u kontekstu određenog vremena i zasluga. - rekla je predsjednica Županijske skupštine Terezina Orlić.

Naime, nakon što je u svibnju tvrtka Razvoj golf na međunarodnom arbitražnom sudu u Washingtonu izgubila spor koji je pokrenula protiv Republike Hrvatske, Klub vijećnika Mosta smatra kako iz Prostornog plana Dubrovačko - neretvanske županije treba izbrisati obuhvat golfa na Srđu koji je, ističu, u Prostorni plan unesen 2006. odlukom tadašnjega povjerenika Županije Želimira Bosnića.

Također traže da se bivšem predsjedniku Stjepanu Mesiću oduzme titula počasnog građanina Dubrovačko – neretvanske županije jer se, ističu iz Mosta, u arbitražnom postupku u kojem je tvrtka Razvoj Golf tužio Republiku Hrvatsku, Stjepan Mesić pojavljuje kao svjedok tužitelja te ničim nije zaslužio bilo kakvu počast u Dubrovniku i Dubrovačko - neretvanskoj županiji.

Objavljeno u Aktualno

Klub vijećnika Mosta u Skupštini Dubrovačko – neretvanske županije uputio je predsjednici Skupštine Terezini Orlić prijedlog da se na dnevni red sjednice stave dvije točke kojima se traži brisanje golfa na Srđu iz županijskog Prostornog plana te da se bivšem predsjedniku Republike Hrvatske Stjepanu Mesiću ukine status počasnoga građanina Dubrovačko - neretvanske županije.

„Podsjećamo da je „Golf na Srđu” u Prostorni plan unesen 2006. godine odlukom tadašnjega povjerenika Županije g. Bosnića. Svih ovih godina vijećnici nisu imali mogućnost raspraviti i donijeti odluku o tom kontroverznom i štetnom investicijsko - građevinskom projektu. U više su navrata oporbeni vijećnici pozivali župana Dobroslavića da pokrene proceduru brisanja „Golfa na Srđu” iz Prostornog plana, no on se uvijek pravdao mogućim investitorovim tužbama i zahtjevima za velikim financijskim naknadama. Nakon odluke arbitražnog suda od 23. svibnja 2023. očito je da takva opravdanja padaju u vodu te pozivamo predsjednicu Skupštine da već za iduću, 14. sjednicu uvrsti prijedlog Odluke o Brisanju „Golfa na Srđu” iz Prostornog plana DNŽ.” - navode danas u priopćenju iz Mosta.

„U prijedlogu druge točke predlažemo da se bivšem predsjedniku Stjepanu Mesiću ukine status Počasnoga građanina Dubrovačko-neretvanske županije. U arbitražnom postupku u kojem je projektna tvrtka - investitor „Razvoj Golf” tužio Republiku Hrvatsku, Stjepan Mesić pojavljuje se kao svjedok tužitelja. Nažalost, nije to prvi put da Stjepan Mesić svjedoči protivno interesima Republike Hrvatske i njenih građana pa stoga držimo da ničim nije zaslužio bilo kakvu počast u Dubrovniku i Dubrovačko-neretvanskoj županiji.” - tvrde mostovci.

„Godinama je trajala borba građana Dubrovnika, ali i cijele županije s investitorima i njihovim pomagačima. Godinama se dokazivalo da je „Golf na Srđu” poguban investicijsko-nekretninski projekt za prirodnu i kulturnu baštinu, kako samoga grada Dubrovnika tako i županije. Napominjemo da su prijedlozi odluka zasnovani na Statutu i Poslovniku Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije, a nadležne službe u kratkome roku mogu pripremiti materijale i predložene točke uvrstiti u Dnevni red iduće Sjednice.” - dodaju u priopćenju iz Kluba vijećnika Mosta.

dpp

Objavljeno u Aktualno

Nakon što su investitori na Arbitražnom sudu u Washingtonu izgubili spor protiv Republike Hrvatske kojim su tražili odštetu jer nije realiziran projekt golfa na Srđu, Srđ je Grad i Zelena akcija postavili su potanje što će Grad Dubrovnik, nakon što je pokrenut postupak izmjena GUP-a i Prostornog plana, učiniti s prostorom na Srđu.

Na pitanje je li za projekt vila i apartmana na Srđu s 15.000 kreveta, gradonačelnik Mato Franković odgovorio je tek djelomično. Istaknuo je kako konkretan stav o prenamjeni prostora na Srđu ne može iznositi dok se ne okončaju preostala dva arbitražna postupka s Razvoj golfom i Aaronom Frenkelom.

- Ja sam za projekt jednog lijepog velikog rekreacijskog parka. Kad je u pitanju Srđ na to ne mogu odgovoriti jer su u tijeku dva arbitražna postupka. - rekao je te odgovorio na pitanje kakav bi projekt podržao na nekom imaginarnom brdu pokraj Srđa.

- Na imaginarnom brdu pokraj Srđa prvo bi trebalo utvrditi utjecaj na okoliš. Trebalo bi utvrditi potrebu za apartmanima u Dubrovniku. Mislim da u ovom trenutku te potrebe nema. Ukoliko b se radilo o smještajnim kapacitetima za mlade ljude, to bi apsolutno podržao, iako mislim da je na nekom brdu previše vjetrovito da bi kvaliteta života bila adekvatna. - rekao je te dodao:

- Mislim da su gradu Dubrovniku kao destinaciji potrebni rekreacijska zona, parkovi i golf igrališta. - kazao je Franković i odgovorio na pitanje smiju li se iz Prostornog plana brisati smještajni kapaciteti na Srđu dok se ne okončaju preostale arbitraže.

- Može se sve što se želi, ali lako je izgovarati riječi bez odgovornosti, a nekad treba preuzeti odgovornost i paziti što ćeš imati kao sukus rješenja. Da nisam štedio riječi tada bi me na arbitraži u Parizu eliminirali kao svjedoka.- dodao je.

Kad su u pitanju izmjene i dopune GUP-a, postupak kroz koji bi se mogle izbrisati smještajne jedinice na Srđu, Franković je odgovorio kako će se kroz navedene izmjene evaluirati svi prostori na užem i širem gradskom području.

- Konačno će se definirati što je najbolje za Grad. O tome ćemo imati priliku raspravljati. Dovoljno je vremena da svi zajedno sagledamo prostor kao nešto što nije krava muzara pojedincima nego kao nešto što je javno i što treba doprinositi zajednici. Dakle, pričekajmo da završe svi postupci oko Srđa pa ćemo kroz dijalog s građanima dogovoriti ono što je najbolje na tom prostoru, naravno, uključujući i one koje su vlasnici na tom prostoru, a nije samo jedan, ima ih više. Mislim da uistinu možemo postići jedno suglasje da se gore dogodi ono što je potrebno za Grad. - rekao je gradonačelnik Mato Franković.

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Dobili smo prvu rundu i pred nama su preostala dva arbitražna postupka, kazao je na konferenciji za novinare gradonačelnik Mato Franković nakon što su presudom Arbitražnog suda u Washingtonu investitori ostali bez odštete koju su tražili od Republike Hrvatske. Pred sudom u Parizu i sudom u Zagrebu još uvijek u tijeku dvije arbitraže.

- Pred sudom u Parizu i sudom u Zagrebu još su dva arbitražna postupka. U Zagrebu je Razvoj golf tužio Grad Dubrovnik radi ukidanja koncesije za tvrđavu Imperial i odluka suda u Washingtonu je vrlo važna radi dva druga arbitražna postupka. Nedvojbeno je jasno da RH u niti jednom trenutku nije sprječavala nikoga u realizaciji onoga što je dozvoljeno sukladno zakonu. - rekao je Franković, dodavši kako niti jedna institucija nije favorizirala investitora prilikom ishođenja bilo kojih akata već se radilo po zakonu.

Još jednom obrušio se na bivšeg predsjednika Stjepana Mesića, kojemu zamjera što je na arbitražnom sudu svjedočio u korist investitora.

- Uistinu je frapantno da čovjek koji je bio predsjednik države odlazi svjedočiti u korist tužitelja. Mogao je odbiti svjedočiti, to je bilo njegovo pravo. Mogao je reći ne želim. Netko tko je bio predsjednik države, ne može, ne treba i ne smije govoriti protiv iste te države u trenutku kad joj prijeti jedna tako velika financijska šteta. - kazao je Franković

Osvrnuo se na izjave iz Zelene Akcije i Srđ je Grad prema kojima je tadašnji povjerenik Vlade Želimir Bosnić nezakonito povećao obuhvat projekta na Srđu.

- U to ne mogu ulaziti jer to nije bilo predmet arbitraže. - istaknuo je te odgovorio na pitanje zašto su sudovi u Hrvatskoj ukidali postojeće dozvole ako nije bilo nezakonitih postupaka u njihovu ishođenju.

- I to je bio dokaz da u Hrvatskoj postoje institucije koje su u potpunosti funkcionirale. Pravosuđe je dalo pravorijek i to je riješilo. - rekao je Franković.

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Presudu smo čekali skoro šest godina, a iznos koji su tražili investitori je apsolutno nevjerojatan, kazao je Denis Ćerimagić iz Zelene akcije na konferenciji za novinare sazvanoj nakon što su investitori izgubili spor protiv Republike Hrvatske.

- Zelena akcija se uključila u postupak kao prijatelj suda i u tom svojstvu smo sudu nastojali obrazložiti okolnosti i kontekst u kojem se odlučilo o projektu na Srđu. Smatramo da je upravo ta argumentacija bila ključna da bi sud donio ovakvu odluku. - kazao je Čerimarić.

Podsjetio je kako je arbitražni postupak u Washingtonu Razvoj golf pokrenuo nakon što su Zelena akcija i Srđ je Grad 2016. uz potporu stručnog Udruženja hrvatskih arhitekata na sudu u Splitu, osporili zakonitost dozvola izdanih za projekt golfa na Srđu.

- Kao neku vrstu odmazde prema Zelenoj akciji, investitor je pokrenuo cijeli niz postupaka. Trenutna su dva koja vodi protiv Zelene akcije i odgovornih osoba, dvoje kolega i mene, da bi nam otežao radi i sudskim kaznama onemogućio naše kritičko propitivanje projekta i osporio nam pravo na slobodnu kritičku riječ. - rekao je Ćerimagić.

- Ovo je velika pobjeda i želimo čestitati svima koji su u tome sudjelovali i nisu se dali zastrašiti. Jedan od glavnih pritisaka bio je upravo ovaj arbitražni postupak. - istaknuo je Ćerimagić.

Đuro Capor iz Srđ je Grad kazao je kako se građani i udruge civilnog društva od 2006. suprotstavljaju sprezi investitora i političkih struktura.

- Prošlo je 17 godina dokazivanja da je projekt štetan za grad, a zamalo i za Republiku Hrvatsku, da je presuda bila drukčija. Naše je zadovoljstvo što se i ovom arbitražnom presudom i s tri presude u Hrvatskoj, dokazalo da se investitoru pogodovalo, da se na nezakonite načine osiguravala prenamjena zemljišta i povećavanje njegove vrijednosti 15 puta, to je potvrđeno i u Washingtonu. - rekao je Capor.

Istaknuvši kako su u gradskoj upravi u tijeku izmjene GUP-a Grada Dubrovnika, Capor je kazao kako je upravo arbitraža bila izlika da se s projektom golfa na Srđu ništa ne napravi, odnosno da se taj projekt ne izbaci iz prostornih planova.

- Volja građana na referendumu bila je jasna jer se više građana nego što je izabralo Mata Frankovića za gradonačelnika na refendumu izjasnilo protiv ovog projekta i sad očekujemo dosljedno ponašanje gradonačelnika Frankovića i njegovih koalicijskih partnera, nekadašnjih članova dubrovačkog dogovora, golf koalicije, da se jasno distanciraju od projekta golfa na Srđu, da se jasno distanciraju od korupcije koja je pratila donošenje prostornih planova. - rekao je Capor, naglasivši:

- Želimo da se s područja sporta i rekreacije namijenjenih građanima izbrišu svi smještajni kapaciteti, da se provede refendumska volja građana. Jedino to će biti prava čestitka onima koji su izašli na referendum i koji su se cijelo ovo vrijeme suprotstavljali tom projektu. - kazao je Capor.

Uloga gradonačelnika u arbitražnom postupku, istaknuo je, bila je marginalna.

- On je tu bio po službenoj dužnosti i ne mogu mu zaboraviti njegovo vikanje i skandiranje: „Ja sam za golf, ja sam za projekt.” To je Franković ponavljao 2015. i 2016. kad je podržavao ne samo projekt kojega je gurao Karamarko, nego i sve one postupke koji su na hrvatskim sudovima dokazani kao nezakoniti. Gradonačelnik se predomislio i to je dobro, ali da izmjene GUP-a ne bi bile kozmetičke, tražimo brisanje smještajnih kapaciteta sa Srđa. Treba li nam zaista u Dubrovniku uz sav prekomjeran turizam 15.000 novih kreveta. - pitao je Capor.

Pojasnio je što je u projektu golfa na Srđu bilo nezakonito.

- Povjerenik Vlade Želimir Bosnić je 2006. nezakonito uvećao projekt tri puta. Time se dopustilo povećanje izgrađenosti 15 puta. Dakle, projekt koji se procjenjivao na 70 milijuna eura narastao je na 1,2 milijarde eura. Narastao je samo nekretninski dio projekta, 15 puta se povećala mogućnost izgradnje u vilama i apartmanima koje gledaju na Dubrovnik i Stradun. - zaključio je Đuro Capor iz Srđ je Grad.

Objavljeno u Aktualno

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković na svom službenom FB profilu objavio je danas kako je odbačena tužba „golfera” za naknadu štetu zbog nikad realiziranog projekta na Srđu. Negdje u isto vrijeme na njihovoj FB stranici oglasili su se i srđevci

„Kakva vijest! Slušajte sad! Velika pobjeda! Međunarodni centar za rješavanje ulagačkih sporova u cijelosti odbio tužitelja sa zahtjevom za naknadom štete u sporu oko golf igrališta na platou Srđ iznad Dubrovnika!” - naveli su srđevci u šali zahvalivši Međunarodnom centru za rješavanje ulagačkih sporova što je „čekao njihovu tribinu za ovu veliku vijest”. Rječ je inače o tribini koju SJG pod nazivom „Što je sad sa Srđem?” organizira u četvrtak.

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković (HDZ) naveo je na svom FB profilu: „U potpunosti odbačeni svi arbitražni zahtjevi protiv Republike Hrvatske i Grada u predmetu Razvoj golf. Danas je Državno odvjetništvo RH objavilo kako su na arbitražnom postupku u Parizu u potpunosti odbačeni svi zahtjevi tužitelja, a prema kojim je od Republike Hrvatske potraživano više od 200 milijuna eura naknade štete za projekt Golf park na Srđu. Ovim putem bih se želio zahvaliti zamjenicama Glavne državne odvjetnice, gospođi Frković i Damjanović koje su sa svojim timom koordinirale obranu i dovele do uspješno okončanog procesa. Bila mi je čast surađivati s njima, ali i biti jedan od svjedoka koji je branio interese Republike Hrvatske u ovom procesu.”

„Do danas nisam puno o tome govorio, ali ono što sada mogu reći jest kako za razliku od mene i gđe Marine Oreb koji smo predstavljali i branili boje Grada i Županije kao i drugih svjedoka u ovom procesu na drugoj strani kao svjedok investitora bio je bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić. Stoga mi je još i draža ova pobjeda budući mi je tada, a i danas potpuno neshvatljivo da čovjek koji je bio predsjednik države može doći na arbitražni sud u svojstvu svjedoka tužitelja. Više o samom postupku i obrani interesa Grada reći ću sutra na konferenciji za medije.” - napisao je također Franković.

dm

Objavljeno u Aktualno
Stranica 1 od 2