Prikazujem sadržaj po oznakama: komolac

Poslije pobjede na kotarskim izborima, nakon što je konstituirano Vijeće, u Gradskom kotaru Komolac su se ozbiljno uhvatili posla. Predsjedniku Gradskog kotara Komolac Tomu Kristoviću ideja i volje za radom ne manjka, no svjestan je kako za veće projekte u tom najvećem gradskom kotaru, sluha prvenstveno mora imati Grad Dubrovnik. Kristovićeva lista u Komolcu je pobijedila HDZ koji je dugi niz godina imao većinu, a i na samoj listi bili su pojedini, sad već bivši članovi HDZ-a.

Bio je to bolan poraz za HDZ na kotarskim izborima, ali nakon niza sastanaka s predstavnicima gradske uprave i gradskih tvrtki, Kristović nije nezadovoljan suradnjom s Gradom Dubrovnikom kojim upravlja HDZ-ova koalicija i HDZ-ov gradonačelnik Mato Franković. Ispada na koncu da HDZ za Komolac više brine otkako je tamo izbore – izgubio.

- Još smo u procesu obilaska svih upravnih odjela i komunalnih poduzeća. Puno se s ljudima razgovara i na području Kotara su već započeli manji radovi koji ne zahtijevaju velika novčana sredstva. - kazao je Kristović te se osvrnuo na veće investicije koje bi se trebale dogoditi u tom površinom najvećem gradskom kotaru.

Naime, još u kampanji, Kristović je kao kandidat nezavisne liste isticao kako je Komolac jedini gradski kotar bez ijednog dječjeg igrališta. Četiri mjeseca nakon izbora u planu su dva dječja igrališta.

- Kad su u pitanju veće investicije, ide dječje igralište kod Samostana u Rožatu, a postoji i idejni projekt za dječje igralište u Šumetu. - kazao je.

Komolac je inače kotar specifičan po brojnim ljetnikovcima iz Dubrovačke Republike. Cilj kotara je staviti ih u funkciju, no tako veliki projekti, ističe Kristović, zadaća su Grada Dubrovnika.

- Imamo idejni projekt za obnovu ljetnikovca Bozdari u Čajkovićima. U suradnji nadležnim Upravnim odjelom rješavamo imovinsko – pravne odnose za ljetnikovac Restić u Rožatu. - rekao je Kristović.

Komolac je inače kotar koji nema svoje radne prostorije. Podstanari su u ACI marini, a osim njih podstanari su i brojna društva i udruge s tog područja. Predsjednik GK Komolac Tomo Kristović ističe kako pomaka ima i po tom pitanju.

- Naravno, tražimo i prostor za ured Gradskog kotara. Imamo dvije čestice na području Komolca i nadležnim gradskim upravnim odjelima smo za domaći rad dali zadatak da ispitaju može li se na tim česticama graditi. U interesu nam je da imamo svoj prostor, da nismo u najmu. Osim nas ni DVD Rijeka dubrovačka nema svoj prostor već su u prostoru koji je u vlasništvu HEP-a. Ni Limena glazba nema svoj prostor. Možda je i to što smo svi podstanari jedna od specifičnosti našeg Kotara. Taj se problem može riješiti tako da svi budemo pod istim krovom. - kazao je Kristović.

Predsjednik Gradskog kotara Komolac Tomo Kristović evo sad već gotovo pet mjeseci od izbora nije nezadovoljan suradnjom s gradskom upravom i radom u kotarskom Vijeću.

- Na razini Kotara je lako donositi odluke i upravljati kad su u Vijeću razumni ljudi kojima je cilj isti, koji vjeruju da se u Kotaru puno toga može napraviti i tada nema problema. Što se tiče gradske uprave, zaista ima odličnih pročelnica i pročelnika upravnih odjela koji žele pomoći, koji su svjesni problema, ali ima i nekih kojima treba malo više napominjati da bi se nešto napravilo. Uspjeli smo, primjerice, opiturati sve ograde koje su godinama bile zapuštene. To su zapravo oni mali projekti za koje ne trebaju velika sredstva, a puno znače jer kotar izgleda puno ljepše. Vrtlar nam je odmah izašao u susret oko palmi, sadnje cvijeća, košnje zelenih površina. S predstavnicima Hrvatskih voda smo razgovarali o čišćenju kanala oborinske odvodnje jer su nam oni veliki problem. Evo, završen je i rukohvat put crkve Velike Gospe u Rožatu. Teritorijalno smo najveći kotar i problema ne manjka, ali zaista se radi, ide se naprijed i nadam se da će naša suradnja s Gradom Dubrovnikom biti sve bolja i bolja. - istaknuo je Kristović.

Jedna od većih želja članova vijeća u GK Komolac je šetnica, ne bilo kakva, već ona koja bi počela na Kantafigu.

- Zalažemo se i za lungo mare od Kantafiga pa sve do Sustjepana, Čajkovića i Komolca, da spojimo i Mokošicu. Zamislite koja bi to šetnica bila. - kazao je Kristović te predložio kako je realizirati.

- Kroz ovu godinu će se na našem području početi izvoditi radovi planirani kroz Aglomeraciju i zašto ne bismo iskoristili mogućnost da kroz taj projekt napravimo lungo mare od Kantafiga do Komolca. Nisam stručnjak, ali mislim da bi ta šetnica super izgledala. Promijenila bi izgled Kotara. Zamislite samo taj lungo mare! Kroz taj projekt mogli bi se urediti i svi ti divlji vezovi na području Rijeke dubrovačke i sve bi ljepše izgledalo. U konačnici bi i Grad od toga imao više imovinske koristi. - kazao je predsjednik Gradskog kotara Komolac Tomo Kristović.

Inače, u međuvremenu Grad Dubrovnik je ishodovao pravomoćnu lokacijsku dozvolu za rekonstrukciju i izmještanje postojeće nerazvrstane ceste u Komolcu, kako bi se otvorio prostor za izgradnju dječjeg vrtića. Planiranom dvosmjernom prometnicom omogućit će se siguran i adekvatan pristup vrtiću, a u sklopu projekta izgradit će se i potrebni priključci na instalacije javne i komunalne infrastrukture, kao i sustav javne rasvjete. Sam vrtić predviđen je za 260 polaznika.

Objavljeno u Aktualno

Grad Dubrovnik je ishodio pravomoćnu lokacijsku dozvolu za rekonstrukciju i izmještanje postojeće nerazvrstane ceste u Komolcu, kako bi se otvorio prostor za izgradnju dječjeg vrtića. Planiranom dvosmjernom prometnicom omogućit će se siguran i adekvatan pristup vrtiću, a u sklopu projekta izgradit će se i potrebni priključci na instalacije javne i komunalne infrastrukture, kao i sustav javne rasvjete.

„U tijeku je izrada parcelacijskog elaborata, nakon čega će se pristupiti izvlaštenju, što je preduvjet za podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole”, navode danas u priopćenju iz gradske uprave.

„Objekt vrtića na tri etaže primat će ukupno 260 polaznika te je u potpunosti osmišljen prema pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe. Prema idejnom rješenju arhitektonskog studija TLO d.o.o., predviđeni su unutarnji i vanjski kapaciteti za smještaj četiri jasličke i devet vrtićkih grupa, a zgrada će biti opremljena svim potrebnim sadržajima za adekvatan odgoj i razvoj. Također, planirana je i izgradnja višenamjenske dvorane u prizemlju objekta gdje će se organizirati razni oblici tjelesne nastave i zdravstvene kulture, stvaralačke igre i priredbe. Osim dvorane i jedinice za boravak djece, u prizemlju će se nalaziti uredski i pomoćni prostori za osoblje te kuhinjski pogon.” - piše u priopćenju.

„Vanjski prostori koji su dio idejnog rješenja poput igrališta moraju biti ograđeni i sigurni, sadržavati pritom zelene površine, te osunčane i hladovite prostore za igru. Osim igrališta, od vanjskih prostora planira se izgradnja pristupnih puteva, slobodnih površina, gospodarskog dvorišta te parkirališta. Idejno rješenje obuhvatilo je i cjelovito krajobrazno i hortikulturno uređenje, uz maksimalno zadržavanje postojećeg zelenila.” - navode iz Grada.

„Grad Dubrovnik je u posljednjih šest godina u dječje vrtiće i osnovne škole ukupno uložio više od 200 milijuna kuna te otvorio više od 280 novih mjesta u gradskim vrtićima. Vrtić „Palčica” dograđen je dodatnom zgradom, a u vrtiću „Mala kuća” izvršena je adaptacija postojeće zgrade te je otvoren novi dio vrtića u Zatonu. Među planiranim investicijama, uz Komolac ističe se dogradnja i nadogradnja vrtića Pčelica, za koju je već ishođena građevinska dozvola. Uz kontinuirani infrastrukturni razvoj, prioritet u ovom segmentu je i ostvarenje pedagoškog standarda svakog vrtića i stvaranje uvjeta koji će omogućiti svakom djetetu brz i efikasan upis u vrtić ili jaslice.” - podsjećaju na kraju iz gradske uprave.

dpp

Objavljeno u Aktualno

Nakon što su stanovnici Komolca zatražili, predsjednik Gradskog vijeća Marko Potrebica pojasnio je svoju izjavu sa svečane sjednice Gradskog vijeća na Kandeloru kad je istaknuo kako bi brza cesta prema Zračnoj luci Dubrovnik umjesto dvije trebala imati četiri trake. Potrebica naime ističe kako je govorio o profilu ceste te dodaje kako je, kad je u pitanju njezina trasa, njegov stav istovjetan deklaraciji koju je usvojilo Gradsko vijeće.

- Mislim da se radi o pogrešnoj interpretaciji moga govora, a pritom se zaboravlja da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo deklaraciju po pitanju Rijeke dubrovačke. Ono o čemu sam govorio i iza čega stojim je da brza cesta do Zračne luke u svom profilu treba imati četiri trake ili da tamo gdje one nisu moguće, treba imati dovoljno dodatnih traka za preticanja, kako nam se ne bi dogodilo da imamo cestu koja nije riješila problem zagušenjem prometa sa brojem vozila koja danas prolaze kroz Župu dubrovačku. - govori Potrebica.

- Tijekom turističke sezone ta je brojka iznad 25 tisuća vozila dok je godišnji prosjek oko 14 tisuća vozila. Moji stavovi po pitanju mosta, odnosno krajobraza Rijeke dubrovačke identični su stavovima koje sam imao prilikom glasovanja za deklaraciju Gradskog vijeća. Dakle, odluku Gradskog vijeća treba poštivati, a struka za trasu brze ceste mora dati kvalitetne dobre prijedloge i rješenja koja neće imati negativne utjecaje na okoliš. - rekao je predsjednik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika Marko Potrebica.

PRIČAO SAM O SPOJU ZRAČNE LUKE S GRADOM, NE O TRASI KROZ RIJEKU DUBROVAČKU

- Najidealnije rješenje po mom mišljenju bilo bi izgraditi tunel, ali to bi prepustio struci. Nisam za to da se velika količina prometa ponovo vrati na Most doktora Franja Tuđmana jer je to postala gradska cesta i imat ćemo dodatno zagušenje promet, ali isto tako je cesta do Zračne luke planirana u fazama i kad sam na Kandeloru pričao o brzoj cesti, prvenstveno sam mislio o spoju grada sa zračnom lukom. Nisam se posebno referirao na ovaj dio koji se odnosi na Rijeku dubrovačku jer mislim da su stavovi doneseni na Gradskom vijeću posve jasni. - kazao je.

Osvrnuo se i na deklaraciju koju je usvojilo Gradsko vijeće, a u kojoj je istaknuto protivljenje mogućnosti da trasa brze ceste prolazi preko područja Rijeke dubrovačke.

- Prostorni planovi u koje se ucrtavaju ceste su planovi višeg reda, u ovom slučaju to je županijski Prostorni plan, a mi smo o predloženom djelu trase kroz Rijeku dubrovačku sve rekli podržavši Deklaraciju u Gradskom vijeću Grada Dubrovnika i nisam primijetio da se itko od relevantnih političara u Gradu odrekao deklaracije ili da je promijenio stavove. Naš stav je jasno komuniciran, ali to ne isključuje pravo da bilo tko s razine vlasti ili neke druge razine odgovornosti ima drukčije poglede. Ne moramo se složiti i imati ista stajališta, ali nam zaštita Rijeke dubrovačke treba biti na prvom mjestu i vjerujem da jest. Prihvaćam da netko s neke druge razine ima drukčije poglede, to je legitimno i demokratski i treba o tome raspravljati, i zato sam na svečanoj sjednici upravo i pozvao na revidiranje planova. - rekao je Potrebica.

KAD SE JEDNOM NEŠTO KRIVO ZAPOČNE TEŠKO SE VRATITI NA POČETAK

Dok se u javnosti stvara dojam kako je gradski HDZ zbog usvojene deklaracije protiv, a županijski radi Prostornog plana u kojem je definirana trasa brze ceste, za njezin prolazak kroz Rijeku dubrovačku, Potrebica ističe:

- Mi jesmo ista stranka i naši različiti stavovi po nekim pitanjima ne znače da se mi u 100 drugih stvari ne slažemo. Želim vjerovati da je HDZ demokratska stranka zapadnih pojmova ustroja gdje se njeguje pluralizam mišljenja. Jednopartijski način razmišljanja je, nadam se, stvar prošlosti i nekih bivših vremena. Ja sam prije svega predsjednik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, nas su birali građani i naša je zadaća štititi interese građana Grada Dubrovnika. Uvjeren sam kako s izjavom o četverotračnoj cesti štitim interese građana Grada Dubrovnika, ali i politiku HDZ-a na jugu Hrvatske jer ako jedanput nešto krivo započne teško se vratiti na početak. Sve značajnije zračne luke koje su međunarodnog karaktera i u Europi i u Hrvatskoj, s gradovima su spajane minimalno s četverotoračnim brzim cestama, to je minimum minimuma i ja o tome progovaram. - istaknuo je.

- Dio stanovnika iz Komolca u jednom mome nastojanju da izgradimo četverotračnu brzu cestu očito vide opasnost zbog nečega što ja u niti jednom trenutku nisam rekao, ali dobro je da su oni javno postavili to pitanje i hvala vam na prilici da iznesem svoj stav. U trenutku te moje izjave o četverotračnoj brzoj cesti isključivo sam se vodio interesima Dubrovnika o cesti kao takvoj, to nije bila izjava o njezinoj trasi kroz Rijeku dubrovačku. Pustimo struku da odredi što je potencijalna opasnost za okoliš, a što ne. Inače, smatram da Dubrovnik zaslužuje kvalitetnu prometnu vezu kako s ostatkom Hrvatske tako i do Zračne luke. - rekao je predsjednik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika Marko Potrebica.

Objavljeno u Aktualno

Da će biti problema s natječajem za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje vrtića kojeg je provelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, nagovijestio je još u lipnju prošle godine konavoski načelnik i predsjednik Zajednice općina RH Božo Lasić. On je tada u otvorenom pismu ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu izrazio bojazan da bi proces mogao rezultirati fijaskom. Također je naveo kako su zadane cijene izgradnje po metru kvadratnom niske i nerealne, posebno za jug Hrvatske.

Natječaj je proveden, mnogi gradovi i općine su dobili novac, neki nisu pa su se žalili, drugi čekaju novi rok... Novac je dobio i Grad Dubrovnik, ali izgleda da su za dubrovačku gradsku upravu sada na pomolu novi problemi. Naime, neslužbeno smo saznali da će Grad Dubrovnik biti najvjerojatnije primoran vratiti novac jer sredstva koja su dobili nisu dovoljna za izgradnju vrtića, a zbog sve većih cijena građevinskog materijala.

Gradskoj upravi poslali smo upit da nam potvrde ili negiraju tu informaciju, ali iz dobivenog odgovora ne može se iščitati kakav bi mogao biti epilog. No, iz odgovora je vidljivo da su dobili tek manji dio novca koji im je potreban za rekonstrukciju jednog te izgradnju drugog vrtića. Grad Dubrovnik, kao i mnoge druge jedinice lokalne samouprave diljem Hrvatske, morat će se itekako potruditi za osigurati dodatna sredstva.

U odgovoru iz dubrovačke gradske uprave su naveli kako su nakon provedenog natječaja „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova“ Ministarstva znanosti i obrazovanja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Gradu Dubrovniku odobrena bespovratna sredstva u maksimalnom iznosu po vrtiću za nekoliko projekata.

Tako je za rekonstrukciju, odnosno dogradnju i nadogradnju Dječjeg vrtića i jaslica Pčelica odobreno 12,24 milijuna kuna, dok je procjena tih radova 65,18 milijuna kuna, što znači da udio odobrenih sredstava u procjeni investicije iznosi tek 18,78 posto.

Za izgradnju Dječjeg vrtića Komolac odobreno je bespovratnih sredstava u iznosu 15,05 milijuna kuna, dok je procjena izgradnje 42,74 milijuna kuna, što znači da je udio odobrenih sredstava u procjeni investicije 35,2 posto.

„Iz gore navedenog jasno je vidljivo kako odobrena bespovratna sredstva nisu dostatna za izgradnju dva navedena vrtića te u ovom trenutku Grad Dubrovnik razmatra modele i mogućnosti kako i na koji način realizirati navedene investicije u predškolski odgoj.” - stoji u odgovoru iz dubrovačke gradske uprave.

Objavljeno u Aktualno
Utorak, 13 Prosinac 2022 15:10

Utvrđuje se stanje mosta u Komolcu

Započeli su radovi na utvrđivanju postojećeg stanja mosta Ombla, što uključuje geodetske radove i radove na ispitivanju kolničke konstrukcije. Riječ je o prethodnim istraživačkim radovima za potrebe izrade projektne dokumentacije za sanaciju mosta. Naime, Grad Dubrovnik potpisao je ugovor s Građevinskim fakultetom u Splitu za izradu glavnog i izvedbenog projekta što će, prema ugovoru, trajati 90 dana. - navode danas iz Grada Dubrovnika
 
Kako smo već pisali, sama sanacija mosta planirana je u idućoj godini. Nakon izrade dokumentacije slijedi raspisivanje natječaja za izvođača radova, a potom naravno i radovi.
 
„Ranije provedena ispitivanja pokazala su kako je konstrukcija mosta Ombla u dobrom stanju, no da je površinski sloj u prilično lošem stanju, stoga je angažiran Građevinski fakultet iz Splita za izradu rješenja sanacije. Ugovor je vrijedan 186.250 kuna s PDV-om.” - piše danas u priopćenju dubrovačke gradske uprave.

dpp

Objavljeno u Aktualno
Subota, 26 Studeni 2022 12:34

Most u Komolcu ponovo će u sanaciju

Iako je prije nekoliko godina saniran, most na Ombli opet će se morati sanirati, najavio je gradonačelnik Mato Franković. Dok prethodni radovi očito nisu bili dobro izvedeni, novi će započeti, kazao je Franković, nakon proljetnih bura.

- Konstrukcija mosta Ombla je u jako dobrom stanju. Izvršena su istraživanja i pokazala su da je površinski sloj mosta u poprilično lošem stanju i angažirali smo Građevinski fakultet iz Splita za rješenje. - rekao je gradonačelnik,

- Prije 2019. smo ušli u spor s IGH jer rješenje koje su radili nije bilo dobro. Dakle, potrebna je nova sanacija mosta i ona će započeti nakon proljetnih bura u petom mjesecu jer ako zapuše bura, a mi krenemo s radovima i zatvorimo taj most, neće se moći prometovati i nećemo imati kuda (zbog čestog zatvaranja Mosta dr. Franja Tuđmana op.a.) i zato je vrlo važno izabrati pravi termin za radove. - kazao je Franković.

nm

Objavljeno u Aktualno

Nakon što su odnijeli pobjedu na izborima u Gradskom kotaru Komolac članovi KLGB Toma Kristovića već su se uhvatili posla. Tomo Kristović za portal Dubrovnikpress ističe koji su ključni problemi u Gradskom Kotaru Komolac te naglašava kako će u gradskoj upravi imati sluha za rješavanje problema u tom kotaru.

Kako bi ukazao na problem u Komolcu Tomo Kristović nije čekao konstituiranje Kotarskog vijeća. Kad su iz gradske uprave devastirali parking ispod crkve Svetoga duha, odnosno s dva parkirna mjesta uklonili asfaltni sloj kako bi postavili božićno drvce, Kristović je odmah reagirao.

- Reagirali smo čim smo vidjeli što je učinjeno na parkingu. Uputili smo upit pročelnici Matildi Krile Prkoča i prije dva dana smo dobili odgovor da će se ta rupa koja je iskopana za postolje bora zatrpati i sanirati, odnosno vratiti parking u prvobitno stanje. Jelka će biti postavljena na staro mjesto, gdje je postavljana i prijašnjih godina, dakle, na zelenu površinu do parkinga. Bilo nam je rečeno da će se jelka izmjestiti radi izgradnje vrtića, odnosno da će, ukoliko započne izgradnja, pročelnica u dogovoru s novim kotarskim vijećem pronaći lokaciju za jelku, a da će uoči ovog Božića ona biti postavljena na mjesto na kojem je stajala svih ovih godina.- kazao je Kristović te istaknuo najvažnije probleme u Gradskom kotaru Komolac.

- Krucijalni problem, koji bi trebalo što prije riješiti je aktivno sudjelovanje Kotara u projektu Aglomeracije. Moram istaknuti da cijeli istočni dio Kotara Komolac, dakle naselja Čajkovići, Šumet, Knežica nemaju kanalizaciju, a jedan dio naselja je i bez adekvatne vodoopskrbe. Kad se već radi kanalizacija inzistirat ćemo da se paralelno s njom rješava i javna rasvjeta i vodoopskrba, da se sve to radi u jednom tiru, a ne da sad postavljamo kanalizacijske cijevi pa da za pola godine opet sve raskopavamo kako bi se postavile električne instalacije. - kaže Kristović.

Nezavisna lista čiji je bio nositelj u Komolcu je zapravo pobijedila HDZ. Velika je to pobjeda ako se uzme u obzir da je Komolac godinama slovio za jednu od HDZ - ovih utvrda u Dubrovniku.

I sam Kristović bio je član HDZ-a. No, naglašava, na HDZ nije ljut.

- Da, imam iskaznicu HDZ-a, ali čim se izgubi povjerenje između dvije strane tu više nema budućnosti. Bilo bi sad glupo vraćati se na ono što se dogodilo u prošlosti jer onaj koji previše gleda u prošlost nema budućnosti, tako da je svatko pošao svojim putem i s moje strane nema nikakve zamjerke. Ja iskaznicu još imam, ali nitko me još nije kontaktirao i ne znam što će biti s time. - kazao je Kristović.

- Možda je problem u pojedincima koji su vodili Gradski kotar Komolac zadnjih sedam, osam godina jer imate neke mjesne odbore i kotare na čijem su čelu HDZ-ovci i u njima se itekako radi. Znači, stvar je u pojedincima. Nije toliko problem u stranci koliko je problem u pojedincima koji vode neki gradski kotar jer ako vi niste aktivni i ne radite posao kako treba, naravno da razvoj i napredak izostaju. Treba se sastajati s mještanima, razgovarati i vjerujem da ćemo u sljedećem razdoblju uspjeti organizirati zborove građana jer se upravo na tim zborovima, kroz razgovore s ljudima, najbolje pokazuje što ljudi žele i koji su problemi i prioriteti. Komunikacija s ljudima je najvažnija i od nje nikada ne treba bježati. - smatra Kristović.

Kad su u pitanju sredstva bez kojih se u gradskim kotarima malo toga može učini, Kristović ističe kako bi participativno budžetiranje trebalo što prije zaživjeti.

- Participativno budžetiranje je dobra ideja, ali još nije zaživjelo i tko zna kad će. Nekad su bivše mjesne zajednice bile pravne osobe. Ako Grad Dubrovnik ima veliki proračun nije problem izdvojiti osam milijuna kuna na osam gradskih kotara, da svaki dobije po milijun kuna za normalan rad i rješavanje manjih problema na svom području. - kazao je.

Pobjednik kotarskih izbora u GK Komolac Tomo Kristović smatra kako će s Gradom Dubrovnikom po konstituiranju kotarskog vijeća imati dobru suradnju.

- Apsolutno sam siguran da ćemo s Gradom i gradskim strukturama imati dobru suradnju. Da nismo u to uvjereni ne bismo se ni kandidirali. Uvjeren sam da će suradnja s Gradom biti dobra. - kazao je Kristović.

Objavljeno u Aktualno

Kandidacijska lista grupe birača Toma Kristovića, pobjednička ekipa na nedavnim kotarskim izborima u Komolcu, izdala je priopćenje u kojem se osvrću na „uništavanja parkinga ispod Crkve Duha Svetoga u Komolcu zbog postavljanja božićnog drvca na mjesto gdje nikada nije ni bilo”.

Navodeći kako su šokirani samovoljom kotarskog vodstva i njihovim odnosom prema svima u kotaru iz KLGB Toma Kristovića podsjećaju da su već pisali i pitali se kako ilegalni parking krade Božić u GK Komolac.

- Šokantan problem se dogodio jutros kada je nečijom samovoljom odlučeno da se božićno drvce s parcele na kojoj je dosada tradicionalno bilo smješteno, na području sadašnjeg ilegalnog parkinga, prebaci na uređeni, ograđeni i asfaltirani parking ispod Crkve Duha Svetoga. Ono što je najšokantnije od svega jest upravo to što je za ovu prigodu parking uništen jer je asfalt izrezan kako bi se drvce moglo na to mjesto postaviti, svega 50-ak metara od mjesta gdje već postoji rupa u koju se drvce može postaviti! - naveli su iz KLGB Toma Kristovića, te poručili:

- Ovim putem tražimo odgovor od vodstva GK Komolac, kao i od nadležnih upravnih tijela Grada Dubrovnika zašto se parking morao uništiti kad je drvce moglo biti postavljeno na staru lokaciju, kao i odgovor na pitanje koliko je ovaj marifetluk koštao građane kako našeg kotara tako i cijelog Grada! - pitaju se iz KLGB Toma Kristovića.

dpp

Objavljeno u Aktualno

KLGB Toma Kristovića vodit će Gradski kotar Komolac u idućem mandatu. Ta lista s 232 glasa (49,27 posto) imat će, prema neslužbenim rezultatima, 6 od 11 vijećnika. HDZ je izgubio vlast u tom kotaru osvojivši 5 mandata (203 glasa – 43,1 posto) s nositeljem liste Marijom Glegjom.

KLGB Tomislava Vuletića dobila je 36 glasova, odnosno 7,6 posto glasova.

U GK Komolac upisana su 1.543 birača.

dm

Objavljeno u Aktualno

„Zapušteno i zapostavljeno područje Rijeke dubrovačke potaknulo nas je za aktivnim sudjelovanjem u zaustavljanju devastacije nekada najljepšeg ladanjskog dijela cijelog dubrovačkog primorja. Naša Kandidacijska lista grupe birača Tomo Kristović za GK Komolac u svom je programskom dijelu upravo stavila naglasak na brojne komunalne manjkavosti i nepravilnosti, očuvanje okoliša i cijelog pojasa Rijeke.” - navodi danas u priopćenju KLGB Toma Kristovića ususret izborima za Vijeća gradskih koatra koji će se održati 6. studenoga.

Oni ističu kao posebnu prirodnu vrijednost izvor Omble te da je cijeli zaljev Rijeke dubrovačke ujedno i zaštićeno područje kao značajni krajobraz te ističu da je stanje zabrinjavajuće.

„Volonteri speleološke inicijative koja se bori protiv bacanja otpada u krško podzemlje nedavno su ustanovili da je upravo najgora situacija na našem dubrovačkom izvoru rijeke Omble – vodocrpilištu koje opskrbljuje šire područje Grada Dubrovnika. Izvorište je zatrpano građevinskim otpadom – štoviše na desetke kilometara (!) razbacanih plastičnih cijevi koje se raspadaju pod mehaničkim djelovanjem vode. Mi - građani Dubrovnika koji pijemo vodu s tog izvorišta nismo zapravo niti svjesni zagađenja vode s česticama mikroplastike, što je, navedeno je na stranicama aktivista, u uzorcima vode već pronađeno. Kako na svojim stranicama tvrde aktivisti inicijative „Čisto podzemlje“ koji se bave očuvanjem izvorišta vode, analize nadležnih institucija ne testiraju vodu na mikročestice plastike!” - piše u priopćenju.

„Kao građani i stanovnici kotara u kojem je izvorište Rijeke Omble s pravom se pitamo: kakvu vodu pijemo? Tražimo od institucija u čijoj je nadležnosti izvorište da hitno provedu nužne mjere u čišćenju opasnog otpada. Kao građani koji su voljni svoje snage usmjeriti u dobrobit svoga kraja izbornim programom se obvezujemo da ćemo itekako povesti računa o ovom alarmantnom problemu koji se ne tiče samo stanovnika Komolca, nego cijeloga dubrovačkog područja koje se opskrbljuje vodom s izvorišta rijeke Omble. Za to nam je potrebna potpora glasača i naših sumještana Čajkovića, Komolca, Rožata i Prijevora, Knežice i Šumeta.” - piše u priopćenju KLGB Toma Kristovića.

dpp

Objavljeno u Aktualno
Stranica 2 od 4