Prikazujem sadržaj po oznakama: mestrali

Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana i Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika pokrenute su i donose se s prvenstvenim ciljem zaštite javnog prostora i onemogućivanja nakaradne gradnje kakvoj smo svjedočili posljednjih godina. U postupak izrade novih odredbi GUP-a bila je aktivno uključena i stručna javnost kroz suradnju s Društvom arhitekata Dubrovnik. Nažalost, u javnom prostoru navodi se niz neistina, a one se u prvom redu tiču rekonstrukcije hotela Maestral, ali i odlagališta otpada Grabovica, čiju sanaciju u cilju potpunog zatvaranja je pokrenula upravo ova gradska uprava. - reakcija je iz Grada Dubrovnika na priopćenje stranke Srđ je Grad koje možete pročitati OVDJE.

„Potpuno je neistinita tvrdnja kako je zelena zona kod hotela Maestral prenamijenjena u građevinsku. Uvjeti gradnje iz Urbanog pravila 2.10 za hotele Maestral su nepromijenjeni u odnosu na GUP koji je trenutno na snazi, a što je jasno vidljivo iz Izvješća o javnoj raspravi. Važno je za istaknuti kako su uostalom i natječajem koji je provelo Ministarstvo državne imovine odnosno Ugovorom o prodaji i prijenosu dionica Hotela Maestral d.d. između Ministarstva, PND strategije d.o.o. i Centra za restrukturiranje i prodaju definirani uvjeti gradnje te se navedenim izmjenama i dopunama GUP-a isti ne mijenjaju.” - piše u odgovoru Grada.

Nadalje, iz gradske uprave navode:

„Što se tiče Grabovice treba jasno reći da je jedan od razloga Izmjena i dopuna GUP-a bio i uvođenje Odluke o zaštiti izvorišta Omble u prostorno-plansku dokumentaciju, a koja je nakon provedenog zakonskog postupka i temeljem izrađenih stručnih elaborata i prethodne suglasnosti Hrvatskih voda usvojena na 22. sjednici Gradskog vijeća održanoj 31. svibnja 2019. godine. Temeljem navedene Odluke o zaštiti izvorišta Ombla odlagalište Grabovica se nalazi unutar III. zone sanitarne zaštite.
 
Jedina istina, koju neki uporno ne žele čuti, jest da su nove odredbe GUP-a restriktivnije, propisuju strože uvjete gradnje na cijelom administrativnom području Grada Dubrovnika, a u svrhu postizanja uravnotežene i skladne izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih objekata te očuvanja ambijentalnih karakteristika prostora. Restrikcije u gradnji u prvom redu tiču se dozvoljenih visina budućih građevina, koje se smanjuju, te uvjeta gradnje i rekonstrukcije u svim zonama, a dotiču se i broja odnosno vrsta funkcionalnih jedinica.
 
No, uz sve činjenice koje je lako provjeriti u objavljenom izvješću o javnoj raspravi, neke ne sprječava da u javni prostor iznose neistinite tvrdnje koje je najbolje okarakterizirati kao zlonamjerne i potpune besmislice.” - piše u reagiranju Grada Dubrovnika.

dpp

Objavljeno u Aktualno