Prikazujem sadržaj po oznakama: ombla

Studija, odnosno Procjena o utjecaju na životnu sredinu koju je za poduzeće Aerodrom Trebinje izradio banjalučki Institut za građevinarstvo „IG” pokazala je da bi izgradnja zračne luke oko 14 kilometara zapadno od Trebinja, u blizini mjesta Taleža, mogla negativno utjecati na izvor rijeke Omble s kojeg veliki dio Dubrovčana dobiva vodu za piće te da ej stoga potrebno posvetitI posebnu pažnju njegovoj zaštiti, objavio je danas portal Capital.

Citirajući odredbu iz Procjene Capital navodi kako se lokacija aerodroma nalazi u trećoj zoni sanitarne zaštite izvorišta te da se prilikom projektiranja treba uzeti u obzir zabrane koje su definirane za tu zonu.

U Procjeni o utjecaju na životnu sredinu navodi se također kako u cilju zaštite „prilikom izgradnje aerodroma vozila i mehanizacija moraju biti na vodonepropusnom platou uz strogu kontrolu procurivanja”.

„Nafta i naftni derivati se moraju čuvati u zatvorenom posudama smještenim u betonskom bazenu zaštićenom od atmosferskih utjecaja, a mehanizacija mora biti svakog momenta ispravna i ne smije se servisirati na licu mjesta. U tijeku korištenja se mora uspostaviti separativni sistem otpadnih voda, te projektirati i izgraditi postrojenje za prečišćavanje. Konstrukcije objekta za prečišćavanje otpadnih voda sa puta moraju garantirati vodonepropusnost, tj. ne smije se dozvoliti procjeđivanje otpadnih voda u podzemlje. Gorivo se mora skladištiti u rezervoarima s dvostrukom stijenkom, a zahtijeva se i uređaj za automatsko detektiranje i dojavu propuštanja.” - piše u Procjeni.

Capital takođe podsjeća da je prema važećem Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta Republike Hrvatske u trećoj zoni zabranjeno privremeno i trajno odlaganje otpada, građenje cjevovoda za transport tekućina koje mogu izazvati onečišćenje voda, građenje benzinskih pumpi bez rezervoara s duplom stijenkom, te eksploatacija mineralnih sirovina.

Iz Republike Srpske za sada stižu uvjerenja kako će sve biti izgrađeno u skladu sa najvišim ekološkim standardima.

U Procjeni se navodi kako investitor nema u planu alternativnu lokaciju za gradnju aerodroma, ističe Capital.

„Izabrana lokacija je rezultat procjene za uspješnu eksploataciju objekta koji je prilagođen situaciji na terenu i postojećim objektima u okruženju. Pri izboru lokacije vodilo se računa o maksimalnom iskorištenju kapaciteta područja. Izabrano područje karakterizira izrazito niska gustoća stanovanja sa stihijski razvijanim građevinskim fondom, prometno je dobro povezano, i s prirodnim karakteristikama koje odgovaraju budućoj namjeni prostora.” - citira Capital dio Procjene o utjecaju na životnu sredinu izgradnje aerodroma Trebinje koju je izradio banjalučki Institut za građevinarstvo „IG”.

Objavljeno u Aktualno

Predsjedatelju Vijeća ministara BiH Zoranu Tegeltiji (SNSD) nije jasno zašto mu je pisao gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković, a potvrdio je kako je dobio pismo za koje je kazao da ga ne razumije. Naime, Franković je, nakon napisa portala Južni o dopuštenju Vijeća ministara BiH Srbiji da se uključi u projekt izgradnje aerodroma u Trebinju, pisao predsjedatelju Vijeća ministara BiH. Franković je u pismu Tegeltiju podsjetio da su osim Republike Hrvatske, Bosna i Hercegovina i Srbija potpisnice Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, tzv. ESPOO Konvencije kao i Protokola o strateškoj procjeni okoliša uz Konvenciju o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica (SEA protokol) .

„Ne ulazeći ekonomske i sve ostale aspekte izgradnje zračne luke na teritoriju druge države, apeliramo te, pozivajući se na odredbe prethodno navedene međunarodne legislative, zahtijevamo od nositelja projekta da bez odlaganja obustavi planirane naredne aktivnosti po ovom projektu, sve dok se ne ispune uvjeti ESPOO konvencije i SEA protokola, odnosno dok se ne provedu sva potrebna ispitivanja utjecaja na okoliš preko državnih granica i dok se činjenično utvrdi nepostojanje utjecaja koji bi izgradnja zračne luke imala na izvorište rijeke Omble.” - istaknuo je gradonačelnik Mato Franković.

Tegeltija je izbjegao odgovore na novinarske upite o ugrozi izvora Omble izgradnjom aerodroma u Trebinju te je izjavio da mu nije jasno zbog čega se u Dubrovniku i Hrvatskoj netko protivi gradnji zračne luke u Trebinju tvrdeći da je to projekt od kojega bi svi imali koristi.

Ipak, Tegeltija je također rekao kako je spreman na razgovor s Vladom RH jer je, kazao je, „za BiH važno i to što će biti s projektom odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori kod Dvora na Uni”.

Što se tiče pisma još je izjavio:
- Ne razumijem zašto se gradonačelnik Dubrovnika ne raduje izgradnji aerodroma u Trebinju s obzirom na ekonomski značaj koji njegova izgradnja ima ne samo za Trebinje, već za cijelu Republiku Srpsku i BiH. - rekao je predsjedatelj Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija.

dm

Objavljeno u Aktualno

Naš čvrsti stav je da se ne može Dubrovnik s ostatkom Hrvatske povezivati preko BiH, kako mi to slikovito kažemo, ne želimo ići u Zagreb preko Trebinja, vjerujem da to nitko ne želi. - kazao je župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić na sjednici Županijske skupštine, govoreći o trasi autoceste prema Dubrovniku, odnosno prolasku ceste poviše izvorišta rijeke Omble kojom se Dubrovnik opskrbljuje pitkom vodom.

- Nakon izgradnje Pelješkog mosta koja ja uspješna i brzih cesta povezivanja na Jadransku turističku cestu u Komarni i na JTC u Zaton Dolima, moramo i nadalje povezati Županiju. Mi smo u naše prostorne planove i strategije razvoja prometa Hrvatske insistirali da uđe veza prema Dubrovniku. Preostaje izraditi cestu od čvorišta Metković do Osojnika i po nama se ta veza mora ostvariti. Ona treba bit dio Jadransko - Jonske ceste do Osojnika koja izlazi na BiH te nastavlja prema Crnoj Gori, Albaniji i Grčkoj, ali i ostatak Županije treba odgovarajuće povezati sa Zračnom lukom Dubrovnik. - rekao je Dobroslavić.

- Svaki grad mora bit vezan brzim prometnicama na svoju zračnu luku i to je već odavno planirano, ali su razne gradske uprave to mijenjale. Moramo imati brzu cestu prema Zračnoj luci koja se spaja na autocestu i Pelješki most i cestu od Brijeste do Perne. Sve smo to mi planirali i sve su te trase u Prostornim planovima i tu nema ništa novo. Traženo je da u Prostorni plan stavimo jednu najoptimalniju alternativu i stavljena je, ali studija izvodljivosti dala je prednost jednoj alternativi i mi se u to ne možemo miješati, stručnjaci određuju koja je bolja trasa. Naravno, treba i studija utjecaja na okoliš pa će se vidjeti ima li utjecaja na okoliš ili nema. Studiju izrađuju stručnjaci i o njoj će se javno raspravljati kad se izradi prvi draft. - kazao je Dobroslavić, istaknuvši kako trasa ceste ne prolazi preko izvorišta rijeke Omble.

- Što se tiče prelaska preko Rijeke dubrovačke, ne vidim kako bi to utjecalo na izvorište Omble. Naravno da nema govora da cesta ide preko izvorišta Omble i moram po ne znam koji put reći da cesta ne ide preko izvorišta Omble. Hoće li ta trasa biti potvrđena, odredit će struka i to ne mogu odrediti ni župan, ni gradonačelnik ni skupštinska većina. Pitanje povezivanja hrvatskog juga je i geostrateško i sigurnosno pitanje i moramo mu ozbiljno pristupati, a kako će pojedinačno izgledati trase, reći će struka. - kazao je župan Dubrovačko – neretvanske županije Nikola Dobroslavić.

Objavljeno u Aktualno

Na cesti preko izvorišta Omble, postoje alternative i njih trebamo razraditi, kazao je gradonačelnik Mato Franković, odgovarajući na vijećničko pitanje da se izjasni kuda treba prolaziti autocesta, odnosno spojne ceste.

Franković je najavio kako će već na iduću sjednicu Gradskog vijeća u siječnju pred vijećnike staviti deklaraciju kojom se izražava protivljenje prolasku ceste poviše izvorišta Omble.

- Vidio sam više najava oko prolaska trase ceste, a podsjetit ću vas kako smo u prošlom sazivu Gradskog vijeća zajedno donijeli Deklaraciju kojom se protivimo izgradnji HE Ombla. Predložit ću za iduću sjednicu sličnu deklaraciju kojom ćemo se usprotiviti izgradnji bilo kakve ceste preko Omble. - kazao je Franković.

- Nedopustivo je da uništavamo zaštićeni krajolik, postoje alternative, preko mosta, padinama prema Nuncijati pa prema Brgatu i na takav način se može i treba riješiti ta trasa. Čuli smo i teze hoće li biti skupo graditi još jedan most ako bude trebalo. Dubrovnik je prevrijedan da bi se mjerio novcem i nećemo dozvoliti da bilo tko na taj način promišlja budućnost grada i uništavanje vrijednosti koje smo naslijedili i koje trebamo ostaviti budućom generacijama. - kazao je gradonačelnik Mato Franković.

Objavljeno u Aktualno

Točno je da smo posljednjim izmjenama Prostornog plana uvrstili dvije trase brze ceste, kazao je na sjednici Županijske skupštine župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić, odgovarajući na jedno od vijećničkih pitanja te otklonio tvrdnje kako jedan od ucrtanih trasa prolazi poviše izvorišta rijeke Omble.

- Ucrtane su dvije trase jer se nismo htjeli ograničavati tijekom njihovih provjera. Nismo htjeli dozvoliti da nemamo alternativu ukoliko jedna trasa bude odbijena. Završena je studija izvodljivosti i čekamo da bude završena Studija utjecaja na okoliš. Niti jedna od te dvije trase ne prolaze preko izvorišta na Ombli i molim vas da ne budemo populisti i ne govorimo da smo crtali ceste preko izvorišta jer to nitko normalan ne bi dozvolio niti bi je prihvatili u prostornom planu. - rekao je Dobroslavić.

- Nemojmo govoriti o izvorištu jer nijedna od tih dviju trasa ne ide preko izvorišta niti bismo to dozvolili. Studijom izvodljivosti utvrđena je bolja trasa i ona će se provjeriti kroz Studiju utjecaja na okoliš i podsjetio bi da se mi moramo povezati odgovarajućim cestama bez obzira na Pelješki most. Moramo se spojiti čvrsto s ostatkom Hrvatske i to je geostrateški interes ove Županije i Hrvatske i molim vas da to ne zaboravljamo jer smo to još 2009. zacrtali u programe i ne prestajemo na tome raditi.- rekao je župan Nikola Dobroslavić ne navevši koje su trase ucrtane.

Objavljeno u Aktualno

Na koliko je niske grane spao dubrovački HDZ, svjedoči njihovo priopćenje u kojem slavodobitno objavljuju puku kako su spasili izvorište Omble i zaustavili projekt gradnje hidroelektrane. – piše danas u priopćenju Kluba vijećnika Mosta Županijske skupštine dubrovačko – neretvanske kao odgovor Gradskom odboru HDZ-a Dubrovnik iz kojeg su u priopćenju najavili kako će i Grad Dubrovnik izbaciti HE Ombla iz prostornih planova nakon što je to učinila Županija.

No, iako u Mostu priznaju HDZ-u pojedinosti iz priopćenja, smatraju kako se HDZ bezrazložno hvali te pišu:

„Nitko im ne može osporiti da su 2015. godine gradskim vijećnicima predložili donošenje deklaracije protiv projekta gradnje Hidroelektrane Ombla, koji je nakon zajedničkih konzultacija sa svim vijećnicima usvojen aklamacijom. No stoji i činjenica kako su mnogi vijećnici i prije deklaracije i poslije deklaracije na svim razinama političkog odlučivanja govorili o štetnosti ovog projekta, dok ga je godinama isti taj HDZ rukama svojih vijećnika držao u županijskom i gradskom prostornom planu, sve do zadnje sjednice na kojoj je projekt pobrisan iz prostornog plana zbog negativne ocjene studije utjecaja na okoliš.

Dakle, na zadnjoj sjednici je samo u tehničkom smislu proknjiženo brisanje projekta gradnje hidroelektrane na Ombli iz Plana zbog prethodno navedenih razloga, a oni su to predstavili svojom spasonosnom pobjedom. Pritom su se kurtoazno zahvalili građanima što su im pomogli, a zapravo su na taj način potpuno obezvrijedili trud tih istih građana i brojnih aktivista koji su cijelo vrijeme ukazivali na negativne aspekte gradnje hidroelektrane na Ombli, dok je njihov tadašnji glavni tajnik Branko Bačiću medijima izražavao zgražanje činjenicom da se odustaje od ovog projekta.“ – piše u priopćenju Kluba vijećnika Mosta Županijske skupštine DNŽ.

„Kad su im deklaracije tako važne, zašto nisu proveli onu o žurnom zatvaranju odlagališta na Grabovici, koju su također podržali? Zašto nisu na vrijeme odustali od Centra za gospodarenje otpadom u Lučinom Razdolju, koji svojom zastarjelom tehnologijom neće na kvalitetan način riješiti pitanje gospodarenja otpadom i još će dodatno negativno utjecati na Malostonski zaljev i uzgoj školjki? Zašto nisu na isti način kako su „proknjižili“ hidroelektranu na Ombli „proknjižili“ i pravomoćnu presudu o smanjenju obuhvata Golfograda na Srđu, a ne potvrdili nezakoniti obuhvat s kojeg će se otpadne vode i pesticidi slijevati u tu istu Omblu koju su maločas spasili? Takvi potezi bi ih učinili vjerodostojnima, a ovako njihove spasonosne litanije izazivaju samo podsmijeh kod građana.“ – stoji još u priopćenju Mosta, odnosno kluba vijećnika te stranke u Županijskoj skupštini.

D.M.

Objavljeno u Aktualno
Označeno u
Ponedjeljak, 04 Veljača 2019 10:51

Zamućeni Ombla i Zavrelje

Uslijed obilne kiše došlo je do zamućenja izvorišta Ombla i Zavrelje preko dozvoljenih vrijednosti te se povišena mutnoća očekuje u vodovodnim mrežama navedenih izvorišta.

Vodu prije uporabe treba pustiti da se istaloži i bistri dio prokuhati.

Kontrola i dezinfekcija provode se redovito, a o svim promjenama Vodovod će pravodobno obavijestiti javnost.

Vodovod Dubrovnik

Objavljeno u Aktualno
Označeno u
Stranica 3 od 3