Prikazujem sadržaj po oznakama: pomorski promet

Amandmanom Branka Bačića (HDZ) Trgovački sud u Dubrovnik ubuduće će rješavati i sporove u okviru autorskih prava, a bit će nadležan i za rješavanje sporova u okviru pomorstva, odnosno plovidbe na moru i unutarnjim vodama.

„Nakon ustanovljavanja Trgovačkog suda u Dubrovniku od 1. siječnja 2019., a uvažavajući činjenicu značajnijeg opsega pomorskog prometa u lukama Dubrovnik i Ploče te posljedično većeg broja predmeta koji se odnose na brodove i na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, opravdanim se smatra ove predmete te predmete koji se odnose na zrakoplove odnosno u kojima se primjenjuje zračno plovidbeno pravo prenijeti u nadležnost Trgovačkog suda u Dubrovniku. Ove promjene ujedno će rasteretiti Trgovački sud u Splitu, koji trenutno postupa u ovoj vrsti predmeta za područje Trgovačkog suda u Dubrovniku, kao drugi radno najopterećeniji trgovački sud.” - piše u obrazloženju saborske odluke.

Što se tiče pak autorskih i srodnih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, zastupnik Branko Bačić u svom amandmanu obrazložio je kako smatra svrsishodnim da Trgovački sud u Dubrovniku bude nadležan i za te sporove koji uglavnom obuhvaćaju sporove oko naplate ZAMP -a koju su obavezni plaćati ugostitelji.

„Mislim da nije opravdano da ugostitelji i drugi s krajnjeg juga putuju u Split radi takvih, uglavnom ne pretjerano složenih predmeta i gube cijeli radni dan ako imaju rgovački sud u Dubrovniku koji rješava najsloženije parnične i stečajne predmete i koji se do sada dokazao u radu da ima kapacitete.” - obrazložio je Bačić.

Bačić je naveo i to da bi se na taj način naravno rasteretilo i splitski Trgovački sud.

dm

Objavljeno u Aktualno