Prikazujem sadržaj po oznakama: prostorni plan

Sjednica Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka zakazana je za ponedjeljak, 26. veljače, a na njoj će se diskutirati o nekoliko iznimno važnih tema.

Naime, na dnevnom redu su točke o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja kao i izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Kupari I”.

dpp

Objavljeno u Aktualno

Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko – neretvanske županije jedna je od točaka dnevnoga reda sjednice Skupštine, no u izmjenama, iako su to tražili vijećnici Kluba Mosta, nema onih koji se odnose na plato Srđa, odnosno obuhvat planiranog golf resorta, a niti je, zbog eventualnih tužbi, koje bi takve izmjene za sobom zasigurno povukle, za očekivati da će se one tako skoro dogoditi. Ciljanim izmjenama koje će se naći pred vijećnicima, Prostorni plan postaje provedbeni za projekte koji su već planirani, a među kojima su neki iznimno zanimljivi.

Planirana trasa vodoopskrbnog i kanalizacijskog cjevovoda Komolac – Granični prijelaz Brgat jedan je od projekata na koji se odnose ciljane izmjene županijskog prostornog plana. Naime, naselje Ivanica trebalo bi se pitkom vodom opskrbljivati iz dubrovačkog izvorišta rijeke Omble. Projekt je to čiju bi realizaciju trebao voditi dubrovački Vodovod, a vjerojatno bi se mogao financirati sredstvima iz EU fondova.

Ciljane izmjene prostornog plana odnose se i na korekciju luka otvorenih za javni promet na području Mokošice, Solituda, Batale te na otoku Lopudu.

Manje korekcije odnose se i na trasu autoceste od Metkovića do Osojnika sa spojnim cestama te trasu dionice planirane brze ceste od Brijeste do luke Perna.

Korigira se i smjer piste na zračnoj luci planiranoj u Dubrovačkom primorju kao i položaj buduće sportsko – rekreacijske zone na Rudinama gdje je planiran automotodrom.

Ciljanim izmjenama korigiraju se i zone ugostiteljsko – turističke namjene i to Jarić – Zaglav na području Općine Trpanj, zona Prapratno i Općini Ston, predio Krmača i Humac – Pudarica u Općini Lumbarda na kojoj se korigiraju građevine u sustavu gospodarenja otpadom.

U aktu koji će na sjednici Skupštine uskoro raspravljati vijećnici navodi se kako je osnovni cilj izmjena transformacija županijskog Prostornog plana iz strateškog u provedbeni te njegovo usklađenje s europskim direktivama kao i smjernicama za zaštitu ambijentalnih naselja u Županiji uz racionalno korištenje prirodnih resursa te zaštite baštine, okoliša i prirode uz primjenu europskih stečevina, a s ciljem ubrzanja realizacije planiranih projekata.

Objavljeno u Aktualno

Na dnevni red sjednice gradskog vijeća koje će se održati u srijedu, kao što je najavio gradonačelnik Mato Franković, uvršten je Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja Sportsko rekreacijskog centra Gospino Polje. Naime dosadašnjim planom u Gospinome polju predviđena je izgradnja manje dvorane pa je plan potrebno prilagoditi uvjetima izgradnje velike polivalentne dvorane u kojoj će se 2025. igrati dio utakmica Svjetskog rukometnog prvenstva.

Planiranim izmjenama i dopunama omogućit će se proširenje i uređenje postojeće dvorane, planiranje nove polivalentne sportske dvorane te njezino spajanje „toplom vezom“ s postojećem dvoranom. Također će se postaviti temelji za uređenje vanjskih igrališta i popratnih sadržaja.

Izmjenama DPU –a korigirat će se pješački i kolni promet kao i promet u mirovanju te infrastruktura kroz obuhvat sportskog parka. Plan je potrebno uskladiti sa zakonom, važećim GUP -om i PPU -om Grada Dubrovnika.
Inače, postojeća dvorana u Gospinu polju izgrađena po projektu iz 1979. godine više ne udovoljava svim potrebama u sportu. Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donijelo je 2008. godine Odluku o detaljnom uređenju „Sportsko - rekreacijskog parka Gospino polje“. Unatoč postojanju idejnog i glavnog projekta, nova trodijelna dvorana do danas nije izgrađena.

Nova polivalentna dvorana koja će se graditi u Gospinome polju, prema najavama gradonačelnika Mata Frankovića, trebala bi biti izgrađena šest mjeseci prije Svjetskog rukometnog prvenstva 2025.

Objavljeno u Aktualno
Ponedjeljak, 25 Listopad 2021 15:04

SJG: Radi kojeg nam je kuma gradonačelnik lagao?

Radi kojeg nam je kuma gradonačelnik lagao? - pitaju iz stranke Srđ je Grad u priopćenju za javnost uoči sjednice Gradskog vijeća na čijem je dnevnom redu izvješće o radu gradonačelnika.

Srđevci naime u priopćenju podsjećaju kako je na sjednici održanoj 30. kolovoza veliku polemiku izazvao početak postupka izrade ciljanih izmjena prostornih planova za Babin kuk i zonu Remize. Navode kako je prigovore srđevaca da se radi o pogodovanju i naciljanim izmjenama za tvrtke Valamar i Pemo, gradonačelnik Mato Franković odbacio uz tvrdnju da se u zoni Remize tvrtki Pemo može izdati lokacijska dozvola i po starom GUP -u. No, dokument iz Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, navode srđevci, demantira gradonačelnika.

„Navedeni je gradski odjel, naime, 11. svibnja 2021. izdao negativno očitovanje o ispunjenju uvjeta za izdavanje lokacijske dozvole za projekt trgovačkog centra tvrtke Pemo na mjestu nekadašnje Remize budući da idejno rješenje temeljem kojeg je zatražena lokacijska dozvola nije u skladu s važećim prostorno planskim dokumentima. Prema važećem GUP-u i UPU-u, Pemov trgovački centar ne može imati pristup u podzemnu garažu izravno s Vukovarske ulice, budući da bi se time presjekla pješačka komunikacija i ugrozili se sigurnosni standardi u Vukovarskoj kakvi su osigurani u već usvojenim planovima.” - piše u priopćenju Srđ je Grad.

„Ulaz u buduću podzemnu garažu, prema važećim prostornim planovima, moguć je samo preko ucrtane ceste koja preko parcele Remize vodi do kompleksa Radeljević, a koju bi tvrtka Pemo trebala izgraditi ukoliko želi realizirati projekt. Stoga, kada su na trećoj sjednici Gradskog vijeća grada Dubrovnika, održanoj 30. kolovoza 2021., prema prijedlogu gradonačelnika Frankovića pokrenute Ciljane izmjene prostornih planova, postalo je jasno da se sve tri razine prostorno planske dokumentacije (PPU, GUP, UPU) na prijedlog gradonačelnika mijenjaju ne bi li se prostorni planovi uskladili s idejnim rješenjem izgradnje trgovačkog centra tvrtke Pemo, čime bi se ta tvrtka oslobodila obaveze izgradnje pristupne ceste garažama.” - pišu nadalje izSJG.

„Postalo je jasno da se radi o točkastoj izmjeni kojom bi se tvrtki Pemo omogućio direktan ulaz s Vukovarske u podzemne garaže budućeg trgovačkog centra, što predstavlja čin pogodovanja jednoj tvrtki, a nauštrb javnog interesa, kao što smo na sjednici od 30. kolovoza i javno izrekli. Na kritike izrečene od strane vijećnika Srđ je Grad da Grad ciljano pogoduje Pemu, gradonačelnik Franković pokušao se obraniti neistinom, što potvrđuje i dokument.” - navodi se u priopćenju za javnost iz stranke Srđ je grad.

nm

Objavljeno u Aktualno

Većina u Vijeću usvojila je izmjene UPU -a Radeljević – Libertas kojima se ukida cesta koja je planirana na prostoru povijesnih vrtova, dok visina građevina ne smije biti viša od 16 metara. Pemova novogradnja, odnosno nosi shopping centar imat će izlaz na Vukovarsku ulicu, ali to većini u vijećnici nije bilo sporno. Vijećnici Ivan Cetinić i Ivica Roko prilikom glasanja su ostali suzdržani jer je, rekao je Cetinić, „gospođica Milošević bila na njihovoj listi za izbore”.

Bivši gradonačelnik Andro Vlahušić upozorio je da ove izmjene GUP- nemaju veze s javnim interesom te istaknuo da se ovim rješenjem izvan snage stavljaju sva moguća prometna rješenja. No, gradonačelnik Franković mišljenja je kako je javni interes da tamo gdje je nekad bila remiza više nije ledina. Rekao je da se na tom prostoru nešto treba dogoditi.

- Ako napravimo ispod parkinge i zgradu visoku 16 metara imat će ona komercijalni sadržaj pa će ljudi iz grada imati gdje kupiti cipele, odijelo, i to je interes građana. - rekao je Franković.

Đuro Capor je kazao kako se to uvijek tako neke prostore pokušava prikazati kao potpuno zapuštene kako bi se udovoljio investitorima upozorio je kako prometno rješenje koje Pemo traži, odnosno pristup s Vukovarske, ne može izdati, no Franković je istaknuo da može. Rekao je kako Pemo tamo želi izgraditi drukčiju zgradu od one koju je GUP previdio. Štoviše kazao je kako je investicija u Remizi koju planira Lovorko Milošević dobra priča.

Capor je podsjetio vijećnike da se shopping centri ne grade u centru nego na periferiji. Naglasio je kako je žalosno da se prema željama investitora u tri dana pokreću izmjene GUP-a za interese ljudi koji ne bi smjeli biti pretpostavljeni interesima svih građana. Još jednom je ponovio kako se ovim izmjenama GUP-a Pemu osigurava nešto što kroz lokacijsku dozvolu ne može dobiti. Tijekom cijele rasprave bivši gradonačelnik Andro Vlahušić zalagao se za gradnju visokih zgrada, a ne kako je kazao, potleušica.

I dok Franković tvrdi kako će promet na području Vukovarske unatoč Pemovoj novogradnji ostati isti, Vlahušić traži da se na području remize planira 200 parkirnih mjesta

Vijećnik Nikša Selmani kazao je Frankoviću da je ciljanim izmjenama prilagođenima investitoru nesvjesno otvorio vrata pogodovanju dok je Capor istaknuo kako se jednim prekrajanjem GUP-a radi vrlo, vrlo ružan presedani i da bi na području remize posla bilo za neke druge institucije, a ne Gradsko vijeće.

Na djelu će, upozorio je Vlahušić, biti „pemovska arhitektura” ili kako je kazao Vlahušić, „jedna kocka će bit novi Pemo, a druga novi Tommy, odnosno novo skladište banana”. Rekao je kako će ta nova Pemova zgrada biti ruglo grada, kao i zgrada koja će se graditi ispod Villa Palme.

Franković je naglasio kako je za urbanizaciju i gradnju na tom području potrebna i garaža i trgovački centar.

Nije li zgrada remize bila zaštićena i nije li unatoč tome srušena, pitao je Capor i podsjetio kako je to put koji je sebi utabao investitor. Naglasio je kako se partikularno rješavanje interesa investitora zove investitorski urbanizam.

Franković je kazao kako će garaža u Pema biti ista kao i garaža u Atlantu na što ga je Vlahušić podsjetio da garaža u Atlant centru nije javna.

Objavljeno u Aktualno
Ponedjeljak, 30 Kolovoz 2021 12:01

A što je s Belvedereom?

Nezavisni vijećnik Andro Vlahušić postavio je na Gradskom vijeću pitanje Gradonačelniku Matu Frankoviću što se događa s UPU-om Belvedere, gdje je stalo te hoće li se na mjestu starog hotela išta graditi.
Gradonačelnik Franković ističe kako je Gradsko vijeće u mandatu bivšeg gradonačelnika Vlahušića jednoglasno prihvatilo izmjene UPU -a Belvedere. Istaknuo je kako je nastao problem određivanja granice pomorskog dobra.

- Zbog svega toga kako nisu definirane javne površine, možemo sačekati, neka se sve odradi. – rekao je Franković.

Gradonačelnik je kazao kako je napravljena HIA studija o utjecaju na kulturnu baštinu, koja je pozitivno ocijenjena. Dodao je kako bi Grad Dubrovnik od Republike Hrvatske i resornog ministarstva trebao dobiti definirane granice pomorskog dobra.

Franković se osvrnuo na postupak izmjena UPU -a Belvedere.

- U trenucima kada mi pokrećemo postupak, to samo znači prvi korak, tu ostaju još javna savjetovanja i sve ostalo gdje mi štitimo javni prostor. – rekao je Franković.

Vlatko Car

Objavljeno u Aktualno

U ožujku 2009. kao oporbena vijećnica stupala je iza Andra Vlahušića, napuštajući sjednicu Gradskog vijeća na kojoj je tadašnja većina predvođena HDZ -om usvojila UPU Babina kuka. Danas, 12 godina poslije, vijećnica je vladajuće većine predvođene HDZ -om i kaže da se tog detalja ne sjeća. Sjećala se ona ili ne, bit će zanimljivo vidjeti što će vijećnica HSU -a Olga Muratti učiniti na današnjoj sjednici Gradskog vijeća ukoliko gradonačelnik Mato Franković s dnevnoga reda ne povuče izmjene PPU -a i GUP -a Grada Dubrovnika i UPU -a Babin kuk.

Naime, u osvit lokalnih izbora 2009. oporba predvođena Androm Vlahušićem na sjednici tadašnjeg saziva Gradskog vijeća protivi se usvajanju UPU -a Babina kuka i traži da se taj UPU ne donosi dok Grad Dubrovnik ne riješi svoje odnose s Hotelima Babin kuk, odnosno traži od ondašnje gradonačelnice Dubravke Šuice da podnese tužbu protiv Hotela Babin kuk o povratu 400 000 kvadrata zemljišta na koje Grad Dubrovnik polaže pravo temeljem ugovora s ondašnjom tvrtkom HTC Dubrava Babin kuk.

Olga Muratti, u to vrijeme SDP -ova vijećnica u Gradskom vijeću Grada Dubrovnika, rezolutno je u izjavama tvrdila kako Grad mora podnijeti tužbu.

Za Jutarnji list Muratti 2009, izjavljuje:

„Ako vidimo da u tom razdoblju nije podnesena tužba u sklopu koje je i prijedlog za određivanje zabilježbe spora i prijedlog za određivanje mjere osiguranja, sve ćemo prebaciti na postupanje Državnom odvjetništvu. No, nadamo se da će gradonačelnica Šuica koja toliko voli i poštuje ovaj grad učiniti sve da zaštiti njegove interese.” - rekla je u ožujku 2009. Muratti.

U isto vrijeme za Večernji list Muratti kazuje sljedeće:

„Koalicija SDP - HNS u Dubrovniku zatražit će od Grada Dubrovnika da odustane od odluke o donošenju UPU-a Babina kuka. Smatramo da je to osnovna stvar koju treba učiniti, a mi ćemo u petak podnijeti prijavu Državnom odvjetništvu da ispita sve okolnosti donošenja plana i slučaja zemljišta na Babinu kuku.”

Dubravka Šuica kao gradonačelnica te 2009. tužbu nije podnijela pa je to učinio Andro Vlahušić nedugo nakon što je izabran za gradonačelnika Dubrovnika, odnosno već u kolovozu 2009.

HDZ -ovci u to vrijeme Vlahušića, koji tek što je podnio tužbu, na sjednicama nisu prestajali pitati što je s tužbom. S tim pitanjima prednjačila je vijećnica Dubravka Marunčić, traživši na uvid i tekst tužbe.

Muratti, koja je u to vrijeme postala predsjednicom Gradskog vijeća, na sjednicama je i dalje ostala pri stavu da Grad Dubrovnik tužbom mora tražiti dio svog zemljišta na Babinu kuku.

Danas, 12 godina poslije, a uoči sjednice Gradskog vijeća, bit će zanimljivo vidjeti kako će postupiti Muratti. Sad je u koaliciji s HDZ -om i dio je vladajuće većine. Za Vlahušićem, ukoliko se on tijekom rasprave o izmjenama GUP -a i PPU -a Grada Dubrovnika i UPU-a Babin kuk, odluči napustiti sjednicu, Muratti zasigurno neće stupati kao 2009., no, pitanje je hoće li ostati dosljedna svojim stavovima.

Ako je svojim stavovima i dalje dosljedna tada za izmjene GUP -a Grada Dubrovnika i UPU -a Babin kuk neće dignuti ruku. Ipak, može li se dosljednost uopće očekivati od osobe koja je tvrdila da je uvjerena socijaldemokratkinja koja živi socijaldemokraciju, a danas je dio HDZ -ove vladajuće većine.

Objavljeno u Aktualno

Na dnevni red sjednice Gradskog vijeća naknado je uvrštena točka - UPU Radeljević – Libertas. Četvrta je to točka koje se odnosi na izmjenu prostorno planske dokumentacije, odnosno kojom se, može se reći dok su u tijeku izrade novog GUP-a Grada Dubrovnika, izlazi ususret investitorima. Jedan je od razloga, ističe vijećnik stranke Srđ je Grad Đuro Capor, zbog kojega će srđevci tražiti da se ova točka, baš kao i ona koja se odnosi na Babin kuku, skine s dnevnoga reda sjednice u ponedjeljak.

- Još jedan vrlo sličan scenarij kao u slučaju Babina kuka. Radi se ponovo o prilagođavanju prostorno planske dokumentacije jednom investitoru kojemu je očito gradonačelnik obećao preko koljena lomiti urbanističke principe koji su vrijedili za područje gruškog polja kako bi jedan investitor realizirao svoje planove. Dakle, vrlo, vrlo sličan scenarij kao i u slučaju Babina kuka. U prvoj godini mandata na brzinu kroz ciljane izmjene realizirati želje velikih investitora dok građani čekaju dugotrajne trogodišnje izmjene GUP-a i PPU-a.- kazao je Capor.

- Kao i za Babib kuk tražit ćemo da se i ova točka digne s dnevnoga reda jer joj nema mjesta pred vijećnicima jer nam je dokumentacija koja se odnosi na ovu točku podmetnuta tri dana prije samog Vijeća. Praktički se nitko od vijećnika nije ni stigao informirati o tome što se tim izmjenama predviđa.- rekao je Capor.

Odgovorio je i na pitanje hoće li gradonačelnik imati sluha da UPU Radeljević Libertas i UPU Babin kuk skine s dnevnoga reda sjednice u ponedjeljak.

- Siguran sam da će koalicija koja djeluje u Vijeću u stezi i poslušnosti gurati gradonačelnikove dogovore s investitorima, ali sam isto tako siguran da će biti puno buke oko ovoga i da će pred javnosti i strukom Frankoviću biti jako teško braniti ove svoje poteze jer jednostavno za njih nema nikakvog razumnog opravdanja. - rekao je gradski vijećnik SJG Đuro Capor.

Objavljeno u Aktualno

Osim nezavisnog vijećnika Andra Vlahušića i srđevci će na sjednici Gradskog vijeća u ponedjeljak tražiti da se s dnevnoga reda skine Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja, GUP- a Grada Dubrovnika i UPU-a "Babin kuk". Naime, vijećnik srđevaca Đuro Capor smatra kako izmjene prostorno - planske dokumentacije kojom se tvrtki Valamar omogućuje daljnja izgradnja turističkih objekata ne može započeti dok Grad s tom tvrkom vodi sudski spor za povrat dijela neizgrađenog zemljišta, ali i dok se s Valamarom ne riješe problemi oko cestovne infrastrukture na Babinu kuku.

- Smatramo kako je potpuno pogrešno stavljati ovu točku na dnevni red i naravno da ćemo tražiti da se makne s dnevnog reda dok je otvorena procedura redovitih izmjena izmjena, odnosno izrade novog GUP-a koja vrijedi za sve građane. Dakle, nikako se ne bi smjelo ići u nekakve prečice i presedane namijenjene pojedinim investitorima, odnosno da se za njih napravi paralelan sustav ubrzanih izmjena GUP-a, - rekao je Capor.

Podsjetio je da Grad Dubrovnik s Valamarom vodi sudski spor oko povrata dijela zemljišta, ali i istaknuo kako ta tvrtka Gradu osporava vlasništvo nad prometnom i komunalnom infrastrukturom na Babinu kuku.

- Problematično je jako što se tvrtki koja je u sporu s Gradom Dubrovnikom, ne samo zbog vlasništva nad zemljištem nego i vlasništvom nad prometnicama, šetnici i objektima komunalne infrastrukture koju nam Valamar osporava, različitim domišljanjima izlazi u susret ne bi li se realizirala izgradnja tri nova hotela. Za takvo nešto stvarno nema pretpostavki jer prometna zagušenja koja se u tom dijelu grada događaju i ono posvemašnje uništenje Babina kuka koje iz toga proizlazi, ne može biti predmet javnog interesa niti unapređenja stanja u prostoru. - smatra Capor te ističe kako se radi o čistom pogodovanju.

- Po mom mišljenju radi se pogodovanju u smislu vraćanja nekakvih usluga, odnosno obećanja. Dakle, na brzinu se to ide odraditi sad u prvoj godini mandata pa da se na te marifetluke zaboravi. Očito je da je gradonačelnik nešto obećao i da to sada na brzinu želi riješiti stavljanjem čak četiri prostorna plana na raspravu na istu sjednicu Gradskog vijeća tako da sve prođe ispod žita. - rekao je Capor.

Naglasio je da će na sjednici tražiti od gradonačelnika Mata Frankovića da vijećnike izvijesti što je sa sporom koji Grad Dubrovnik vodi protiv Valamara.

- Naravno da ćemo tražiti da nas gradonačelnik izvijesti što se događa sa sudskim sporom kojega Grad Dubrovnik vodi s Valamarom oko povrata dijela neizgrađenog zemljišta. Tražit ćemo i očitovanje gradonačelnika što se događa s parkiralištima na babinu kuku koja su trebala biti vraćena Gradu. Nikako ne bi smjelo doći do bilo kakvog podilaženja tvrtki koja se s Gradom spori oko toliko nekretnina, najveći problem je taj sudski spor jer osim gradonačelnika, sumnjam da je itko drugi od 300 i nešto zaposlenika u gradskoj upravi upoznat što se događa u tom pravnom sporu i upravo taj prostor između odvjetničkog ureda kojega je izabrao gradonačelnik, gradonačelnika i tvrtke Valamar je prostor za korupciju iz kojega onda proizlaze ovakvi duboko kompromitirajući postupci. - kazao je vijećnik srđevaca Đuro Capor.

Objavljeno u Aktualno

Uz izmjene prostornih planova koje će omogućiti novu izgradnju na Babinom kuku, na Gradskom vijeću naći će se i točka dnevnog reda, naknadno dodana, a nakon pisma namjere investitora Lovorka Miloševića kojim će se staviti van snage dio UPU -a „Radeljević – Libertas”, odnosno na parcelama na području bivše remize te će biti donesena odluka o izradi novog plana.
Ono što je interesantno jest da se u službenim dokumentima nigdje ne navodi ime investitora, već samo klasa i urudžbeni broj pisma namjere, a dokumenti nisu dostupni niti na službenim stranicama Grada Dubrovnika. Dubrovnikpress.hr u posjedu je prijedloga odluke koji možete pročitati OVDJE.

U tom dokumentu između ostalog se navodi kako je zona bivše remize „spremna za rekonstrukciju/novogradnju”, a da će imati kolni priključak s Vukovarske ulice u kojoj je ionako redovno prometna gužva.

Obuhvat ove zone je 7.500 kvadrata, a na tom prostoru prema zamislima investitora trebali bi niknuti, redom, kako piše u obrazloženju odluke, „suvremena poslovna zona s podzemnom garažom, trgovačkim centrom, ugostiteljsko – turističkim sadržajima, poslovnim i uredskim sadržajima i stanovanjem”. Sve to dakle na 7.500 kvadrata.

Objavljeno u Aktualno
Stranica 1 od 2