Prikazujem sadržaj po oznakama: prostorni plan

Na sjednici Gradskog vijeća gradonačelnik Mato Franković odgovorio je vijećniku Jadrana Baraču (SDP) na pitanje što je s Belevedereom, odnosno zašto na sjednicu Gradskog vijeća nije predložio izmjene i dopune GUP-a i PP-a i stavljanje izvan snage DPU-a Belvedere.

Franković je istaknuo kako aktualna gradska uprava odluke neće donositi dok se ne utvrdi granica pomorskog dobra.

- Ova gradska uprava neće donositi odluke dok se ne utvrdi službena granica pomorskog dobra na području Belvedera. Ona još nije utvrđena, a u DORH-u smo o tome razgovarali i oni će je utvrditi i kad je utvrde Grad će biti spreman za donošenje novih izmjena i dopuna GUP-a Grada. - rekao je Franković.

Barač ga je pitao kakve veze ima DORH s utvrđivanjem granica pomorskog dobra, ali mu Franković nije odgovorio.

Objavljeno u Aktualno

Na devetoj sjednici Županijske skupštine usvojene su izmjene i dopune Prostornog plana Dubrovačko - neretvanske županije, kao i izvješće o radu župana za drugo polugodište 2018. godine, izvješće o kakvoći mora, kao i odluke o ulaganjima u osnovne i srednje škole.
Župan Dobroslavić rekao je uvodno obrazlažući izmjene i dopune prostornog plana kako je riječ o iznimno složenom i opsežnom poslu.

- Ovaj prijedlog je prošao sve zakonske procedure, a on je zasnovan na svim pozitivnim propisima RH. On ima sve potrebne suglasnosti, uvaženo je sve što se može uvažiti, od strategija na državnoj razini do naših strateških dokumenata itd. Uvaženi su svi prijedlozi JLS, uz poštivanje mjera zaštite okoliša. Što se tiče proširenja kamenoloma u općini Smokvica, mi smo udovoljili obje strane. Prihvatili smo proširenje, ali je investitoru dana jasna obveza za ugradnjom uređaja za odprašivanje. - rekao je župan Dobroslavić.
Napomenuo je kako su određene turističke zone vodeći se inicijativama gradova i općina te dodao kako se broj kreveta neznatno povećao.

- Isključili smo HE Ombla iz Prostornog plana i odbili mogućnost istraživanja nafte u akvatoriju Dubrovačko-neretvanske županije. Površina golf parka na Srđu je zadržana u postojećem obimu. Razumijemo određena protivljenja, ali ne možemo postupiti drugačije. Prijedlog plana je dobar i realan i najbolje što u ovom trenutku možemo postići. - rekao je župan Dobroslavić.
Izmjene i dopune su usvojene sa 22 glasa za, deset protiv te jednim suzdržanim glasom.

DPP

Objavljeno u Aktualno

Gradsko će vijeće na prvoj ovogodišnjoj sjednici u srijedu usvojiti Konačni prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika, a radi izmjene planskih rješenja koja se odnose na lokaciju Belvedere i stvaranje preduvjeta za revitalizaciju hotelskog kompleksa Belvedere.

Sukladno izmjenama i dopunama PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika unutar zone planiranog turističkog naselja Belvedere, gradi se na temelju provedenog arhitektonsko - urbanističkog natječaja, a u skladu s uvjetima GUP-a, prema kojima maksimalna izgrađenost građevinske čestice može biti 40 posto.

Na području uređenih kupališta neće biti dopušteno ograđivati plaže, prekidati javne šetnice i onemogućivati javni pristup moru. Uređene plaže moraju obvezno imati planiranu mogućnost javnog dužobalnog prolaza.

Također na području budućeg turističkog naselja Belvedere moguće je uređenje plaže izgradnjom sunčališta i terasa, ali bez izmjene postojeće obalne linije i bez većih intervencija u postojeće stijene.

Prema izmjenama i dopunama PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika u sklopu turističkog naselja Belvedere planira se izgradnja helidroma, otvorenog za javnu uporabu.

Uz izmjene i dopune PPU-a i GUP-a na Vijeću će izvan snage biti stavljen Detaljni plan uređenje Belvedere jer isti nije više u skladu s potrebama daljnjeg korištenja i razvoja tog područja.

Inače za područje Belvedera izrađena je i Studija procjene utjecaja na dobra Svjetske baštine, na temelju mišljenja Konzervatorskog odjela u Dubrovniku koju je UNESCO načelno prihvatio.

N.Metković

Objavljeno u Aktualno
Stranica 2 od 2