Prikazujem sadržaj po oznakama: sfinga

Nedjelja, 05 Srpanj 2020 10:19

I Dubrovnik svoju sfingu ima

Na jednom kapitelu klaustra samostana Male braće je Mojsije, važna osoba Starog Zavjeta, koja ima veliko značenje i za kršćane. Na nekim drugim kapitelima u reljefu su figure koje se povezuju s kršćanskim simbolima, točnije s onima koje je preuzelo kršćanstvo, pa se mogu u nekom smislu povezivati s franjevcima. Začuđuje međutim činjenica da je na kapitelima više mitoloških figura.

Piše: fra Stipe Nosić

Očito je da su klesari koji su radili u klaustru bili pod jakim utjecajem predaja koje se vežu za vremena prije kršćanstva. U svoja kamena umjetnička ostvarenja utkali su nešto od onoga što je predajom došlo do njih, pa su u njihovim radovima prepoznatljiva i neka stara slavenska božanstva. Tu ima i mitoloških figura iz egipatske mitologije.

Na kapitelu IV je skulptura sfinge, a ta neman poznata je iz priče o Edipu. Prolaznicima je postavljala zagonetke i kada ih nisu uspjeli riješiti, ona ih je ubijala. Nakon što joj je Edip riješio zagonetku ona se sama ubila strmoglavivši se s hridi. Ipak, ona i dalje simbolizira zagonetno biće.

U klaustru je prikazana u dvostrukoj predodžbi. Na jednoj strani kapitela, onoj prema zapadu, izgleda kao biće s licem djevojke, tijelom lava i krilima ptice.

Na drugoj strani istog kapitela prikazana je kao muškarac s bradom i s tijelom krilatog lava. Stari mit zanimao je jednog od klesara klaustra, pa mu je dodijelio statičku ulogu.

Zahvaljujući toj činjenici može se tvrditi da i Dubrovnik ima svoju žensku i mušku sfingu. Uočljivo je da je ona tu u blizini zmajeva na kapitelu II, u prvoj heksafori, pa očigledno ovaj prvi izrađeni segment klaustra ciljano ima mitološki ton.

Zbog velikog oštećenja i opasnosti da kapitel sa sfingom propadne, napravljena je 2011. njezina vjerna replika u kamenu.

replika sfinge dubrovnikReplika sfinge iz klaustra Male braće

Objavljeno u esPRESSo