Ponedjeljak, 22 Ožujak 2021 12:57

Vlahušić: Vratit ću povjerenstvo za lijepo

Piše:

Hoće li Županija koja je dala suglasnost za gradnju 22 metra u visinu reagirati, hoće li reagirati Vlada jer Park šuma Petka nije bila predmet izmjena GUP- a i Prostornog Plana, pitao je na konferenciji za novinare bivši gradonačelnik Andro Vlahuši na kojoj je upozorio na gradnju koja će se rekonstrukcijom hotela Maestra uskoro dogoditi na padinama Petke. Istaknuo je kako se investitore ne ograničava u gradnji dok se ista brani običnim građanima.

- Da bi se mogla napraviti bilo koja izmjena GUP-a i PP-a prvo Gradsko vijeće treba o tome donijeti odluku, donesena su i urbana pravila i taksativno je navedeno što se može raditi u prostoru. Definirano je i da se smanjuje visina gradnje, ali urbana pravila koja vrijede za građane, ne vrijede za investitore na padinama Petke koji mogu graditi 22 metra u visinu, a da nitko ne zna zašto. Urbano pravilo za hotel Sumratin to ne dozvoljava, a Maestralima se to odobrava. Dakle, to je samostalna odluka Mata Frankovića, koji je donio odluku da građani ne mogu gaditi u visinu. To je napravljeno protivno odluci Gradskog vijeća, sakriveno od javnosti i samo smo srđevci i ja upozorili na gradnju na padinama Petke. - kazao je Vlahušić, istaknuvši kako mu nije jasno čemu onda izmjene GUP-a.

- Ako se na Petki može graditi 22 metra u visinu, čemu izmjene i dopune GUP-a, što smo time dobili, koga štitimo. Ja investitore nisam nazivao nekretninskom mafijom, tako iz zove gradonačelnik. - rekao je Vlahušić.

Naglasio je kako će ukoliko pobijedi na izborima uvesti odredbe kojima će zaštiti dubrovački prostor od daljnje devastacija.

- Prvo ću spojiti Upravni odjel za prostorno planiranje s Odjelom za izdavanje dozvola. To nisam u svom mandatu mogao učiniti jer je bilo preko 2 000 neriješenih predmeta. Vratit ću i Povjerenstvo za lijepo i obveza investitoru da na digitalnoj platformi postavi lokacijske i građevinske dozvole kako bi javnost imala uvid u svaku izgradnju, a nastavit ću izgradnju parkova, šetnica i zelenila. - kazao je Vlahušić.

Istaknuvši kako je i za njegova mandata bilo zahtjeva investitora da se na padinama Petke proširi građevinsko područje, gradonačelniku Matu Frankoviću poručio je da kaže tko je uzeo pare.

- Neka Franković kaže tko će morati odgovarati za uzete novce i da li se to odnosi na mene ili njega. To je ozbiljna optužba da je netko na izmjenama i dopunama GUP-a uzeo novce. Što se tiče svih zgrada na području grad za četiri godine niti jedna čestica na užem području grada nije postala građevinska. Ne mogu biti odgovoran da sam nekome nešto dao. Ako Franković misli da je obitelj Potrebica dobila građevinsko zemljište i prodala ga investitorima u Zatonu, neka pita Potrebicu je li platio nekome za to područje ili nije. - kazao je Vlahušić.