Ponedjeljak, 13 Rujan 2021 14:22

Donosimo zaključak o Lučinom razdolju o kojem će odlučivati stonski vijećnici

Donosimo zaključak o Lučinom razdolju o kojem će odlučivati stonski vijećnici Foto: dm

Općinsko vijeće Općine Ston zasijedat će u srijedu na drugoj, zapravo tematskoj sjednici o Lučinom razdolju. Na sjedncii će vijećnicima biti ponuđen zaključak prema kojem će Općina Ston zahtijevati da se prilikom izrade glavnog projekta odlagališnih ploha, ispod odlagališne plohe za neopasni otpad (otpad nakon mehaničke i biološke obrade komunalnog otpada), nužno izradi vodonepropusni podsloj i dokaže vodonepropusnost.

Stonski vijećnici glasat će između ostalog i za dio Zaključka u kojem se navodin kako je potrebno „oko i ispod odlagališta neopasnog otpada projektirati sustav sakupljanja procjednih i oborinskih voda, izraditi kanal oko ploha te dimenzije kanala projektirati na osnovu hidrološkog proračuna”.

„Pročišćena voda mora zadovoljiti uvjete koji su propisani u Pravilniku o vrijednosti emisije procjednih voda i ispitana. Uzorkovanje propisanih parametara mora vršiti neovisni akreditirani laboratorij.” - navodi se u Zaključku.

„Iako je u tijeku natječaj za projektiranje i izvođenje radova izgradnje centra, molimo da se isti dopuni sa zahtjevom da se predvidi i projektira natkrivanje ploha odlagališta neopasnog otpada na koji način bi se znatno smanjio utjecaj oborina na samo odlagalište. Molim da se ispoštuju svi zaključci s prethodnih testiranja te da sve procjedne vode nastale na odlagalištu neopasnog otpada sakupljaju kroz sustav drenažnih cijevi, te se filtriraju kroz uređaj za pročišćavanje voda, te da izlazni parametri obrađene vode zadovoljavaju sve uvjete za takozvanu tehničku vodu.” - također stoji u Zaključku koji će se naći pred stonskim vijećnicima u srijedu.

dm