Utorak, 11 Svibanj 2021 12:53

Franković: Čast je baštiniti tradiciju Grada

Prvi projekt realiziran europskim sredstvima koji je dao novu dimenziju kulturnoj sceni grada su Lazareti-kreativna četvrt. Godinama zapostavljena kultura, kao važan segment svake zajednice doživjela je novi zamah. Riješili smo višegodišnji problem koji je mučio FA Linđo, vratili smo publiku u Kazalište Marina Držića, predstavili smo Grad od Venecije do Washingtona i New Yorka. Novim kolektivnim ugovorom ustanova u kulturi poboljšali smo uvijete rada svih djelatnika u kulturi, započeli smo obnovu Orlandovog stupa te u suradnji sa DPDS-om pokrenuli obnovu Kneževog dvora na Lopudu.

Čast je baštiniti tradiciju Grada!

Video sadržaj