Nedjelja, 01 Siječanj 2023 03:15

Nardelli: Nema odgode plaćanja komunalne naknade

Piše:
Načelnik Općine Župa dubrovačka Silvio Nardelli Načelnik Općine Župa dubrovačka Silvio Nardelli Foto: dpp

U raspravi o proračunu Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu načelnik Silvio Nardelli se osvrnuo i na prijedloge oporbene Župske stranke vezane uz komunalnu naknadu iz koje su tražili mogućnost obročne otplate te da se komunalni doprinos za pojedine građevine plaća manje ili uopće ne plaća, spomenute su i garaže, kao i da se plaćanja u potpunosti ili djelomično mogu osloboditi investitori koji grade građevine od posebnog interesa za Općinu Župa dubrovačka. Nabrojili su iz Župke da bi to trebale biti građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, vatrogasnoj djelatnosti, sportu, predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, vjerski objekti, zatim objekti i uređaji komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i elektroopskrbu te građevine koje služe za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava u većinskom općinskom vlasništvu.

Ističući kako se općinska uprava s nekim prijedlozima Župke slaže, a s nekima i ne, župski načelnik Silvio Nardelli je rekao kako su objekti od posebnog značaja i javne namjene, već odavno oslobođeni komunalne naknade.

- Međutim, ne slažemo se s prijedlogom da se za garažni prostor plaća manja naknada, jer se često dogodi da se u takvim prostorima urede apartmani ili nešto drugo. Nadalje, već smo bili pokušali s obročnom naplatom komunalne naknade, ali se takav način nije pokazao učinkovitim. Takvim pokušajima više, iskreno, nisam sklon. Događalo nam se da investitor plati tek prvih nekoliko rata i prestane s plaćanjem pa općinske službe onda na različite načine moraju potraživati taj novac. To nema smisla. I smatram kad netko kreće u investiciju izgradnje obiteljske kuće, da mora osigurati i novac za komunalnu naknadu i iskalkurirati u ukupnu cijenu i taj trošak. – pojasnio je svoje stavove župski načelnik Silvio Nardelli.