Prikazujem sadržaj po oznakama: energetska obnova

Uz suglasnost suvlasnika, a posredstvom Domouprave Dubrovnik d.o.o., kao upravitelja višestambene zgrade, energetski je obnovljena zgrada u Lapadu, na adresi Žrtava s Dakse 51.

Grad Dubrovnik sufinancirao je izradu projektne dokumentacije u iznosu od 85% opravdanih troškova, odnosno 1.410,18 eura, čija je izrada bila preduvjet za prijavu na Poziv, dok je projekt energetske obnove sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije kroz mehanizam NextGeneration EU. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 136.974,99 eura, od čega je EU sufinanciranje projekta iznosilo 68.166,65 eura.

Projektant i voditelj projekta je tvrtka Deltagrad d.o.o., izvođač radova Kolur Plus d.o.o., dok je tvrtka Apozitod.o.o. provela nadzor. Kako bi se postiglo željeno povećanje toplinske zaštite izvedeni su radovi obnove vanjske ovojnice što je uključivalo izvedbu toplinske izolacije na pročelju, uklanjanje azbestnih ploča na krovu, zamjenu dijela vanjskih otvora i ugradnju opreme za urbanu mobilnost. Obnovom će zgrada iz energetskog razreda D preći u energetski razred B te se zahvaljujući istoj podiže razina kvalitete i udobnosti življenja te poboljšavaju životni uvjeti.

Podsjetimo, kako je Upravni odjel za europske fondove Grada Dubrovnika u ožujku objavio Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika za 2024. godinu koji je dostupan na sljedećoj poveznici te se pozivaju zaineresirani da se putem ovlaštenih upravitelja zgrade i prijave.

GRAD DUBROVNIK

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Grad Dubrovnik nastavlja s ulaganjima u sportsku infrastrukturu energetskom obnovom Sportske dvorane u Gospinom polju. Za ovu je svrhu Gradu je odobreno bespovratno 1.676.290 eura.

„Radovi će obuhvatiti obnovu fasade, zamjenu vanjske stolarije, ugradnju nove tehničke opreme za grijanje, hlađenje, ventilaciju i pripremu tople vode, ugradnju sustava dizalica topline, solarnih kolektora i fotonaponskih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije. Ujedno će se izgradnjom pristupnih rampi za invalide provesti mjere za osiguranje pristupačnosti osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Nakon energetske obnove zgrade znatno će se smanjiti troškovi i smanjiti godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za 61,19 % te godišnje primarne energije za 91,00 %.” - kažu danas izu dubrovačke gradske uprave.

Bespovratna sredstva Gradu Dubrovniku dodijelit će se u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

JPA

Objavljeno u Aktualno
Četvrtak, 09 Studeni 2023 18:38

7,36 MILIJUNA EURA ZA ENERGETSKU OBNOVU OB DUBROVNIK

Od 386 projektnih prijedloga, koliko ih je bilo prijavljeno na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, za 30 zgrada donesene su Odluke o financiranju te im predstoji postupak ugovaranja. Među odobrenim projektima je i Energetska obnova Opće bolnice Dubrovnik za koju je odobren iznos od 7.364.913 eura.

Realizacijom navedene investicije, središnja zdravstvena ustanova u Dubrovačko - neretvanskoj županiji ostvarit će značajne energetske uštede, poboljšat će se pristup za osobe s invaliditetom, ozeleniti okolne površine bolnice te realizirati niz drugih komponenti.

dpp

Objavljeno u Aktualno

Domoprava Dubrovnik d.o.o. i višestambena zgrada na adresi Petra Zoranića 5 i 7 osigurali su bespovratna sredstva za energetsku obnovu. Nakon višestambenih zgrada u Vinogradarskoj ulici (Mokošica) i Trnovičkoj ulici (Gruž), kojima također upravlja Domouprava, bespovratna sredstva povučena su i za energetsku obnovu zgrade na Batali izgrađene 1962. godine.
 
Ukupna vrijednost projekta iznosi 282.813,06 eura od čega je 158.582,80 eura bespovratnih sredstava osigurano u sklopu posljednjeg Poziva za energetsku obnovu višestambenih zgrada od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Prethodno je Grad Dubrovnik sufinancirao izradu projektne dokumentacije u iznosu od 85% opravdanih troškova, odnosno 2.820,36 eura, a čija je izrada bila preduvjet za prijavu na Poziv.
 
Postojeće stanje zgrade sa 16 stambenih jedinica ne zadovoljava aktualne standarde i zahtjeve o uštedi energije u zgradarstvu. Trenutni energetski razred zgrade je D, dok će se obnovom zgrada svrstati u iznimno povoljan energetski razred B. Smanjit će se gubici potrebne energije za grijanje/hlađenje, a proporcionalno će se smanjiti emisija CO2 i povećati udobnost življenja u prostoru. Rezultati energetske obnove osigurali bi uštedu energije u potrebnoj energiji za grijanje/hlađenje za 67,40 % te smanjenje godišnje primarne energije za 48,38 %. Smanjenje emisije CO2 nakon obnove iznosilo bi 9,44 tona/godišnje.
 
Na području grada Dubrovnika nalazi se oko 1200 višestambenih zgrada s oko 10 tisuća stanova u kojima živi oko 22 tisuće stanovnika. Veliki broj višestambenih zgrada izgrađen je prije 1990. godine te ne posjeduju adekvatnu toplinsku zaštitu vanjske ovojnice i vanjsku stolariju.
 
Podsjetimo, Upravni odjel za europske fondove Grada Dubrovnika u travnju je objavio novi Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika za 2023. godinu koji je dostupan na stranicama Grada te se pozivaju zaineresirani da se putem ovlaštenih upravitelja zgrade i prijave.

Grad Dubrovnik

Objavljeno u Aktualno

Upravni odjel za europske fondove Grada Dubrovnika je u travnju objavio Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika za 2023. godinu koji je dostupan na sljedećoj poveznici te se pozivaju zaineresirani da se putem ovlaštenih upravitelja zgrade i prijave.

Stambenoj zgradi na adresi Vinogradarska ulica 38, 40, 42 i 44 dodijeljeno je 298.043 eura bespovratnih sredstava u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava "Energetska obnova višestambenih zgrada". Realizacijom ove investicije povećat će se toplinska zaštita vanjskog zida i kosog krova, što će u konačnici osigurati uštedu energije u potrebnoj energiji za grijanje/hlađenje za 75,81 posto te smanjenje godišnje primarne energije za 55 posto, dok bi smanjenje emisije CO2 nakon obnove iznosilo bi 33 tona godišnje. Zgrada bi se nakon obnove svrstala u iznimno povoljan B energetski razred po godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje.

Procjena cjelokupne investicije iznosi 491.321,33 eura, a bespovratna sredstava dodijeljena su u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava "Energetska obnova višestambenih zgrada" koji je prethodno objavilo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Grad Dubrovnik sufinancirao je izradu projektne dokumentacije u iznosu od 85% opravdanih troškova, odnosno 5.640,72 eura čija je izrada bila preduvjet za prijavu na Poziv.

Radove će izvesti ugovorni izvođač tvtka Capitalis d.o.o. pod nadzorom tvrtke Graf d.o.o., a početak radova planiran je u travnju 2024. godine. 

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Grad Dubrovnik objavio je Javni Poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika za 2023. godinu.

Predmet ovog poziva jest javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Dubrovnika u sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu postojećih višestambenih zgrada, a sve u skladu s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030.godine.

Prihvatljivi prijavitelj u sklopu ovog poziva su upravitelji zgrada u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade, a ukoliko postoji više upravitelja jedinstvene arhitektonske cjeline, utoliko predstavnici suvlasnika opunomoćuju jednog upravitelja zgrade koji podnosi projektni prijedlog (punomoć ovjerena kod javnog bilježnika prilaže se projektnom prijedlogu).

Pravo na financiranje mogu ostvariti upravitelji višestambenih zgrada, kao korisnici sredstava u ime i na račun suvlasnika višestambenih zgrade koji u svojstvu krajnjih korisnika, ako udovoljavaju sljedećim uvjetima: da su registrirani za obavljanje poslova upravljanja stambenim zgradama i imaju sjedište na području Republike Hrvatske ukoliko se radi o upravitelju kao trgovačkom društvu ili obrtniku, da suvlasnici višestambene zgrade u svojstvu krajnjih korisnika ulažu sredstva za potrebe provedbe sufinanciranih projekata, ukoliko sklope ugovor s Gradom o zajedničkom ulaganju u energetsku obnovu višestambenih zgrada te da dostave potrebnu dokumentaciju sukladno ovom Javnom pozivu.

Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu višestambenih zgrada sufinancira se do 85% opravdanih troškova ukupne vrijednosti investicije.

Prijave se zaprimaju do isteka sredstava natječaja, a najkasnije do 31. prosinca 2023. godine. S obzirom da se iste rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, potrebno je na omotnici istaknut datum i sat zaprimanja.

Tekst Javnog poziva i prijavni obrasci dostupni su u vezanim dokumentima OVDJE.

Grad Dubrovnik

Objavljeno u Aktualno

U sklopu projekta „Informacijski sustav prostornog uređenja ISPU i njegovi moduli“ ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ivan Paladina za 14 korisnika iz Splitsko - dalmatinske, Dubrovačko - neretvanske, Šibensko - kninske i Zadarske županije uručio je ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada.

- Za energetsku obnovu višestambenih zgrada Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine osiguralo je 300 milijuna kuna bespovratnih sredstava u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Temeljem natječaja iz travnja ove godine donesene su odluke o financiranju za 93 višestambene zgrade te je dosad potpisano više od polovice ugovora od kojih se 20 odnosi na dalmatinske županije. Ukupna vrijednost tih 20 projekata iznosi gotovo 100 milijuna kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 58,5 milijuna kuna. - kazao je Paladina prilikom, dodavši kako je Vlada usvojila zaključak kojim se osigurava gotovo milijardu kuna za energetsku obnovu i povećanje energetske učinkovitosti višestambenih zgrada i obiteljskih kuća do kraja iduće godine.

- U odnosu na ranije godine kada je za ovu namjenu u prosjeku bilo osigurano oko 200 milijuna kuna, ovim peterostruko većim iznosom, prema našim procjenama, energetski se može obnoviti 10 000 obiteljskih kuća i 300 višestambenih zgrada. - dodao je ministar.

Ministar Paladina uručio je i 49 sporazuma o dodjeli računalne opreme za službenike gradova, općina i županijskih zavoda za prostorno uređenje za četiri županije na čijem će se području dodijeliti 174 sporazuma vrijednosti veće od 2,1 milijuna kuna.

Cilj projekta je opremiti odgovarajućom računalnom opremom službenike gradova  i općina, kao i službenike županijskih Zavoda za prostorno uređenje, za potrebe rada u Informacijskom sustavu prostornog uređenja - ISPU.

Nakon svečane dodjele održan je stručni seminar u sklopu ISPU projekta na kojem su predstavljene nadograđene komponente ISPU-a povezane s prostornim planiranjem: ePlanovi, ePlanovi Editor i eKatalog te javni poziv za planove nove generacije za koji su osigurana europska sredstva u ukupnom iznosu od 90 milijuna kuna koja će se kroz javni poziv dodijeliti za izradu planova nove generacije.

Spomenimo i kako je kroz projekt razvoja Informacijskog sustava prostornog uređenja - ISPU, cilj administrativno rasteretiti građane te postići veću učinkovitost i ekonomičnost u radu javne uprave. Njegov razvoj krenuo je 2013. godine a građani već danas preko ISPU sustava mogu predati zahtjeve za ishođenje lokacijske, građevinske i uporabne dozvole online putem. Isto tako, imaju mogućnost jednostavno pratiti sve promjene u prostornim planovima, izdanim dozvolama i vrijednosti nekretnina, pristupiti bazi podataka o energetskim certifikatima te još mnogo toga.

U sklopu ISPU-a, sredinom ožujka 2022. pokrenut je i projekt digitalizacije postojećih akata o gradnji s ciljem pretvaranja u digitalnu formu više od 2 milijuna lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, izdanih u razdoblju od 1968. do 2015. godine, od kad je u primjeni digitalno izdavanje dozvola putem usluge eDozvola.

Trenutno se te dozvole nalaze u papirnatim izdanjima po raznim arhivama što mnogobrojnim građanima i investitorima otežava proces pronalaska. Realizacija ovog projekta je pri kraju, a dosad je u digitalnu formu prebačeno oko 1,8 milijuna dozvola koje će uskoro u potpunosti biti dostupne na geoportalu ISPU.

ISPU danas sadrži 16 e-usluga a njegov daljnji razvoj najvećim se dijelom sufinancira europskim sredstvima, i to sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 111 milijuna kuna te sredstvima NPOO-a u iznosu od 180 milijuna kuna.

dpp

Objavljeno u Aktualno

Domouprava Dubrovnik, zajedno s predstavnicima suvlasnika višestambenih zgrada, uspješno je podnijela projektne prijedloge za obnovu zgrada u sklopu Javnog poziva raspisanog od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Riječ je o natječaju u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. te na ovaj način Domouprava usmjerava svoje poslovanje korištenju EU sredstava.
 
Podneseno je ukupno 18 projektnih prijedloga za bespovratna sredstva za integralnu energetsku obnovu zgrada s područja Grada Dubrovnika. Prijavljeni projekti obuhvatili su prvenstveno obnove fasada i krovišta, a što će u konačnici rezultirati značajnom uštedom energije za grijanje u odnosu na stanje prije obnove. Za integralnu energetsku obnovu predviđeno je sufinanciranje do 60 posto troškova projekta. Najniži iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 150 tisuća kuna, a najviši čak 22 milijuna kuna.
 
Pripremom i prijavom ovakvih projekata, gdje se energetskim obnovama postižu financijske uštede i manji utjecaj na okoliš, Grad Dubrovnik nastavlja svoj rad na održivosti i korištenju bespovratnih EU sredstva za podizanje kvalitete života građana Dubrovnika.

dpp

Objavljeno u Aktualno
Utorak, 23 Ožujak 2021 13:09

Sanirat će se krov Kina Sloboda i Teatra Bursa

Grad Dubrovnik ostvario je pravo na dodjelu sredstava pomoći za sufinanciranje energetske obnove krovišta Luže, za što je, Odlukom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, odobren bespovratni iznos od milijun kuna.
 
„Predviđenim radovima Grad bi sanirao krov Kina Sloboda i Teatra Bursa, koji je trenutačno u dosta lošem stanju i zahtijeva potpunu obnovu. Kosi krov konstruktivno predstavlja dijelom drveno, a dijelom armiranobetonsko krovište, koje bi se ovom energetskom obnovom rekonstruiralo po uzoru na izvorno stanje te s ciljem uštede energije. Time su planirane godišnje uštede toplinske energije od 18.13%, primarne energije preko 20%, uštede godišnje isporučene energije preko 20% te smanjenje emisije CO2 od 21.34%.” - piše u priopćenju Grada Dubrovnika.
 
„Projekt je prijavljen je 11. prosinca 2020. na Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobra, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Dodijeljena bespovratna sredstva čine 31.91%  Fondu opravdanih troškova ukupne procijenjene vrijednosti Projekta, koja iznosi 3.134.161 kuna.” - navode još iz gradske uprave.

dpp

Objavljeno u Aktualno

Završeni su radovi energetske obnove Osnovne škole Ivana Gundulića u Gružu, a tim povodom u prostorima škole održana je danas konferencija za medije na kojoj su sudjelovali gradonačelnik Mato Franković, ravnateljica škole Vedrana Elez i Mato Butijer, predsjednik uprave tvrtke Alfaplan građenje d.o.o. koja je izvela radove na objektu.
 
Riječ je investiciji u osnovnoškolske kapacitete koja je, poput u prosincu završene OŠ Marina Držića te ranije OŠ Lapad, također značajno sufinancirana iz dostupnih fondova Europske unije i drugih vanproračunskih izvora, čak 64 posto, podsjetio je uvodno gradonačelnik Franković.
 
- Naravno da se tu ne zaustavljamo, značajna sredstva ulažemo u osnovnoškolsko obrazovanje i nastavit ćemo to raditi u budućnosti. Drago mi je što radove i na OŠ Montovjerna privodimo kraju, sada je faza čišćenja, očekuje nas idući tjedan ako sve bude u redu početak tehničkog prijema i naravno u rujnu nova školska godina u novoj školi. Osim osnovnoškolskog obrazovanja značajna sredstva smo putem europski fondova uložili i u predškolsku infrastrukturu. Dosada smo obnovili dva vrtića, a pripremili smo i nova četiri velika objekta za energetsku obnovu, čime nastavljamo korištenje europskih sredstava i podizanje standarda dubrovačke infrastrukture – naveo je gradonačelnik Mato Franković.
 
Radovi na obnovi škole započeli su u lipnju 2019., odmah po završetku školske godine, te je njihov najveći dio radova u unutrašnjosti zgrade proveden tijekom ljeta, a prioritetno je bilo osposobiti što veći broj učionica do počeka školske godine. Zamijenjeno je preko 1000 metara kvadratnih podnih ploha. Izvedena je temeljna hidro i termo izolacija te su postavljene keramičke pločice i parketi. Uz neometano funkcioniranje nastave, istovremeno su se odvijali radovi na demontaži starih i ugradnji novih otvora, radovi na cjelovitoj obnovi fasade površine 2633 metara kvadratnih i dijela krovišta. U cijeloj zgradi su postavljeni novi radijatori kao i nova LED rasvjeta u dijelu učionica, dvorani i manjem dijelu dvorišta, a sve u skladu sa standardom energetske obnove.
 
Gradonačelnik Franković ovom prigodom zahvalio se i ravnateljici Elez i svim djelatnicima na strpljenju tijekom trajanja radova, kao i izvođaču na kvalitetnoj izvedbi završenoj prije utvrđenog vremenskog roka. Zahvalu je uputio i resornim gradskim odjelima, posebno Upravnom odjelu za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju koji je od 2017. osigurao gotovo 300 milijuna bespovratnih europskih sredstava, kao i DURA-i.
 
Ukupna vrijednost projekta iznosi 7.872.327,15 kuna,  a ukupni prihvatljivi troškovi 7.465.433,40 kuna. Gradu su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 64% od ukupne vrijednosti projekta, od čega 2.679.526,69 kuna bespovratnih sredstava Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te 2.392.953,36 kuna Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
 
Realizacijom projekta zgrada je iz energetskog razreda C prešla u razred B, a godišnja ušteda za toplinsku energiju dosezat će čak 71,50%. Za isti postotak smanjit će se emisije CO2, dok će se ukupna energetska potrošnja objekta smanjiti za 54,65%.

dpp

Objavljeno u Aktualno
Stranica 1 od 3