Prikazujem sadržaj po oznakama: peder

Većina u Gradskom vijeću usvojila je prijedlog odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Gradskog vijeća Grada Dubrovnika. Tako će mjesečna naknada predsjednika Vijeća iznositi 1 500 kuna, potpredsjednici će dobivati po 1 300 kuna dok će vijećnici dobivati po 1 000 kuna mjesečne naknade.

Amandam srđevaca da se naknade još smanje nije prošao. Štoviše, gradonačelnik Franković ocijenio ga je populističkim, istaknuvši kako bi vijećnici, da se njega pita, dobivali mjesečnu vijećničku plaću. Tijekom rasprave Vićan je imao jedan od onih svojih primitivnih ispada.

Smanjenjem mjesečnih naknada predsjedniku, potpredsjednicima Gradskog vijeća i vijećnicima uštedjelo bi se 80 000 kuna, izračunali su srđevci, koje bi preraspodijelili u program javnih potreba u kulturi. Selmani je tako rekao da bi se naknade trebale smanjiti na iznose od 700 kuna za vijećnike, 1 050 kuna za predsjednika i na 900 kuna za potpredsjednike.

I dok srđevci smatraju da bi smanjenjem mjesečne naknade u COVID krizi bilo poželjno, gradonačelnik Mato Franković taj je prijedlog ocijenio populističkim.

- Izmjenama zakona naknade su već smanjene. Naknada predsjedniku Vijeća iznosila je 3 000 kuna, a sad je 1 500 kuna. Svi vijećnici zaslužili su naknade za rad i ne slažem se se s ovim amandmanom i smatram ga populističkim. S 300 kuna manjim naknadama nećemo spasiti Grad, a svatko je gospodar svoje naknade i bez problem je možete uplatiti ustanovama u kulturi ili nekome za koga smatrate da je to potrebno.- rekao je Franković.

- Da se mene pita, vijećnici bi imali mjesečnu plaću jer u nekim drugim državama to tako funkcionira. U prvom udaru krize vijećnici su bili itekako solidarni i sami su se odrekli vijećničke naknade.- kazao je Franković.

I Vićan je imao potrebu izjasniti se o naknadama pa je istaknuo kako mu nitko ne može reći da nije socijalno osjetljiv i da nije radnik. Iz nekih samo njemu znanih razlog, ali ipak očito iz niskih pobuda imao je potrebu i dodati kako mu „nitko ne može reći da je peder”.

Žalosno, ta je Vićanova tvrdnja vijećnicima bila smiješna, a još je više žalosno koliko su pojedinci primitivni. Ne zna se zapravo tko je u toj vijećnici bio veći primitivac, Vićan ili oni koji su mu se smijali. Uostalom koga je zapravo uopće briga za Vićanovu seksualnu orijentaciju?!

Objavljeno u Aktualno