Utorak, 09 Siječanj 2024 17:21

U KUPARIMA ĆE SE GRADITI NOVI VRTIĆ

Marko Dabrović i Silvio Nardelli Marko Dabrović i Silvio Nardelli Foto: Općina Župa dubrovačka

U Općini Župa dubrovačka potpisan je ugovor za izradu kompletne projektne dokumentacije za izgradnju i opremanje novog dječjeg vrtića u Kuparima.

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda tvrtke Studio 3LHD d.o.o. u vrijednosti od 294.250 eura (s uključenim PDV-om). Ugovorom je definirana izrada idejnog rješenja (uz 3D vizualizaciju), idejnog projekta, glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole, izvedbenog projekta, projekt opremanja te cjelovite natječajne dokumentacije za provedbu postupka javne nabave za radove na izgradnji i opremanju dječjeg vrtića

Ugovor su potpisali općinski načelnik Silvio Nardelli i Marko Dabrović u ime tvrtke Studio 3LHD, a sredstva za realizaciju ovog ugovora kao i dijela izgradnje osigurana su putem Ministarstva znanosti i obrazovanja koje Općini Župa dubrovačka odobrilo 2,3 milijuna eura za izgradnja i opremanje novog dječjeg vrtića u Kuparima.

Radi se o bespovratnim sredstvima za koja se Općina Župa dubrovačka prijavila, a u okviru poziva na dostavu bespovratnih sredstava za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova, kojeg je Vlada RH objavila u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Paralelno s izradom projektne dokumentacije u tijeku je i postupak izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja Blato koji se u prvom redu odnosi na ucrtavanje konačne varijante proširenja i rekonstrukcije bujičnog toka Tarante (uključujući postojeće pritoke te kompletnu mrežu odvodnje koja gravitira bujičnom toku Tarante) potvrđenu od Hrvatskih voda, a što je jedan od preduvjeta za realizaciju projekta izgradnje novog dječjeg vrtića.

dpp