Srijeda, 10 Svibanj 2017 16:14

Šetnja gradskim seksterijima

Nova saznanja o nastanku i razvoju Dubrovnika, koja su iznjedrila  arheološka istraživanja, bila su povod za dvomjesečni edukativni projekt Dubrovačkih muzeja u kojem sudjeluju učenici trećeg razreda OŠ Marina Getaldića i njihova učiteljica Snježana Viteškić.

Projekt  vode muzejska pedagoginja Dubrovačkih muzeja Aleksandra Piteša- Orešković i viša kustosica, arheologinja Ivona Michl, a započeo je uvodnim predavanjem u školi na kojem su djeci predstavljene teorije o nastanku Dubrovnika te rezultati posljednjih arheoloških istraživanja  provedenih ispod katedrale, koja mijenjaju teoriju o nastanku Dubrovnika, nakon čega je uslijedila terenska nastava.

- Naučili smo ih o srednjovjekovnim gradskim četvrtima: Kaštio, Sveti Petar, Pustijerna, Sveta Marija, Sveti Vlaho i Sveti Nikola ili Prijeko, te ih označili na mapi Grada i posjetili  pripadajuće ranosrednjovjekovne crkvice po kojima su seksteriji dobili ime. Držeći se one da je bolji gram iskustva nego tona teorije, u tri navrata prošetali smo  ulicama Grada i sve pogledali sa zemlje, te jednom i iz ptičje perspektive, sa zidina. – objasnile su voditeljice projekta.

Tijekom projekta učenici su posjetili prve rupe – skladišta državnog žita na Svetom Andriji, Umjetničku  školu Luke Sorkočevića, gdje se nalazila crkva sv. Petra Velikoga, crkvice sv. Stjepana, Gospe od Karmena, Siguratu, sv. Nikole i sv. Luke.

Projektni zadatak će završiti posjetom izložbi „Ranosrednjovjekovna skulptura u Dubrovniku i okolici“ u tvrđavi Revelin, gdje će se učenici upoznati sa sastavnim dijelovima oltarnih pregrada crkvica koje su posjetili, a čiji su dijelovi prezentirani na izložbi.

J.A.B.