Petak, 25 Kolovoz 2023 19:38

STONSKA PLAŽA ZAGAĐENA FEKALIJAMA

Prema obavijesti Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko - neretvanske županije, tijekom ciklusa ispitivanja kakvoće mora za kupanje, utvrđeno je da rezultati analize mora na plaži Ston u Stonu, uzorkovani 24. kolovoza, prelaze granične vrijednosti za indikator fekalnog onečišćenja Escherichia coli.

Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08 čl.23. i 24)., uzorkovanje mora na plaži Ston u Stonu će se ponavljati do prestanka onečišćenja.

S obzirom na to da uzorak mora na ovoj plaži ne udovoljava uvjetima Uredbe zbog onečišćenja fekalnog podrijetla, ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavijesti.

Županija dubrovačko – neretvanska