Prikazujem sadržaj po oznakama: javni poziv

Grad Dubrovnik, putem Upravnog odjela za kulturu i baštinu, objavio je Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi za 2025. godinu. Navedenim Pozivom pozivaju se kulturne ustanove, udruge, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici i druge pravne i fizičke osobe koje se bave kulturnim programima da dostave prijedloge svojih programa za 2025. godinu, radi mogućeg uvrštavanja u Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za iduću godinu.

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva iznosi 450.000,00 eura, a okvirni broj programa, projekata i manifestacija koje će Grad Dubrovnik putem ovog javnog poziva sufinancirati je 110.

U odnosu na 2024. godinu planirana sredstva koja će se iz gradskog proračuna utrošiti za realizaciju, na temelju poziva odabranih kulturnih programa, veća su za 28.5 posto. Ovo je drugo uzastopno povećanje sredstava za javne potrebe u kulturi budući da su ista u 2024. godini za 55 posto veća nego u godini ranije.

Predlagatelji programe mogu poslati elektroničkim putem korištenjem elektroničkog sustava prijavljivanja, predati u pisarnicu Grada Dubrovnika (Gundulićeva poljana 10) ili poslati preporučenom poštom na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za kulturu i baštinu, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik. Prijedlozi kulturnih programa trebaju se dostaviti najkasnije do 31. kolovoza 2024. godine.

Upute predlagateljima koji prijavljuju svoje programe na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika dostupne su na web stranici Grada Dubrovnika: www.dubrovnik.hr

Kontakt adresa za sva pitanja i detaljnija uputstva koja se odnose na natječajnu dokumentaciju i uvjete prijave jest Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Više informacija:

U Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2025. godinu, mogu se uvrstiti programi iz različitih kulturnih djelatnosti: programi iz područja muzejsko-galerijske djelatnosti; programi iz područja dramske i plesne umjetnosti te drugih izvedbenih umjetnosti; programi iz područja glazbe i glazbeno-scenskog stvaralaštva; programi iz područja likovne umjetnosti, dizajna i arhitekture; programi iz područja knjižne djelatnosti te izdavanja knjiga i časopisa u kulturi; programi poticanja razvitka filmske i audiovizualne kulture; programi iz područja novih medijskih kultura te inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi; programi zaštite, konzervacije i revitalizacije kulturnih dobara; programi afirmiranja nematerijalne kulturne baštine; edukativni programi u kulturi i programi razvoja publike, uključujući i programe dokumentacije rada organizacija / očuvanje organizacijskog pamćenja.

Posebno će se vrednovati i podržavati projekti sustavnog dokumentiranja, prikupljanja, čuvanja, digitalizacije i javne dostupnosti arhivskog gradiva o djelovanju civilnog društva na dubrovačkom području.

Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem, odnosno prebivalištem, na području Republike Hrvatske. Pravne osobe koje se prijavljuju na Poziv obavezno moraju biti registrirane za obavljanje kulturne djelatnosti koja je predmet prijavljivanja.

Grad Dubrovnik

Objavljeno u Aktualno

Grad Dubrovnik raspisao je Javni poziv za dodjelu potpora ženama poduzetnicama za 2024. godinu. Sredstva za provedbu osigurana su kroz Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more u ukupnom iznosu od 53.089,00 eura.

Program obuhvaća subjekte malog gospodarstva, trgovačka društva, obrte i OPG-ove u vlasništvu žena, državljanki Republike Hrvatske u privatnom vlasništvu (50% i više), a koji udovoljavaju uvjetima Javnog poziva.

Poslovne aktivnosti za koje se navedenim programom odobravaju sredstva podijeljene su u dvije kategorije. Prva obuhvaća inicijalne troškove opremanja poslovnog prostora, izrade poslovnog plana i konzultantske usluge, izradu web stranice te sufinanciranje troškova čuvanja djece poduzetnicama početnicama, dok su drugom kategorijom obuhvaćene inovacije uvedene u poslovne postupke. Moguće ja tako dobiti potporu za kupnju novih strojeva ili opreme kojima će se unaprijediti poslovanje, razvoj novog proizvoda ili usluge, za nastupe na specijaliziranim sajmovima, edukacije i slično.

Jedna poduzetnica odnosno podnositeljica zahtjeva može podnijeti samo jednu prijavu za jednu ili više namjena, s tim da pojedinačni iznos potpore može iznositi najviše do 1.325,00 eura.

Svi uvjeti ovog Javnog poziva, informacije o načinu prijave i rokovima, potrebnoj dokumentaciji kao i sve ostale pojedinosti dostupne su u tekstu Poziva objavljenog na stranicama Grada Dubrovnika - Natječaji. Rok za prijavu je 20 dana od dana objave Javnog poziva, odnosno do 9. srpnja 2024.

Grad Dubrovnik

Objavljeno u Aktualno

Grad Dubrovnik će sutra, u petak 15. ožujka, objaviti javni poziv za dodjelu potpora stanovnicima povijesne jezgre Grada Dubrovnika za očuvanje i obnovu tradicionalne stolarije za 2024. godinu. Tekst javnog poziva bit će dostupan na web stranici Grada. Potpore će se dodjeljivati kao bespovratna sredstva za sufinanciranje obnove stolarije (prozori i persijane/škure) na stambenim objektima u povijesnoj jezgri Grada kroz dvije mjere:

Mjera 1. Održavanje postojeće stolarije, što podrazumijeva sufinanciranje ukupnih troškova sa 70%, ali ne više od 1.000 eura s uključenim PDV-om po kućanstvu, dok ostatak troška od 30% snose sami Prijavitelji.

Mjera 2. Zamjena postojeće stolarije, za sufinanciranje ukupnih troškova sa 50%, ali ne više od 2.500 eura s uključenim PDV-om po kućanstvu, dok ostatak troška od 50% snose sami Prijavitelji.

Bespovratna sredstva za sufinanciranje osigurava Grad Dubrovnik u ukupnom iznosu od 30.000 eura, dok je Investitor dužan ishoditi posebne uvjete zaštite kulturnog dobra i prethodno odobrenje za radove održavanja i zamjene postojeće stolarije kod Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

Vanjsku stolariju potrebno je izvesti od drva, uz poštivanje svih tradicionalnih detalja izvedbe, s mogućnošću prilagodbe radi osiguranja energetske učinkovitosti građevine.

Potpora se može odobriti samo za stambene objekte koji se koriste za potrebe stanovanja, ne i za one koji se iznajmljuju u turističke ili neke druge svrhe, a svi ostali uvjeti te popis potrebne dokumentacije navedeni su u tekstu javnog poziva.

Rok za prijavu počinje danom objave Javnog poziva na službenoj stranici Grada Dubrovnika i traje zaključno do 11. listopada 2024. godine do 12:00 sati. Sva dokumentacija podnosi se u PDF formatu i to na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili se predaje neposredno u pisarnicu Grada Dubrovnika.

Program je izrađen u skladu sa smjernicama Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a.

Grad Dubrovnik

Objavljeno u Aktualno

Otvoren je javni poziv za još jednu novu mjeru Grada Dubrovnika, program 30 x 30, kojim se trideset mladih obitelji dodjeljuju nepovratna financijska sredstva u iznosu od 30 tisuća eura, a radi kupnje prve nekretnine – kuće ili stana, odnosno izgradnje ili nadogradnje objekta.

Kao odgovor na problematiku stanovanja koja u najvećoj mjeri danas pogađa mlade, Grad Dubrovnik je prva jedinica lokalne samouprave koja je osmislila vlastiti model sustavne politike rješavanja stambenog pitanja nazvan „Dubrovačka stanogradnja”.

Tako je 39 mladih dubrovačkih obitelji putem modela dodijele stana u dugoročni najam pronašlo svoj dom u Mokošici, a nedavno objavljenim javnim pozivom za davanje u najam šest stanova na području povijesne jezgre šest novih obitelji s više djece nastanit će se u povijesnoj jezgri.

Grad Dubrovnik kontinuirano ulaže u povećanje stambenog fonda u svom vlasništvu te razvija nove mjere kako bi osigurao priuštivo, ugodno i kvalitetno stanovanje za svoje građane.

Predmet ovog Javnog poziva, za koji je u Proračunu Grada za 2024. osigurano 900 tisuća eura, dodjela je nepovratnih financijskih sredstava kroz dvije mjere. Mjera 1 – za kupnju stambenog objekta i Mjera 2 – za gradnju, dogradnju ili nadogradnju stambenog objekta.

Rok za podnošenje zahtjeva teče od 17. veljače 2024. do iskorištenja osiguranih sredstava ili do kraja kalendarske 2024. godine, ovisno koja od navedenih okolnost prije nastupi. Svi uvjeti i potrebna dokumentacija navedeni su u tekstu javnog poziva, na poveznici:

https://www.dubrovnik.hr/natjecaji/javni-poziv-za-dostavu-zahtjeva-za-dodjelu-nepovratnih-financijskih-sredstava-u-svrhu-rjesavanja-stambenog-pitanja-mladih-i-mladih-obitelji-17843

Grad Dubrovnik

Objavljeno u Aktualno
Utorak, 02 Siječanj 2024 16:27

OTVORENA DVA JAVNA POZIVA GRADA DUBROVNIKA

Grad Dubrovnik uputio je u studenom i prosincu 2023. dva javna poziva za dostavu pisanih prijedloga programa, za Festu svetog Vlaha i Dan grada 3. veljače 2024. te za program „Godine UNESCO-ve svjetske bašine“ koja se obilježava u 2024. godini.

Javni poziv za dostavu pisanih prijedloga programa Feste sv. Vlaha i Dan grada 2024. godine

Pozivaju se sve ustanove, udruge i organizacije koje rade u djelokrugu kulture, športa i drugih društvenih djelatnosti da dostave svoje pisane prijedloge programa i sugestija za obilježavanje Feste sv. Vlaha i Dana Grada Dubrovnika, i to zaključno do petka 12. siječnja 2024. godine. Prijedlozi koji pristignu nakon 12. siječnja 2024. godine neće biti razmatrani niti uvršteni u službeni program Feste sv. Vlaha i Dana Grada Dubrovnika 2024. godine.

Predloženi programi trebaju se odnositi na razdoblje od 22. siječnja 2024. do 4. veljače 2024. godine. Ovaj poziv ne podrazumijeva financijsku i organizacijsku potporu predloženim programima.

Prijedloge je potrebno dostaviti na email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili u Pisarnicu Grada Dubrovnika s naznakom za Upravni odjel za poslove gradonačelnika – Odsjek za protokol, međunarodnu i regionalnu suradnju, Pred dvorom 1.

Javni poziv za dostavu pisanih prijedloga programa obilježavanje „Godine UNESCO-ve svjetske baštine“

Dubrovnik ove godine obilježava nekoliko važnih UNESCO obljetnica zbog čega je Gradsko vijeće Grada Dubrovnika 2024. proglasilo ''Godinom UNESCO-ve svjetske baštine'' u Gradu Dubrovniku. Tim povodom Grad Dubrovnik uputio je Javni poziv svim pravnim i fizičkim osobama za dostavu pisanih prijedloga programa za obilježavanje ovog jubileja.

Programi se trebaju odvijati tijekom 2024. godine. Oni koji su uvršteni u službeni program Feste sv. Vlaha, smatraju se sastavnim dijelom ''Godine UNESCO-ve svjetske baštine'' u Gradu Dubrovniku, kojom se obilježava 45. obljetnica upisa Staroga grada Dubrovnika na UNESCO-ov Popis svjetske baštine, 15. obljetnica upisa Feste sv. Vlaha na Reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva te upis arhivskih fondova iz razdoblja Dubrovačke Republike na UNESCO-ovu listu Sjećanje svijeta.

Rok za dostavu prijedloga je do subote, 20. siječnja 2024. godine, a ovaj poziv ne podrazumijeva financijsku i organizacijsku potporu predloženim programima.

Prijedloge je potrebno dostaviti u Pisarnicu Grada Dubrovnika s naznakom za Upravni odjel za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika, Pred dvorom 1 ili na email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Grad Dubrovnik

Objavljeno u Aktualno

Dubrovnik iduće godine obilježava nekoliko važnih UNESCO obljetnica zbog čega je Gradsko vijeće Grada Dubrovnika 2024. proglasilo ''Godinom UNESCO-ve svjetske baštine'' u Gradu Dubrovniku.
 
Tim povodom Grad Dubrovnik uputio je Javni poziv svim pravnim i fizičkim osobama za dostavu pisanih prijedloga programa za obilježavanje ovog jubileja.
 
Rok za dostavu prijedloga je do subote, 20. siječnja 2024. godine, a ovaj poziv ne podrazumijeva financijsku i organizacijsku potporu predloženim programima.
 
Programi se trebaju odvijati tijekom 2024. godine. Oni koji su uvršteni u službeni program Feste sv. Vlaha, smatraju se sastavnim dijelom ''Godine UNESCO-ve svjetske baštine'' u Gradu Dubrovniku, kojom se  obilježava 45. obljetnica upisa Staroga grada Dubrovnika na UNESCO-ov Popis svjetske baštine, 15. obljetnica upisa Feste sv. Vlaha na Reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva te upis arhivskih fondova iz razdoblja Dubrovačke Republike na UNESCO-ovu listu Sjećanje svijeta.
 
Tekst javnog poziva dostupan je OVDJE.

Grad Dubrovnik

Objavljeno u Aktualno
Označeno u
Ponedjeljak, 09 Listopad 2023 16:08

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ŽENAMA PODUZETNICAMA

Grad Dubrovnik raspisao je II. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama za 2023. godinu. Sredstva za provedbu I. i II. poziva osigurana su kroz Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more u ukupnom iznosu od 47.816,84 eura, što je gotovo dvostruko više nego godinu prije.

Program obuhvaća subjekte malog gospodarstva, trgovačka društva, obrte i OPG-ove u vlasništvu žena, državljanki Republike Hrvatske u privatnom vlasništvu (50% i više), a koji udovoljavaju uvjetima Javnog poziva.

Poslovne aktivnosti za koje se navedenim programom odobravaju sredstva podijeljene su u dvije kategorije. Prva obuhvaća inicijalne troškove opremanja poslovnog prostora, izrade poslovnog plana i konzultantske usluge, izradu web stranice te sufinanciranje troškova čuvanja djece poduzetnicama početnicama, dok su drugom kategorijom obuhvaćene inovacije uvedene u poslovne postupke. Moguće ja tako dobiti potporu za kupnju novih strojeva ili opreme kojima će se unaprijediti poslovanje, razvoj novog proizvoda ili usluge, za nastupe na specijaliziranim sajmovima, edukacije i slično.

Pojedinačni iznos potpore može iznositi najviše do 1.325,00 eura, a intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova, do razine maksimalnog iznosa.

Svi uvjeti ovog Javnog poziva, informacije o načinu prijave i rokovima, potrebnoj dokumentaciji kao i sve ostale pojedinosti dostupne su u tekstu Poziva objavljenog na stranicama Grada Dubrovnika - Natječaji. Rok za prijavu je 20 dana od dana objave Javnog poziva, odnosno do 29. listopada 2023.

Program dodjele potpora ženama poduzetnicama Grad Dubrovnik uveo je u 2018. godine, a sredstva za njegovu provedbu dvostruko su povećana 2019. godine, kada je u proračunu osigurano 200 umjesto 100 tisuća kuna. Nakon što je privremeno obustavljen uslijed korona krize, program je prošle godine ponovno pokrenut.

Grad Dubrovnik

Objavljeno u Aktualno

Javni poziv za dodjelu potpora iz programa „Dubrovački zimski festival" u 2023. godini traje do 30.10.2023.

Turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuje

JAVNI POZIV

za kandidiranje ugostitelja za dodjelu potpora iz programa
„Dubrovački zimski festival" u 2023. godini

Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice grada Dubrovnika za razvoj i proširenje zabavnog programa i gastronomske ponude Dubrovačkog zimskog festivala kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju u razdoblju adventa.

Sve informacije i dokumentaciju možete pronaći OVDJE

TZ grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno

Grad Dubrovnik objavio je prvi Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada za posebna postignuća učenika i studenata, a odnosi se na školsku godinu 2022./2023..

Pravilnikom o nagrađivanju učenika i studenata Grada Dubrovnika, usvojenim na sjednici Gradskog vijeća u srpnju, predviđeno je nagrađivanje učenika osnovnih i srednjih škola Grada Dubrovnika i njihovih mentora za posebna postignuća na državnim natjecanjima i smotrama te studenata dobitnika rektorove nagrade koji imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika, a uključuje dodjelu priznanja i isplatu novčanih nagrada.

Novčana nagrada isplaćuje se na osobne račune učenicima i njihovim mentorima za pojedinačni rezultat ostvaren na državnom natjecanju ili smotri kao i studentima, dobitnicima rektorove nagrade. Studentima, dobitnicima rektorove nagrade, pripada novčana nagrada u iznosu od 300 eura. Visina novčane nagrade koja se isplaćuje na osobne račune učenicima i njihovim mentorima iznosi 300 eura za prvo, 200 eura za drugo, odnosno 100 eura za treće mjesto, a ukoliko učenik ima više mentora onda se nagrada mentorima dijeli na jednake dijelove.

Na račun škole isplatit će se novčana nagrada za skupni rezultat ostvaren na državnom natjecanju, za postignute rezultate na natjecanjima koje organizira Hrvatski školski sportski savez kao i za postignute rezultate na državnim smotrama na kojima se postignuća učenika ne rangiraju. Na račun škole isplatit će se 450 eura za prvo mjesto, a 350 odnosno 250 eura za drugo i treće mjesto, a škola će u dogovoru s učenicima i mentorima koji su ostvarili pravo na novčanu nagradu odlučiti na koji način će utrošiti dodijeljena joj sredstva.

Pisano priznanje dodjeljuje se svakom učeniku bez obzira je li na državnom natjecanju nastupio kao pojedinac ili član grupe.

Prijedlozi za dodjelu nagrada dostavljaju se Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo od 1. do 31. kolovoza 2023. godine. Sve potrebne informacije o postupku prijave i potrebnoj dokumentaciji s obrascem prijave dostupne su uz javni poziv na stranici Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Grada Dubrovnika. Za učenike osnovnih i srednjih škola predlagatelji su škole koje učenici pohađaju, dok se studenti prijavljuju samostalno.  

U Proračunu je za ovu namjenu osigurano 15 tisuća eura.

Grad Dubrovnik

Objavljeno u Aktualno

Turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuje

JAVNI POZIV

Za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpora iz programa
„Potpore za turističke manifestacije“ u 2024. godini

 

I. Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice grada Dubrovnika (dalje u tekstu: TZGD) za manifestacije od lokalnog, regionalnog, nacionalnog i/ili međunarodnog značaja, kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koje doprinose slijedećim ciljevima:

⦁ razvoju turizma,
⦁ podizanju kvalitete turističke ponude,
⦁ razvoju kongresnog, kulturnog, sportskog i ostalih selektivnih oblika turizma,
⦁ razvoju sadržaja koji omogućuju poboljšanje kvalitete i produženje turističke sezone,
⦁ povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone,
⦁ stvaranju prepoznatljivog imidža turizma grada Dubrovnika.

Odobrene potpore će se uvrstiti u Program rada i financijski plan TZGD za 2024. godinu.

Sredstva potpore odobrit će se za organizaciju i realizaciju:

⦁ kulturno/zabavnih događanja,
⦁ sportskih događanja,
⦁ kongresa, konferencija i/ili stručnih skupova znanstvenog, stručnog, gospodarskog i drugog sadržaja,
⦁ eno-gastronomskih, povijesnih, tradicijskih i ostalih događanja.

Prednost kod dodjele potpora imaju manifestacije, koje se održavaju u razdoblju od 01.10. do 30.04.

II. Namjena sredstava

Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za manifestacije koje se održavaju u 2024. godini. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju manifestacija uključujući PDV, ako je primjenjivo, i to:
⦁ sufinanciranje održavanja manifestacije (troškovi glazbenika, troškovi tehnike, troškovi promocije manifestacije, troškovi sudionika u manifestaciji, ostali troškovi),
⦁ izrada promotivnih brošura i promocija manifestacije na internetu,
⦁ nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju manifestacije,
⦁ najam prostora za održavanje manifestacije,
⦁ troškovi smještaja te putni troškovi izvođača i vanjskih suradnika, temeljem ugovora,
⦁ druge potrebe u svrhu održavanja manifestacije.

Bespovratna sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za:
⦁ kupnju nekretnina (objekata i zemljišta) te prijevoznih sredstava,
⦁ kupnju osnovnih sredstava - pokretnina koje se koriste u poslovnim aktivnostima organizatora manifestacije u dužem vremenskom razdoblju, u vijeku uporabe ne mijenjaju svoj fizički oblik i postepeno se troše,
⦁ troškove redovnog poslovanja organizatora manifestacije (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),
⦁ izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,
⦁ sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidirane manifestacije.

III. Korisnici sredstava

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: Organizator) i to:
⦁ trgovačka društva,
⦁ obrti,
⦁ kulturne i druge javne ustanove,
⦁ udruge građana,
⦁ fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost.

Za potporu za pojedinu manifestaciju se može kandidirati samo Organizator manifestacije koji u cijelosti organizira manifestaciju za koju traži potporu.

Svaki Organizator ima pravo na ovaj poziv poslati najviše 3 (tri) prijave za sufinanciranje određene manifestacije.

Za potpore se ne mogu kandidirati Organizatori koji imaju dugovanja s osnove plaćanja turističke članarine i/ili turističke pristojbe te Organizatori koji nisu uspjeli ishoditi potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga Organizatora prema državi.

IV. Prihvatljivost troškova

TZGD može Organizatoru odobriti potporu do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova manifestacije.

V. Kriteriji za odobravanje potpora TZGD

Kriteriji za odobravanje potpora TZGD su:
⦁ kvaliteta i originalnost projekta,
⦁ doprinos projekta razvoju turističke ponude Dubrovnika,
⦁ karakter manifestacije (sastav izvođača – domaći i/ili inozemni),
⦁ vrijeme održavanja manifestacije,
⦁ mjesto održavanja manifestacije,
⦁ trajanje manifestacije,
⦁ tradicija održavanja manifestacije/održivost,
⦁ osigurano financiranje manifestacije (visina osiguranih sredstava iz vlastitih sredstava organizatora i interesnih subjekata),
⦁ sudjelovanje interesnih subjekata javnog i privatnog sektora u organizaciji i realizaciji manifestacije,
⦁ promocija manifestacije (medija plan i iznos sredstava za promociju),
⦁ medijska pokrivenost manifestacije,
⦁ ekonomski i dr. učinci manifestacije (broj posjetitelja, broj noćenja, promet/prihod od manifestacije).

VI. Prioriteti za odobravanje sredstava

Prilikom odobravanja sredstava vodit će se računa o slijedećim prioritetima:
1. vrsti, veličini i značenju manifestacije za lokalnu zajednicu, županiju i Hrvatsku,
2. broju zainteresiranih subjekata koji bi se uključili u manifestaciju,
3. broju turista koji bi prisustvovali manifestaciji,
4. ukupnom broju gledatelja manifestacije,
5. snazi tradicije manifestacije i broju godina održavanja manifestacije,
6. ukupnoj vrijednosti manifestacije,
7. rokovima i dinamici održavanja manifestacije,
8. mogućnosti održivog razvoja manifestacije,
9. dosadašnjim ulaganjima (ukoliko ih je bilo),
10. medijskoj popraćenosti manifestacije, kako u lokalnim i nacionalnim, tako i u međunarodnim medijima.

VII. Potrebna dokumentacija

Za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore TZGD, Organizator mora dostaviti:
1. obrazac zahtjeva „PTM“ koji je sastavni dio Javnog poziva (objavljenog na web stranici www.tzdubrovnik.hr ),
2. dokaz o pravnom statusu Organizatora manifestacije (preslika izvoda iz trgovačkog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra),
3. potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga Organizatora prema državi (ovaj dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave ovog javnog poziva),
4. potvrdu Upravnog odjela za financije Grada Dubrovnika da ne postoji dospjelo dugovanje prema Gradu Dubrovniku po bilo kojoj osnovi,
5. program i troškovnik manifestacije.

TZGD zadržava pravo od Organizatora manifestacije zatražiti dodatna pojašnjenja zahtjeva, kao i dodatnu dokumentaciju koju smatra potrebnom za kvalitetno donošenje odluke o dodjeli sredstava potpore.

VIII. Postupak realizacije programa

O zahtjevima pristiglim na Javni poziv raspravlja Povjerenstvo TZGD za provedbu Programa potpore turističkim manifestacijama. Povjerenstvo predlaže donošenje Odluke o raspodjeli sredstava iz Programa potpore turističkim manifestacijama, koju donosi Turističko vijeće Turističke zajednice grada Dubrovnika.

S korisnicima se sklapa Ugovor o namjenskom korištenju sredstava, kojim se reguliraju međusobna prava i obveze.

Popis korisnika s odobrenim iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava biti će objavljen na internetskim stranicama Turističke zajednice grada Dubrovnika (www.tzdubrovnik.hr ) .

IX. Rok i način podnošenja kandidature

Organizatori manifestacije kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom podnose Turističkoj zajednici grada Dubrovnika.

Kandidature se šalju u zatvorenoj omotnici s naznakama „Javni poziv za potpore manifestacijama – ne otvaraj“.

Kandidature se šalju na adresu:

Turistička zajednica grada Dubrovnika
Brsalje 5
20 000 Dubrovnik

Rok podnošenja kandidature je 16.08.2023. godine.

Kandidature pristigle nakon roka iz prethodnog stavka ove točke uzet će se u razmatranje, ali eventualno odobravanje istih ovisi o financijskim mogućnostima TZGD.

X. Način isplate potpore

TZGD će odobrena sredstva potpore doznačiti Organizatoru nakon realizacije manifestacije i po primitku cjelokupne potrebne dokumentacije utvrđene ugovorom (Obrazac za završno opisno izvješće, Obrazac za završno financijsko izvješće, foto dokumentacija i/ili druga dokumentacija kojom se dokazuje realizacija manifestacije, preslike računa ili ugovora s dobavljačima za isporučene proizvode i/ili obavljene usluge i izvode sa žiro računa o izvršenom plaćanju istih, kojima se dokazuje namjensko trošenje sredstava potpore).

XI. Isključenje odgovornosti

U slučaju da se manifestacije uvrštene u Program rada i financijski plan TZGD za 2024. godinu iz bilo kojeg razloga ne održe, TZGD nema nikakvu obvezu prema organizatorima na isplatu odobrenih potpora.

U slučaju da TZGD iz bilo kojeg razloga neće biti u mogućnosti ispuniti Program rada i financijski plan TZGD za 2024. godinu prema organizatorima, isključuje se odgovornost za bilo kakvu štetu koja time može nastati organizatorima.

Turistička zajednica grada Dubrovnika
direktor Miroslav Drašković

 

Objavljeno u Aktualno
Stranica 1 od 3